Bloedlyn vloeke ‘n vals leerstelling?

INLEIDING

Hierdie was die laaste strooi. Ek en ‘n groepie baie goeie vriende sit en kyk na ‘n DVD van ‘n jong dame wat op die oomblik die land deurkruis met ‘n spesiale boodskap van die Here af. Baie stellings wat sy maak is heeltemal onskriftuurlik en ek probeer vasstel waar en hoe die probleme en die flaters wat sy verkondig ingesluip het. Ek kan sien dat sy ‘n pragtige kind van die Here is en die vuur en ywer waarmee sy die Here dien is regtig wonderlik. Tussen die flaters deur is daar die pragtigste goed wat sy van God af ontvang het.

Dit kan egter nie opmaak vir al die flaters wat sy maak nie want dit rig groot skade in die kerk van God aan. Ek glo uit my hart uit dat die dame maar net onkundig is en nie doelbewus hierdie leuens verkondig nie. Onkunde kan egter nie verskoon word nie.

Dit is ongelukkig die verhaal van miljoene mense in ons land. Ons ken nie die woord van God nie en kan daarom nie die leuen herken wanneer ons dit hoor nie. Dit gaan sommer net so deur as waarheid al is dit in die hel gebore. So baie kinders van die Here en selfs die herders van ons gemeentes sit en luister na die dametjie onbewus van die feit dat sy nie die waarheid verkondig nie.

Daarom word sy op die kansels van gemeentes in ons land toegelaat. Sy is ‘n pragtige kind en word eintlik deur die vyfvoudige bedienaars uitverkoop. As sy nie ‘n bediening platvorm gehad het nie sou sy nie hierdie blootstelling ondervind het nie. Sy sou hierdie goed nie verkondig het nie en sy sou nie die verleentheid hoef deur te maak wat sy waarskynlik eendag gaan moet deurmaak nie. Hoe gaan sy dit ooit kan regstel?

Ons is baie roekeloos wanneer dit kom by die woord van God en wanneer dit kom by woord studie. Ons laat ander mense toe om dit vir ons te doen en dan aanvaar ons alles wat hulle sê as die waarheid.

Dit is die pastoor se werk om uit te vind hoe die koninkryk beginsels van God werk en hý moet ons leer. Hy moet by God gaan hoor wat sy wil is en ons op hoogte kom bring daarmee.

Dit is net hier waar ons ‘n baie groot fout maak. Dit is nie die opdrag wat ons by God ontvang het nie. Ons moet eintlik elkeen ons eie heil uitwerk. Ons moet self Bybel studie doen en ons moet onsself op hoogte bring met die wil en met die woord van God. Ons gaan eendag geen verskoning hê wanneer dit by ons geestelike verantwoordelikheid en pligte kom nie. Ons gaan niemand die skuld kan gee vir enigiets nie. Ons word almal as volwasse mense verantwoordelik gehou vir ons eie lewens.

In die video vertel die dametjie dat Jesus in ‘n gesig aan haar verskyn het. Sy het nader na Hom beweeg maar op ‘n sekere plek moes sy vassteek. Jesus het haar op dié plek gestop en gesê dat sy nie nader mag kom nie as gevolg van die sondes van haar voorouers. Hy het na haar rok gewys. Sy was in die gesig gekleed in ‘n pragtige wit rok. Sy het afgekyk en gesien dat haar rok onder naby die soom vol donker kolle is. Dit het soos ou bloedkolle gelyk. Sy kon dit nie glo nie want sy is ‘n toegewyde kind van God. Sy kon nie nader na Jesus toe beweeg nie want die sondes van haar voorouers het tussen haar en Hom gestaan.

Sy was bevlek met hulle sondes. Sy kon nie op sy skoot gaan sit of Hom omhels of naby Hom kom nie. Sy het die sondes van haar voorgeslagte gedra en Jesus was nie toeganklik vir haar nie. Sy kon met Hom praat maar sy kon nie aan Hom raak nie want die sondes van haar voorouers het haar onrein gemaak. Dit het daarop neergekom dat sy eers die sondes van haar voorouers moes bely. Wie dit is wat gesondig het en wat sy of hy gedoen het weet niemand natuurlik nie. Maar sy moes bely voor sy weer vir Jesus aanneemlik kon wees.

Mense het hierdie leuen dadelik geglo. Hoekom? Dit móét die waarheid wees want Jesus het dit dan persoonlik vir haar in ‘n gesig gesê. Dit kan dus nie anders as die waarheid wees nie. Klop dit egter met die woord van God? Want as dit nie met die woord van God ooreenkom nie dan is dit óf ‘n vals gesig óf die gesig is verkeerd geïnterpreteer óf dit is ‘n leuen.

Jesus Christus het nege keer aan Kenneth Hagin verskyn tydens sy bediening wat oor baie jare gestrek het. Kenneth was ‘n groot Godsman wat ‘n baie intieme verhouding met Jesus Christus gehad het. Tog het hy tydens al nege hierdie verskynings vir Jesus die volgende woorde gesê:

Before you go Lord, you need to give me the references in the Scripture that support what you told me. If what you told me just now cannot be confirmed by Scripture, then it is not really you who appeared to me.

Jesus het dan ook tydens al hierdie verskynings, met ‘n glimlag op sy gesig die Skrifgedeeltes vir Kenneth Hagin aangehaal. ‘n Gesig of ‘n verskyning van ‘n engel of selfs ‘n verskyning van Jesus Christus self kan nooit teenstrydig met die woord van God wees nie. Die woord van God is die waarheid en dit is nuttig om te weerlê, te leer en te onderrig. As die gesig aan die woord van God voldoen dan was dit ‘n outentieke gebeurtenis. As dit egter teenstrydig met die woord van God is dan is dit ‘n vals gesig uit die hel uit. Dan is dit ‘n leuen.

Daar bestaan definitief vals profesieë en vals gesigte. Die duiwel doen hom voor as ‘n engel van die lig om mense te verlei. Hy verlei selfs kinders van God.

2 Timotheus 3:13-17

13 Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.

14 Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,

15 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.

16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Omdat mense egter nie die woord van God ken nie, kan hulle nie die leuen herken wanneer hulle daarmee gekonfronteer word nie. Kinders van God word eintlik baie maklik verlei of mislei. Veral deur predikers wat self ook verlei word soos die Skrifgedeelte hierbo in 2 Timotheus duidelik bevestig. As die prediker ook nog verklaar dat Jesus dit self in ‘n gesig aan hom of haar bevestig het, dan is die skoot deur die kerk. Vir hulle moet dit dus die waarheid wees; daar is geen twyfel in so geval nie.

Wat sê 2 Timotheus 3:13-14 hierbo egter baie duidelik?

 1. Dit sê dat daar bedrieërs is wat verlei word en self ook verlei.

 2. Maar as sulke mense na jou kom met hulle verkeerde leerstellings dan bly jy by wat jy geleer het. Want jy weet by wie jy dit geleer het. By wie hét jy geleer? By die Heilige Gees deur middel van die woord van God. Daarom kan jy nie op ‘n dwaalspoor gebring word nie. As jy egter by ander mense geleer het dan het jy nie daardie sterk fondasie wat die Heilige Gees en die woord van God jou gee nie. Hoekom nie? Omdat jy nie jouself gaan vergewis het met die ware feite nie. Jy leef op hoorsê getuienis.

 3. Dit sê dat jy reeds van kleins af die heilige Skrifte moet ken wat jou kan wysmaak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die woord van God is so eenvoudig dat Vader dit aan kindertjies kan openbaar. Daarom kan jy dit al van kleins af ken. Dit is egter hier waar die probleem inkom. Ons is al groot en ons ken steeds nie die woord van God nie. Daarom kan ons nie die leuen herken wanneer die bedrieër ons verlei nie.

 4. Dit sê dat die hele Skrif deur God ingegee is en dat dit nuttig is tot weerlegging. Die woord van God is die waarheid. Nie wat mense sê of wat mense in drome en gesigte waarneem en hoor nie. Alles in hierdie lewe moet aan die woord van God gemeet en getoets word. Dit was, is steeds en sal altyd die maatstaf wees waaraan alles beoordeel word. Daarom is die woord van God absoluut die waarheid. As jy enige twyfel het of die Bybel soos ons dit lees die werklike onvervalste woord van God is, lees my boek, Is ons Bybels korrek? Dit kan gratis op die Suid-Afrikaanse Huiskerke se Hulpmiddels bladsy afgelaai word (www.huiskerk.co.za).

 5. Laastens sê dit dat die woord van God jou volkome lewend maak omdat dit die waarheid is en omdat dit gees en lewe is. Dit maak jou volkome en dit rus jou volkome toe.

 6. Dit is onrusbarend hoeveel kinders van God verkies die internet bo die woord van God. Ons behoort tog die Bybel ons hoofbron van inligting of van geestelike studie te maak. Dit is die woord van God en dit is nuttig tot lering, onderwysing en teregwysing. Kinders van die Here spandeer egter ure per dag op webblaaie. Hulle doen navorsing en hulle lees wat mense skryf. Hulle lees byvoorbeeld alles wat hulle op die web kan kry oor die eindtyd leerstelling in plaas van om te gaan kyk wat die Bybel daaroor sê. Vir baie mense is die internet die bron vir studie en die Bybel net ‘n hulpmiddel. Dit behoort andersom te wees. Die Bybel behoort ons bron van inligting te wees en die internet bloot ‘n hulpmiddel. As gevolg van hierdie flater is miljoene kinders van God vandag totaal mislei met betrekking tot byvoorbeeld die bloedlyn vloeke leerstellings en die eindtyd leerstellings.

Ek wou graag hierdie voorval (dame en visioen) as inleiding skets om U te wys hoe maklik ons op loop kan gaan met vals leerstellings. Ek begin dus op ‘n negatiewe noot. Die wonderlike waarheid is egter dat die waarheid ons vrymaak. As ons met die waarheid gekonfronteer word en daar is duidelike Skrifgedeeltes wat dit as waarheid bevestig, dan is daar altyd vir ons hoop. As jy baie ernstig aan bloedlyn vloeke glo dan wil ek jou baie graag met die volgende konfronteer: As jy nog nooit dapper genoeg was om iets te lees wat teenstrydig met jou geloofsoortuiging is nie, dan is hierdie boek die regte een om dit op die proef te stel.

Ons gaan eerstens kyk wat die Bybel omtrent sonde aanspreeklikheid sê. Ons gaan kyk waar die bloedlyn vloeke leerstelling sy oorsprong het. Dan gaan ons kyk wat die straf van sondes behels en hoe die Here die mensdom straf. Dit het ‘n belangrike invloed op die outentisiteit van die bloedlyn vloeke leerstelling. Dan gaan ons kyk hoe die verlossingswerk van Christus aan die kruis van Gólgota ons as mens beïnvloed het ten opsigte van hierdie onderwerp. Ons gaan kyk hoekom die bloedlyn vloeke leerstelling so maklik deur kinders van God geglo word ondanks die feit dat daar geen Skriftuurlike gronde vir hierdie leerstelling is nie. Natuurlik is daar baie redes hoekom mense siek word en negatiewe ondervindings beleef. Dit het egter niks met bloedlyn vloeke of met straf te doen nie. Ons moet daarom kyk hoekom mense siek word en hoekom hulle nie oorwinning oor siektes en ander negatiewe ondervindings kan kry nie. Ons gaan kyk in hoe groot mate die mens deur Goddelike beginsels en wette beskerm word teen siekte en negatiewe gebeurtenisse. Laastens gaan ons kyk wat die negatiewe gevolge is vir mense wat in die bloedlyn vloeke leerstelling glo.

WAT SÊ DIE WOORD VAN GOD OOR DIE SONDES VAN VOOROUERS?

Daar was reeds in die Ou Testament ‘n debat rondom die onderwerp van bloedlyn vloeke. God self het in Esegiël 18 tot hierdie debat toegetree en dit finaal as ‘n vals leerstelling bevestig. In soveel woorde? Beslis. Kom ons lees Esegiël 18:1-32

 1. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê:

 2. Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die land van Israel, naamlik: Die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword?

 3. So waar as Ek leef, spreek die Here Here, dit sal julle nie meer in die gedagte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie.

 4. Kyk, al die siele is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun — hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.

 5. Maar as iemand regverdig is en reg en geregtigheid doen;

 6. nie eet op die berge en sy oë nie opslaan na die drekgode van die huis van Israel en die vrou van sy naaste nie verontreinig en nie naby ’n vrou kom as sy onrein is nie,

 7. en niemand verdruk nie; wat hy vir skuld as pand geneem het, teruggee; geen roof pleeg nie; aan die wat honger het, sy brood gee en die wat naak is, met ’n kleed toedek;

 8. nie leen op rente en geen woeker neem nie; sy hand terughou van onreg, eerlike regspraak oefen tussen man en man;

 9. in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou om eerlik te handel — hy is regverdig, hy sal sekerlik lewe, spreek die Here Here.

 10. En het hy ’n geweldenaar van ’n seun verwek wat bloed vergiet en net maar een van hierdie dinge doen —

 11. terwyl hy self dit alles nie gedoen het nie — as hy ook eet op die berge en die vrou van sy naaste verontreinig,

 12. die ellendige en behoeftige verdruk, roof pleeg, die pand nie teruggee nie en sy oë opslaan na die drekgode, gruwelike dinge doen,

 13. op rente leen en woeker neem — sal hy lewe? Hy sal nie lewe nie; al hierdie gruwels het hy gedoen; hy moet sekerlik gedood word; sy bloedskuld is op hom.

 14. Maar kyk, as hy ’n seun verwek wat al die sondes van sy vader sien wat hy gedoen het — dit sien en sulke dinge nie doen nie:

 15. nie eet op die berge en sy oë nie opslaan na die drekgode van die huis van Israel nie, die vrou van sy naaste nie verontreinig

 16. en niemand verdruk nie, geen pand neem en geen roof pleeg nie, sy brood gee aan die wat honger het, en met ’n kleed toedek die wat naak is,

 17. sy hand van die ellendige afhou, geen rente of woeker neem nie, my verordeninge volbring en in my insettinge wandel — hy sal nie sterwe weens die ongeregtigheid van sy vader nie, hy sal sekerlik lewe.

 18. Sy vader sal, omdat hy aan verdrukking skuldig is, sy broer iets deur roof ontneem het en onder sy stamgenote gedoen het wat nie goed is nie — kyk, hy sal deur sy ongeregtigheid sterwe.

 19. Maar julle sê: Waarom dra die seun nie saam die ongeregtigheid van die vader nie? Maar die seun het reg en geregtigheid gedoen en al my insettinge onderhou en dit volbring — hy sal sekerlik lewe!

 20. Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.

 21. Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie.

 22. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie; deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe.

 23. Het Ek dan miskien ’n behae in die dood van die goddelose? spreek die Here Here. Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie?

 24. Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen — sal hy lewe? Aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie; om sy troubreuk wat hy begaan het, en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil sal hy sterwe.

 25. Tog sê julle: Die weg van die Here is nie reg nie. Hoor tog, o huis van Israel! Is mý weg nie reg nie? Is júlle weë nie onreg nie?

 26. As die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen, dan sterf hy ten gevolge daarvan; deur sy onreg wat hy gedoen het, sterf hy.

 27. En as die goddelose hom bekeer van sy goddeloosheid wat hy gedoen het, en reg en geregtigheid doen — hý sal sy siel in die lewe behou;

 28. hy het dit ingesien en hom bekeer van al sy oortredinge wat hy begaan het; hy sal sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie.

 29. Tog sê die huis van Israel: Die weg van die Here is nie reg nie. Is mý weë nie reg nie, o huis van Israel? Is júlle weë nie onreg nie?

 30. Daarom sal Ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy weë, spreek die Here Here. Bekeer julle en wend julle af van al julle oortredinge, sodat dit nie ’n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie.

 31. Werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en maak vir julle ’n nuwe hart en ’n nuwe gees; want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel?

 32. Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here Here. Bekeer julle dan en lewe.

Ons kan ons ouers beskuldig vir alles wat met ons verkeerd loop maar dit sal doodeenvoudig nie regverdig wees nie

Hierdie hoofstuk in die Bybel skiet die hele bloedlyn vloeke leerstelling af as ‘n vals leerstelling. Dit is egter nie die enigste Skrifgedeeltes wat lynreg teen hierdie leerstelling is nie. Ons gaan nog heelwat ander skrifgedeeltes behandel wat die waarheid omtrent hierdie vals leerstelling onteenseglik sal bevestig.

Om terug te kom na Esegiël 18 wil ek U net op die volgende punte wys:

 1. God vra vir hulle: Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord gebruik? Hy wys die Israeliete daarop dat hulle ‘n fout maak met die gesegde wat in Israel die rondte doen wat sê: Die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword. Hoekom is dit ‘n fout? Want dit is nie die waarheid nie. En Hy gaan nou vir hulle verduidelik hoekom nie. Behalwe dat dit baie onregverdig sou wees om die kinders te straf vir die sondes van die vaders wil Hy dit net duidelik maak waaroor dit eintlik gaan wanneer dit kom by geestelike verantwoordelikheid.

 2. Hy sê dit dan ook baie duidelik dat hulle moet ophou met hierdie spreekwoord. Hulle moet ophou om ‘n leuen te glo. Hoekom sê die Here die volgende woorde aan hulle? dit sal julle nie meer in die gedagte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. Hoekom sê Hy vir die volk Israel, wie se sondes nog nie eens weggeneem is nie maar net bedek is deur die bloed van lammers, julle sal nie meer sê dat die vaders gesondig het en nou moet die kinders die gevolge dra nie. Want Hy wou dit by hulle tuis bring dat hierdie gesegde nie die waarheid is nie. Daar is Skrifgedeeltes in die Ou Testament en in die Nuwe Testament wat dit beaam. Ons behandel dit ‘n bietjie later.

 3. In vers 4 sê Hy wat eintlik die waarheid is. Hy sê dat al die siele syne is en dat die siel wat sondig moet sterf. Lees weer vers 4: Die siel wat sondig, dié moet sterf . Hier maak God sy wil klinkklaar bekend. Die een wat sondig moet sterf.

 4. In vers 9 sê God baie uitdruklik oor die regverdige: die regverdige, hy sal sekerlik lewe.

 5. In vers 13 sê God baie duidelik oor die onregverdige: Hy sal nie lewe nie; al hierdie gruwels het hy gedoen; hy moet sekerlik gedood word; sy bloedskuld is op hom. Wat presies kom op hom?: Al hierdie gruwels wat hy gedoen het is die bloedskuld wat op hom is. Nie die gruwels van sy vader nie, nee,  gruwels wat hý gedoen het.

 6. Dan wys God in vers 17 dat ‘n mens nie sterf weens die ongeregtigheid van sy vader nie: hy sal nie sterwe weens die ongeregtigheid van sy vader nie, hy sal sekerlik lewe.

 7. God bly nou die scenario verwissel. Dan is dit ‘n regverdige vader met ‘n onregverdige seun. Wat gebeur dan? Die regverdige vader lewe en die onregverdige seun sterwe Hy sê dan uitdruklik: Die regverdige vader sal nie die sondes van die onregverdige seun help dra nie

 8. Dan is dit weer ‘n onregverdige vader en ‘n regverdige seun. Wat gebeur dan? Die onregverdige vader sterwe en die regverdige seun lewe. Hy sê dan uitdruklik: Die regverdige seun sal nie die sondes van die onregverdige vader help dra nie.

 9. In vers 18 maak die Here dit nou baie duidelik hoekom ‘n mens sterwe: Hy sal weens sy ongeregtigheid sterwe. Wie sterf? Die onregverdige. Hoekom: Vanweë ongeregtigheid. Wie se ongeregtigheid? Sy eie.

 10. Maar nou in vers 19 is Israel nie tevrede daarmee nie. Hulle vra vir God: Waarom dra die seun nie saam die ongeregtigheid van die vader nie? God antwoord hulle dan in vers 19: Maar die seun het reg en geregtigheid gedoen en al my insettinge onderhou en dit volbring — hy sal sekerlik lewe!

  Eerstens word hier duidelik gesuggereer dat Israel half verontwaardig is oor die feit dat die seun nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. Die regverdige God sê nou vir hulle. Maar dit sal onregverdig wees! Die seun het dan reg en geregtigheid gedoen en al my insettinge onderhou. Hoe kan ek Hom verantwoordelik hou vir sy vader se sondes? Hy was dan regverdig teenoor My. Ek moet regverdig teenoor hom ook wees! Hy sal sekerlik lewe!

 11. En nou in vers 20 maak God sy wil met betrekking tot aanspreeklikheid absoluut baie duidelik: Hy sê baie duidelik: Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Daar is nou geen meer twyfel nie. Dit kan doodeenvoudig nie duideliker gestel word nie: Die geregtigheid van die regverdige is op hom en die sonde en ongeregtighede van die onregverdige is op hom. Niemand dra niks vir niemand nie. Elkeen dra sy eie las.

 12. In vers 21 tot 23 kom die waarheid nou baie mooi na vore. God sê hier dat as iemand hom bekeer van sy sonde dan sal hy lewe al was hy ‘n onregverdige: Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie; deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Het Ek dan miskien ’n behae in die dood van die goddelose? spreek die Here Here. Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? 

  Kyk wat sê God hier: Hy het geen behae daarin dat iemand moet sterf nie. Al was jy hoe sleg. Hy wil jou laat lewe, daarom kan jy jou bekeer. Bekeer van wat? Van jou sondes. Nie ander mense se sondes nie. Jou eie sondes. Dit wat  gedoen het. Wat hy begaan het. Ek het dit hierbo onderstreep presies soos dit in die Bybel staan. Alles wat jy gedoen het sal jou nie toegereken word nie! Jy moet jou net bekeer van jou weë. Kyk weer na vers 23: jou weë. Nie ‘n ander mens se weë nie. Nie ‘n ander mens se sondes nie. Merk ook baie duidelik op. Jy hoef net jou eie sondes te bely en jou daarvan te bekeer om by God regverdig te wees. Jy hoef niks anders te doen nie. Jy hoef nie bloedlyn vloeke te breek nie. Jy hoef nie in sak en as te gaan sit en allerhande rituele uit te voer nie. Nee, jy bekeer jou net, bely jou sondes en vergeet van die verlede.

 13. Vers 24 wys dan ook nou dat al was ‘n persoon regverdig maar hy begin sondes doen, dan gaan hy sterwe as gevolg van daardie sondes wat hy gedoen het. Al was sy vader regverdig gaan dit hom niks help nie. Hy gaan nog steeds sterwe as gevolg van sy eie sondes. God sê: …en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil sal hy sterwe.

 14. Die Here som dit weer op in verse 26-28: As die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen, dan sterf hy ten gevolge daarvan; deur sy onreg wat hy gedoen het, sterf hy. En as die goddelose hom bekeer van sy goddeloosheid wat hy gedoen het, en reg en geregtigheid doen — hý sal sy siel in die lewe behou; hy het dit ingesien en hom bekeer van al sy oortredinge wat hy begaan het; hy sal sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie.

 15. Die rede hoekom God telkemale die scenario omdraai (Dan is dit ‘n regverdige vader met ‘n onregverdige seun en dan weer ‘n onregverdige vader met ‘n regverdige seun) is net om aan die volk Israel te wys dat dit wat die vader was niks te doen het met dit wat met die seun gaan gebeur nie en andersom. Dit gaan eintlik oor wat elkeen met sy eie lewe aangevang het. Hy maak dit baie duidelik dat elkeen net vir sy eie dade verantwoordelik is.

 16. In vers 29-32 sê die Here dat hulle moet inval by sý wil en ophou om hierdie verkeerde lering te glo dat die kinders moet sterf vir die vaders. Dit werk nie so nie. Hy beaam dan dat Hy hulle sal oordeel volgens sý wil. Volgens sy wil kan hulle hulle bekeer en lewe. Doen dit dan sê die Here. Bekeer julle en lewe!

 17. In vers 30 sê God ook uitdruklik dat Hy elkeen oordeel volgens sy weë. Ons daaglikse handel en wandel is onder die loep. Dit wat ons elke dag dink, sê en doen is die goed waaroor ons eendag verantwoording moet doen. Die woord sê dat die mens verantwoording gaan doen vir elke woord wat hy gespreek het. Ons gaan nié verantwoording doen vir wat ons oupas en oumas gedoen het nie.

 18. Dit is juis vir hierdie rede dat die oproep aan elke mens nog steeds is om hom of haar te bekeer van sy of haar weë (in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament). Daar is nêrens ‘n instruksie dat jy jou moet bekeer van jou weë en die van jou voorouers nie. Hoekom nie? Want elke mens word net aanspreeklik gehou vir sy eie dade. Prys God daarvoor!

HOEKOM HET ISRAEL HIERDIE VALS LERING GEGLO?

Hoekom glo mense vandag steeds so maklik in bloedlyn vloeke?

Die antwoord op hierdie vraag is dieselfde vir alle mense van alle geslagte en ook alle mense van alle nasies. Ons lees dit in Hosea 4:6

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis…

Daar is baie redes hoekom die Israeliete nie kennis van die woord van God gehad het nie. Eerstens was daar Israeliete wat nie net die woord van God verwerp het maar ook vir Hom. Omdat hulle die woord van God verwerp het, het hulle nie geweet wat in die woord van God geskryf staan nie. Dan was daar die vals profete en Godsmanne in die Ou Testament wat nie gebly het by die ware onvervalste woord van God nie. Hulle het hulle eie woord geskryf en hulle eie woord verkondig. Jesus het na hierdie woord verwys as die oorlewering van mense. Die fariseërs van die Nuwe Testament het voortgegaan om hierdie oorlewering van mense aan te hang, te verkondig en te verdedig net soos baie valse predikers dit vandag nog doen.

Almal in die Ou Testament het voortdurend die opdrag ontvang om God se woord te leer, dit te bepeins en daarvolgens te handel soos ons ook in Deut 5:1 sien:

En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê: Hoor, Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek; julle moet dit leer en sorgvuldig hou.

Uit bogenoemde Skrifgedeelte sien ons baie duidelik dat nie net die Christene van die Nuwe Testament die woord moes leer en onderhou nie. Ook die Israelitiese volk van die Ou Testament moes dit doen. Ongelukkig is Israel se tragiese geskiedenis deurtrek met die ongehoorsaamheid van die volk. Hulle het dit nie gedoen het nie. Hulle het God se woord nie geleer nie en ook nie vir hulle kinders geleer nie. Hulle het dit nie bepeins en daarvolgens gehandel nie. As jy nie die woord van God leer en bepeins nie dan weet jy nie wat die woord van God is nie. As jy nie weet wat die woord van God is nie kan jy ook nie daarvolgens handel nie. Dan weet jy ook nie wat die wil van God is nie.

Hierdie mense het eerder die oorlewering van ongoddelike profete en priesters gevolg as die ware woord van God. Hulle het eerder na die fabels en stories van die heiden nasies binne die grense van Israel geluister. Hulle het eerder afgode gedien en betrokke geraak in baäl aanbidding en ander afgode diens.

Tog het hulle ‘n vae of ‘n gedeeltelike kennis van God se woord gehad. Hulle het geweet daar is iets iewers geskryf met betrekking tot die besoeking van sondes van die vaders aan die kinders. Hulle het egter nie die waarheid daaromtrent geken nie. Omdat hulle hulleself nie wou vergewis van die werklike feite nie het God hulle aan hulle lot oorgelaat. Selfs Paulus het dit in die Nuwe Testament ook gedoen:

1 Korinthiërs 14:38

Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly.

Die Israeliete het nie geweet hoe om die leuen van die waarheid te onderskei nie. Hulle kon nie want hulle het nie die ware woord van God geken nie. Hulle het gehoor dat God die misdade van die vaders besoek aan die kinders en daarom het hulle hulle eie idees daaromtrent gehad. Dit is hier waar die spreekwoord vandaan kom: Die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword. As hulle sien dit gaan sleg met iemand dan verwys hulle hierna. Daar is altyd hierdie vermoede en natuurlik was dit ook ‘n blaam verskuiwing skuiwergat vir baie mense. Hulle kon hulleself verontskuldig en vir pa of vir oupa die skuld gee.

Omdat daar ‘n vleeslike of natuurlike band tussen ouers en kinders is, glo mense baie maklik dat geestelike verantwoordelikheid oorgedra kan word.

Mense sien dinge gebeur en wil dan weet hoekom dit gebeur. Omdat hulle nie die ware woord van God ken nie, het hulle nie die wysheid in pag om te weet hoekom sekere goed in mense se lewens en ook in hulle eie lewens gebeur nie. Daarom maak hulle aannames.

Dit is presies vir hierdie rede dat die mense vir Jesus gevra het: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? (Johannes 9:2)

As hulle Esegiël 18 en nog ander Ou-Testamentiese Skrifte in hierdie verband geken het sou hulle geweet het dat niemand se sondes vir hierdie spesifieke siekte verantwoordelik was nie. Daarom het Jesus hulle in vers 3 geantwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie…. 

Hierdie mense was óf bekend aan Jesus óf hy het ‘n woord van kennis ontvang óf Hy het geweet dat sondes van ouers nie na kinders oorgedra kan word nie. Hy het geweet dat dit regverdige ouers was en Hy kon hierdie stelling maak. Maar Jesus het ook geweet dat al was hierdie ouers onregverdige mense sou dit nie kon oordra na hierdie man toe sodat hy blind gebore moes word as gevolg van hulle sonde nie. Hoekom nie? Want God besoek nie die misdade van die vaders aan die kinders nie. Dit het Hy reeds in Esegiël 18 tydens die ballingskap periode van Israel aan hulle gewys. Ook sê Deut 24:16 reeds vroeg in die Ou Testament dieselfde ding.

Maar God het tog op ‘n stadium die misdade van die vaders aan die kinders besoek. Dit staan tog in Deuteronomium 5:9.

Kom ons gaan kyk ‘n bietjie wat staan daar presies (Deut 5:7-10):

Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die Here jou God, is ’n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

 1. Hier sê die Here dat Hy die misdade van die vaders besoek van die wat Hom HAAT.

 2. Hy sê dat Hy dit besoek aan die kinders, en ook aan die derde en aan die vierde geslag.

 3. Hieruit kan ons aflei dat God wel die misdade van die vaders op die kinders gesit het maar net aan die wat Hom haat: Vers 10 sê baie duidelik dat Hy barmhartigheid bewys aan duisende geslagte van die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou.

Hier sien ons dan baie duidelik dat God nog nooit die regverdiges se misdade besoek het nie. Hoekom nie? Want hulle het sy gebooie onderhou. Dit beteken hulle het vergifnis van sonde geniet as gevolg van die offers wat hulle aan God gebring het. Moenie vergeet dat die hele Israel, elke man en elke vrou, God se gebooie moes uitvoer met betrekking tot die offers wat hulle moes bring tot vergewing van hulle sondes. Hierdie offers kon nie hulle sondes wegneem nie maar dit het hulle sondes bedek gehou tot op die dag toe Jesus Christus met sy bloed vir hulle sondes op die kruis betaal het. Op daardie dag is daardie bedekte sondes weggeneem net soos myne en joune. Ten minste was dit al die jare bedek gehou deur die bloed van diere, en kon hulle ook as regverdiges gereken word net soos ek en jy vandag.

Hierdie mense was regverdiges en het onder genade gelewe. Hulle was gelowiges nes ons vandag. Daarom is hulle nooit gestraf nie. Daarom het God net barmhartigheid aan hulle bewys tot in die duisendste geslag van hulle wat Hom liefhet. Daar is Skrifgedeeltes wat bewys dat hulle sondes nie gestraf is nie. Ons kom daarby.

Wat van ‘n onregverdige mens iewers in hierdie duisend regverdige geslagte. Jammer om dit te sê maar daar was geen genade vir hom nie al was hy familie van soveel regverdige mense. Al sy voorouers was almal regverdiges en hy die enigste onregverdige. Tog sou dit hom niks baat nie. Elke siel wat sondig moet sterf. Elke siel wat regverdig wandel voor die aangesig van die Here sal lewe.

Wat van een enkele regverdige outjie tussen ‘n hele familie van duisende onregverdiges? Al sy voorouers was onregverdige mense. Hy is die enigste regverdige. Hy sal lewe want hy het die gebooie van God onderhou! Dit sal mos onregverdig wees om hom te straf vir die sondes van sy voorvaders. Onthou Esegiël 18:19

Hulle vra vir God: Waarom dra die seun nie saam die ongeregtigheid van die vader nie? God antwoord hulle dan in vers 19: Maar die seun het reg en geregtigheid gedoen en al my insettinge onderhou en dit volbring — hy sal sekerlik lewe! Die regverdige God sê nou vir hulle. Maar dit sal onregverdig wees! Die seun het dan reg en geregtigheid gedoen en al my insettinge onderhou. Hoe kan ek Hom verantwoordelik hou vir sy vader of sy voorgeslagte se sondes? Hy was dan regverdig teenoor My. Ek moet regverdig teenoor hom ook wees! Hy sal sekerlik lewe!

Hier sien ons die hart van die regverdige God. Het Hy op ‘n stadium die ongeregtighede van die onregverdiges op die onregverdige kinders laat neerkom? Ja Hy het maar dit was onregverdige kinders. Hulle sondes was net so groot soos hulle vaders se sondes.

Om in bloedlyn vloeke te glo is om jou lewe aan geluk te koppel. Was jy gelukkig genoeg om goeie ouers te hê?

Die straf van die volk Israel

Die straf van die volk Israel moet nooit met bloedlyn vloeke verwar word nie. Hierdie is ‘n straf wat geen ander nasie te beurt geval het nie. Dit was uniek in die sin dat God Israel uitverkies het om Hom aan die wêreld bekend te stel. Die Ou Testament sê God wou gehad het dat die wêreld moet weet dat daar ‘n God in Israel is. Israel was die uitverkore volk van God en het wonderlike seëninge uit die hand van God geniet wat ander nasies nie gehad het het nie.

Israel sou egter in latere jare uitvind dat, omdat hulle God telkemale verwerp het, en uiteindelik die Seun van God verwerp en vermoor het, hulle ‘n vreeslike oordeel oor hulle laat kom het. Hierdie oordeel was verskriklik maar hulle het dit verdien. Israel kon die seën of die vloek kies. Die lewe of die dood. Ons weet dat hulle uiteindelik die dood en die vloek gekies het en hierdie straf self oor hulle laat kom het.

Kom ons lees ‘n bietjie Mattheus 23:1-39 om te sien wat hierdie straf werklik behels het. Onthou, hierdie gedeelte in Mattheus beskryf die kern van sonde. As jy jou rug op Jesus Christus draai deur sy bloed te verwerp of as jy soos die fariseërs ‘n geveinsde godsdiens van selfverheerliking en self regverdiging bedryf, dan het jy die oordeel van God op jouself geroep en op jouself laat neerkom. Dan is daar geen genade vir jou meer nie.

Jesus berispe die skrifgeleerdes en fariseërs:

 1. Toe het Jesus die skare en sy dissipels toegespreek

 2. en gesê: Die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses.

 3. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit; maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie.

 4. Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie.

 5. En hulle doen al hul werke om deur die mense gesien te word, en hulle maak hul gedenkseëls breed en die some van hul klere groot.

 6. En hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoges

 7. en die begroetinge op die markte en om deur die mense genoem te word: Rabbi, Rabbi!

 8. Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders.

 9. En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie,want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is.

 10. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester: Christus.

 11. Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees.

 12. Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word.

 13. Maar wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie.

 14. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle ’n swaarder oordeel ontvang.

 15. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak julle hom ’n kind van die hel, twee maal erger as julle self.

 16. Wee julle, blinde leiers, julle wat sê: Elkeen wat sweer by die tempel — dit is niks nie; maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde.

 17. Julle dwase en blindes, want wat is meer: die goud, of die tempel wat die goud heilig?

 18. En: Elkeen wat sweer by die altaar — dit is niks nie; maar elkeen wat sweer by die gawe daar bo-op, hy is gebonde.

 19. Julle dwase en blindes, want wat is meer: die gawe, of die altaar wat die gawe heilig?

 20. Wie dan sweer by die altaar, sweer dáárby en by alles wat daarop is;

 21. en wie sweer by die tempel, sweer dáárby en by Hom wat daarin woon;

 22. en wie sweer by die hemel, sweer by die troon van God en by Hom wat daarop sit.

 23. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.

 24. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk!

 25. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid.

 26. Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.

 27. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is.

 28. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.

 29. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges;

 30. en julle sê: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.

 31. Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.

 32. Maak die maat van julle vaders dan vol!

 33. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?

 34. Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg,

 35. sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.

 36. Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.

 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!

 38. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!

 39. Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

Hierdie oordeel oor die fariseërs was woes! Dit was woes ja maar dit was nodig. Eerstens was hulle onregverdiges. Tweedens het hulle vir Jesus Christus tydens hierdie voorval alreeds verwerp. Derdens was hulle die lewende ontvangers van die lank verwagte oordeel oor Israel wat God telkemale dwarsdeur die Ou Testament beloof het sou kom. Ons kan hier ‘n paar dingetjies agterkom aangaande God se oordeel oor Israel:

Ons kan sien dat dit nie sommer net alledaagse sondetjies was hierdie nie. Hierdie was in God se oë vreeslike sondes, daarom sê Jesus in vers 14: Daarom sal julle ‘n swaarder oordeel ontvang. Lyk dit hier of die misdade van die vaders aan die kinders besoek word? Nee, hierdie is nie die sondes van die fariseërs se familie nie. Hierdie was die sondes van die volk Israel en ook die Ou-Testamentiese leiers. Dit was ‘n nasie oordeel. Die hele nasie het God verwerp. Jesus sê in vers 34 en 35 die volgende: Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Dit is dus al die geslagte van Israel se geskiedenis en nog voor dit. Abel was nie ‘n Israeliet nie want die Israelitiese volk het toe nog nie bestaan nie. In vers 31 sê Jesus vir hulle die volgende: Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Die fariseërs is onregverdige kinders van onregverdige leiers. As onregverdiges sou ‘n mens kon sê dat hulle daarom aan die straf van Deut 5:9 onderworpe kon wees omdat hulle God haat. (…Ek, die Here jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou). Tog weet ons dat Esegiël 18 duidelik verklaar dat niemand enige sonde van iemand anders kan dra nie. Hierdie oordeel oor die fariseërs en oor Israel het eerder alles te doen met die feit dat hulle as nasie die verkeerde keuses gemaak het. Hulle het die dood gekies en daarom die vloek. As volk het hulle nie die lewe en seëninge gekies nie.

Het die fariseërs wat hierdie oordeel moes aanhoor terwyl hulle daar voor Jesus gestaan het hierdie misdade gepleeg? Het hulle vir Abel of vir Sagaria vermoor? Nee, maar hulle lewe voort in dieselfde ongeregtighede en boosheid van hulle vaders. Hulle het dit gesien en geweet dat dit gruwelik is in die oë van God maar tog het hulle daarmee voortgegaan. Hulle het die misdade van hulle vaders voortgesit en nog erger gemaak. Hulle het meer profete en Skrifgeleerdes van God doodgemaak as hulle vaders. Hulle sou selfs nie eens die Seun van God ontsien nie. Daarom sê Jesus in vers 32: Maak die maat van julle vaders dan vol. En dit is juis hieroor dat Hy sê dat vanaf die bloed van Abel af tot op die bloed van Sagaria sal op hulle neerkom. Hierdie is nie tipies aan die drie geslagte van besoeking van Exodus en Deuteronomium nie. Kinders, tweede geslag (klein kinders) en derde geslag (agter kleinkinders) was die drie geslagte van Deuteronomium. Hierdie is egter sommer van Abel se tyd af. Hierdie oordeel was ook nie net oor die fariseërs nie maar ook oor die hele volk wat Christus Jesus verwerp en vermoor het.

Selfs Johannes die doper het geweet van hierdie oordeel wat aanstons oor die fariseërs en oor Israel sou kom. Hoor wat sê hy vir hulle in Mattheus 3:7-12

Maar toe hy baie van die fariseërs en sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is?

Dra dan vrugte wat by die bekering pas.

En moenie dink om by julleself te sê: ons het Abraham as vader nie; want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek.

Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.

Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.

Ons moet baie mooi verstaan dat die oordeel wat Jesus gebring het nie net ‘n oordeel oor die fariseërs was nie. Hierdie was die finale oordeel oor die hele volk Israel. Die fariseërs en die skrifgeleerdes was die leiers van die volk Israel op die dag wat Jesus gekom het om sy oordeel oor Israel te kom voltrek. Dwarsdeur die Ou Testament het God Israel herhaaldelik gewaarsku dat hulle hulle moes bekeer en terugdraai van afgod aanbidding en hulle sondige leefwyses. Wanneer hulle dit gedoen het, het God hulle vergewe en sy verhouding met hulle herstel. Dit het egter net weer en weer gebeur en God was genoodsaak om hulle in ballingskap weg te voer soos Hy hulle beloof het. Eers Israel en later die stam Juda ook. Tog, selfs na ballingskap, het Israel maar voortgegaan om hardnekkig hulle eie weë te volg. In die Ou Testament is herhaaldelike verwysings na die Messias wat sou kom om die volk Israel sal kom verlos maar ook dat Hy sal kom om hulle te oordeel.

Die oordeel van God het dan gekom soos dit voorspel is. Jesus het sy oordeel oor die fariseërs uitgespreek in vers 36-38: Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!

Hierdie voorspelling van Jesus Christus het dan ook binne net ‘n paar jaar gebeur: Soos wat Hy jare tevore die Assiriërs en Babiloniërs gebruik het om die volk Israel te straf deur hulle in ballingskap weg te voer, het Hy sy finale oordeel oor Israel deur die Romeine uitgevoer.

Een van die redes hoekom die volk Israel Jesus Christus verwerp het is omdat Hy nie die Romeinse juk kom breek het soos hulle verwag het Hy sou doen nie. Hulle sou dit later self probeer, heeltemal onbewus van die feit dat dít die instrument sou wees wat God sou gebruik om sy oordeel oor hulle uit te voer. Die Jode was verantwoordelik vir bloedige opstande teen die Romeinse ryk in 66 NC, 115 NC en 132 NC. Die eerste groot opstand is in die dae van keiser Vespasian in 70 NC deur sy oudste seun, Titus, onder beheer gekry.

In die proses is Jerusalem en die tempel van God vernietig, net soos Jesus dit voorspel het.

Meer as ’n miljoen Jode is doodgemaak.

Meer as een honderd duisend Jode is gevange geneem en regoor die ryk as slawe verkoop.

Hierdie was die begin van die oordeel van God oor Israel omdat hulle sy Seun Jesus verwerp het en doodgemaak het. Die Joodse Christene het natuurlik hierdie oordeel oor Israel vrygespring omdat hulle deur die Heilige Gees op wonderbaarlike wyse uit die betrokke stede en streke verwyder is. Christene het profesieë ontvang en is deur die Heilige Gees gelei om die betrokke areas te verlaat voor die slagting sou plaasvind.

In 115 NC het die Jode weer teen die Romeinse ryk in opstand gekom wat teen 117 NC in bedwang gebring is. Keiser Hadrian het Jerusalem ’n paar jaar later, in 130 NC, weer eens besoek en met die onderdrukking van hierdie Joodse opstand en ook tydens hierdie besoek het hy die volgende veranderings aangebring:

Hy het Judea ’n Romeinse provinsie gemaak.

Hy het Jerusalem se naam na Alia Capitolina verander.

Hy het die stad aan die god Jupiter toegewy.

Hy het ’n heidense tempel vir Jupiter in die plek van die Joodse tempel gebou.

Hy het die besnyding van Joodse seuntjies heeltemal verbied.

Die doel van God was ook om die Israeliete nie toe te laat om hulle uitgediende geloof te beoefen nie. Jesus het beloof dat hulle huis vir hulle woes gelaat sou word. Daarom moes die tempel afgebreek word. Dit is ook hoekom daar ‘n heidense tempel in die plek van die tempel gebou moes word en vandag nog staan. Hoekom? Sodat die Jode nie weer ‘n tempel kan bou en weer met diere offers kan begin nie. Jesus het die wet vervul en die geloof uit genade deur die verlossingswerk van Jesus het Judaïsme verewig vervang.

Romeinse onderdrukking het die uitlewing van die Joodse geloof heeltemal vernietig. Die Jood kon nie meer op enige wyse sy Joodse tradisies en godsdienstige rituele beoefen nie. Dit het aanleiding gegee tot die uitbreek van die laaste Joodse opstand in 133 NC. Aanvanklik het die Jode sukses gehad maar mettertyd is hulle in bedwang gebring. Teen 135 NC was die oogmerk van die Romeinse ryk om die Jode nie net in bedwang te bring nie maar om hulle totaal uit te roei. Hulle het op hierdie stadium genoeg probleme van hierdie klein bevolkings groepie verduur. Dit terwyl Judea as ’n Romeinse provinsie nie juis ’n baie goeie aanwins vir die Romeinse ryk was nie. Met die vorige opstand het keiser Hadrian hulle geloof verban, met hierdie laaste slag wou hy nie net hulle geloof totaal vernietig nie maar Jerusalem en die Jode totaal van Joodse bodem afvee. Die Jode moes geen simpatie van die Romeinse ryk verwag nie en hulle het dit ook nie gekry nie. Die slagting wat gevolg het was ’n volslae oorwinning vir die Romeinse ryk en het katastrofiese gevolge vir die Jode gehad:

Meer as ’n halfmiljoen Jode is hierdie keer doodgemaak.

Nie een enkele Jood was toegelaat om in Alia Capitolina (Ou Jerusalem) agter te bly nie.

Vir baie jare was Jode nie eens toegelaat om die stad te besoek nie.

Die Jode is uit die provinsie uit verban en oor die hele Romeinse ryk verdryf en verstrooi.

Judea se naam is na Palestina verander.

Alia Capitolina is met Greco-Romeine bevolk. Kan jy dit glo? Nie ‘n enkele Jood het in die ou stad oorgebly nie.

Die Joodse geloof is weer eens in totaliteit verban insluitende die besnyding van babas.

Enige Jood wat gevang word enige Joodse godsdienstige rituele beoefen sou onmiddellik doodgemaak word. Hierdie was ook deel van God se plan om die Joodse geloof te laat ophou. Jode kan vandag steeds nie diere offer nie omdat dit volgens die Ou-Testamentiese voorskrifte in die tempel gedoen moet word. Daar staan egter ‘n heidense tempel wat hulle nie kan afbreek nie. Dit was alles deel van God se plan om Judaisme met die Christelike geloof te vervang.

Die gebruik van die Tora (Wet van Moses) is verbied en is deur Romeinse soldate op die Tempelberg aan die brand gesteek. Die verbranding van die Tora op die Tempelberg was ook simbolies. Dit was ‘n simboliese bevestiging dat die ou Joodse geloof van wetsonderhouding uitgedien en verby is. Judaisme is vandag net so ‘n heidense geloof soos die Moslem geloof. Albei hierdie gelowe het Jesus Christus as die Seun van God verwerp. Daarom gaan dit tot vandag nie goed met die Moslem nasies en met die Jode nie.

Keiser Hadrian het ’n einde gemaak aan die Joodse geloof en aan die Ou-Testamentiese Joodse nasie. Dit is om hierdie rede dat die Joodse gesegde, “May his bones be crushed”, verwysend na keiser Hadrian, ontstaan het. Die Joodse staat en die Joodse nasie sou eers baie jare later, ongeveer 2000 jaar later, weer op die toneel van wêreldgeskiedenis verskyn. Dit het presies gebeur soos Jesus dit voorspel het. Dit is egter ook presies wat God verskeie keer in die Ou Testament gesê het sou gebeur as Israel nie getrou aan Hom bly nie.

Kom ons lees ook Mattheus 3:11-12

Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.

En dit is presies wat Jesus kom doen het. Hy het sy dorsvloer deur en deur kom skoonmaak. Die onregverdiges (kaf) wat Jesus Christus verwerp het is uit sy koninkryk verwyder en sy regverdiges (koring) is in sy koninkryk saamgebring.

Om hierdie rede het die fariseërs en ook Jerusalem (Israel) ‘n groter oordeel ontvang. Die maat van hulle vaders het vol geword.

Jesus het gekom en die Joodse geloof is vervang met die Christelike geloof. Die Joodse nasie was nie meer ‘n spesiale nasie nie. Vir God is alle mense nou gelyk. Kom ons lees dit:

Romeine 10:12

Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.

Gal 3:28

Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

Kol 3:11

waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Scith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.

Hierdie Skrifgedeeltes beklemtoon dan baie duidelik dat Israel nie meer spesiale voorkeur by God geniet nie. In Christus het God alles en almal gelyk gemaak. Christus is alles in almal.

Die Jode het eintlik maar net ontvang wat God hulle beloof het sou kom as hulle nie wegdraai van hulle verkeerde weë en hulle nie bekeer nie. Hulle het geweier om dit te doen en doen dit vandag nog. Hulle het afgod diens aangegryp, hulle het God se profete vermoor, hulle het Jesus Christus verwerp en ‘n geloof van self geregtigheid aan gehang, hulle het Jesus Christus vermoor en hulle verwerp Jesus Christus vandag nog.

Selfs toe Israel, ongeveer 2000 jaar na hierdie oordeel (in die twintigste eeu na die tweede wêreldoorlog) weer terug gekeer het na Israel, kon hulle steeds nie die land heeltemal terugkry nie. Hulle kon steeds nie vrede vind nie. Hulle kon steeds nie beheer kry oor Jerusalem en die Tempelberg nie. Hulle kon nie eens helfte van die grond terugkry wat hulle gehad het nie. Dit het inteendeel nog nooit weer goed met Israel gegaan nadat hulle vir Jesus Christus verwerp het nie. Om nie eens te praat van die groot slagting van die Jode tydens die tweede wêreldoorlog nie. Ongeveer 6 Miljoen Jode is deur Hitler doodgemaak. Israel het al hierdie jare heen die vloek deurgegaan presies soos God in Deut 28:58-68 beloof het oor hulle sou kom as hulle nie die wil van God doen nie. Hierdie was ‘n oordeel wat niks met ander nasies en ander mense te doen het nie. Dit was tussen God en Israel.

Hierdie gedeelte wou ek net inbring om te wys dat die oordeel oor die staat Israel en ook die leiers van Israel niks met bloedlyn vloeke te doen het nie. Israel het as ‘n nasie die vloek gekies en die vloek het oor hulle gekom. Hoe het hulle die vloek gekies? Hulle het God verwerp en afgode aanbid in die Ou Testament. Later in die Nuwe Testament het hulle Jesus Christus en sy bloed verwerp en eie geregtigheid omhels. Niks is so lelik en so verdoemend soos ‘n godsdiens van eie geregtigheid nie. Dit is nog erger as afgod diens. Onthou ook dat net die volk Israel die wet gehad het. Geen ander volk is ooit deur God beveel om sy wet te onderhou nie. Die Bybel sê ook baie duidelik dat die vloek deur die wet gekom het. Ander nasies het nie die wet gehad nie en daarom ook nie die vloek nie. Hierdie was dus ‘n nasie vloek en nie ‘n familie vloek nie. Ons moet die twee nie verwar nie.

Hoe lank het God onregverdige kinders gestraf vir die vaders se sondes?

As God dan tog iewers in die Ou Testament die misdade van die vaders besoek het aan die kinders en aan die derde en die vierde geslag van die wat Hom haat, met ander woorde die onregverdiges, het Hy daarmee gestaak of doen Hy dit vandag nog?

Ons kan tog duidelik in Esegiël 18 sien dat Hy wel gestaak het daarmee.

Nee, Hy doen dit nie meer vandag nie. Inteendeel Hy het vroeg in die Ou Testament al gestaak daarmee. Kom ons kyk eers hoekom God dit vir daardie kort rukkie in die Ou Testament gedoen het.

Eerstens was hierdie drastiese stap gemik op die barbaarse volke van die Ou-Testamentiese wêreld. Daar was nooit in die geskiedenis van die mensdom tot vandag toe sulke slegte bloeddorstige duiwelse nasies soos wat daardie tyd geleef het nie. Daar was nie wette, reëls of regulasies van enige aard in plek nie. Mense het gemaak soos hulle wou. Moord, doodslag en verkragting het hoogty gevier soos wat dit nog nooit was of weer sal wees nie. Waar volke tog hulle eie wette gemaak het was dit onregverdige wette wat glad nie God se goedkeuring weggedra het nie. Israel sou deur hierdie nasies beïnvloed word en dieselfde ongoddelike praktyke sou ook in Israel posvat. God het dit geweet en daarom wou Hy dit teëstaan.

Tweedens moes God aan Israel en ook aan die wêreld wys dat Hy ‘n God van liefde en ‘n God van vrede is. Hy moes sy wil aangaande aanvaarbare morele standaarde en lewens norme baie duidelik maak.

God het periodiek sy straf en sy oordeel oor hierdie nasies, dorpe en mense laat neerkom. Hy moes dit doen anders sou die ellende wat uit hierdie sondige praktyke voortgespruit het die mense verswelg het. Dink aan Sodom en Gomorra en talle ander dorpe wat God se oordeel en straf op die hals gehaal het.

Kom ons lees ‘n bietjie Gen 6:5-7 net om God se wil aangaande hierdie sondige nasies weer te gee:

Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die Here berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.

vers 13

En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg.

Gen 7:23

So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.

Hier kan ons duidelik sien dat God sonde straf. Sonde kan nie ongestraf bly nie. Na Noag het die aarde weer bevolk geraak en het die sondes maar net weer toegeneem totdat God dit nie meer kon verdra nie. Onthou God haat sonde en daarom straf Hy dit. Baie volke en stede in hierdie tyd is deur God besoek en uitgedelg of swaar gestraf as gevolg van hierdie gruwelike sondes wat hulle gedoen en bedryf het.

Sonde moet gestraf word. God kon nie anders nie. Die onregverdige Jode sou dus ook soos die volke rondom hulle gestraf word indien hulle God en sy gebooie verwerp het. Daarom het God ook die sondes van onregverdige Jode besoek aan hulle kinders. Die regverdige Jode het egter straf vrygespring omdat hulle sondes deur die bloed van die lammers wat hulle geoffer het bedek was. Hulle was in dieselfde bootjie as ons vandag. God het vir Christus Jesus in ons plek gestraf sodat ons nie gestraf hoef te word nie.

Ook die volk Israel moes weet dat as hulle hierdie barbaarse duiwelse lewens standaarde van die heidense nasies aanhang dieselfde lot hulle sou tref. Daarom het Hy ‘n verbond met hulle gesluit. Deel van die verbond was dat die volk sy gebooie moes onderhou. Hy het dit dan ook in sy wette duidelik gemaak dat die onregverdige Jode (die wat Hom haat) soos die heidense nasies behandel sal word indien hulle dieselfde barbaarse duiwelse praktyke beoefen. Dit het dan ook so gebeur. Om hulle te wys hoe groot haat Hy in sonde het, veral sondes waarin ander mense verdruk en te na gekom word, het Hy belowe dat tot die kinders van so ‘n persoon gestraf sal word vir hierdie sondes. Vanweë die groot ongeregtigheid van hierdie mense en vanweë hulle barbaarsheid moes Hy deurdring tot hulle. Daarom hierdie drastiese houding teenoor sondes.

Die situasie het egter mettertyd verander. Hoewel Israel periodiek in afgod diens en in ongeregtigheid verval het, het hulle sondige aktiwiteite verander. Dit was nie meer sondes van bloeddorstige geweld en sondes in duiwelse barbaarsheid uitgevoer soos in die ou dae nie. Daarom het Hy die straf verander. Ons weet dat die Israeliete vroeg in die Ou Testament vir sekere sondes ter dood veroordeel en buite die stad gestenig moes word vir hierdie sondes. Later het God dit verander en is hulle vir die dieselfde oortreding nie meer gestenig nie maar is die straf baie ligter gemaak. So het dit dan ook gebeur dat Hy nie meer die sondes van die vaders aan die kinders besoek het nie. Dit was nie meer nodig nie.

Reeds vroeg in die Ou Testament sien ons Skrifgedeeltes wat daarop wys dat dit nie God se wil is dat onskuldige mense vir ander moet sterf nie of vir ander die straf moet dra nie:

Deut 24:16

Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood word.

God gee hier aan die volk instruksie: Wanneer iemand gevang word een of ander oortreding pleeg wat tot terdoodveroordeling lei, mag die vader nie vir sy seun instaan nie en die seun nie vir die vader nie. So ook mag die volk nie ‘n vader arresteer en in sy seun se plek ter dood veroordeel nie en andersom nie. Elkeen moet vir sy eie sonde gestraf word. Dit is vir God baie belangrik.

Gemeet aan die Skrifgedeeltes wat ons sover behandel het is ek baie seker oor die volgende:

God het vir ‘n kort rukkie die sondes van die vaders besoek aan die kinders.

Hierdie besoeke was net gedoen wanneer die betrokke mense onregverdige mense was. Dit was nooit gedoen met regverdige mense wat die gebooie van God onderhou het nie. Dit was gedoen met mense wat God gehaat het.

Wat hierdie besoeke presies behels het, die weet ons nie. Die Bybel is oor die algemeen stil oor hoe God die onregverdiges se onregverdige kinders gestraf het.

Ons weet dat die oomblik wat iemand tussen hierdie onregverdige mense hom bekeer het, dan het hy onmiddelik oorgegaan in die guns en seëninge van God. Daar was dan geen straf meer vir Hom nie want hy haat God nie meer nie en die bloed van die lammers wat elke jaar vir sy sondes geoffer is het sy sondes bedek. Hierdie wet van God was dus eintlik ‘n waarskuwing vir die kinders, kleinkinders en agter kleinkinders: God sê eintlik vir die kinders en die kleinkinders: Jou familie lewe in die mees afskuwelike en mees gruwelike sondes; as jy nie hierdie leefwyse verander nie, gaan ek jou nog swaarder straf as vir hulle; jy sien hierdie gruwelike dade van jou voorouers en jy weet dat dit verkeerd is; stop dan hierdie wetteloosheid in jou geslag sodat jy kan lewe; verander dan die familie koers of familie neiging, kies die lewe sodat ek jou kan seën en jy my guns kan geniet. Nie net jy sal daardeur My guns en seëninge ontvang nie, maar tot duisend geslagte na jou omdat julle My dien, sê die Here. Hierdie wet was dus uit en uit daarop gemik om die onregverdige kinders van onregverdige families te motiveer om God te dien en om mooi en goeie leefwyses aan te kleef. ‘n Baie belangrike punt om hier te maak is dat hierdie kleinkinders nie bloedlyn vloeke moes breek om gered te word nie. Nee, hulle moes net hulle sondes bely soos Esegiël 18 ook bevestig. Nêrens in die hele Bybel, Ou Testament en Nuwe Testament, is daar ‘n enkele instruksie dat bloedlyn vloeke gebreek moet word nie.

Hier wil ek graag verwys na Dawid se loflied wat hieroor gaan:

Psalm 31:

Die seën van skuldvergifnis.

n PSALM van Dawid; ’n onderwysing.

Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.

Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie.

Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag;

want u hand was dag en nag swaar op my; my murg het verander soos deur somergloed. Sela.

My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die Here my oortredinge bely; en Ú het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela.

Daarom sal elke vrome U aanbid in ’n tyd as U te vinde is; ja, by ’n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie.

U is ’n skuilplek vir myU bewaar my vir benoudheidU omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.

Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.

Wees nie soos ’n perd, soos ’n muilesel wat geen verstand het nie, wat ’n mens moet tem met toom en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie.

Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou — met goedertierenheid sal Hy hom omring.

Wees bly in die Here en juig, o regverdiges!En jubel, alle opregtes van hart!

Hier sien ons dat die persoon sy sonde bely het en daarom is al sy sondes vergewe. Sy ongeregtigheid word hom nie meer toegereken nie. Hy het sy sondes bely en is daarom nou vergewe. Kyk wat sê Dawid in vers 6: MY sonde het ek U bekend gemaak, en MY ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die Here MY oortredinge bely; en Ú het die ongeregtigheid van MY sonde vergewe. Nêrens bely Dawid die sondes van sy voorgeslagte nie. Daarom is hy nou ‘n vrome volgens vers 7 en kan niemand hom aanraak nie. Hy skuil by die Here en die Here bewaar hom volgens vers 8. Hy sing vrolike sange van bevryding. Wanneer die mens SY sondes bely dan is hy ‘n bevryde. Vers 11 sê dat die Here hom omring met goedertierenheid. Vers 12 sê Wees bly o regverdiges! Jubel opregtes van hart!

Mense, die mens wat hierbo beskryf word is ‘n regverdige. Hy jubel en hy juig in die Here want hy is bevry. Niemand kan hom oordeel nie want sy sondes is vergewe. Dawid noem so ‘n mens welgeluksalig in vers 2. Daar is niks tussen hom en sy God nie. Daar is vrede want hy het  sondes en sý ongeregtighede aan sy God bekend gemaak en dit bely. Hy het hom bekeer en is nou met God versoen.

Hierdie is alles Ou-Testamentiese waarhede. Dit is wat in plek was en wat deur God ingestel is. Dawid het nie in oordeel gelewe nie. Hy het geweet dat hy ‘n regverdige is en hy het geweet dat hy volkome met God versoen is deur die bloed van die lammers. Hy het geweet dat sy sondes vergewe is, al is dit net bedek en nie heeltemal uitgewis nie. Hy het geweet dat God nie die sondes van sy voorouers teen hom gehou het nie. Hy het geweet dat hy net vir sy eie sondes verantwoordelik was. Hy het nie aan bloedlyn vloeke geglo en aan allerhande rituele deelgeneem om homself daarvan te probeer bevry nie. Hy het in oorwinning geleef want hy het geweet wie en wat hy in God is.

WAT HET VERANDER OP DIE KRUIS VAN JESUS?

Om baie mooi te verstaan hoekom daar nie soiets soos bloedlyn vloeke is nie, moet ons eers die konsep van straf verstaan. As ons nie weet watse beginsels en wette God in plek gesit het met betrekking tot sonde en die straf van sonde nie, sal hierdie onderwerp vir ons duister bly. Die Bybel is egter baie duidelik aangaande hierdie wette en beginsels. Hierdie skrywe verduidelik hierdie wette en beginsels baie mooi uit die Skrif uit.

Tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament het daar eintlik baie dinge gebeur. Ek wil egter net die gedeeltes behandel met betrekking tot die onderwerp van hierdie reeks, naamlik bloedlyn vloeke.

Die Bybel sê dat ons almal gesondig het en ons almal die heerlikheid ontbreek wat God behaag. Kom ons lees eers Romeine 3:10-18

soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.

Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie.

Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.

Hul keel is ’n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe.

Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid.

Haastig is hulle voete om bloed te vergiet.

Verwoesting en ellende is in hulle paaie,

en die weg van vrede ken hulle nie.

Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie.

Kom ons kyk ook na vers 23-25

want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

Hom het God voorgestel in sy bloed as ‘n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is.

Hierdie twee skrifgedeeltes sê vir ons verskriklik baie:

 1. Dit sê dat almal gesondig het en dat niemand regverdig voor God is nie.

 2. Dit sê dat ons verlossing ontvang deur die geloof in Christus Jesus. Deur sy genade, sonder verdienste word ons geregverdig deur die verlossing wat in Hom is.

 3. Dit sê dat Christus vir ons versoening gebring het met Vader God. Ons is die geregtigheid van God in Christus deur die geloof. Dit is nie iets wat ons gedoen het nie maar wat Hy gedoen het.

 4. Vers 25 sê baie duidelik dat God, deur sy verdraagsaamheid, sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is. Dit sê vir ons dat mense hierdie aarde bewandel het sonder om gestraf te word. Wie was hierdie mense? Dit was die Ou-Testamentiese regverdiges. Hulle het gesondig. Hulle sondes was egter deur die bloed van lammers bedek en daarom is hulle vrygespreek. Daarom is hulle nie gestraf nie. Terwyl die onregverdiges van die Ou Testament met hulle afsterwe dadelik die straf ontvang het soos die ryk man van die Lasarus verhaal, het die regverdiges soos Lasarus aan die goeie kant van die doderyk saam met Abraham en al die Ou-Testamentiese regverdiges gewag vir Jesus om die prys te betaal vir hulle sondes. Hulle was dus selfs na hulle dood nie gestraf nie.

God is baie verdraagsaam wanneer dit by straf kom. Hy haat sonde en Hy is ‘n regverdige God. Daarom moet sonde gestraf word. God skep egter geen behae daarin om mense te straf nie. Daarom sal Hy niemand straf wat deur die bloed van Jesus vrygespreek is nie. Nie ons vandag nie en ook nie die Ou-Testamentiese regverdiges nie. Die bloed van lammers was die skadubeeld of ‘n tipe van die bloed van Jesus Christus. Die Ou-Testamentiese regverdiges het daarom reeds die belofte van Jesus ontvang al was dit die bloed van lammers wat gevloei het. Onthou, hierdie sondes was net bedek en het daarom nog bestaan. Omdat die straf vir daardie sondes nog nie uitgevoer is nie kon dit nie van die boeke af verwyder word nie. Eers toe Jesus Christus op Gólgota met sy bloed betaal het, is die sondes van hierdie Ou-Testamentiese mense weggeneem soos ons s’n.

Dit beklemtoon die feit dat geen sonde ongestraf sal bly nie. Alle sonde wat ooit deur enigiemand gepleeg is, besig is om te pleeg of eendag gaan pleeg, móét gestraf word. Iemand gaan daarvoor sterf en gaan daarna daarvoor hel toe waar hy ‘n ewige straf daarvoor sal ontvang.

In die Ou Testament was daar onregverdige mense wat God verwerp het. Hierdie mense was reeds in die Ou Testament gestraf. Hulle is alreeds, van daardie tyd af al in die hel en word alreeds gestraf vir hulle sondes. Dink maar aan Lasarus en die ryk man. Lukas 16:23 vertel dat die ryk man gesterwe het en begrawe is. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem. Ons weet hoe hy gesmeek het net vir ‘n druppel water in daardie verskriklike plek van marteling. Hy is vandag nog daar. Abraham en Lasarus was egter in die goeie kant van die doderyk (aan die anderkant van die kloof) waar hulle in heerlikheid gewag het vir Christus om die prys te betaal sodat hulle na God toe kon gaan. Hierdie was net ‘n tydelike wagplek en daar was geen smart en ellende in hierdie wagplek nie. Toe Christus klaar die prys betaal het, het Hy dadelik afgekom en hulle van hierdie tydelike wagplek verskuif na die paradys in die hemel sodat hulle by God kan wees.

Jesus Christus is in ons plek gestraf

In die Nuwe Testament het God ál die straf wat almal toekom op Jesus Christus laat neerkom. Kom ons lees Jesaja 53.

1. WIE het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar?

2. Hy tog het soos ’n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ’n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.

3. Hy was verag en deur die mense verlaat, ’n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ’n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.

4. Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.

5. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

6. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.

7. Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ’n lam wat na die slagplek gelei word en soos ’n skaap wat stom is voor sy skeerders — ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.

8. Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote — wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.

9. En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ’n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.

10. Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ’n skuldoffer aangebied het, sal Hy ’n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees.

11. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hý sal hulle skuld dra.

12. Daarom sal Ek Hom ’n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Sjoe, Hy het al die straf vir ons gedra. Al die sondes en al die ellendes, siekte en ongeregtighede van elke mens wat ooit geleef het en nog sal lewe, is op Hom geplaas. Kyk wat sê vers 12: terwyl Hy die sonde van baie gedra het. Dit is Jesus Christus wat sondes dra. Nie ons nie. Ons kan nie die sondes van ander mense dra nie.

Elke vloek en elke oortreding is aan die kruis vasgespyker sodat Hy die prys daarvoor kon betaal. Die straf vir sonde was in die Ou Testament eerstens allerhande ellende wat oor jou kom terwyl jy nog lewe. Hierdie is goed soos siekte, ellende pyn, swaarkry en armoede. Dit het Hy gedra soos jy hierbo in Jesaja 53 kan sien. Daarom hoef ons nie vandag siek te wees nie. Daar is in die Nuwe Testament dus nie meer siekte as straf nie. Omdat Christus in ons plek gestraf is, hoef ons geen straf deur te gaan nie. Ons hoef nie siek te wees nie. Hoe kan ons dan nog vir die sondes van voorouers gestraf word? Hoe kan ons nog siek word en allerhande negatiewe dinge oorkom as gevolg van húlle sondes en ongeregtighede? Ons hoef dan nie eens vir ons eie sondes te boet nie. Hoekom moet ons die sondes van ons voorouers dra as ons nie eens ons eie sondes hoef te dra nie. Dit was reeds alles twee duisend jaar terug op Jesus gesit. Hy het dit gedra.

Dan is daar die dood wat ewige skeiding met God beteken. Dit het Hy gedra toe Hy uitgeskreeu het: My God, My God, waarom het U my verlaat?. Daarom hoef jy nooit in enige omstandighede daardie woorde te uiter nie. God sal jou nooit begewe of verlaat nie want Christus het daarvoor ook betaal. God is waarlik altyd met ons en ons is nóóit alleen nie.

Dan is daar die ewige ellende, smart en marteling in die ewige helse vuur. Dit het Hy vir jou gedra. Hy het ter helle neergedaal. Daar het hy in die hel gekrepeer van ellende vir jou en vir my. Tog, omdat Hy onskuldig was, het die Gees van God, nadat Vader tevrede was dat die prys vir elke sonde betaal is, Hom uit die dood opgewek en Hom uitermate verhoog. Sy liggaam het nie verderwing gesien nie.

Die Ou-Testamentiese onregverdiges is gestraf vir hulle sondes. Daar is egter nog ‘n tweede groep mense wat ook vir hulle sondes gestraf word. Hulle is die Nuwe-Testamentiese mense wat vir Jesus Christus verwerp het en sonder hom dood is. Vir hulle het die straf begin toe hulle na hulle afsterwe in die doderyk of hel hulle oë opgeslaan het om die ellende van die hel te aanskou, soos die ryk man van Lasarus. Dit is ‘n voldonge feit; onregverdige mense wat afsterwe wag nie tot alles verby is om dán eers gestraf te word nie, nee, hulle straf begin onmiddelik na afsterwe. Hoekom word hierdie mense gestraf? Omdat hulle die prys wat Jesus vir hulle betaal het verwerp het en nou moet hulle self die straf dra.

Ek het die twee groeperinge afsonderlik behandel net om duidelikheid te bring maar in werklikheid vind hierdie straf vanaf die Ou Testament tot vandag aaneenlopend plaas. Dit het nog nooit opgehou vandat dit begin het nie. Dit is eintlik maar net een groep mense wat almal sonder Jesus in die hel (doderyk) nou op hierdie oomblik reeds gestraf word. Hulle sal eendag saam met die satan en sy gevalle engele in die ewige vuur gegooi word waar hulle ewig gestraf sal word.

Vir ons is daar egter geen veroordeling nie. Daarom is daar vir ons geen straf meer nie. Al was ons sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol, volgens Jesaja 1:18.

Die Here vat ons ou en vuil modder gevlekte kleed en Hy trek vir ons ‘n skoon bloed gewaste wit kleed aan.

Romeine 8:1

Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie maar na die Gees.

Daarom is daar geen straf vir ons nie. Nie nou nie en ook nie wanneer alles verby is nie.

Romeine 8:33-34

Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het...

Die genade tyd van God

Die profetiese boeke in die Ou Testament was ‘n heenwysing op die Seun van God wat sou kom om die sondes van die wêreld weg te neem. Die Psalms en die boek Jesaja dek veral baie gedeeltes oor dit wat sou kom. Hoewel daar ook nog ander boeke in die Ou Testament soos Sagaria, ook profetiese gedeeltes bevat wat wys op die koms van Christus, is hierdie twee vir my die kosbaarste.

Alle profesieë oor Christus in die Ou Testament is almal in die Nuwe testament vervul. Johannes die doper was ‘n voorloper van Jesus en hy het die voorreg gehad om Hom te openbaar as die Messias wat sou kom. Kyk net ‘n bietjie baie mooi wat sê Johannes van Jesus in Johannes 1:29

Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

Let op die woorde: wat die sonde van die wêreld wegneem

Die woord vir wêreld hier is in die Grieks кόσμος (Uitspraak: kos’-mos) wat die hele wêreld beteken insluitende al sy inwoners. Jesus Christus het dus die sonde van die hele wêreld weggeneem. Hy het met sy bloed vir ieder en elk van hulle betaal. Daar is nie ‘n mens vir wie Hy nie gesterf het nie.

Op daardie oomblik was dit nie meer nodig vir God om enigiemand te straf nie. Jesus Christus het die straf vir almal gedra. Daarmee het Jesus die roede uit God se hand gehaal. Watse Ou-Testamentiese strafmaatreëls die Vader ook al in plek gehad het was op daardie oomblik mee weggedoen. Jesus Christus is in ons plek gestraf en daarom hoef God die Vader niemand meer te straf nie. Hierdie lei dan die genade tydperk van God in vir alle mense. Dit maak nie saak of jy ‘n kind van God is of nie. God mag en kan jou nie straf nie. Hoekom nie? Want Jesus is klaar in jou plek gestraf. Straf mag net wettiglik op iemand geplaas word wat Jesus Christus finaal verwerp het. Dit gebeur wanneer iemand sonder Christus sterf.

Terwyl jy Hom egter nog nie aangeneem het as jou Verlosser nie, kan jy nie gestraf word nie tot en met jou dood. Die oomblik as jy jou oë toe maak in hierdie wêreld sonder Jesus Christus, dan tref die oordeel van God jou. Hoekom dan eers? Want dan het die genade tyd vir jou uitgehardloop. Jy het kans gehad tot en met jou dood om Jesus Christus aan te neem as jou Verlosser. Maar as jy hierdie genade gawe van God verwerp het, dan slaan die oordeel van God toe op jou. Die Bybel noem dit ook die vloek omdat God se oordeel ‘n vloek is. Op daardie oomblik, wanneer jy jou laaste asem uitblaas, dan daal jy af na die hel en begin jou straf. Ons lees dit in Jesaja 65:20

Daarvandaan sal nie meer kom ‘n suigling van ‘n paar dae of ‘n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie; want n seun sal sterwe honderd jaar oud, en wie sondig, sal, honderd jaar oud, deur die vloek getref word.

As jy die hele Jesaja 65 lees sal jy sien dat hierdie gedeelte ‘n voorspelling is van die koms en die koninkryk van die Messias.

In hierdie tydperk, sal die regverdige en die onregverdige albei honderd jaar oud word ongeag hulle stand in God. Na aanleiding van hierdie gedeelte sal die mens, anders as die Israeliete, sy dae vol uitlewe. Dit is God se wil vir alle mense. Regverdig of onregverdig. Honderd jaar sal min of meer die ouderdom wees wat God hier bepaal het die mens sal wees voor die dood op hom sal toesak. Hoewel dit die wil van God is kan die mens egter self sy lewensjare verkort. Ons behandel hierdie aspek intensief in ‘n ander hoofstuk.

Die onregverdige sal egter ná die genade tyd skielik getref word deur die vloek omdat hy Jesus verwerp het. Die mens bring sodoende self die vloek van God oor hom. God straf dus nie die wêreld nie omdat Jesus met sy bloed vir ons almal versoening met Vader gebring het. As Hy die onregverdige nou alreeds straf vir sonde en hy neem Jesus Christus later aan, dan is hy verniet gestraf. Hy het vir Jesus in ons plek gestraf, daarom hoef ons nie gestraf te word nie. Sy versoenings daad was vir die hele wêreld, regverdiges en onregverdiges. In sy verdraagsaamheid laat God weer eens die sondes van mense ongestraf bly. Hierdie keer die sondes van regverdiges én onregverdiges omdat Jesus reeds in hulle plek gestraf is.

Die straf begin met die dood van die onregverdige want dan het hy die genadegawe van Jesus finaal verwerp. Dan is daar vir hom geen genade meer nie omdat hy Jesus nie meer kan aanneem nie. Daarom sien ons hoe onregverdige mense baie keer, net soos geredde mense, gesond en ryk oud word. Hierdie waarheid maak dit baie duidelik hoekom die beweerde negatiewe gevolge van bloedlyn vloeke nie die waarheid is nie. As dit die waarheid moes wees dan beteken dit ons word met siekte gestraf vir die sondes van my oumagrootjie al het Jesus Christus reeds die straf vir haar sondes aan die kruis gedra.

Het jy al ooit gewonder hoekom slegte mense gesond en ryk oud word en goeie mense baie keer ellendige omstandighede, siekte en armoede vir baie jare lank moet verdra? Het jy al gewonder hoekom onregverdiges soms sulke wonderlike lewens lei en Christene nie? Want die straf van sondes is nie die onderliggende faktor wat die gang van jou lewe bepaal nie. As onregverdige mense wat eintlik in sonde lewe, net so ‘n voorspoedige lewe ly soos regverdiges, dan bevestig dit die stelling dat God nie meer straf nie. Daar is nou geen straf vir niemand nie. Nie net bevestig bogenoemde Skrifgedeeltes dit nie maar ook sien ons dit elke dag in die lewens van mense.

Daar is ander geestelike meganismes in plek wat die gang van ons lewens bepaal. Ons bring onder andere self dinge oor ons deur dit wat ons glo, dit wat ons sê en dit wat ons doen. Het jy geweet dat ‘n kind van God meer skade aan homself kan aanrig as ‘n ongeredde persoon aan homself deur dit wat hy besluit, glo, praat en doen? Ons moet elke dag keuses maak in hierdie lewe en daardie keuses bepaal ons lot. Gered of ongered. Baie keer maak wyse ongeredde mense beter besluite as geredde mense. Dit bepaal die gang van hulle lewens. Dit wat jy vandag besluit, sê, glo en doen; dit is jy môre! Die boek Spreuke stel dit so duidelik:

Spreuke 23:7

Want soos hy in sy siel bereken, so is hy…

Die Engelse weergawe in die KJV maak dit soveel duideliker: For as he thinketh in his heart, so is he…

Ons kan partykeer wel sien dat dit nie goed met ‘n ongeredde persoon gaan nie. Dit is egter nie God wat hom straf nie. Nee, hy pluk maar net die wrang vrugte van slegte besluite wat hy geneem het. As hy ‘n voertuig steel, gevang word en in die tronk beland, kan ons nie sê dat God hom straf nie. Nee, hy ervaar en ondervind maar net die gevolge van sy verkeerde dade. Die staat straf jou omdat jy ‘n landswet oortree het. Dit het niks met die straf van sondes te doen nie. So ook wanneer ‘n kind van God die wrang vrugte van verkeerde besluite moet pluk. Daar is geen verskil nie.

Daarom ervaar ons hierdie oënskynlike teenstrydighede in die lewens van mense as ons hulle met mekaar vergelyk. Ons verwag dat ‘n Christen gesond en ryk oud moet word en ‘n ongeredde persoon arm en siek moet wees en vroeg moet afsterwe. Ons verwag dat God die ongeredde mense moet straf vir hulle sondes al het Christus reeds daarvoor betaal en al het Hy reeds hulle sondes weggeneem. Nee, God is ‘n God van genade. Hy laat dit reën op die grond van die regverdige en die onregverdige. Hy laat die son oor almal skyn. As God ongeredde mense moes straf vir hulle sondes sou dit verskriklik sleg met hulle gegaan het. Ons was almal onregverdig. Ons het almal straf verdien maar tog het God dit ongestraf laat bly. Baie keer gebeur iets met ons dan dink ons God straf ons vir ons sondes. Dit is nie waar nie. Daar is ander geestelike wette in plek wat die oorsaak vir siektes en ellende in ons lewens beheer. Ons moet weet hoe hierdie geestelike wette funksioneer. Ons moet weet waar kom siekte en ellende vandaan en ons moet weet hoekom is mense baie keer voorspoedig en ander kere nie. Dit het egter absoluut niks met straf of met bloedlyn vloeke te doen nie.

Ons almal lewe in dieselfde wêreld. Ons het almal dieselfde geleenthede. Wanneer die aanslae kom dan het ons almal dieselfde hulpmiddels en metodes om dit af te weer. Jy kry lui Christene en flukse ongeredde mense. Jy kry ongehoorsame Christene en gehoorsame ongeredde mense. Christene gebruik dieselfde wêreldse sisteme om hulle lewens te verseker en in stand te hou. Hulle gebruik dieselfde sieke fondse, dieselfde assuransies en polisse om hulle besittings en hulle lewens te verseker as ongeredde mense. Hulle maak op dieselfde maniere voorsiening vir hulle oudag. Kan hulle werklik verwag om anders te wees as onregverdiges. Kan hulle werklik verwag dat die verloop van hulle lewens anders moet wees as die van ongeredde mense? Daar is tog baie beter Goddelike metodes in die koninkryk van God as om van wêreldse sisteme gebruik te maak.

Daar is nog baie ander redes hoekom ongeredde mense net so ‘n goeie lewe lei as Christene en selfs beter. Dit is egter ‘n ander storie wanneer die genade tydperk vir jou uitgehardloop het wanneer jy die dag te sterwe kom. Dit is dan wanneer die vloek jou tref as jy ‘n goddelose mens was. Dit is egter ook dan wanneer die genade van God oor jou vas bly staan as jy Hom gedien het, ongeag hoe suksesvol jy was gedurende jou lewe. Dink maar aan Lasarus en die ryk man. Al was jy maar ‘n arm sukkelende kind van God, soos Lasarus, as gevolg van jou hardkoppigheid of ongehoorsaamheid, gaan jy egter beslis lewe. Jy gaan beslis die hel en die ewige oordeel van God vryspring, net soos Lasarus.

Kom ons lees weer Jesaja 65:20

Daarvandaan sal nie meer kom ‘n suigling van ‘n paar dae of ‘n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie; want n seun sal sterwe honderd jaar oud, en wie sondig, sal, honderd jaar oud,deur die vloek getref word.

Dit is baie duidelik dat die lewensduur van die ongeredde mens nou ook vol sal wees. In Exodus 23 beloof God dat Hy die getal van die regverdiges se dae vol sal maak. In die Nuwe Testament maak Hy tot die dae van die onregverdiges vol. God laat nie mense voor hulle tyd dood gaan nie. Nee, dit is onsself wat ons dae kort maak as gevolg van dit wat ons doen, glo en sê. Daarom lewe ongeredde mense net so lank soos geredde mense. Daar is geredde mense wat erger dinge doen, glo en sê as ongeredde mense en daarom lyk hulle lewens baie keer meer ellendig as die van onregverdiges.

Die kind van God het egter baie meer geleenthede om ‘n baie beter lewe as ongeredde mense te leef. Dit vat egter dissipline, geloof en ‘n standvastige gees om dit te bewerkstellig. Daar is Goddelike provisie, Goddelike genesing, Goddelike beskerming en Goddelike instandhouding beskikbaar vir alle kinders van God. Ons kan ‘n baie suksesvolle lewe lei sonder enige siekte, gebreke of armoede. Dit is wat God vir ons beskikbaar gemaak het en wat ons in geloof kan opeis. Ons hoef werklik niks kort te kom nie. As ons dit egter nie bereik nie kan ons net onsself daarvoor blameer. Dit is nie God wat jou straf vir sondes in jou lewe nie. God straf niemand nie. Nie eens ongeredde mense nie. Dit is jy wat nie jou plek van heerskappy in die koninkryk van God inneem nie. Daarom kry jy swaar en daarom krepeer jy van ellende. Daarom lewe jy ‘n lewe wat nie juis van die van ‘n ongeredde mens verskil nie. God kan jou nie daar uithaal nie. Jy moet self daar uitklim en begin regeer as ‘n koning in die koninkryk van God.

DIE WAARHEID OMTRENT DIE UITSPREEK VAN VLOEKE

Mense is onder die indruk dat ‘n kind van God deur satan aanbidders en ander mense vervloek kan word. Mense verstaan nie dat niemand ‘n ander persoon kan vervloek wat deur God geseën is nie. Kan jy dit glo? Waar is ons geloof in die woord van God? Ons het nie geloof nie want ons ken nie die woord van God nie. Geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Dit is so eenvoudig soos dit. Ons herken nie die leuen nie want ons weet nie wat die waarheid is nie.

As jy hoor van satanaanbidders wat op berge en hoogtes bymekaar kom om teen huwelike en kinders van God te bid en om vloeke oor hulle uit te spreek hoef jy letterlik glad nie daarop te reageer nie. Jy kan oombliklik omdraai en verder slaap sonder om een sekonde verder daaroor te dink of daaroor te bid. Ons stry ‘n geloof stryd. Ons stry nie ‘n fisiese stryd teen bose magte nie.

As ‘n satanaanbidder vir sy god bid, wat kan sy god doen? Net mooi niks!

Hulle is reeds oorwin op Gólgota en Christus Jesus het hulle al reeds ieder en elk van hulle in sy triomftog in die openbaar ten toon gestel as ‘n verslane vyand.

Kol 2:15

nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

Hulle het die onderspit eens en vir altyd gely en kan nooit in der ewigheid ooit weer van die grond af opstaan nie. Die woord “uitgeklee” beteken afstroping, berowing of uittrek. Dit is niks anders as die ontwapening van die vyand nie. Die woord “tentoongestel” beteken “aan die publiek gewys”. In die Engels beteken dit om iets te “showcase”. In die Bybelse tyd het die seëvierende koning die vyand uitgeklee en in ‘n triomftog deur die strate van die hoofstad of die vesting van die koning geneem. In die prosessie het die koning en sy soldate deur die strate op hulle perde gery met vlae en baniere. Die voetsoldate was ook daar. Dit was ‘n hele triomftog. Die skare het langs die paaie hierdie optog aanskou en saam die oorwinning gevier. Dit was ‘n wonderlike en ‘n heuglike gebeurtenis. Die vrouens en kinders asook die ouer garde het gejuig en ook vlae en baniere geswaai om die oorwinning te vier. Hierdie triomftog is afgesluit met heuglike feesvieringe tot laat in die nag.

Die verslane koning en sy belangrike hooggeplaaste offisiere is in kettings deel van hierdie triomftog gemaak. Hulle moes so vasgeketting, moeg, uitgemergel, met slepende voete as gevangenis van die seëvierende koning deel van die prosessie uitmaak. So ‘n verslane koning is letterlik uitgeklee en in die openbaar tentoongestel. Almal kon sien hoe daar oor hom getriomfeer is. Na die triomftog is hulle gewoonlik na die kerker geneem waar hulle in haglike omstandighede aangehou is en meeste van die tyd doodgemaak is. Dit is presies wat Christus Jesus in die gees wêreld met die duiwel en sy gevalle engele gedoen het. Lees weer Kol 2:15 om hierdie waarheid te verstaan. In die geesteswêreld was daar so ‘n openbare prosessie waarin die duiwel en al sy bose engele uitgeklee en tentoongestel is. Alle geestelike wesens het hierdie prosessie besigtig en is ewige getuienis van die volslae oorwinning van Jesus Christus oor die bose.

Jesus is deur die Goddelike wesens van God verheerlik omdat Hy oor die duiwel getriomfeer het. Dit was werklik ‘n volslae oorwinning. Daarom is die oorlog verby. Ons hoef werklik niks mee te doen nie wat oorlogvoering betref nie. Al die veldslae is almal reeds oorwin. Die duiwel en sy gevalle engele is ‘n verslane vyand. Om hierdie rede is daar nie soiets soos geestelike oorlogvoering nie. Dit is ‘n neweproduk van die bloedlyn vloeke leerstelling. Ja daar is nog ‘n stryd maar dit is ‘n geloof stryd en nie oorlog nie!

Die slagting was hard en finaal! Die bose magte het nie ‘n kat se kans gehad nie. Dit was ‘n skielike slag wat hulle van alle outoriteit, mag en krag gestroop het en hulle het nou nog nie tot verhaal gekom nie. Die Bybel sê dat Jesus Christus die bose magte tot nul gemaak het. Hulle het dus geen outoriteit en steeds geen krag of mag nie.

Ons stryd is wel teen die bose magte in die lug maar daardie stryd vind hier tussen ons ore plaas. Hulle bombardeer jou met leuens en sit en duim vashou dat jy dit sal glo; daarom is dit ‘n geloof stryd. Dit is die ENIGSTE kans wat hulle het. Moenie dat die duiwel jou ooit uitdaag tot ‘n fisiese stryd nie. Hy sal graag wil hê dat jy in die een of ander stryd teen hom persoonlik betrokke moet raak want dan weet hy dat jy nog nie weet dat hy oorwin is nie. Nee, jou stryd is nie teen hom nie. Jou stryd is teen sy woorde, die leuens wat by sy mond uitkom. Die stryd vind in jou gedagtes plaas. Die bose probeer om jou geloof in God en in sy woord te vervang met leuens en met negatiewe gedagtes. Dit is hier waar hy die stryd wen. Dr. Henry W. Wright het die volgende te sê hieroor:

As you think about things over and over again, protein synthesis occurs. It involves RNA and DNA. The thought that is recalled over and over again actually becomes permanently part of your biology. God wants to train you so that His law (word) is not just in your Spirit, but so that His law (word) is part of your personality as a human being.

The enemy wants to train you too and he uses the same pathway. He wants to give you the law of sin as part of your personality, as opposed to the law (word) of God. There is a battle because both laws are in your members according to Scripture.

Even as Christians, we have the law of sin in our members. For example, do you ever experience strife in your families? Is the distance between your brain and your tongue ever zero? Are the words that come out of your mouth words of life or words of death?

The law of sin is reinforced by a being (sin by its fallen nature) or because your mind has not been renewed. Everything you perceive externally is recorded in your long-term memory, which becomes part of your biology.

Many Christians serve sin. That does not mean that they are possessed. It means that they are under the influence of the law of sin and they follow it as if it were true…

Dr. Henry W. Wright

Is dit geestelike oorlogvoering of bloot ‘n geloofstryd?

Kinders van God verskil dikwels wanneer dit by hierdie onderwerp kom. Diegene wat teen die geestelike oorlogvoering konsep staan se hoof motivering is die volgende: As die kerk nog steeds teen die bose oorlog moet voer dan beteken dit dat Jesus Christus nie ‘n volslae oorwinning teen die bose behaal het nie. Dit is teenstrydig met baie Skrifgedeeltes in die Bybel soos hierdie een:

Kolossense 2:15

nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

Romeine 8:31

Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees?

2 Korintiërs 2:14

Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.

Romeine 8:37

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.

Romeine 8:28-30

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Wanneer twee opponente nog in ‘n oorlog gewikkel is dan beteken dit dat daar nog nie ‘n oorwinnaar is nie. Die tweestryd is nog aan die gang. Die oorlog is nog nie gewen nie. Die Skrif is egter baie duidelik dat Jesus Christus die duiwel oorwin het en tot nul gemaak het. Hy het hom en die bose engele van alle outoriteit en mag gestroop en in sy openbare triomftog uitgeklee.

Diegene wat vir die geestelike oorlogvoering konsep staan se hoof motivering is dat Jesus Christus die oorlog gewen het maar dat ons as kinders van God nog steeds sekere veldslae moet wen. Die bose het nog steeds krag en mag en kan die stryd teen kinders van God wen as hulle nie oppas nie.

Die ander kamp redeneer dat as hulle nog steeds self die bose moet oorwin deur geestelike oorlogvoering dan is hulle besig om hulleself te red en te verlos van dit wat die duiwel ons van beroof en besteel het. Jesus Christus se redding en verlossing was dus nie ‘n volmaakte verlossing nie. Dit hang dus van ons af of ons verlos gaan wees of onder die juk van bose onderdrukking gaan lewe. As ons die veldslag verloor is ons nie verlos nie as gevolg van ‘n nederlaag teen die bose.

Diegene wat teen die oorlogvoering konsep staan sê dat diegene wat steeds in ‘n oorlogvoering met die bose gewikkel is is besig om iets uit te voer wat Jesus Christus reeds gedoen het. As jy nie weet dat die oorlog reeds gewen is nie word jy besig gehou met iets wat heeltemal onnodig is. Die vyand is natuurlik hoog in sy skik dat jy nie weet dat die oorlog alreeds gewen is nie. Onkunde kan jou duur te staan kom.

Diegene wat vir die oorlogvoering konsep staan beklemtoon dat die Bybel op ‘n paar plekke ons stryd simboliseer met soldate en met oorlogvoering. Hulle verwys na Skrifgedeeltes soos die volgende:

2 Korintiërs 10:3-5

Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

Hulle verwys ook na die Efesiërs 6 waar Paulus ons aanraai om die volle wapenrusting van God aan te trek. Hierdie wapenrusting is die kleding, toerusting en wapens van ‘n soldaat. Dit kan net een ding beteken; daar is ‘n oorlog aan die gang!

Diegene wat teen die oorlogvoering konsep staan redeneer dat as iemand in ‘n oorlog is dan moet hulle ‘n vyand “head-on” konfronteer. Hulle staan lynreg teenoor mekaar. Hulle is in ‘n oorlog gewikkel en hulle fokus opmekaar. Hulle hou mekaar besig met hulle strategieë en maneuvers.

Ons is egter nié in ‘n oorlog gewikkel nie. Ons hoef ons egter net aan God te onderwerp en die duiwel te weerstaan en hy sal van ons wegvlug. Dit beteken dat die oorlog verby is. Die vyand is verslaan. Ons is op die grense en grensposte van ons koninkryk ontplooi om ons koninkryk te beskerm. Ja ons is in oorlog gewaad en ons is paraat. Nee, daar is nie ‘n oorlog aan die gang nie. Die vyand is nie in oorlog gewaad geklee nie. Inteendeel, hulle is heeltemal ontwapen. Hulle probeer ons koninkryk van alle kante omsingel en hulle probeer ons grensposte infiltreer. Hulle voer ‘n skelm stryd. Daar by die grenspos staan hulle met ons en redekawel. Hulle sien ons kragtige wapens en ons kragtige beskermings toerusting. Hulle weet dat hulle ons nie kan aandurf op die slagveld nie.

Op ‘n slinkse manier begin hulle eerder met ons onderhandel vir toegang. Hulle belieg en bedrieg ons daar op die grenspos om toegang te kry. As jy my sal inlaat dan… As ek net vir ‘n rukkie… As jy net geweet het dat… Kan ek vandag vir jou die waarheid vertel omtrent die gawes van die Gees… Jy weet natuurlik dat daardie kerk heeltemal van die pad af is… Daardie prediker is besig om allerhande onwaarhede te verkondig… Ons weet mos dat God nie meer vandag… Ek wil jou nie bangpraat nie maar besef jy… Het jy geweet dat God…

Nee, hulle is nie op oorlogvoering gefokus nie. Hulle weet dat die oorlog reeds verloor is toe Jesus Christus oor hulle getriomfeer het. Ja, hulle hou daarvan om oorlog te voer teen diegene wat nie weet dat die oorlog verby is nie. In die Ou-Testament kon Koning Dawid nie in vrede heers nie want die nasies binne en rondom Israel was in sy tyd nog nie aan Israel onderwerp nie. Dawid het oorlog gevoer. Hy het geweet wat dit is om te veg en te oorwin. Aan die einde van sy lewe was die nasies aan Israel onderworpe en kon Israel ‘n tydperk van vrede tegemoetgaan. Die oorlog was verby. Koning Salomo, Dawid se opvolger, het nie oorlog gevoer nie. Salomo het nie nodig gehad om sy koninkryk te vestig nie. Dawid het dit reeds vir hom gedoen. Salomo het geheers. Die Bybel sê dat hy vrede reg rondom hom gehad het. Hy het in vrede geheers. Jesus Christus het vir ons gedoen wat Dawid vir Salomo gedoen het. Salomo was die seun van Dawid. Ons is die seuns van God. Het Israel steeds ‘n weermag gehad? Natuurlik! Hulle het Israel se grense en die grensposte bewaar en bewaak. Hulle was opgeleide soldate en hulle was so paraat soos wat kan kom. Was die naburige volke tevrede met die stand van sake? Beslis nie maar hulle het Israel en die God van Israel gevrees. Hulle was ontwapen. Hulle was Israel glad nie goedgesind nie maar hulle het geen keuse gehad nie. Die God van Israel en die volk van Israel was te sterk vir hulle.

1 Konings 4:24

Want hy het geheers oor alles wes van die Eufraat, van Tifsag af tot by Gasa, oor al die konings wes van die Eufraat, en vrede gehad aan alle kante rondom.

Wanneer jy weet dat die oorlog reeds gewen is dan staan jy daar op die grenspos as ‘n oorwinnaar. Jý slaan die kitaar daar op die grenspos. Jy vat geen nonsens van hierdie mannetjies met hulle slinkse plannetjies en slinkse strategieë om deur daardie hekke te kom nie. As hulle plannetjies faal dan probeer hulle jou ‘n rat voor die oë draai om ongesiens verby te sluip. God se kinders is egter paraat. Hulle is “dressed to kill”, kragtig in die Here en hulle weet dat die stryd gewen is. Hulle weet hoe om hierdie slinkse vyand met al sy slinkse strategieë buite te hou.

Natuurlik, hy wat nog besig is met geestelike oorlogvoering het nog veldslae om te wen. As jy nie weet dat Christus klaar die stryd teen die bose gewen het nie dan staan jy nie werklik in ‘n oorwinnings posisie in die stryd nie. Hoekom nie? As daar nog veldslae is om te veg dan is die oorwinning nog nie behaal nie. Jy kan dalk hierdie veldslag verloor! Konings en priesters in die koninkryk van God is nie besig met veldslae nie. Hulle beskerm net die koninkryk deur die sluipers buite te hou. Hulle gee vir hulle geen vastrap plek nie. Hulle weier toegang ten alle tye. Hulle weet dat die geloofstryd hier by die grenspos gewen of verloor word. Nie op die slagveld nie! Daar is ‘n slinkse klemverskuiwing. Wanneer jy gefokus is op oorlogvoering dan is jy op die vyand en sy strategieë gefokus. Wanneer jy op ‘n geloofstryd gefokus is dan is jy gefokus op God en sy woord. Dit maak ‘n oneindige groot verskil.

As die bose net toegang kan kry dan weet hulle dat hulle goeie vordering maak. Dit is hoe hulle die stryd begin wen. Watse stryd? Die geloofstryd:

1 Timotheus 6:12

Stry die goeie stryd van die geloof...

Wat is die stryd van geloof?

Dit is ‘n stryd wat nie op die slagveld plaasvind nie. Dit vind binne in ons plaas. Jy dink nie eens aan die duiwel terwyl jy besig is daarmee nie. Dit is die innerlike stryd van geloof wat hier plaasvind.

Baie belangrik: Merk op dat hier tydens hierdie geloof stryd geen interaksie met die duiwel of bose magte persoonlik is nie. Ons raak nie in ‘n stryery met die duiwel betrokke nie. Ons hoef nooit, danksy die oorwinning wat Jesus vir ons behaal het, nooit ooit persoonlik teen die bose in enige stryd betrokke te raak nie. Ons stryd is altyd ‘n geloof stryd. Dit is ‘n “wat moet ek glo?” stryd. Ons moet net altyd ons gedagtes onder beheer kry deur elkeen van hulle gevange te neem en te onderwerp aan die woord van God.

2 Korintiërs 10:3-5

Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;

want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,

terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

 1. Hier sien ons baie duidelik dat ons nie besig is met oorlogvoering nie maar met ‘n stryd.

 2. Ons werp vestings neer, ons verbreek planne, verbreek skanse; hoe? deur elke gedagte gevange te neem en te onderwerp tot gehoorsaamheid aan God en sy woord. Ons hoef nie eens met die duiwel te praat nie. Ons kan maar net die woord van God leer en dit in ons lewens toepas. Ons hoef net met God te praat en ons praat met ons medegelowiges.

 3. Baie keer hoor jy van Christene wat in die gees en in outoriteit planne verbreek en skanse verbreek en vestings neerwerp deur ‘n woord wat hulle uitspreek. Hulle staan met gebalde vuiste en sê: In Jesus Naam breek ek daardie skanse in so en so se lewe af! Ek werp daardie vestings neer!

  Ek twyfel of dit enige waarde het in die geesteswêreld. Ons stryd is ‘n geloof stryd en dit vind binne in ons plaas. Dit beteken net een ding: Ons moet die leuens wat op ons af gebombardeer word vervang met die woord van God. Daarom moet ons elke gedagte gevange neem. Ons moet dit arresteer en uit ons gemoed uitwerp en vervang met die waaragtige en korrekte woord van God. Ander kan dit nie vir ons doen nie. Wanneer daar al so baie leuens in ‘n persoon se gemoed en in sy siel opgebou is dat dit al skanse en vestings geword het, dan sal so ‘n persoon hom móét bekeer van sy onkunde en roekelose hantering van die woord van God. Hy sal die leuens met waarheid móét vervang. Dit is hoe ons skanse en vestings verbreek. Ons kan God bid dat Hy in so ‘n persoon se hart werk om die waarheid deel van sy lewe te maak. Hy sal die leuens self met waarheid moet vervang. Dit word nie met die swaai van ‘n towerstaf in ‘n wolkie opgeneem en vernietig deur ander Christene nie. Nee, jy moet jouself vergewis wat die woord van God is en dit in jou hartkamers vasmessel. Jy moet die leuens uit jou hart, siel en verstand uit kry.

  Die duiwel is daarop uit om ons hele wese te vergiftig met leuens. Dit is hierdie leuens wat uiteindelik vestings in ons lewens word. Dit word vestings wanneer ons op hierdie leuens mediteer en dit vertroetel. Sodra ons dit deel van ons maak dan begin dit tot stand bring dit wat dit promoveer en dit waarvoor dit staan. Die hele proses begin by negatiewe gedagtes. Die gedagtes word in ons siel area en in ons breine opgeneem en gevestig. Ons begin dit glo en dit word deel van ons. Sodra dit deel van ons is begin ons dit uitspreek en dan bring dit tot stand dit wat ons glo en dit wat ons uitspreek.

Die bose is baie slinks. Die meeste van die tyd vertel hulle nie volslae leuens nie. Nee, hulle vertel vir jou ‘n halwe waarheid. Daardie klein leuentjie maak egter al die verskil. Daar is ‘n fyn lyn tussen die waarheid en ‘n leuen. Daar is net ‘n klein klem verskuiwinkie en dit maak al die verskil wat nodig is. Dit hou ons besig met goed wat nie werklik van belang is nie. Terwyl ons eenkant besig gehou word is die vyand besig om ons op ander fronte erg te verniel. Dit is ook waar vir die bloedlyn vloeke leerstelling. Gewoonlik word dieselfde mense met albei hierdie vals leerstellings ‘n rat voor die oe gedraai. Dit is meeste van die tyd mense wat in bloedlyn vloeke glo wat ook geestelike oorlogvoerders is.

Geestelike oorlogvoering is eintlik ‘n pluimpie vir die duiwel. Dit suggereer dat hy sterk is. Dit gee aan hom baie meer krediet as wat hy verdien. Hy loop rond SOOS ‘n brullende leeu. Hy maak ‘n groot lawaai. Geestelike oorlogvoerders speel so reg in sy hand. Die Bybel is baie duidelik oor hoe ons die duiwel moet weerstaan. 2 Korintiërs 10:3-5 kan dit nie duideliker sê nie (teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus).

Jakobus 4:7 is ook baie duidelik oor hoe ons die duiwel moet teëgaan:

Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug

Die Griekse woord vir weerstaan in hierdie Skrifgedeelte beteken om “vas te staan” en nie in te gee nie. Dit beteken ook om “in kontras te wees” of “in die plek van”. Dit beteken ons staan as ‘n simbool of ‘n naam vir iets. Daardie iets is God en sy woord. Weerstaan het dus alles te doen met kennis en met dit wat God gesê het, naamlik sy woord. Dit beklemtoon die feit dat ons nie met vleeslike wapens (spiese, swaarde en pyle) veg nie maar dat ons die duiwel met kennis (die woord van God, die waarheid) weerstaan. Jakobus is baie duidelik oor die feit dat die waarheid hom laat wegvlug van ons af.

Dave Roberson verduidelik hierdie aspek van Christenskap so mooi en duidelik in sy boek, The walk of the Spirit. Eerstens moet ons God prys en aanbid, dan moet ons in die Gees outoriteit neem oor omstandighede in ons lewens en dan moet ons bid in tale. Die gedeelte wat ek hier onder aanhaal gaan oor geestelike outoriteit:

Then I would spend my second hour with the Lord reconciling the problem I’m currently facing to the Cross. How? By replacing with the words of my mouth the image of the problem that the devil sends my way with the image that is in the Word. That is my inheritance and my right as a believer.

As I entered the second hour, I’d say, Father, I thank You that devils are subject to me. I thank You that disease, which is caused directly or indirectly by devils, is subject to me in Your Name. I thank You that I have been delivered from poverty and that it is also subject to me in Your Name. I thank You for all these things, Father. (Onderwerp jou aan God)

Now if You will excuse me, Father, the devil is invading my territory. So I’m going to use the faith and the Word You have given me to meet that invasion head-on with the power of confession.

You said that if I do not doubt Your Word with my heart and if I confess it with my mouth, the same incredible power that wrought the most phenomenal miracle of all, the rebirth, will also operate to remove my mountain. So I would spend the next hour hurling the confession of God’s Word directly at my problem. I’d talk to that mountain in my life the same way Jesus talked to the fig tree in Mark 11:14.

For example, if I was dealing with financial lack, I’d confess something like this over and over: Poverty, you have been reconciled to the Cross. Jesus Himself has borne my poverty by an act of grace. Though He was rich, for my sake He became poor that I through His poverty might be made rich [2 Corinthians 8:9]. Do you hear me, poverty? I have a covenant with God. You cannot stay in my life. You are cursed. You are leaving my life!

And, prosperity, I call you in from the north, the south, the east, and the west! Finances, I command you to increase! I am enforcing my rights as a believer by a gift God has given me — the confession of faith in His Word! For that entire second hour, that’s how I would talk to that mountain of poverty, cursing it and commanding it to move out of my life. (Weerstaan die duiwel)

Dave Roberson

Dave Roberson is glad nie besig met die vyand nie. Nee, hy is besig met God en sy woord. Hy spreek nie die duiwel aan nie. Nee, hy spreek die probleme aan. Hy praat met omstandighede in sy lewe. Soos Jesus Christus praat hy met die vyeboom en met die berg. Hy roep God se woord tot stand. Dit is die waarheid wat die duiwel weerstaan en op die vlug laat slaan. Daardie waarheid moet egter in die geloof uitgespreek word. Dit is die kern van ons stryd van geloof. Al wanneer ons die duiwel aanspreek of met die duiwel praat is wanneer ons die duiwel uit ander mense uit dryf of uit situasies wegdryf. Behalwe vir hierdie twee gevalle hoef ons nie eens aan die duiwel te dink nie. Ons hou ons besig met Jesus Christus en met die woord van God. Ons is Gods bewus en nooit duiwel bewus nie. Geestelike oorlogvoering hou jou konstant op jou voete. Dit hou jou paraat en gereed om die vyand te trotseer. Dit maak jou vyand bewus.

As jy nog moet veg vir iets wat jy reeds het, dan het jy dit wat jy reeds het nog nie in besit geneem nie.

Ons is veronderstel om in die rus van God in te gaan. Jesus het vir ons vrede gebring. Ons het nie dapper gewapende leërmagte wat ons land (die koninkryk van God) omsingel, aanval en insypel nie. Nee, ons vyande is diewe en rowers, ongewapende bedrieërs wat ons land (die koninkryk van God) wil insypel om ons te kom beroof en te besteel. Hulle kom soos vriende of soos engele van die lig. Hulle kom soos lafaards met allerhande leuens en plannetjies om ons uit ons erfporsie te kom verneuk. Die duiwel het geen ander strategie nie omdat hy ontwapen is. Jesus Christus het hom uitgeklee en ontwapen. Hy het hom tot nul gemaak. Die duiwel kan jou niks máák doen nie. Die duiwel kan jou geen leed aan doen nie. Die duiwel kan jou nie dood maak of vernietig nie. Die duiwel kan jou nie siek maak nie (behalwe as jy hom toelaat om dit te doen). Die duiwel het geen mag en outoriteit oor jou nie. Hy kan jou net bedrieg en hoop jy eet dit soos soetkoek op. Dit is sy enigste wapen teen die kinders van God.

Al is die kerk nie in ‘n oorlog betrokke nie moet ons steeds net so paraat en gereed soos soldate wees. Al beskerm ons net die grense van ons koninkryk teen indringers moet ons elke dag die volle wapenrusting van God aantrek. Die bose is slinks en is gedurig op die uitkyk vir ‘n oop deur sodat hulle ‘n vastrap plek kan kry.

Ek hoop hierdie hoofstuk bring vir jou as kind van God meer duidelikheid oor hierdie slinkse strategie van die bose. Geestelike oorlogvoering is ‘n konsep wat in die hel gebore is. Dit is nie Skriftuurlik nie en dit lei tot ondergang en nederlae in die kind van God se lewe.

Hoe raak mens ontslae van die leuens en die versoekinge van die duiwel?

Daar is net een manier om ontslae te raak van hierdie leuens. Ons moet onsself ontgif deur hierdie leuens te vervang met die waarheid. Die waarheid is die woord van God. Dr. Caroline Leaf, ‘n wetenskaplike, skryf in haar boek, Who switched off my brain?, hoe gedagtes ons liggame en ons lewens beïnvloed.

As we think, we change the physical nature of our brain. As we consciously direct our thinking, we can wire out toxic patterns and thinking and replace them with healthy thoughts. New thought networks grow. We increase our intelligence and bring healing to our brains, minds, and physical bodies. It all starts in the realm of the mind, with our ability to think and choose—the most powerful thing in the universe after God, and indeed, fashioned after God. Every time you have a thought, it is actively changing your brain and your body – for better or for worse.

There are twelve areas of toxic thoughts – a disruptive crew I call the Dirty Dozen – which can be as harmful as poison in our minds and in our bodies. Toxic thoughts don’t just creep into our minds as a result of abuse or an especially horrific trauma. Toxic thoughts affect people in all stages of life, in every area part of the world, every day. Even something as small as a minor irritation can become toxic, and these thoughts need to be swept away.

– Dr. Caroline Leaf

Sy sê ook die volgende in haar boek:

Gedagtes is die hoof dryfkrag wat elke aspek van ons lewens en ons fisiese wêreld beheer.

Ons het almal volle beheer oor ons gedagtes. Dit is ons wat bepaal wat ons dink.

Gedagtes veroorsaak spanning of ‘n gevoel van tevredenheid.

Spanning is direk verantwoordelik vir omtrent alle ernstige fisiese en geestelike siektes.

Omdat negatiewe gedagtes spanning veroorsaak, wat die meerderheid siektes veroorsaak, is negatiewe gedagtes die hoof oorsaak van siektes. Dit maak negatiewe gedagtes giftig vir die mens.

Wanneer ons negatiewe gedagtes met die woord van God vervang, voorkom ons menige siektes en ellende in ons lewens.

Ek stem hier volkome saam met Dr, Caroline Leaf. Die woord is ook baie duidelik oor die gevare van ons denke. Spreuke 23:7 sê dat dit wat die mens in sy hart dink, dit is hy! As ons negatiewe dinge bedink dan wórd ons negatief en negatiewe dinge sal met ons gebeur. Wanneer ons negatiewe dinge bedink dan begin ons vrees. Wanneer ons begin vrees dan begin ons negatiewe woorde oor onsself uitspreek. Dit het alles by ‘n gedagte begin. n ketting reaksie is aan die gang gesit en uiteindelik het ons geword wat ons bedink het. Dit wat ons bedink het het vrees veroorsaak en eventueel het dit wat ons gevrees het gebeur! Spreuke 10:24 sê dat juis dit wat die mens vrees oor hom kom. Gelowige mense vrees niks nie. Inteendeel, hulle begeertes word deur God vervul. Gelowiges verwag mooi dinge. Kinders van God moet waak om nie deur ongelowiges gebreinspoel te word nie. Ons moet ons gedagtes onderwerp aan die woord van God en nie die leuens van bose geeste, ongeredde mense of ongelowige Christene nie.

Dit voel vir ons baie keer dat ons werklik in ‘n geestelike oorlogvoering betrokke is. Hoekom? Want ons sien dinge met ons gebeur en ons voel dat die duiwel daardie negatiewe goed in plek gesit het. Ons ervaar hierdie goed partykeer baie negatief en dit is vir ons partykeer baie moeilik in hierdie omstandighede. Mense begin depressief word en party oorweeg selfs selfmoord. Baie min mense besef egter dat hierdie negatiewe goed eintlik met ons gebeur deur ons eie toedoen. Dit is onsself wat hierdie goed veroorsaak. Nie die duiwel nie. Hy moet ook die skuld vir alles kry en dit is ook ‘n leuen uit die hel uit. Hy hou daarvan om van alles beskuldig te word want dit maak hom groot en sterk en dit hou mense in onkunde.

Daarom sê die woord van God in Kolossense 3:10 dat ons vernuwe moet word tot kennis na die beeld van ons Skepper deur ons met die nuwe mens te beklee. Efesiërs 4:23 sê dat ons vernuwe moet word in die gees van ons gemoed. Ons is dus glad nie duiwel bewus nie. Ons ignoreer die bose magte altyd asof hulle nie bestaan nie. Ons behoort net besig te wees met God en sy woord. Ons is net God bewus in alle omstandighede.

God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Your mind (soul) has one foot in the door of the spirit and one foot in the door of the body; you can change your brain with your mind and essentially renew your mind (Rom. 12:2). You can develop your spirit through choices you make in your mind to be led by the Holy Spirit (Gal. 2:20). Your body is not in control of your mind—your mind is in control of your body, and your mind is stronger than your body. Mind certainly is over matter. You are not a victim of your biology. When you think, you build thoughts, and these become physical substances in your brain. As he thinks in his heart, so is he (Prov. 23:7). Good thinking = good choices = healthy thoughts; toxic thinking = toxic choices = toxic thoughts (Deuteronomy 30:19). You are designed to stand outside yourself and observe your own thinking and change it. (Rom 12:2, 2 Cor 10:5,Phil. 3:13–14). You are designed to recognize and choose the right things to think about (Josh. 24:15; Eccl. 7:29; Isa. 30:2). Each morning when you wake up, you have new baby nerve cells born inside your brain to use wisely as you remove bad thoughts and wire in new ones (Lam. 3:23). This is called neurogenesis. You have been designed for deep, intellectual thought (Ps. 139:14). You are wired for love, and fear is a learned and not a natural response (2 Tim. 1:7). You have the mind of Christ (1 Cor. 2:16). You are made in God’s image (Gen. 1:27).

– Dr. Caroline Leaf

Ons is nooit sommer net slagoffers van ons omstandighede of van ander mense of wesens nie. God het ons in beheer van ons lewens en ons omstandighede geplaas. Wat beteken hierdie stelling? Dit beteken jý mens, moet jóú aan God onderwerp, jy moet die duiwel en negatiewe omstandighede weerstaan en dit onderwerp aan die wil van God. Wanneer God in beheer van ons lewens is, dan delegeer Hy sy mag en krag aan ons en help ons om in oorwinning te kom. Dit is wat Dr. Henry W. Wright hieroor te sê het:

In the total restoration of a man and woman of God, this is how I see it in the Word of God: total expression of renewal and restoration from the works of darkness into the works of life. That is the way God sees me in my generation. – my will should match the Father’s will, and my word should match the Word of God, and my actions should be as if it were the Holy Spirit, so that the will and the word and the actions of God can be performed through me as a way of life. I am to be a total extension of the word, the will and the action.

That is God’s very essence: He thought it, He spoke what he thought and He did it. The tree members of the Godhead were in perfect agreement. The father willed it, The Son (Word) said it, the Holy Spirit did it.

– Dr. Henry W. Wright

Dit is gewoonlik die bose magte wat na aksie oorgaan deur leuens op jou fisiese brein af te skiet. Dan reageer jy oombliklik deur hierdie gedagtes gevange te neem en te onderwerp aan die woord van God. Jy troetel nie hierdie gedagtes nie. Nee, jy onderwerp dit aan die woord van God deur dit onmiddelik te vervang met die waarheid. Op hierdie manier het jy die stryd oombliklik gewen en moet die duiwel die aftog blaas.

Dit is ook belangrik om te weet dat ons nooit met die duiwel of bose magte direk hoef te praat nie behalwe in sekere omstandighede:

 1. Wanneer ons duiwels uit mense uit dryf.

 2. Wanneer ons bose geeste wat in mense se lewens besig met allerhande aktiwiteite beveel om dit te staak.

 3. Wanneer bose geeste op jou grondgebied of perseel aktief raak of manifesteer.

Direkte interaksie met die bose is dus so selde dat ons dit amper nie hoef te noem nie. Ons moet nooit duiwel bewus wees nie. Ons moet nooit in ‘n geestelike oorlogvoering met die bose betrokke raak nie. Hou jou besig met God en hou jou besig met die woord van God. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Wanneer die duiwel sy pyle van leuens op jou brein afskiet dan weer jy dit af met die waarheid, die woord van God. Dit is hoe ons die duiwel weerstaan. Deur nie sy leuens te glo nie. Ons gaan staan nie soos ‘n wafferse Springbok stut in ‘n skrum posisie en probeer die duiwel so weerstaan nie. Nee, ons bly die waarheid glo en ons weier om leuens in ons gedagtes te vertroetel. Dit is hoe ons die duiwel weerstaan.

Soos ons reeds gesien het noem Dr. Caroline Leaf hierdie negatiewe gedagtes giftige gedagtes. As ons dit vertroetel dan vergiftig ons ons hele wese:

Toxic Thoughts

75% to 95% of the illnesses that plague us today are a direct result of our thought life. What we think about affects us physically and emotionally. It’s an epidemic of toxic emotions.

The average person has over 30,000 thoughts a day. Through an uncontrolled thought life, we create the conditions for illness; we make ourselves sick! Research shows that fear, all on its own, triggers more than 1,400 known physical and chemical responses and activates more than 30 different hormones. There are INTELLECTUAL and MEDICAL reasons to FORGIVE! Toxic waste generated by toxic thoughts causes the following illnesses: diabetes, cancer, asthma, skin problems and allergies to name just a few. Consciously control your thought life and start to detox your brain!

Medical research increasingly points to the fact that thinking and consciously controlling your thought life is one of the best ways, if not the best way of detoxing your brain. It allows you to get rid of those toxic thoughts and emotions that can consume and control your mind.

Change in your thinking is essential to detox the brain. Consciously controlling your thought life means not letting thoughts rampage through your mind. It means learning to engage interactively with every single thought that you have, and to analyze it before you decide either to accept or reject it.

How do you go about doing that? By looking at your mental processes. That may sound like a strange, if not impossible thing to do. After all, it’s not as if you can just crack open your skull like an egg and have a look at what is going on inside your brain.

It is possible, however, to look at your mental processes. In fact, it is not just possible, it is essential.

For example consider the following:

 1. How many could-have, would-have, should-have statements have you made today?

 2. How many if onlys were part of your inner vocabulary today?

 3. How many times have you replayed in your head a conversation or situation that pained you, or one that hasn’t even occurred yet?

 4. How many scenarios have you created of the unpredictable future?

 5. How much is speculation taking out of your day?

 6. How passive is your mind?

 7. How honest are you with yourself?

 8. Are you at cross-purposes with yourself – going through the motions, but not really committed to the goal, saying one thing but meaning another?

 9. How distorted is your thinking? Are you forming a personal identity around for example, a disease? Do you speak about my arthritis, my multiple sclerosis, my heart problem?

 10. Do you ever make comments like nothing ever goes right for me; everything I touch fails; I always mess up?

If you answered yes even to just one of these, your thought life needs detoxing right now.

– Dr. Caroline Leaf

Ons móét eenvoudig net beheer neem oor ons gedagtes, en dit aan die woord van God onderwerp, as ons enigsins in oorwinning wil lewe. Daar is geen ander uitweg vir die mens nie. Dit moet ‘n leefwyse word. Ons moet ook hierdie lewenswyse vir ons kinders leer. Ons moet hulle wys hoe ‘n Godvresende kind van God heers oor sy omstandighede in hierdie gebroke wêreld waarin ons lewe. Lisa Bevere maak die volgende stelling:

Children usually inherit one of the following from their parents: God’s promises or their fears

– Lisa Bevere

Lees gerus die bylaag aan die einde van hierdie boek, “The truth about spiritual warfare”, deur ASR Martins. Dit sal definitief jou oortuigings oor hierdie onderwerp uitdaag.

Kan die mens vervloek word?

Om terug te keer tot die uitspreek van vloeke of seëninge; dink ‘n bietjie mooi hieroor: God seën iemand, enigiemand anders kom en hy vervloek daardie selfde persoon; wat gaan in daardie persoon se lewe tot ‘n werklikheid kom? Wat gaan daardie persoon in sy lewe ervaar en ondervind?

As daardie persoon die vloek in sy lewe ervaar dan is die woorde van daardie mense of daardie demone wat die vloek oor hom uitgespreek het sterker as die woorde van God.

Ék weet wie het met woorde die hele skepping tot stand geroep; dit was die woorde wat uit die mond van God gegaan het. Wie kan vandag daardie skeppings woorde omdraai deur die skepping weer te laat terugkeer tot niks nie. Gaan haal hom vir my. Ek daag jou uit! Daar is niemand soos God nie. Geen wese kan met Hom vergelyk word nie. Hy is so ver verhewe bo alles en almal dat ‘n mens nie eens ‘n vergelyking van enige aard kan tref of selfs oorweeg nie.

God se woorde het groot krag. Daarom is die woord van God so kragtig. Kom ons lees ‘n bietjie wat Bíleam daarvan sê:

Numeri 23:8

Hoe sal ek vloek wie Gód nie vloek nie? En hoe sal ek verwens vir wie die Here nie verwens nie?

Hier sien ons baie duidelik in die boek Numeri dat dit onmoontlik is om iemand te vloek of te verwens wat God geseën het. Bíleam, wat hier aan die woord is, wou dit baie graag doen want hy sou ryklik deur koning Balak beloon word as hy dit doen. Bíleam moes dood eenvoudig die volk Israel vervloek, sy beloning gaan haal en huistoe gaan. So maklik soos dit. Hy het dan ook verskeie keer probeer om dit te doen. Hy kon dit egter nie doen nie want dit sou teenstrydig met die woord van God wees. Dit is hoekom Bíleam uit frustrasie en heeltemal raadop vir koning Balak twee dinge sê: Kyk mooi na die Skrifgedeelte. Hy vra hoe? want hy weet dat dit onmoontlik is; en hy beklemtoon die woordjie God met die klemteken op die “o” in die woordjie Gód . Dit is hoe die Bybel geskryf is. Daardie klemteken is op die “o” gesit want Bíleam het dit so beklemtoon toe hy gepraat het. Bíleam vra/sê: As Gód iemand seën, hoe? kan ék hom vloek? Hoe kan ek iemand verwens wie die Here nie verwens nie?

Al spreek iemand ‘n vloek oor jou uit het dit geen krag nie. Jy kan maar rustig slaap. Jy het nie nodig om vloeke te breek nie. Daar bestaan nie vloeke in jou lewe nie. Hoe kan jy iets breek wat nie bestaan nie. Dit is ‘n mors van tyd en die aksies van onkundige mense. Israel was heeltemal onbewus van hierdie voorval wat in Numeri 23 beskryf word. ‘n Heidense koning wou hulle vernietig en het ‘n profeet gekry om ‘n vloek oor hulle uit te spreek sodat hulle ten gronde moet gaan. Tog was Israel die heeltyd veilig toegedraai in ‘n kokon van God se beskerming. Enige woorde van verwensing teen jou gespreek deur enigiemand lê betekenisloos op die grond. So vir ‘n kwart sekonde dan keer dit terug hel toe waar dit gebore is. Dit is dooie woorde wat letterlik geen waarde het nie. Dit is nie soos die woorde van God wat gees en lewe is nie.

Ons lees in 1 Samuel 17:43 dat Goliat vir Dawid vervloek het maar dat sy woorde geen krag gehad het nie:

En die Filistyn vra vir Dawid: Is ek ‘n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode.

Die Filistyne kan jou maar vervloek. Selfs by hulle gode. Dit gaan hulle niks baat nie. Satanaanbidders kan jou maar vervloek by hulle god. Dit gaan hulle niks baat nie.

In Spreuke 26:1-2 is ‘n Skrifgedeelte wat God se koninkryk beginsels so mooi verduidelik:

Soos sneeu in die somer en soos reën in die oestyd, so pas eer nie by ‘n dwaas nie. Soos die voëltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is ‘n vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie.

Dit kom daarop neer dat God se koninkryk beginsels altyd werk en altyd standvastig is. Vervloeking is straf. Straf is die gevolg van sonde. Net God kan straf. Straf moet ‘n oorsaak hê want God straf niemand onskuldig nie. Wanneer iemand anders poog om iemand te vervloek, dan probeer hy eintlik die straf van God sonder oorsaak op so ‘n persoon laat kom. Omdat God vandag niemand meer straf nie, nie eens ongeregtige mense word gestraf nie. Die uitspreek van vloeke het dus geen fondasie nie en daarom kom dit nie uit nie. Die persoon weet nie eens dat iemand hom probeer vervloek het nie. Hierdie aspek word deeglik in die laaste vier hoofstukke van hierdie boek behandel.

Die enigste woorde deur ‘n mens gespreek wat wel ‘n invloed op jou lewe kan hê is die woorde wat jy self oor jouself uitspreek. Net jy alleen het die mag om negatiewe goed oor jouself uit te spreek. Daarom is dit baie gevaarlik om na leuens te luister of om nie die woord van God oor jouself uit te spreek nie. Ons lees dit in Spreuke 18:21

Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

Dit is egter baie belangrik om te weet dat die Skrif hier van jouself praat. Elkeen wat dit gebruik, negatief of positief (dood of lewe), sal die vrugte daarvan eet. Hierdie is nie ‘n verwysing van woorde wat iemand oor ander uitspreek nie. Dit is wat jy oor jouself en oor jou eie lewe uitspreek. Die geestelike beginsels oor geloof tree hier in werking:

 1. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.

 2. Die mens ontvang presies dit wat hy glo.

 3. Dit wat die mens vrees, dit kom oor hom.

 4. Dit wat ons spreek is eintlik presies dit wat ons glo.

Daar is ‘n geestelike beginsel wat ons reeds bespreek het wat ek hier wil herhaal: Dit maak nie saak wat ander mense van of oor ons sê nie. Alles hang af van wat onsself glo en oor onsself uitspreek.

Die enigste strategieë wat die duiwel teen ons gebruik is juis om hierdie beginsel in elke mens se lewe toe te pas. Die duiwel het basies net een strategieë wat Hy mag gebruik. God laat hom nie toe om te doen wat hy wil nie. Toe Jesus Christus oor hom getriomfeer het en hom uitgeklee het, het Hy hom van alle mag, krag en outoriteit gestroop. Die enigste wapen wat die duiwel en sy bose magte teen die mens kan gebruik, is om die mens met leuens te bedrieg, te oortuig en te manipuleer. 

Hy gebruik leuens in jou lewe om jou geloof af te takel om jou sodoende te beïnvloed. Hoe meer leuens ons glo hoe meer kan hy ons manipuleer. Hoe meer leuens ons glo hoe meer beheer kry hy oor ons aksies en ons spraak. Elke mens het ‘n Godgegewe mag wat die bose absoluut begeer: Skeppingskrag! Daardie skeppingskrag funksioneer deur ons monde of ons tonge omdat ons na die beeld van God geskape is. Ons besit ook skeppingskrag. Ons kan letterlik dood of lewe of voorspoed of teenspoed oor onsself uitspreek.

Dit bly die duiwel se enigste wapen; om jou so ver te kry om negatiewe woorde oor jouself uit te spreek, want dit is net op hierdie faset van kinders van God se lewens waar hy sukses kan behaal. Onthou Jesus het hom ontwapen. Wat beteken hierdie stelling? Dit beteken die duiwel het geen mag of krag oor jou nie. Die enigste manier vir sukses vir Hom is om jou te verlei om te sê wat hy graag wil hê jy moet sê. Hy probeer jou ook verlei om te doen wat hy wil hê jy moet doen. Die mag is in jou hande. Jy kan op sy verleiding reageer of dit teëstaan.

Behalwe vir leuens in jou eie lewe, kry die duiwel ook deur middel van leuens beheer oor ander mense se lewens. Hy gebruik dan hierdie mense om jou mee te beïnvloed. Hulle word instrumente in sy hande om jou verder te bedrieg, jou te manipuleer, jou te vervolg en jou lewe vir jou moeilik te maak. Ook hierdie mense het geen mag of gesag oor jou nie. Hulle maak die lewe net vir jou moeiliker met hulle handelinge deur die duiwel toe te laat om hulle teen jou te gebruik.

Hy kan op geen ander manier, ek herhaal geen ander manier oorwinning oor jou kry nie. God het egter uiters doeltreffende beginsels in plek gesit om jou te beskerm. Die geestelike meganismes wat God in plek gesit het vir sy kinders is absoluut ondeurdringbaar. Dit kan nie gepenetreer word deur niks en niemand nie. Sukses is altyd gewaarborg vir kinders van die Here wat in geloof lewe. Ek herhaal: Dit is gewaarborg! Daar is net een swak plek in jou mondering en dit is jyself. Jy kan jou eie grootste vyand word! As jy jouself egter aan God onderwerp en jouself vernuwe deur sy woord en in die geloof lewe, dan word jou ‘n lewe van oorwinning gewaarborg:

Romeine 8:31

Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees?

2 Korinthiërs 2:14

Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei.

Romeine 8:37

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.

Romeine 8:28-30

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;

en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.

Filippense 4:6

Wees oor niks besorg nie…

Filippense 4:13

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Johannes 8:32

En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Johannes 8:36

As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.

Het die Here ons werklik geseën?

Sodra mense verstaan dat niemand kan vervloek wat God geseën het nie, wil hulle die volgende vraagstuk geantwoord hê: Is ons werklik deur God geseën? Is die seëninge van God werklik oor ons uitgespreek? Is ons regtig geseëndes? My antwoord op hierdie vraag is altyd die volgende: Gaan lees die Ou Testament en die Nuwe Testament. Jy sal verbaas wees hoeveel keer God die mens geseën het. Die Bybel wemel letterlik van seën spreke. Ek gaan net een of twee belangrike Skrifgedeeltes noem:

Gal 3:10, 13

Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar staan geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ’n vloek te word — want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang — sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Hier sien ons baie duidelik dat Christus ‘n vloek geword het sodat ons die seëninge van Abraham kan ontvang en kan geniet. Ons sien ook dat as ons nie vir Christus Jesus gehad het nie, dan sou ons noodwendig genoodsaak gewees het om die wet te onderhou om die ewige straf van God vry te spring. Ons sou dit egter nie kon regkry nie en daarom sou ons vervloek gewees het. Ons almal spring in elk geval iewers in ons lewens weg met die wet sonder dat ons dit eers weet. Niemand wil gered word nie. Almal probeer eers self. Ons probeer God behaag deur ‘n goeie en ‘n mooi lewe te lei en net daar faal ons. Hoekom? Want net soos die Jode faal ons almal liederlik in ons pogings van eie geregtigheid.

Hoekom moes Christus ‘n vloek word? Hy moes dit word om die volle straf vir die mens te dra. Daarmee het Hy alle “legal grounds” vir vloeke verwyder. Ons hoef nooit gestraf te word vir niks nie want Jesus is reeds in ons plek gestraf. Die vloek was op Hom. Die vloek van God is die straf van God. Ons lees dit in Deuteronomium 28. Na die sondeval het God die aarde vervloek. Hierdie vervloeking is die straf van God. God het vir Christus Jesus in ons plek vervloek en die straf het dus op Hom neergekom. Deur dit op Hom te neem het Hy daarvoor betaal. Daar bestaan dus geen wettige gronde vir enigiemand om ‘n vloek oor ons te kan uitspreek nie. Dit het geen fondasie waarop dit kan staan nie. Daarom is daar vir ons geen straf of vloek nie.

Die duiwel probeer ook altyd God namaak. Hy het ook sy woorde wat hy uitspreek. Hierdie woorde is alles óf leuens of net dooie woorde sonder krag. Dit is in werklikheid skadelose “Abra kedabra, siem sala biem” toorwoorde. Daarom gaan staan satanaanbidders en selfs demoniese magte verniet op hoogtes en sulke plekke om vloeke oor mense uit te spreek. Dit is in werklikheid net ‘n “show of force”. Hulle doen dit om onkundige mense en kinders van God op ‘n knop te jaag en ook om paniek te saai. Hulle kan nie eens vloeke oor ongeredde mense uitspreek nie. Hoekom nie? Want daardie woorde het geen skeppingskrag nie. Jesus Christus het reeds ook vir ongeredde mense op die kruis ‘n vloek geword. Hulle kan wel vloeke oor satanaanbidders uitspreek omdat hierdie mense hulleself vrywillig aan die satan in sy koninkryk onderwerp het. Dit is heeltemal ‘n ander saak. Sataniste toor mekaar en doen die vreeslikste goed aan mekaar. Dit kan nie ontken word nie. Dit het egter geen impak op kinders van God nie. Kinders van God leef onder die seëninge van God in die koninkryk van God.

Selfs Dawid het in die Ou Testament ‘n baie belangrike ding hieroor gesê:

2 Samuel 7:11

Dit behaag die Here om my huis te seën, sodat dit vir ewig voor sy aangesig kan wees; want Hy het dit gespreek, en deur sy seën sal my huis vir ewig geseënd wees.

Waar kom vloeke vandaan?

Vloeke is nie iets wat sommer uit die duim uit gesuig is nie. Dit kom van iewers af. Hoe het dit ontstaan? Soos ons hier bo in Gal 3:10 gesien het, kom dit van die wet af. God het die wettige gronde vir vloeke in plek gestel toe Hy vir Israel die reg gegee het om te kies tussen lewe of dood. Daar was seëninge en vloeke gekoppel aan hierdie keuse wat hulle moes maak. God het vir hulle in Deut 11:26-28 gesê:

Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor — die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God wat ek julle vandag beveel; en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie.

In Deuteronomium 27:13-26 lees ons van ‘n hele klompie vervloekinge wat oor sondaars uitgespreek is. Kom ons kyk ‘n bietjie daarna:

13 En hierdie moet staan om te vervloek op die berg Ebal: Ruben, Gad en Aser en Sébulon, Dan en Náftali.

14 En die Leviete moet verklaar en aan al die manne van Israel hardop sê:

15 Vervloek is die man wat ’n gesnede of gegote beeld maak, ’n gruwel vir die Here, werk van ’n ambagsman se hande, en dit in die geheim opstel; en die hele volk moet antwoord en sê: Amen.

16 Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag; en die hele volk moet sê: Amen.

17 Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê; en die hele volk moet sê: Amen.

18 Vervloek is hy wat ’n blinde op die dwaalweg lei; en die hele volk moet sê: Amen.

19 Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling, wees en weduwee verdraai; en die hele volk moet sê: Amen.

20 Vervloek is hy wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, want hy het die kombers van sy vader opgelig; en die hele volk moet sê: Amen.

21 Vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.

22 Vervloek is hy wat met sy suster, die dogter van sy vader of die dogter van sy moeder, gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.

23 Vervloek is hy wat met sy skoonmoeder gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.

24 Vervloek is hy wat sy naaste in die geheim doodslaan; en die hele volk moet sê: Amen.

25 Vervloek is hy wat ’n omkoopgeskenk aanneem om ’n persoon — onskuldige bloed — dood te slaan; en die hele volk moet sê: Amen.

26 Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen.

Vloeke kom dus van God af. As gevolg van sonde het God die aarde vervloek. Hierdie vervloeking is eintlik die straf van God. Hierdie vloek sal uiteindelik alle ongeredde mense tref die oomblik wanneer hulle sterf. Vloeke kan egter deur niemand oor ‘n ander uitgespreek word nie. Inteendeel, net God kan mense seën en net God kan mense vervloek. Net Hy het daardie mag en krag in sy woorde om ander te seën of te vervloek. Ons het dieselfde mag en krag ook van Hom af ontvang toe ons Hom aangeneem het maar kan dit net in ons eie lewens of net met betrekking tot onsself toepas. Christene kan hierdie skeppingskrag positief aanwend wanneer dit in geloof gedoen word maar hulle kan dit ook negatief toepas deur negatiewe goed uit te spreek.

Geen mens of bose wese kan ander mense straf nie. Net God kan straf. Daarom kan geen mens of bose wese vloeke uitspreek nie want vloeke is die straf van God. Almal het teen God gesondig en die straf kom Hom toe. Die duiwel en ander mense spreek verniet straf uit oor ander mense want dit het geen bestaansreg of inherente krag nie. Die duiwel kan niemand straf nie. Hy is nie God nie. Hierdie leerstelling is op ‘n leuen gegrond. Die duiwel en ander mense kan ook nie ons skeppingskrag ignoreer (“overide”) nie omdat hulle nie soos God daardie mag in hulleself het nie. As hulle dit kon doen dan kan hulle ook die skepping met ‘n woord laat terugkeer tot niks nie. Hulle poog dus in werklikheid maar net om ons so ver te kry om met hulle stellings saam te stem sodat daardie woorde deur ons skeppingskrag kan ontvang. Daarom moet ons nooit saamstem met negatiewe rapporte of stellings nie.

Natuurlik val die familie (gesin) onder die gesag en geestelike beskermings sambreel van die vader en ook die moeder. Ons kan en moet ons kinders seën. Ons kan egter nie ander mense vervloek nie en wanneer ons ander mense seën doen ons dit hardop sodat hulle dit kan beaam. Deur dit met ‘n “amen” te beaam word daardie seën kragtig in hulle lewens omdat hulle die seën dan ook oor hulleself uitgespreek het. Kinders van die Here word op verskeie plekke in die Bybel aangemoedig om mekaar te seën. Dit is baie belangrik. Hoekom moet ons mekaar seën? Wanneer jy as kind van God ‘n seën oor ander kinders van God uitspreek, dan spreek jy die woord oor hulle uit. Hulle stem daarmee saam en wanneer die woord van God in eenheid deur twee of drie oor saamgestem word dan sal daardie woord kragtig tot uitvoering kom. Ek is egter oortuig daarvan dat mense sulke seën uitsprake kragteloos kan maak as hulle nie saamstem daarmee nie. Ons kan God ook bid om ander mense te seën.

n Vloek of ‘n seën moet deur ‘n mag volbring word. Daardie mag moet uitgaan en die vloek of die seën wat uitgespreek is tot stand bring. Dit is ‘n werk wat uitgevoer moet word. Wanneer ons seën dan bring die engele van God dit tot stand. Ons lees daarvan in Psalms 103:20

Loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord.

Kyk baie mooi wat hier staan:

 1. Eerstens sien ons dat die engele van die Here kragtige helde is.

 2. Tweedens sien ons dat hulle die woord van God volbring.

 3. Derdens sien ons dat hulle gehoorsaam is aan die stem wat sy woord spreek. Let op dat dit ‘n klein lettertjie stem is. Dit is mense wat die woord van God spreek. Dit maak nie saak wie die woord spreek nie solank dit ‘n kind van God is en solank dit die woord van God is. Dit moet natuurlik in geloof gedoen word.

Wanneer ons negatief oor onsself praat of die leuens van die duiwel oor onsself uitspreek dan volbring die bose daardie woorde. Nou is dit gevalle engele wat oorgaan tot aksie. Daardie negatiewe woorde gee hulle toestemming om dit wat ons gespreek het tot stand te bring. Ons kan dit egter nie met ander mense doen nie. Ons kan die bose nie toestemming of wettige gronde gee om in ander mense se lewens te werk nie.

As iemand negatiewe goed oor homself uitspreek kan ons positiewe goed oor hom uitspreek tot ons blou is, die negatiewe goed wat hy uitgespreek het sal die wettige gronde vir bestaansreg van daardie woorde verseker. As hy positiewe woorde of die woord van God oor homself uitspreek kan ons negatiewe woorde oor hom uitspreek tot ons blou is. Dit sal nie en kan nie tot stand gebring word nie. Dit is ‘n koninkryk beginsel in die koninkryk van God. Dit is ‘n wet van God wat sal vasstaan tot in ewigheid.

Die duiwel was ‘n meester daarin om die Israeliete by God te gaan verklae as hulle God se wette oortree het. Hulle oortredinge het hom wettige gronde gegee om dit te doen. Enigiets in hierdie lewe moet wettige gronde vir bestaansreg hê voor die duiwel dit kan gebruik.

Vandag kan die duiwel ons nie meer by God gaan verkla nie. Niemand kan ons oordeel nie want in Christus is ons heilig en rein net soos Hy. Romeine 8:1 is baie duidelik hieroor. Daarom bly ons bloed gewaste kinders van God al faal ons. Ons benadeel onsself egter wanneer ons God se koninkryk beginsels verontagsaam of negatiewe woorde oor onsself uitspreek. God kan ons dan nie beskerm nie want ons het die duiwel gemagtig om dit wat ons uitgespreek het uit te voer. As God sy arm van beskerming sou uitsteek in so ‘n geval sal die duiwel doodeenvoudig net vir Hom sê: Jy het nie die reg om hom of haar in hierdie situasie te beskerm nie. Jy het met jou eie ore gehoor wat hy of sy gesê het. Ek het wettige gronde om dit wat hy of sy gesê het uit te voer.

Dit is hier waar Gal 6:7-8 dit bevestig:

Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.

Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.

Hierdie Skrifgedeelte is nie net op ongeredde mense van toepassing nie. Dit is ook van toepassing op kinders van God wat na die vlees wandel. Ons almal saai in die vlees én in die Gees. Dit is gevaarlik om in die vlees te saai want wat ons hier op aarde fouteer sal vir ons aardse skade bring. Hoewel ons saligheid verseker is gaan ons hier op aarde probleme ervaar omdat ons in die vlees saai. Die duiwel maak op hierdie foute staat om ons te benadeel. Hy wil baie graag steel, slag en verwoes.

Hy kan nie vloeke gebruik nie want Christus het vir ons op die kruis ‘n vloek geword. Hy het die prys betaal daarvoor. Hy kan nie op sy eie woorde staatmaak nie want dit het geen krag nie. Nou hoe behaal die duiwel dan sukses in mense se lewens? Hy doen dit deur van elke mens (gered of ongered) toestemming te kry om in sy of haar lewe te mag funksioneer.

Ons dink eerstens aan die sondeval. Toe die duiwel dit reggekry het om vir Adam en Eva so ver te kry om teen God te sondig het hy heerskappy oor die wêreld ontvang. Wat beteken dit? Dit beteken dat Adam en Eva eintlik hulleself aan die duiwel onderwerp het en sodoende die heerskappy aan hom gedelegeer het. Hulle het dit basies aan hom oorhandig. Dit het hom die heerser of die koning van die wêreld gemaak. Dit het hom wettige gronde gegee om daaroor te heers en dit te beheer. Hy het hierdie mag egter verloor toe Christus Jesus oor hom getriomfeer het. Deur as mens sondeloos te leef en deur sy offer aan God met sy eie liggaam as sondoffer vir die mensdom in te tree het Christus daardie outoriteit teruggevat en die heerskappy aan die mens teruggegee.

Wanneer mense, selfs kinders van God, negatiewe woorde oor hulleself uitspreek, gee hulle die duiwel wettige gronde om dit wat hulle uitgespreek het in hulle lewens tot stand te bring. As jy, teenstrydig met die woord van God gedurig kla oor hoe siek jy is en hoe sleg jy voel, dan sal dit uiteindelik fisies so manifesteer. Die duiwel het nou wettige gronde om daardie siektes op jou te lê. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit gebeur nie sommer net onmiddelik nie. Dit is ‘n progressiewe proses van oorgawe. Jy gee met woorde van ongeloof stelselmatig jou gesondheid prys. Dit is die mag van die tong. Die tong gee aan die duiwel die reg om op te tree. Wanneer daardie oorgawe rypheid bereik dan manifesteer die siektetoestand in jou lewe.

As daar nog steeds kinders van God is wat dink dat hierdie “woorde” of “tong” ding nie só ernstig is nie, dat dit nie werklik so ernstig opgeneem moet word nie, dan wil ek vir jou sê: Jy het dringend ‘n openbaring hieroor nodig want jy loop op dun ys. Jou lewe is in gevaar sonder dat jy dit besef.

Dan dink kinders van God ook as hulle sommer maar net iets op die ingewing van die oomblik sê, dat dit nie só ‘n groot negatiewe effek op hulle sal hê nie. Die werklikheid is dat niks wat oor jou lippe rol sommer maar net gesê word nie. Jy sê dit eintlik omdat jy dit glo. Dit is eintlik in werklikheid presies wat jy verwag en daarom sê jy dit. Vir hierdie rede maak mense so sommer terloops vir die duiwel die deur oop om daardie negatiewe woorde ‘n werklikheid in hulle lewens te maak.

Gelukkig kan ons sulke negatiewe uitlatings darem vroegtydig identifiseer en ‘n plan maak daarmee. Ons moet aanleer om versigtig met woorde te wees. Ons moet God bid om ‘n wag voor ons mond te plaas. Die “wag” is eintlik maar net gedissiplineerdheid. Ons moet God bid om ons getrou en gehoorsaam aan sy woord te maak. Ons kan nie sommer roekeloos negatiewe goed uitspreek nie.

Mense hoor hierdie goed amper hulle lewe lank maar om een of ander rede dring hierdie waarheid nie deur tot hulle nie. Hulle hoor dit in preke en hulle lees dit in boeke maar dit dring nie tot hulle deur nie. Hulle besef nie dat die mens, omdat hy na die beeld van God geskape is, skeppingskrag in sy mond het nie. Dit wat Hy spreek het krag, daarom kan hy volgens Spreuke 18:21 dood of lewe oor homself en oor sy omstandighede uitspreek. Lees weer die hele hoofstuk van Jakobus 3. Dit sal jou weer herinner watse krag in die tong lê. Ek wil net die negatiewe krag van die tong beklemtoon volgens vers 6:

Die tong is ook ‘n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so ‘n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aan die brand gesteek.

In hierdie Skrifgedeelte sien ons dat die tong ‘n vreeslike prominente plek onder die ledemate van die mens inneem. Vers 5 sê dat die tong daarin roem dat hy ‘n baie klein lid van die liggaam is maar tot baie groot dinge in staat is (Vers 5: Net so is die tong ‘n klein lid en beroem hom op groot dinge). Dit besmet die hele liggaam. Dit klink vir my na siekte, sonde en ellende. Dit steek die hele lewensloop aan die brand. Dit klink vir my die tong beïnvloed jou toekoms. Dan laastens, kyk ‘n bietjie waar word die tong aan die brand gesteek: Vanuit die hel.

As die hel (duiwel) jou net sover kan kry om jou tong te gebruik om negatiewe woorde te gebruik, dan het dit ‘n baie groot effek op jou en jou lewe. Hoekom? Want jou tong het skeppingskrag; die mens is soos God. God het die hele skepping tot stand gespreek met sy tong! Woorde is die mees prominente krag in die heelal, en dit sal altyd, tot in ewigheid so wees. Dit is ‘n natuurlike eienskap van God en hulle wat na sy beeld geskep is.

Ons is nog steeds by die redes hoekom die duiwel wettige gronde kry om in mense se lewens te werk. Wanneer mense die bloed van Christus verwerp en Hom nie aanneem as hulle Verlosser nie, dan dien hulle eintlik die duiwel. Dit gee die duiwel sekere mag en outoriteit oor hulle. Hy kan nie maak wat hy wil nie maar hy kan redelik baie skade in hulle lewens aanrig. Sulke mense lewe dan presies soos Adam en Eva geleef het. Vir hulle is dit asof Christus nooit oor die duiwel getriomfeer het nie. Maar nog steeds moet die duiwel vir alles toestemming kry van hierdie ongeredde mense af om in hulle lewens te funksioneer. Hy het nie vrye mag in hulle lewens nie. Hy moet toestemming kry vir elke ding wat hy in hulle lewens tot stand wil bring. Daar is tog ‘n mate van beskerming teen die bose selfs vir ongeredde mense. Hoekom? Omdat Jesus Christus ook hierdie mense vrygekoop het met sy bloed. Hulle behoort aan Hom en Hy het hulle net so lief soos wat Hy vir jou en my het. Hy gaan hulle definitief nie vir die wolwe gooi nie.

Wanneer kinders van die Here hulle nie vergewis van die woord van God nie maar roekeloos en onkundig lewe sonder die beskerming van die woord, dan het die duiwel redelik outoriteit in hulle lewens. As kind van God moet jy heers in die koninkryk van God. As jy nie heers nie dan heers die duiwel. Tog moet die duiwel vir elke ding wat hy in so ‘n persoon se lewe wil doen, eers toestemming kry by so ‘n persoon.

U sal onthou dat ek gesê het dat die duiwel nie eens ‘n ongeredde mens kan vervloek nie. Hy het geen krag in sy woorde om dit te doen nie. Die rede hiervoor is dat die duiwel totaal en al verslaan is. Hy is van al sy mag en outoriteit gestroop. Daar is net een manier hoe hy selfs in ‘n ongeredde mens sukses kan behaal. Hy moet selfs ‘n ongeredde mens so ver kry om negatiewe dinge oor homself uit te spreek voor dit ‘n werklikheid kan word. Daarom kan jy sien dat baie ongeredde mense beter en suksesvoller lewens lei as party Christene. Die duiwel sukkel meer met hom as met sekere Christene. Veral Christene wat nie die woord van God ken nie en dit nie deel van sy lewe maak nie.

Dan sal jy vir my sê dat daar tog mense is wat verskriklik erg onder duiwelse magte deurloop. Hulle toor mekaar en daar manifesteer die verskriklikste boosheid en dinge in hulle lewens. Hierdie is natuurlik ‘n heeltemal ander saak. Hierdie is mense wat nie in die koninkryk van God is nie. Hulle is ook nie op neutrale grond soos ongeredde mense nie. Hierdie mense is mense wat deur middel van ‘n wilsbesluit aktief deel van die koninkryk van satan geword het. Van hulle is satanaanbidders en hulle dien en aanbid satan soos ek en jy ons God dien. Sommiges van hulle volg hom met ‘n passie en hulle onderwerp hulle aan sy gesag. Hulle het alles opgegee vir hom en hulle doen alles wat hy sê. Hierdie mense is vreeslik erg blootgestel aan manipulasie en het nie veel beskerming teen die duiwel nie. Hy is in hierdie omstandighede nou nie meer gebind deur allerhande geestelike beperkings nie. Hy kan selfs dinge teen dié mense se sin doen omdat hulle hom die reg gegee het om dinge te doen wat hulle in werklikheid nie wil hê nie. Hy het amper wettige gronde om met hulle te doen wat hy wil. Sulke mense kan selfs mekaar toor en in mekaar se lewens allerhande duiwelse aktiwiteite laat manifesteer.

Hulle kan dit egter nie met ander ongeredde mense of met Christene doen nie. Die bose magte en selfs hierdie bose mense het nie wettige gronde om dit in ander ongeredde mense en in Christene se lewens te doen nie. Hoekom nie? Want hierdie ongeredde mense en Christene het nie die duiwel of hierdie mense wettige gronde gegee om sulke manifestasies in hulle lewens uit te voer nie. Die duiwel het nie hulle toestemming om dit te doen nie. Wanneer daar enige duiwelse manifestasies van enige aard in ‘n kind van God of in ongeredde mense se lewe plaasvind, dan is dit bloot so omdat sulke mense outoriteit aan die duiwel gegee het om dit te doen. Ongeredde mense en Christene kan nie getoor word nie behalwe as hulle met mond en met aksies toestemming verleen aan hierdie bose magte om dit te doen. Dit gebeur redelik baie in ons swart gemeenskap as gevolg van hulle tradisionele voorvader geeste aanbidding en rituele. Dit maak deure oop vir hierdie tipe manifestasies.

Kan demone mense teen hulle sin beset? Demone kan nie mense beset soos hulle wil nie. Dit sluit Christene en ongeredde mense in. Demone kan net mense beset wat die deur vir hulle opgemaak het deur sondige aktiwiteite. As dit ongeredde mense is kan hulle so verknog aan byvoorbeeld pornografie raak dat dit naderhand ‘n obsessie word. Die persoon gee hom al meer en meer oor aan hierdie demoon van wellus dat hy naderhand so bedwelmd raak dat hy nie meer daarsonder wil leef nie. Hy gee naderhand alle weerstand op en nooi hierdie demoon onwetend of wetende in om hom te beset. Hierdie is egter ‘n proses van oorgawe. Die demoon begin in die persoon se gedagtes met verleidelike woorde, later beheer hy die gedagtes totaal en al met wellustige versoekinge. Dan probeer hy die persoon se siel en gees beset deur middel van ‘n siel en gees oorgawe. Mettertyd kry hy die deur oop en beset die persoon. So ‘n persoon is nie net demonies onderdruk of oorheers nie maar demonies besete.

Met Christene vind alles op dieselfde manier plaas maar die demoon kan nie die persoon beset nie. Die gees van God is in die gees van die geredde mens en daarom is dit onmoontlik vir ‘n demoon om ‘n Christen te beset. Die Heilige Gees en ‘n demoon kan nie terselfdertyd in een gees wees nie. Dit is onmoontlik. Christene kan wel deur demone onderdruk en oorheers word. Die demone kan in hulle liggame wees en in hulle siele wees. So ‘n Christen moet ook bevry word en die duiwels of demone moet uit hulle liggame of uit hulle siele uitgedryf of weggeneem word. Amper net soos met ‘n ongeredde mens wat beset is. Baie Christene is siek omdat demone in hulle liggame aan organe hang of kleef met die doel om dit siek te maak of te beskadig. So ‘n siekte is nie ‘n normale siekte nie maar ‘n demonies veroorsaakte siekte. In sulke gevalle moet die demoon uitgedryf word om genesing te verseker.

Hoekom kan ‘n demoon nie sommer net ‘n persoon beset nie? Want hy moet wettige gronde hê om dit te kan doen. Hy moet toestemming hê. En hierdie toestemming is nie sommer net ‘n vinnige mondelingse toestemming nie. Daar is toestemming gegee in ‘n proses van oorgawe. Daarom hoef ons nooit te vrees dat ‘n demoon ons skielik kan beset nie. Dit kan nie gebeur nie. Nie eens met ‘n ongeredde mens nie. God beskerm die mensdom deur middel van sy koninkryk beginsels. Daar is geestelike wette in plek wat al hierdie goed bepaal en wat sy skepping beheer. Dit is Gód se wette en dit is een honderd persent “foolproof”. Van die eerste dag af wat God die skepping gemaak het tot vandag toe was daar nie een enkele voorval waar God se geestelike wette nie een honderd persent suksesvol is nie. Ek herhaal: God se geestelike wette is een honderd persent peutervry. Dit kán nie misluk nie. Dit kán nie onsuksesvol wees nie. Hoekom nie? Omdat hierdie wette soos die wet van swaartekrag is. As jy tien keer of as jy ‘n triljoen keer ‘n klip van ‘n gebou af gooi sal dit nie een enkele keer opstyg nie. Dit sal eers al tien keer en dan al triljoen keer grond toe val. Daarom het ‘n demoon van die eerste dag van die skepping tot vandag toe nog nooit ‘n persoon beset behalwe wanneer hy wettiglik gemagtig was om dit te doen nie.

Ek het ook ondervind dat kinders van God baie agterdogtig is oor handoplegging met betrekking tot gees oordraging en die tipe van ding. Ek het eenkeer ‘n baie bekende genesingsprediker besoek want ek wou dat hy my die hande oplê vir genesing. ‘n Week of twee later het ek aan iemand getuig dat ek by die betrokke persoon was en dat hy sy hande op my gelê het vir genesing. Die persoon was onmiddelik skepties. Toe ek hom vra wat hom pla toe sê hy dat hy iemand ken wat ook by die persoon was vir handoplegging. Daar was ‘n paar weke later kanker by die persoon gediagnoseer. Ek het geweet wat my vriend suggereer. Ek kon nie my ore glo nie. Hoe op dees aarde kan jy siek word as jy gaan vir genesing? Dit is met een woord absoluut onmoontlik. Hoekom? Want ‘n vloek (siekte is ‘n vloek : Sien Deuteronomium) kan op geen manier op jou oorgedra word nie. Nie deur die uitspraak van mense of demoniese magte nie en nie deur handoplegging nie. Ook kan geen gees oordraging op kinders van God plaasvind tydens handoplegging nie. Daar is geen wettige gronde daarvoor nie. Sulke goed kan net met jou toestemming op jou oorgedra word en dit vind nie tydens handoplegging plaas nie. Dit vind plaas wanneer jy met woord en daad en met volle oorgawe toestemming gee aan die duiwel om hierdie goed in jou lewe tot stand te bring.

Kinders van God het werklik bygelowig geword. Dit is ongelukkig die resultaat van die bloedlyn vloeke leerstelling. Mense weier byvoorbeeld om iemand anders se klere aan te trek omdat hulle bang is jy aanvaar daarmee al hierdie persoon se demone of sy negatiewe geestestoestand. Jy sien iemand wat dit ‘n bietjie skraps het en wil vir hom tweedehandse klere gee. Hy weier egter om dit te ontvang as gevolg van hierdie tipe bygeloof. Mense, kinders van God is konings en priesters van God. Die bose vlug van ons af weg as gevolg van die salwing op ons. Ons kan nie onskuldig in gevangenisskap of in ‘n binding kom nie. God laat dit nie toe nie. Wanneer ons aan mense of hulle klere raak dan verdryf die lig die donker. Die salwing breek die juk. Nie andersom nie! Wanneer jy iemand van die straat afhaal en onder jou dak bring dan bly sy demone by die hek. Hulle kom nie in nie. Hulle kan nie want die engele van God verhinder hulle. Hulle demone kan nie op jou spring omdat jy hierdie persoon toegang tot jou perseel gegee het nie. Al slaap julle vanaand onder een dak. Jy het mos nie sonde gedoen nie. Net sonde, met ‘n totale oorgawe aan hierdie sonde, met ‘n siel oorgawe daaraan kan jou blootstel. Geregtigheid in Christus maak jou nie net vry nie maar beskerm jou ook teen die bose. God sal nooit toelaat dat sy bloedgewaste, Gees vervulde kinders so aan die bose blootgestel wees nie. Ons is duur gekoop en ons behoort aan God Almagtig.

Hierdie gedeelte is nie van toepassing op satanisme en mense wat in die koninkryk van satan is nie. Daar geld waarskynlik ander wette. Ek weet dat mense in die koninkryk van duisternis baie blootgestel is. Daar kan geeste waarskynlik wel met die handoplegging van een demoniese besete satanaanbidder op ‘n ander satanaanbidder geplaas word. In die koninkryk van God is egter absolute peutervrye beginsels en wette in plek wat nie net die kind van God beskerm nie maar ook God se ongeredde mense. Christus het hulle met sy bloed gekoop en hulle behoort aan Hom.

Hoeveel kinders van God besoek in goeie trou mense wat in die gawe van genesing funksioneer. Hulle kies die Goddelike metode van genesing en is net gehoorsaam aan God. Die persoon wat sy hande op siekes lê is ‘n selfverklarende kind van God en ons aanvaar dit so. Ons hoef geen ondersoeke te doen om uit te vind of dit so is nie en hoe goed die man is nie. Ons het gehoor hy is baie suksesvol in hierdie area en ons laat hom toe om sy hande op ons te lê en vir ons te bid. Ons gee hom toestemming om vir ons te bid en dit is al. Ons gee hom nie toestemming om allerhande goed met ons te doen nie, nee, net om vir ons te bid vir genesing. Daar is geen Skrifgedeelte in die Bybel wat soiets bevestig nie.

Mense, hierdie is ‘n leuen so uit die hel uit. Dit kan nie gebeur nie want volgens die geestelike beginsels en wette in God se koninkryk is dit nie moontlik nie. God beskerm sy kinders. Bose geeste beset mense as gevolg van sondige aktiwiteite in ‘n mens se lewe waaraan hy totaal oorgegee is. Geeste kan nie so oorgedra word nie soos ek reeds hierbo verduidelik het. Ook kan siekte nie so oorgedra word nie want daar moet toestemming deur die persoon self gegee word voor daar wettige gronde vir so iets bestaan. Geen goggas kan op jou oorgedra word sonder jou toestemming nie.

As dit so sou kon oorgedra word sou dit beteken het dat God se kinders onskuldig blootgestel sou wees aan die bose. Dit sou beteken dat die bose inherente mag en krag sou gehad het om onskuldige mense te benadeel. Die duiwel sou ‘n fees gehad het. God sou dit nie kon toelaat nie want die duiwel is ‘n mense moordenaar. Daarom het God hom gestroop van alle mag, krag en outoriteit.

Baie mense interpreteer die volgende Skrifgedeelte in die Bybel verkeerd en gebruik dit om hierdie lering Skriftuurlik te staaf:

1 Timotheus 5:22

Moenie haastig iemand die hande oplê nie, en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein.

Hierdie is Paulus aan die woord en hy praat met Timotheus. Hy sê vir hom dat hy nie sommer net haastig vir iemand die hande moet oplê nie. Hy sê nie dat hy sommer net haastig die hande opgelê moet word nie. Paulus is in hierdie brief besig om vir Timotheus ‘n paar wenke en aanbevelings te gee. Hy sê eintlik vir Timotheus om nie sommer net haastig vir iemand te bid nie. Hy moet eintlik wag vir Heilige Gees leiding. Om sommer net sonder Heilige Gees leiding vir iemand te bid is eintlik vlees bediening en nie Gees bediening nie. Baie keer wil vleeslike Christene voor gebid word maar eintlik wil hulle voortgaan met die genotvolle sondetjies wat hulle so geniet. Die handoplegging is eintlik ‘n bespotting. Ons moet sensitief vir die Heilige Gees wees.

Die teenoorgestelde is ook waar. As ‘n kind van God hom deur ‘n persoon laat doop dan gee hy die betrokke persoon toestemming om hom te doop en dit is al. Daardie persoon kan nie tydens die doop allerhande goggas op jou laat kom nie. Dit maak nie saak wie hy is nie of wat hy glo nie. As hy ‘n selfverklarende kind van God is dan kwalifiseer hy om jou te doop. Jy hoef geen verdere navrae en ondersoeke te doen oor die betrokke persoon se lewe of geestelike toestand in Christus nie.

Net soos so baie vals leringe soos bloedlyn vloeke, geestelike oorlogvoering en so baie ander dwaalleringe, het ook hierdie vals lering geen Bybelse gronde of Skriftuurlike fondasie nie. Tog glo kinders van God dit. Hoekom? Omdat hulle nie die woord van God ken nie. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak.

Baie boeke is al geskryf oor demoniese aktiwiteite en demoniese interaksie met die mens. Hoewel die meeste skrywers van hierdie boeke probeer om die kind van God meer in te lig oor hierdie onderwerp rig hulle eintlik baie meer skade aan as goed. Baie van hulle skrywes en die stellings wat hulle maak het hulle persoonlike observasies as basis. Daarom kan dit nie aanvaar word as Skriftuurlik of as die waarheid nie. ‘n Mens kan nooit persoonlike observasies vertrou nie. Van hierdie skrywers was óf voorheen deel van die donker wêreld van satanisme, soos Mary Baxter, óf hulle is onkundige Christene wat nie ‘n Goddelike openbaring met betrekking tot hierdie onderwerp het nie.

In hierdie boeke lees jy van demone wat mense in die nag besoek om seksuele omgang met hulle te hê, hulle te verkrag of op ander manier lastig te val. Jy lees van mense (sataniste) wat diere beset (menslike gees gaan in diere in) en deur middel van hierdie diere ander mense afluister. Ek wil nie daaroor uitbrei nie maar dit is die vreeslikste dinge wat hulle aanvang en hulle ervaar die vreeslikste demoniese manifestasies denkbaar. Ons hoef nie hierdie goed te bestudeer of te ken nie. Inteendeel, in Openbaring 2:24 verbied God ons om die koninkryk beginsels van die duisternis te leer:

En Ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal op julle geen ander las lê nie.

In hierdie Skrifgedeelte kan ons duidelik sien dat God nie wil hê dat ons die dieptes van satan moet leer nie. Dit dien geen doel nie. Dit verwar ons. Dit gee satan mag en krag omdat ons die bose en verwronge beginsels van sy koninkryk, wat leuens en boosheid as fondasie het, op ons lewens van toepassing maak. Ons bring sy bose leerstellings ast’ware in die kerk in. In die proses verloor ons ons Goddelike onderskeidingsvermoë. Omdat ons ons met leuens en boosheid ophou kan sulke flaters maklik intree. Die Skrif sê nie verniet nie dat ons net dit wat mooi en goed en loflik is moet bedink. Ons hoef nie die duiwel te ken om hom suksesvol teë te staan nie. Ons hoef net vir Jesus Christus en ons posisie in Christus te ken om die duiwel en sy magte suksesvol te weerstaan. Wat ons van die bose móét weet lees ons in die Bybel. Ons het nie ander boeke nodig daarvoor nie.

Mary Baxter en ander skrywers se boeke is juis ‘n deeglike studie van die beginsels van die koninkryk van satan. Die waarheid is dat hierdie goed net in die koninkryk van die duisternis opereer. Dit is eintlik onderworpe aan die beginsels van die koninkryk van God.

Mary Baxter erken self dat sy dikwels deur Gees vervulde kinders van God en vyfvoudige bedienaars daarop gewys word dat sy nie in ‘n oorwinnings posisie staan teenoor die bose nie. Haar ondervinding met die bose was te groot vir haar. Hierdie goed het ‘n groot indruk op haar gemaak en dit het haar oordeel beïnvloed.

Sy en ander skrywers onderskei byvoorbeeld nie tussen verskillende groeperinge mense nie en daarom is baie van die stellings wat hulle in hulle boeke maak flaters. Veralgemenings word gemaak en kinders van God, ongeredde mense en satanaanbidders word almal oor dieselfde kam geskeer. Kinders van God het nie dieselfde blootstelling teenoor die bose soos sataniste nie. Sataniste is deel van die koninkryk van satan. Daar sal sekerlik en definitief demoniese manifestasies in hulle lewens wees. Hulle het God verwerp en die duiwel as vader gekies. Ongeredde mense is op neutrale grond. Hulle is deur Christus vrygekoop en behoort aan Hom. Hulle is nie soos satanaanbidders blootgestel aan demoniese manifestasies nie tensy hulle deur woord en daad toestemming gee daartoe. Christene het Jesus Christus as hulle Verlosser aanvaar en aangeneem en is veilig onder sy Goddelike beskerming. Ook hulle moet met woord en daad toestemming gee voordat demoniese manifestasies in hulle lewens kan plaasvind. Ons hoef geen demoniese aktiwiteite te vrees nie. In Christus het ons Goddelike beskerming en outoriteit oor die bose. Selfs ‘n pas bekeerde kind van God het outoriteit oor die duiwel en al sy boosheid. Hy sal miskien nog nie demone uit mense kan uitdryf nie maar hy hoef op geen manier aan demoniese aktiwiteite en manifestasies blootgestel te wees nie. Geen demoon of die duiwel homself kan ‘n pas bekeerde kind van God op enige manier lastig val nie. Die bose sal hard probeer om iewers in sy lewe met leuens of met vrees ‘n oop deur te kry. As hulle net toestemming van so ‘n pas bekeerde kind van God kan kry om op een of ander manier in sy lewe te manifesteer, sal hulle dit beslis doen. Ek wil net weer herhaal dat dit baie veiliger is om eerder die woord van God te bestudeer as om hierdie tipe boeke te lees.

Hierdie gedeelte was nodig om die kind van God op hoogte te bring met die oorsprong van negatiewe gebeurtenisse en siektes in ons lewens. Dit is nie die gevolg van bloedlyn vloeke nie. Dit is ook nie die gevolg van straf nie. God straf jou nie. Dit is die gevolg van ons eie roekelose gebruik van die woord van God, ons roekelose optrede en ons roekelose uitsprake.

Waar kom siekte vandaan?

Na aanleiding van bogenoemde gedeelte wil ek graag ‘n bietjie uitbrei oor die redes hoekom mense siek word. Waar kom siekte vandaan as God dan nie vandag meer straf nie?

Ons weet dat God mense in die Ou Testament met siekte gestraf het. God het mense dus al voor hulle afsterwe gestraf. Hulle het siekte as straf as voorlopers gekry omdat die eintlike straf sou kom met hulle afsterwe. Dit was voor die genade tyd van diere offers vir Israel en ook voor die genade tyd van die verlossingswerk van Jesus Christus. Daar was nog nie sondes bedek onder die bloed van lammers nie en sonde moes gestraf word. Die bedekte sondes van die regverdige mense van Israel was uit genade ongestraf laat bly omdat Jesus Christus die straf daarvoor sou dra op Gólgota.

In die tyd van barbarisme was dit nodig vir God om mense met siektes te straf. Die sondeval het alles veroorsaak. As dit nie Adam en Eva was nie sou een en almal verantwoordelik gewees het vir die sondeval. Onregverdige nasies en mense was wel gestraf. God moes mense uit die samelewing verwyder wat besig was om gruwelike dade te pleeg en mense soos diere behandel het. Hy het dikwels mense met die een of ander siekte getref om mense te beskerm. Die God van die Ou Testament het vir ons hard en ongenaakbaar voorgekom juis as gevolg hiervan. Hy was streng en dit het gelyk asof Hy nie genade met mense gehad het nie. Tog is dit nie die waarheid nie. Hy was dieselfde God as hierdie God van liefde en genade van die Nuwe Testament. Hy moes egter drasties optree om aanvaarbare leefwyses en morele standaarde in plek te kry anders sou dit die mensdom heeltemal verswelg het en sou vrouens en kinders aan die verskriklikste ongenaakbare verdrukking blootgestel gewees het. Dit was al klaar erg genoeg soos dit was.

Vandag, na die kruisdood van Jesus Christus kom alle siekte van die mens self af. Niks daarvan kom van God af nie en nie een daarvan kom direk van die duiwel af nie. God straf nie meer nie en die duiwel kan ons nie siek maak nie al wil hy. Dit is alles ons eie toedoen. Die demoniese magte speel natuurlik ‘n rol hierin, net soos wat hulle met Adam en Eva ook ‘n rol gespeel het, maar die mens kan net homself vir siektes blameer.

Siekte en ellende is ‘n natuurlike gevolg van sonde

Die meeste siekte kom deur ongesonde praktyke en aktiwiteite in mense se lewens. Hulle gebruik tabak, dwelms en drank en gee hulleself oor aan allerhande ongesonde genietinge. Ander is roekeloos en haastig en raak in ongelukke en onwettige aktiwiteite betrokke. Die natuurlike gevolg van hierdie sondige aktiwiteite is siekte. Tabak, dwelms en drank verwoes mense se lewens. Nie net fisies nie maar op sielkundige, geestelike en sosiale vlakke is dit vernietigend.

Siekte kom ook deur genetiese oorerwing. Onthou dat dit niks met sonde te doen het nie en ook niks met bloedlyn vloeke te doen het nie. Dit is die oorerwing van ‘n genetiese wanbalans in die gene. Volgens wetenskaplike bevindings word ‘n baie klein persentasie siektes deur middel van hierdie metode oorgedra op mense. Sommige wetenskaplikes meen dat baie minder as 1% van alle siektes deur gene veroorsaak word. Nuwe deurbrake in die genetiese veld dui eerder daarop dat mense deur hulle denke en hulle aksies hulle gene verander wat eventueel siektes veroorsaak. Dr. Caroline Leaf sê dat die menslike bewussyn wat eintlik in die siel area van die mens gesetel is, die brein en ook die selle in ons liggame beheer. Deur ons denke te vernuwe volgens die woord van God kan ons nie net ons breine nie maar ook die selle in ons liggame verander. Ons kan nie net fisiese veranderinge in ons liggame teweegbring nie maar ook geestelike veranderinge. ‘n Geestesversteurde persoon kan weer normaal word as gevolg van die invloed wat ons denke op ons liggame het:

God gave us the gift of choice – this is a Scriptural and scientific fact. The new science of epigenetics (which teaches that our perceptions and life experiences remodel our genes, not the other way around) has changed the conventional understanding of genetic control. It argues against the central dogma that genes control everything, including behavior and emotions. This means we are not, nor have we ever, been the victims of biology.

The implications of this are obvious: We need to take responsibility for our choices and subsequent words, actions and behavior. We can’t blame anyone else. The science behind how a thought forms runs alongside the science of epigenetics. What is common to both is that genes are inside the DNA, which is inside the nucleus of the cell. The genes code for proteins, and proteins are the building blocks of life. (Deut. 30:19 I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both thou and thy seed may live)

Genetic expression means proteins are made according to the generic code. But then is the exciting part, when it comes to emotions, memories and behaviors, science tell us that genes are switched on and off by an external source such as thoughts, from the environment outside the cell…

The institute of Heart Math, an internationally recognised, non profit research organization that helps people reduce stress, discusses an experiment titled Local and Non-local effects of coherent heart frequencies on Conformational changes of DNA. This study showed that thinking and feeling anger, fear, and frustration caused DNA to change shape according to thoughts and feelings. The DNA responded by tightening up and becoming shorter, switching off many DNA codes, which reduced quality expression. So we feel shut down by negative emotions, and our body feels this too. But here’s the great part: The negative shut down or poor quality of the DNA codes was reversed by feelings of love, joy, appreciation, and gratitude!…

Our mind is designed to control the body, of which the brain is a part, not the other way around. Matter does not control us; we control matter through our choosing. We cannot control the events and circumstances of life but we can control our reactions. In fact, we can control our reactions to anything and in doing so we change our brains. We may have a fixed set of genes in our chromosomes, but which of those genes are active and how they are active has a great deal to do with how we think and process our experiences. Our thoughts produce words and behaviours, which in turn stimulate more thinking and choices that build more thoughts in an endless cycle. It’s not easy; it is hard work, but it can be done through our thoughts and choices. You can overcome and control depression and anxiety — some scientists are showing you can even control and overcome schizophrenia and OCD.

– Dr. Caroline Leaf

‘n Genetiese wanbalans is nie ‘n vloek nie en ook nie ‘n straf nie. Dit is ‘n genetiese wanbalans wat nie mee gedeel is nie. Die mens is ook hiervoor verantwoordelik. Een of ander sondige aktiwiteit in mense se lewens het die wanbalans veroorsaak en daar is nooit daarmee gedeel nie. Ons deel met wanbalanse in die gene deur middel van Goddelike genesing en deur ons gedagtes te vernuwe volgens die woord van God.

Sekere siektes kom van die nalatigheid van ouers af. Kinders val onder die fisiese beskerming van hulle ouers totdat hulle volwassenes is. Hulle is ook onder die geestelike gesag en beskerming van hulle ouers. Nalatige optrede aan die kant van ouers, fisies of geestelik, kan siekte toestande in kinders veroorsaak. Sondige aktiwiteite van ouers kan die kinders ook blootstel. Ouers rook in die teenwoordigheid van kinders of gebruik dwelms tydens swangerskap. Daar is menige nalatige aktiwiteite van ouers wat kinders kan blootstel aan siektes en ander ellendes. Dit het alles egter niks met bloedlyn vloeke te doen nie. Dit is die gevolge van roekelose leefwyses en besluite van mense.

Ouers het ‘n baie groot verantwoordelikheid teenoor kinders. Kinders is ‘n geskenk van God en ons as ouers is veronderstel om mooi na hulle te kyk. Ons moet ons prioriteite teenoor hulle regkry en verantwoordelik optree ten opsigte van hulle opvoeding en beskerming. Baie ouers laat hulle kinders toe om dinge te doen wat eintlik baie nalatig is. Hulle is roekeloos met hulle ten opsigte van beskerming en ontwikkeling teen die aanslae van die lewe. Ons weet dat klein kindertjies siek word en doodgemaak of verkrag word. Hulle is heeltemal onskuldig maar ervaar tog hierdie negatiewe aanslae op hul lewens. Wie moet die skuld hiervoor kry? Die ouers natuurlik. Ek sal hierdie stelling hier onder verder verduidelik.

Vir ‘n kind van God kom siekte ook deur dit toe te laat om in jou te ontkiem en te groei in stede van dit deur middel van die woord van God teë te staan. Siekte moet weerstaan word deur die woord van God en deur geloof. Wanneer ‘n kind van God siektes in sy liggaam of in sy familie toelaat kan net hy daarvoor aanspreeklik gehou word. Hierdie stelling is nie onregverdig nie en kan beslis uit die woord van God verduidelik word. Ek behandel hierdie aspek intensief elders in hierdie boek.

Onvergewensgesindheid, haatdraendheid en verbittering kan ook veroorsaak dat siekte in jou liggaam ontkiem en groei. Dit is een van die geestelike wette van God. Ons kan nie daar verby kom nie. Dit vreet ‘n mens op soos kanker. Niemand kan daarvoor blameer word behalwe die mens self nie want dit is niks anders as sonde nie. Onthou, siekte is nie die straf vir sonde nie. Siekte is die natuurlike gevolg van sonde. Bitterheid veroorsaak chemiese wanbalanse en ander veranderings in jou liggaam wat eventueel ‘n siektetoestand veroorsaak.

Vir ongeredde mense kom siekte ook nog omdat hy nie die beskerming van God en ook die gebruik van die woord van God het nie. Hy het nie die wapenrusting van God aan nie en is dus blootgestel aan siektes. Hoe gouer jy Christus Jesus aanneem as jou Verlosser en Saligmaker hoe beter. Baie mense is al kinders van God nog voor hulle 10 jaar oud is en selfs jonger. Dink net hoe baie probleme word vir hulle uitgeskakel omdat hulle hierdie besluit so vroeg in hulle lewens geneem het. Ander wag tot hulle oud, siek en ellendig is voor hulle hierdie stap neem. Dink net watse situasies, siekte en ander probleme hulle deur die jare vir hulleself veroorsaak het deur Christus Jesus vir so lank te verwerp.

Ek dink jy kan teen hierdie tyd al insien dat siekte nie straf is nie. Dit is alles die gevolge van ons mense se nalatigheid, optredes en leefwyses. Die duiwel en sy demone speel ‘n rol in die sin dat hulle mense so ver probeer kry om al hierdie nalatige en roekelose dinge aan te vang. Hulle wíl jou siek hê en hulle sal alles in hulle vermoë doen om jou siek te kry. Hulle kan egter geen siekte op jou lê tot jy hulle toestemming gee nie. Die oomblik dat jy hierdie roekelose aktiwiteite deel van jou leefwyse maak en ook nog siekte oor jouself uitspreek dan kom siekte as ‘n resultaat van jou leefwyse of dan het die bose die reg om siekte op jou te plaas.

Kom siekte dus eintlik van sonde af? Indirek ja. Siekte is nie die straf vir sondes nie maar siekte is ‘n natuurlike gevolg van sondige aktiwiteite. As iemand vir 30 jaar lank ‘n strawwe roker is gaan hy in alle waarskynlikheid longkanker of een of ander long aandoening kry. Is dit straf as gevolg van sonde of is dit die natuurlike gevolg van ‘n sondige aktiwiteit. Dit is definitief ‘n natuurlike gevolg van sonde. Baie keer het Jesus vir iemand gesê om nie weer te sondig nadat Hy hulle genees het nie. Hoekom nie? Anders gaan hulle weer siek word of selfs iets ergers kan met hulle gebeur. As jy aanhou dwelms gebruik nadat God jou liggaam genees het gaan jy net weer siek word. Jy begin onmiddelik weer jou liggaam aftakel. As jy jou dronk drink en dan op jou motorfiets in die strate op en af jaag gaan jy in alle waarskynlikheid in ‘n ongeluk betrokke wees en jou ledemate verloor. Dit is nie straf nie. Sonde stel jou egter bloot aan siekte en aan gevaar. Dit is hoe dit is. Ons kan nie roekeloos lewe in God se koninkryk nie.

Ons lees in Lukas 13 dat die duiwel ‘n sekere vrou vir agtien jaar lank gebind het met ‘n siekte. Sy was inmekaar getrek en kon daarom nie loop nie. Sy kon glad nie regop kom nie. Hierdie siekte is ‘n demonies veroorsaakte siekte. Sy was heel waarskynlik verbitterd of onvergewensgesind voor dit met haar gebeur het. Dit het die duiwel die reg gegee om haar te bind. Kom siekte van die duiwel af? Nee, dit kom van die mens af. Siekte is deel van die vloek wat God na die sondeval oor die aarde uitgespreek het. Die duiwel was nog altyd net die aanhitser.

Siekte is egter ook ‘n natuurlike gevolg van ongeloof. Daarom kan ‘n onskuldige kind van God siek word wanneer hy woorde van ongeloof oor homself uitspreek. Ons behandel hierdie aspek baie deeglik in hierdie boek. Dit wat jy vrees kom oor jou want jy weerstaan dit nie in geloof nie. Ongeloof is sonde en daarom is selfs hierdie tipe siektes die natuurlike gevolg van sonde, die sonde van ongeloof.

Adam en Eva se dade het siekte veroorsaak. Die duiwel sal baie graag mense siek wil maak en hy doen dit ook wanneer hy toestemming het om dit te doen. Siekte kom egter nie direk van hom af nie. Hy sou baie graag daardie mag wou gehad het om mense links en regs siek te kan maak want dan sou hy ‘n fees gehad het. God sal dit egter nooit toelaat nie. Nadat Christus Jesus oor hom getriomfeer het en hom van al sy mag en outoriteit gestroop het, het hy letterlik geen mag nie. Daarom dat hy net kan praat. Hy kan net verlei en leuens praat. Dit is die ENIGSTE wapen wat hy het. As verslane vyand is hy heeltemal ontwapen. Hy loop hier op God se grond (Psalm 24:1 Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon) en hy sluip van een Gods mens na die ander Gods mens, gered of ongered. Christus het almal losgekoop met sy bloed. Almal behoort aan Hom. Die duiwel lieg, hy steel, hy verwoes, hy konkel, hy hou raad, hy verneuk en hy bedrieg God se mense om sodoende ‘n deurbraak in hulle lewens te maak. Daar is geen ander manier vir Hom nie. Daar waar hy mense teëkom wat in outoriteit wandel en weet wat hulle in Christus is, daar maak hy homself vinnig uit die voete wanneer dit te warm begin word. Hy begin brand wanneer kinders van God in outoriteit optree. Hy is nie bang vir ons nie maar vir die Een binne IN ons. Sonder dat ons dit weet manifesteer die Een binne in ons wanneer ons met satan handel volgens sy woord. Daarom die Skrifgedeelte wat sê onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sál van julle af wegvlug.

As die duiwel en sy bose magte vloeke oor ons kon uitspreek sonder dat ons hom wettige gronde of toestemming daartoe gegee het, dan beteken dit die volgende: Ons is onskuldig, tog het die bose die mag of die outoriteit om ons skade aan te doen . Dit sou beteken dat hy tog mag en outoriteit in homself het. Dit is egter nie waar nie. Die Bybel sê dat hy van alle mag en outoriteit gestroop is. Hy is ontwapen. Ons het Goddelike beskerming, genesing, voorsiening en instandhouding in Christus. Ook sê Mark 16:17-18 baie uitdruklik die volgende:

En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: In My Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Ons kan net duiwels uitdryf as ons sterker as die duiwels is. Die Een IN ons is sterker as enige mag wat bestaan. Slange is ‘n simbool vir demone. Ons neem hulle weg uit situasies uit. In die oorspronklike Grieks is die woord daar eintlik “wegneem” en nie “opneem” nie. Dan sien ons dat iets wat ons eintlik dood moes maak doen ons geen skade aan nie. Ons is ongetwyfeld bo hierdie bose magte verhewe in mag, krag en outoriteit as gevolg van Jesus Christus binne in ons. Dit is Hy wat die bose oorwin het.

Kan ek my kinders teen alle negatiewe goed beskerm?

In die koninkryk van God is daar Goddelike voorsiening gemaak vir kinders van God om in sy koninkryk absoluut gesond te kan lewe sonder enige geestelike of fisiese gebrek of tekortkoming. Daar is Goddelike voorsiening, Goddelike beskerming, Goddelike genesing en Goddelike instandhouding beskikbaar vir al sy kinders. Hierdie beloftes word deel van jou lewe as jy dit in geloof opeis as deel van jou erfporsie in Christus. Dit word ook deur die geestelike beginsels van God se koninkryk beheer en is een honderd persent “foolproof”.

God hoef niks meer vir jou te doen nie. Alles wat jy nodig het, het Hy reeds vir jou gedoen aan die kruis op Gólgota. Jy moet heers as ‘n koning en ‘n priester in sy koninkryk en al hierdie beloftes joune maak. Dit kom nie outomaties nie. Eerstens moet jy sy woord leer. Dan moet jy daardie woord in jou hart vas messel (oggend en aand mediteer) totdat dit deel van jou word. Dan moet jy in geloof jou erfporsie in besit neem. Jy vra God dus nie om vir jou dinge te doen nie. Hy het alles klaar gedoen. Jy skakel net, in geloof, in sy provisie en voorsiening in en maak sy beloftes deel van jou lewe. Jy máák dit joune. Jy staan op die woord! Baie kinders van God smeek God letterlik hulle lewe lank vir goed soos genesing. Soos bedelaars smeek hulle en niks gebeur nie. Hoekom nie? God wil hê dat ons moet opgroei en volwasse seuns van God word wat weet dat ons outoriteit oor ons omstandighede moet neem. Ons moet nie soos kindertjies bly wat vir alles vra nie. Bedel en geloof kan nie in een sin genoem word nie. Dit hoort nie saam nie. Outoriteit en geloof hoort saam en is God se plan vir sy volwasse seuns.

Seuns van God het geleer om te kyk wat God in sy woord vir hulle belowe het. Hulle het geleer om te kyk wat hulle erfporsie is en wanneer hulle daardie erfporsie in besit mag neem. Hulle het die koninkryk beginsels van God bestudeer en dit in hulle lewens begin toepas.

Wat gebeur in die natuurlike familie? Wanneer pa en ma baie keer na ‘n lekker laat slapie op ‘n Saterdag oggend opstaan, wat tref hulle in die kombuis aan? Daar sit al vier van hulle om die kombuistafel met sulke breë onskuldige glimlaggies op hulle gesigte. Op die tafel sien jy daar is omtrent niks van gisteraand se braaivleis oor nie.

Gaan trek aan my vrou. Ek en jy gaan by die Spur ontbyt eet is al wat jy kan uitkry terwyl al vier van hulle uitbars van die lag.

Die karnallies het doodeenvoudig vroeg opgestaan en die kombuis betrek. Sonder om enigiemand toestemming te vra het hulle al die oorskiet braaivleis en die ander kos wat oorgebly het gevat en geëet. Hulle het vir hulleself koffie gemaak en hulleself terdeë geniet. Hulle het dit gedoen want hulle is al vier deeglik daarvan bewus dat hulle as erfgename van hulle ouers die reg het om dit te doen.

Dit is presies hoe die koninkryk beginsels van God werk. Dit is daar vir al sy kinders. Allerhande voorregte soos redding, verlossing, genesing, voorspoed, vrede, voorsiening, beskerming en gesondheid is tot ons almal se beskikking wanneer ons dit ook al wil hê. Ons hoef glad nie ‘n bedelaars mentaliteit te hê daaroor nie. God se beloftes is alles ja en dit is alles amen vir al sy kinders. Hy is nie ‘n aannemer van die persoon nie. By God is ons almal gelyk en almal mag van alles kry. Ons moet dit net vir onsself toeëien. Ons moet dit vat. Dit behoort aan ons. Dit is ons s’n.

Ons hoef nie die Here te smeek en te vra vir alles nie. Hy het dit alles klaar vir ons beskikbaar gemaak. Alles wat God vir ons wou doen, wil doen of gaan doen het Hy reeds alles klaar gedoen. Dit is reeds alles klaar beskikbaar. Ons moet dit net vat. Ek weet daar is Skrifgedeeltes in die Bybel wat ons aanmoedig om God aan te hou vra vir goed en om Hom nie op te hou herinner aan sy beloftes nie. Daar is definitief plek vir hierdie tipe gebed en ons moet dit toepas wanneer sekere beloftes talm om te realiseer. Daar is egter ook ‘n hele klomp Skrifgedeeltes wat dit baie duidelik maak dat ons, as erfgename van God, die beloftes van God ook as konings en priesters deur middel van outoriteit moet vat en in besit moet neem.

Ek wil net ‘n paar Skrifgedeeltes behandel om jou die kans te gee om te kyk of jy werklik hierdie beloftes jou eie gemaak het en of jy ‘n bedelaars mentaliteit rondom dit het:

Psalm 91

 1. HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

 2. Ek sal tot die Here sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.

 3. Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes.

 4. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is ’n skild en pantser.

 5. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,

 6. vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!

 7. Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand — na jou sal dit nie aankom nie.

 8. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien.

 9. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.

 10. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;

 11. want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.

 12. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.

 13. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap.

 14. Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom redEk sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.

 15. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.

 16. Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien.

Psalm 112

 1. HALLELUJA!

 2. Welgeluksalig is die man wat die Here vrees,wat ’n groot welbehae in sy gebooie het.

 3. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde;die geslag van die opregtes sal geseën word.

 4. Oorvloed en rykdom is in sy huis; en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid.

 5. Vir die opregtes gaan Hy op as ’n lig in die duisternis: genadig en barmhartig en regverdig.

 6. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg.

 7. Want hy sal nooit wankel nie; die regverdige sal in ewige gedagtenis wees.

 8. Hy vrees nie vir slegte tyding nie; sy hart is gerusvol vertroue op die Here.

 9. Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teëstanders neersien.

 10. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges; sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid;  sy horing word verhoog in eer.

 11. Die goddelose sien dit en is vererg; hy kners met sy tande en smelt weg; die begeerte van die goddelose mense vergaan.

Psalm 23

 1. n PSALM van Dawid.

 2. Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.

 3. Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

 4. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.

 5. Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.

 6. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

 7. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

Jesaja 53 sê dat Hy al jou siektes op Hom geneem het. Deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom.

2 Korinthiërs 8:9 sê dat Jesus Christus arm geword het sodat ek en jy ryk kan word.

Uit bogenoemde Skrifgedeeltes kan ons sien dat die kind van God volmaak beskerm word deur die woord van God. Hy het op alle vlakke van die samelewing en op alle vlakke van ons lewens vir ons voorsiening gemaak. Daar is letterlik geen enkele skuiwergat nie. Ons is totaal en al volmaak in Christus. Ons hoef letterlik niks te vrees in hierdie lewe nie. Daarom sê die woord van God dat die regverdige uit die geloof sal lewe. Daarom sê dit ook dat ons nie net van brood alleen sal lewe nie maar van elke woord wat deur die mond van God uitgegaan het. Die probleem is dat kinders van God nie geloof het nie. Hulle het nie geloof nie want hulle mediteer nie die woord van God nie. Die geloof is uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God.

As jy aan en in bogenoemde Skrifte glo maar tog twyfel of dit werklik letterlik opgeneem moet word, dan is ek bevrees dat jy en jou familie nie al die aanslae van die lewe suksesvol sal kan hanteer of weerstaan nie. As jy hierdie Skrifte wel glo maar nie glo dat dit een honderd persent “foolproof” is nie, dan is ek bevrees dat siekte en ellende tog deur die verdedigingslinie kan en waarskynlik gaan breek om skade aan te rig. As hierdie beloftes werklik in jou hartkamers vasgemessel is en jy terdeë weet dat jy weet dat dit absoluut een honderd persent “foolproof” is, dan lewe jy en jou gesin in oorwinning en is julle onder God se Goddelike beskerming. Niks en niemand kan sy beskermings skild penetreer nie. Dan ervaar julle daagliks Goddelike provisie, Goddelike genesing, Goddelike beskerming en Goddelike instandhouding op alle vlakke van julle lewens. Daar is letterlik geen maar’s nie. Siekte en ellende kom nie as gevolg van bloedlyn vloeke en straf nie. Siekte en ellende kom as gevolg van sondige aktiwiteite en van ongeloof.

Kinders van die Here vrees baie goed in hierdie lewe. Hulle vrees want hulle ken nie die woord van God nie. Hulle ken ook nie die krag van God nie. Daarom word hulle aan hulle neuse rondgelei. Daarom kom hulle nie in oorwinning nie. Daarom krepeer hulle van ellende en daarom word hulle siek en lewe hulle in stormagtige omstandighede. Dit is so belangrik dat ek dit weer wil herhaal: Hulle het nie geloof nie want hulle mediteer nie die woord van God nie. Hulle lees dit net en hulle weet daarvan maar dit het nie Rhema in hulle harte geword nie. Daarom eis hulle nie hulle erfporsie op nie. Daarom leef hulle dieselfde lewens as die van ongeredde mense. Dit terwyl hulle wettiglik hierdie groot skat tot hulle beskikking het.

In die hele Bybel van voor tot agter lees jy die woorde: Moenie bevrees wees nie. Moenie vrees nie. Moenie angstig rondkyk nie. Hoekom nie? Want God is met jou. Hy sal jou uitred uit dit wat jou bang maak. Hierdie is ‘n geestelike wet in die koninkryk van God. Mense vrees egter en omdat hulle hierdie geestelike wet oortree bring hulle baie ellende oor hulleself. Vrees kom as gevolg van ongeloof.

Hulle besef nie dat as die Bybel sê dat niks vir God onmoontlik is nie dan is niks vir Hom onmoontlik nie. Hulle besef nie dat alle dinge vir God ewe maklik is nie. Net so maklik vir Hom om te sê al jou sondes is vergewe, net so maklik word mense van kanker genees. Hulle besef nie sy almag, sy alomteenwoordigheid en sy krag nie. Hulle besef nie dat God van elke mens, vandat hy of sy gebore is tot hy of sy dood is, nie een enkele beweging van ‘n hand of ‘n voet, ‘n orgaan, ‘n asemteug of ‘n woordjie gemis het nie. Hy neem elkeen van ons met sy Goddelike sintuie waar. Elke sekonde van elke dag. Hy weet elke woord wat elke mens gaan sê nog voor hy dit sê. Dan kan hy nog elke gedagtetjie van elke mier en mot en by en perd en olifant vir jou neerskryf soos dit gebeur. Hy weet van elke sent wat in jou bankrekening gedeponeer word. Hy weet wanneer die bank bankkoste verhaal in jou bankrekening die oomblik wat dit gebeur. Wanneer jy lê en slaap hou Hy elke beweginkie dop. Hy hoor elke asemteug. Hy weet alles vooruit. Hy mis NIKS nie. Hy weet elke sekonde van elke dag wat met jou gaan gebeur. Nie net in die nabye toekoms nie maar tot in ewigheid weet Hy dit nou al. Elke sekonde. Hulle weet nie dat God, as Hy wil, nog ‘n triljoen aardes met dieselfde aantal mense, diere, insekte, en mikroskopiese organismes kan skep en nog steeds weet wat elkeen elke sekonde dink nie. Hulle besef nie hoe groot God se liefde is nie. Hulle besef nie dat God die Vader werklik ons Vader is nie. Hulle weet dat Hy God is maar dat Hy meer jou Pa is as jou eie natuurlike pa, dit besef hulle nie.

Hulle besef nie dat dit werklik so is wanneer die Bybel sê dat as Hy in jou bly en sy woorde in jou, dan kan jy vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. Hulle besef nie dat wanneer Jesus sê dat die werke wat Hy gedoen het, jy ook kan doen en nog groter werke as dit omdat Hy na sy Vader gaan, is werklik so nie. Hulle besef nie dat as jy jou in Hom verlustig, dan gee Hy jou die begeertes van jou hart. Nie die begeertes van sy hart nie, nee, die begeertes van jóú hart.

Wanneer die Bybel sê dat jy nie hoef te vrees vir peste en siektes en skelms en motor ongelukke en sulke goed nie dan bedoel die Bybel dit regtig presies so. God is heeltemal in staat om jou tot in ewigheid te beskerm teen bose mense en bose magte en gebeurtenisse sonder dat ‘n haar ooit van jou hoof beskadig kan word. Hierdie goed is alles gewaarborg! Dit is geestelike beginsels en geestelike wette wat in die koninkryk van God in plek gesit is en dit is almal een honderd persent “foolproof”. Dink jy God kan nie verhoed dat jy per ongeluk raak of doodgery word nie? Dan ken jy God nie. Dink jy dat die engele van God sit en slaap? Weet jy hoeveel triljoene engele daar is? Hulle kan nie getel word nie. Dink jy dat hulle nie in staat is om jou elke sekonde van elke dag van jou lewe op te pas nie om seker te maak dat jy nie seerkry nie?

Wat probeer jy vir my sê? Dat baie van die negatiewe dinge wat met my gebeur het voorkom kon word? Ek dink nie so nie, ek weet dit! Ek weet ook dat dit wat gebeur het voor jy jou plek van heerskappy in Christus ingeneem het, kan ook weer herstel word. Dit is hoe groot sy genade is en dit is hoe groot God is. Jy moet net in geloof as koning en priester begin regeer in die koninkryk van God. Alles is gewaarborg. Jy kan outoriteit neem oor alles in jou lewe. Het jy geweet dat Jesus van die dissipels verwag het om die storm self stil te maak toe hulle amper gesink het? Kom ons lees ‘n bietjie daardie gedeelte:

Mark 4:35-40

EN toe dit aand geword het op daardie dag, het Hy vir hulle gesê: Laat ons oorvaar na die ander kant.

En hulle het die skare verlaat en Hom, net soos Hy was, saamgeneem in die skuit; en daar was ook ander skuitjies by Hom.

En ’n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word.

Maar Hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het Hom wakker gemaak en vir Hom gesê: Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie?

En Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: Swyg, wees stil! En die wind het gaan lê, en daar het ’n groot stilte gekom.

Toe sê Hy vir hulle: Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie?

Mense, Jesus het nie sommer net hierdie vrae aan die dissipels gevra om snaaks te probeer wees nie. Hy was werklik verwonderd oor hulle bang geword het en nie outoriteit oor die storm geneem het nie. Dit is wat God van ons verwag. Dit is wat dit beteken om op te groei tot die volle gestalte van Christus. Ons kan almal opgroei in Christus want ons is uit God gebore en ons het die wêreld oorwin. Dit staan in 1 Johannes 5:1, 4 en 5

ELKEEN wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is.

Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.

Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?

God het aan ons, sy kerk, al die mag en outoriteit gegee om die aarde te onderwerp en daaroor te heers. Alles wat in die hemel is moet hier op aarde in ons en deur ons manifesteer. Ons moet alles vanuit die hemel in ons absorbeer, sodat die hemel hier op aarde sigbaar word vir almal om te sien. Ons moet die hemel afbring aarde toe. Die hemel moet so alledaags in ons lewens word dat die aardse krimp en verdwyn. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde.

Dit is God se fundamentele of eintlike skeppingsdoel met sy seuns. As ons dit net wil waag om die skeppingsdoel van God vir ons lewens na te streef, sal ons die aardse of Adamiese wortels van ons afruk en ons hemelse wortels troetel. Van waar is ons? Ons is vanuit die hemel (Johannes 3:8 – Ons hoor die wind waai maar ons weet nie van waar dit kom en waarnatoe dit gaan nie, so is elkeen (ek en jy) wat uit die Gees van God gebore is). Soos die hemelse mens (Jesus) is, so is ons. Soos die aardse mens (Adam) is, so is die aardse mense. Ons is nie meer soos Adam nie. Ons is soos Jesus. Ons sit saam met Hom op sy troon vanwaar ons heers.

1 Johannes 4:17

soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Ons is ambassadeurs van die hemel (God). Ons kom uit die hemel. Ons het die hemel in ons. Ons het die hemel saam met ons gebring. Dit is egter ons werk om die hemel in ons en deur ons hier op aarde te laat manifesteer. Dit word in geloof gedoen. Dit word gedoen deur toe te laat dat Jesus Christus in ons en deur ons lewe. Hy ís die hemel in ons.

As jy regtig weet wie en wat jy in Christus is en wie en wat Hy in jou is, dan sal jy hierdie aarde bewandel sonder enige vrees. Jy sal weet dat God in al jou behoeftes voorsien. Jy sal weet dat God in staat is om jou dwarsdeur jou lewe tot op jou oudag te bewaar en in stand te hou. Vir jou en vir jou kinders.

Jy sal weet dat jy die mag het, wat Hy jou gegee het, dat jy die outoriteit het, wat Hy jou gegee het, en dat jy die krag het, Wat Hy in jou ís, om hierdie wêreld totaal en al te onderwerp en as ‘n koning en priester van God oor al jou omstandighede te regeer. Christus het dit alles vir ons moontlik gemaak. Dit is binne ons bereik.

Die bal is egter in ons speelveld. Óns moet dit speel. God kan nie en sal dit nie vir ons doen nie. Hy het al sy mag, krag en outoriteit aan ons gedelegeer en dit maak ons verantwoordelik vir ons eie omstandighede. Christus Jesus het alles wat ons ooit van Hom nodig het of graag wil hê reeds vir ons gedoen. Hy kan niks meer vir ons doen nie. Dit is nou ons deel wat moet gedoen word. Dit is ‘n geestelike beginsel, ‘n geestelike wet waaraan ons onsself sal moet onderwerp. As ons dit nie doen nie gaan ons nie oorwinning oor omstandighede in ons lewens kry nie. Ons gaan die onderspit delf en hoewel ons saligmaking verseker is, gaan ons nou hier op aarde swaarkry. Ook word God daardeur nie verheerlik nie. Wanneer die Skrif verklaar dat die aarde vol gaan word van sý heerlikheid, dan is dit presies hierdie beginsel wat in werking tree.

Hy word in ons verheerlik en dit gaan op elke gebied van die samelewing manifesteer.

Ons kan egter net die wêreld oorwin en daaroor heers as ons die woord van God ken en dit deel van ons lewens gemaak het. Heerskappy in die koninkryk van God werk deur geloof en deur gehoorsaamheid. Die geloof is uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God.

ONS STRAF ONSSELF

Die vraag is; behalwe vir siektes wat die mens oor homself bring, is daar nog ander ellendes wat die mens ook oor homself bring?

Definitief ja! Mense lewe soos hulle wil en hulle doen wat hulle wil. As gevolg van roekelose leefwyses bring mense baie ellende soos armoede, vervreemding, haat, skade, ondergang, twis, rampe, verwoesting en nederlae oor hulleself. Dit is nie nodig vir God om mense te straf nie want die mens bring soveel ellende oor homself dat straf geen doel sou dien nie.

Daar is geestelike beginsels in plek wat sekere geestelike resultate tot gevolg het. In alle omstandighede in die lewe pluk ons maar net die vrugte van dit wat ons gesaai het. Kan ons dit as straf sien? Nee, jy steel ‘n motor, jy word gevang, jy gaan tronk toe. Dit is die gevolge van verkeerde of negatiewe dade. Dit is die resultaat van ‘n oortreding van ‘n landswet. Jy word deur die staat gestraf omdat jy ‘n kriminele oortreding gepleeg het. Net so is daar ook geestelike wette wat nie oortree mag word nie. Jy gaan maar net weer ‘n ketting reaksie aan die gang sit wat negatiewe gevolge gaan hê. Jy weier om iemand te vergewe vir iets wat hy of sy jou aangedoen het, jy raak verbitterd, jy kry nie vergifnis vir jou eie sondes nie en jy begin soos ‘n ongeredde persoon lewe. Allerhande siekte en ellende begin oor ‘n lang tydperk vanuit die geestelike terrein deurslaan na die fisiese gebied of fisiese terrein. Jy begin swaarkry onder dit wat jy self veroorsaak het. Is dit straf? Nee, jy maai wat jy gesaai het.

Om die wet van saai en maai te verduidelik wil ek ‘n paar Skrifgedeeltes behandel.

Die Skrif sê in Lukas 6:38 die volgende:

Gee, en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.

Hier sien ons ‘n baie belangrike geestelike wet in die koninkryk van God. As jy in die geloof gee skop hierdie wet in werking. As jy gee sal daar vir jou gegee word. As jy baie gee sal jy baie ontvang. Dit is hoe dit is. Onthou egter dat God se wette kondisies het: Jy kry wat jy glo. Glo en doen het positiewe resultate. Ongeloof het negatiewe resultate. Dit is hoe dit is.

Ons lees ook in Mattheus 7:12 die volgende:

Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete. (Dit is geskryf! – Dit is ‘n koninkryk beginsel of ‘n wet in die koninkryk van God)

Dit is Jesus aan die woord hier tydens die berg predikasie. Hy sê dat dit die wet en die profete is verwysend na die Ou Testament. Dit is dus ‘n geestelike beginsel in die koninkryk van God. As jy mense sleg behandel en nie vir hulle omgee nie gaan dit heel waarskynlik met jou ook gebeur. As jy mense verneuk en om elke hoek en draai verkul gaan dit heel waarskynlik met jou ook gebeur. Jy maai wat jy saai. Jesus het ook gesê: Almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan.

Mattheus 7:1-2

Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.

Volgens Spreuke 18:21 bring die tong vir ons goeie of slegte resultate, soos ons reeds gesien het. Dit is egter nie nét die tong wat goeie en slegte resultate veroorsaak nie. Ons optrede doen dit ook. Elke verkeerde optrede bring negatiewe resultate. Gaan gee vir jou vriend of iemand in die straat ‘n klap en kyk wat gebeur. Elke goeie of regte optrede het positiewe resultate. Bewys barmhartigheid teenoor mense en kyk hoe goed word jy as ‘n resultaat daarvan behandel. Dit is ‘n geestelike wet. Daarom moet ons baie versigtig wees wat ons sê en ons moet versigtig wees wat ons doen. Dit het niks met straf te doen nie. Nee, God straf vandag niemand nie. Dit is óók ‘n geestelike wet. Omdat Christus die sonde van die wêreld weggeneem het deur die straf daarvoor op Hom te neem, het Hy betaal daarvoor. Ons het syne geword. Hy het ons gekoop met sy bloed. Ons behoort aan Hom. Gered of ongered. Baie mense dink dat ongeredde mense aan die duiwel behoort en geredde mense aan God. Dit is egter nie waar nie.

2 Pet 2:1 wys duidelik dat almal aan Christus behoort.

Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike kettery heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring.

Hierdie Skrifgedeelte bevestig dat selfs ongeredde mense gekoop is deur die bloed van Jesus. Ondanks die feit dat hulle eintlik aan Jesus Christus behoort, is hulle besig om in sonde te lewe. Hulle is nie geredde kinders van God nie. Wanneer hulle eendag afsterwe sonder Jesus dan gaan hulle finaal verlore vir Christus. Hoewel Hy hulle gekoop het verloor Hy hulle met hulle afsterwe.

Daarom kan Vader ons nie meer straf nie. Jesus het die roede uit Vader se hand gehaal en Vader was baie bly om die roede te kon neerlê. God is tevrede: Christus was die volmaakte Lam, Hy het Homself neergelê en die ewige straf vir ons gedra, alle sondes is gestraf en daarom lewe ons nou in die genade tyd van God.

In die Ou Testament, voor Jesus se kruisiging, het Vader die sondes van die regverdiges ongestraf laat bly want Hy het geweet Jesus sou die prys daarvoor betaal. In die Nuwe Testament, na Jesus se kruisiging, laat Vader die mense se sondes weer eens ongestraf omdat Hy weet dat Jesus reeds daarvoor betaal het. Wat bly dan nog oor? Net om diegene te straf wat Jesus Christus se bloed verwerp het. Wanneer? Wanneer hy sy laaste asem uitblaas want dan is die genade tydperk verby. Hoeveel ongeredde ou mense ken jy wat stokoud word en niks makeer nie. Hulle is nie siek nie en hulle is finansieel nie te sleg af nie. Dit terwyl goeie kinders van God baie keer baie sieklik is en moet raap en skraap om kop bo water te hou. Hoekom? Want dit het niks met straf te doen nie maar alles met dit wat ons sê en doen!

Daar is egter baie ongeredde mense wat skielik op ‘n dag net ervaar dat dinge in sy lewe erg verkeerd begin loop. Wat het fout gegaan? Een rede is dat hulle as ongeredde mense nie die wysheid van die woord of die leiding van die Heilige Gees het nie. Menslike wysheid kan ook net tot op ‘n punt sukses verseker. Baie keer begin hy skielik verkeerde besluite neem en begin dit sy tol eis. Dit het weer eens niks met straf te doen nie. Hy maai maar net wat hy gesaai het. Hy het die wysheid van God verwerp en nou kry hy swaar as gevolg van hierdie verkeerde besluite.

Kan God nie hierdie negatiewe goed wegkeer nie? Ons lewe tog in genade?

Wat julle op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees. Wat julle op die aarde ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Dit is die wet van delegasie.

Die wet van delegasie plaas die verantwoordelikheid op ons. “The ball is in our court”. As iets met ons verkeerd loop moet óns die blaam daarvoor dra. Ons kan nie vir God of vir die duiwel of vir ander mense beskuldig vir dit wat verkeerd loop in ons lewens nie. Alle negatiewe dinge in ons lewens moet voor ons eie deur gelê word. Jesus het die volle prys betaal en die mens volkome verlos. Alles wat jy van God verlang of wat jy nodig het, het Hy 2000 jaar gelede reeds vir jou gedoen. Hy kan niks meer vir jou doen nie, want Hy het reeds álles gedoen. God is dus nie meer aktief met betrekking tot jou verlossing nie. Hy het alles reeds volbring. Óns moet nou aktief wees deur hierdie verlossing op te neem en alle fasette daarvan deel van ons lewens te maak.

Ons hoor baie keer hoe Christene mekaar bemoedig deur die volgende tipe stellings te maak: Moenie moed verloor nie my vriend. God sal jou uit hierdie gemors kry. Hy is nie dood nie en Hy is in beheer. Hy is aktief besig in jou lewe en Hy sal jou paaie gelyk maak. Wees jy net stil en kyk hoe Hy vir jou veg. Hy sal jou omstandighede verander. Hierdie tipe stellings dien meesal net een doel en dit is om die mens op te beur of te bemoedig. Ek doen dit self ook wanneer ek met mense deel wat swaar kry.

In die meeste gevalle is die werklikheid met betrekking tot baie situasies eintlik heeltemal anders: God ken die spesifieke persoon vir wie jy bemoedig. Hy weet dat dié persoon nie sy plek as koning en priester in die koninkryk van God ingeneem het nie. Hy weet dat die persoon nie die koninkryk beginsels uitvoer of daarin glo nie. Hy weet dat die persoon eintlik self in beheer is en nie Hy nie. Hy is eintlik glad nie besig in hierdie persoon se lewe om sy probleme op te los nie. God is eintlik glad nie meer aktief met betrekking tot ons verlossing nie. Alles is klaar gedoen. God wag vir ons. Ons moet net uitstap in geloof en in hierdie voorsiening intap deur dit deel van ons lewens te maak. Ons doen dit deur gehoorsaamheid en ons doen dit in die geloof. Óns moet dit doen!

God het klaar gewerk. Sy kant is skoon. Dit is elke mens se werk om Jesus so gou as moontlik aan te neem as sy Verlosser, sy woord te leer, sy koninkryk beginsels te leer, en gehoorsaam alles te doen wat Hy van ons verlang. Dit is óns werk. As ons dit nie doen nie gaan ons spykers optel. Ons gaan negatiewe dinge ervaar. Ons gaan beroof word en ons gaan aan siektes doodgaan. Negatiewe dinge gaan beslis met ons gebeur omdat ons nie heers oor ons omstandighede nie.

God staan en toekyk en Hy is daar in ons midde om ons kragtig te ondersteun terwyl al hierdie negatiewe goed met ons gebeur. Dit is vir Hom glad nie lekker dat dit met ons gebeur nie. Ons vra hoekom laat Hy dit toe? Waar was Hy toe dit gebeur het? Nee, ons vra die verkeerde vrae want dit wat gebeur het moes jy as mens voorkom het deur sy koninkryk beginsels in jou lewe toe te pas volgens sy woord. Hy kan vir jou niks meer doen as wat Hy reeds gedoen het nie. Hy het alles gedoen. Al sy seëninge, beskerming, voorsiening, genesing, instandhouding en verlossing is alles joune. Dit is tot jou beskikking elke dag van jou lewe. Sy beloftes is ja en amen tot verheerliking van sy Naam. Hy word in ons verheerlik wanneer ons in oorwinning lewe. Jy kan oorwinning hê in elke area van jou lewe tot in ewigheid. Daar is geen maar’s nie. Ons moet net in geloof in sy voorsiening in tap en dan vloei dit deur na ons toe.

Moes ek keer dat ek verkrag word? Beslis ja! Hoe? Deur in geloof Psalm 91 deel van jou lewe te maak. Dit maak dit onmoontlik vir ‘n verkragter om jou te verkrag. Hoekom? Want daar is ‘n geestelike wet in plek wat sê dat as iemand God vertrou vir Goddelike beskerming, dan sal God sy engele bevel gee om so ‘n persoon te beskerm sodat hy nie eens sy voet of sy toon sal stamp teen ‘n klip nie. Psalm 91 sê Omdat hy my lief het, daarom… Omdat hy My sy beskutting gemaak het, daarom….

Mense verstaan dit nie so nie. Hulle besef nie dat God se woord letterlik die waarheid is nie. Daarom pas hulle die woord nie in geloof toe in hulle lewens nie. As ons dit nie in geloof toepas in ons lewens nie, vir watter rede ook al, dan laat ons eintlik al hierdie dinge toe. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof kan God se beloftes nie ‘n realiteit in ons lewens word nie.

Hy het die heerskappy aan ons teruggegee toe Hy die duiwel oorwin het. Sy outoriteit is aan ons gedelegeer. Om dit te illustreer wil ek u van ‘n voorval in Kenneth Hagin sr. se lewe vertel:

Onse Here Jesus het ‘n paar keer aan hom verskyn toe hy nog geleef het. Jesus het onder andere eenkeer aan hom verskyn in die kombuis van een van sy kollegas. Hulle was besig om te bid om die kombuistafel toe hy skielik bewus geword het van ‘n wolk van heerlikheid wat hom omsluit het. Alle ander goed om hom het vervaag en hy kon die mense om hom nie meer sien of hoor nie.

Hy was net bewus van Jesus wat voor hom gestaan het. Jesus het hom begin leer hoe demoniese aktiwiteite werk en hoe ons as kinders van God oorwinning en outoriteit oor hulle moet neem. Kenneth het begin notas neem van Jesus se lering. Toe het daar ‘n snaakse ding gebeur. ‘n Demoon wat soos ‘n bobbejaan lyk het skielik tussen hom en Jesus inbeweeg. Hy het na Kenneth gekyk en aanhoudend die woorde “Ya-ke-te-yak” gesê. Intussen het daar ook ‘n donker wolk om hulle (Kenneth en die demoon) begin vorm en hy kon Jesus later nie meer sien nie. Hy kon wel nog vir Jesus hoor praat maar kon nie uitmaak wat Hy sê terwyl die demoon aangehou het om “Ya-ke-te-yak” te sê nie. Kenneth het ongeduldig begin word en gewonder hoekom Jesus niks daaraan doen nie. Kan Hy nie sien wat gebeur nie? het hy gedink. Deurentyd het hy net die onverstaanbare gedreun van Jesus se stem in die agtergrond gehoor. Kenneth kon dit nie meer vat nie en hy het ongeduldig vir die demoon, in die naam van Jesus, beveel om op te hou.

In Jesus’ Name, stop that!” het hy geuiter. Die demoon het onmiddellik teen die grond geval en verskrik gelê en bewe. Die donker wolk was weg en hy kon Jesus weer voor hom sien staan en hoor wat Hy sê. Kenneth sê Jesus se volgende woorde was vir hom ‘n baie groot openbaring en ek moet erken, vir my ook: Jy weet natuurlik dat as jy hom nie gestop het nie, Ek niks daaraan kon doen nie.

Jesus het voortgegaan en vir Kenneth die mag van delegasie verduidelik. Dit kom daarop neer dat Jesus die aarde onder die mens se heerskappy geplaas het. Hy het sý mag en outoriteit aan ons (die kerk en sy kinders) gedelegeer en ons is in beheer. Wat ons op aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Wat ons op aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Dit is hoe dit is. Dit beteken nie Jesus het nie krag op aarde nie. Nee, dit beteken God kan net optree volgens die outoriteit wat ons toepas in ons lewens en die outoriteit wat ons toepas hier op aarde. God het ons teruggegee wat Adam verloor het.

Daar is net een manier hoe ons oorwinning in ons lewens op elke gebied kan verseker: Heers nóú en hiér op aarde in die Naam van Jesus Christus. Hoe? Deur die woord van God te leer, jou eie te maak en daarvolgens te lewe. Deur in die geloof te lewe. Daar is niks en niemand anders wat dit vir jou kan doen nie. Die pastoor of die dominee kan dit nie vir jou doen nie. Die kerk kan dit nie vir jou doen nie. Dit is net in jóú mag om jou eie lewe ‘n sukses in die koninkryk van God te maak. Niemand anders kan vir jou ‘n suksesvolle lewe gee of dit vir jou verseker nie.

Daarom dat Dawid in Psalm 25:10-14 hierdie stellings maak aangaande die onderwysing van God:

Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak.

Hier sien ons dat die regverdiges God se woord bewaar. Ons sien dat die Here hulle leer wat hulle moet kies. Hy wys hulle die pad wat hulle moet loop. Omdat hulle reg kies vernag hulle altyd in die goeie. Hulle besluite het positiewe gevolge. Hulle los ‘n erfdeel vir hulle kinders. Die Here se verborgenhede en sy wysheid is tot hulle beskikking en Hy belowe om dit aan hulle te openbaar. Daarom gaan dit goed met hulle.

As jy die woord van God ken en dit doen, dan gaan dit goed met jou. Dit help nie om alles in die hande van die Here te los nie. Dit klink vreeslik geestelik maar in werklikheid is dit ‘n gesegde van babatjies in die Here. Kinders van God wat nie hulle plek van outoriteit in die koninkryk van God ingeneem het nie los alles in sy hande. Dit werk egter nie so nie. Daar is nie ‘n geestelike beginsel in die koninkryk van God wat sê, Los alles in die hande van die Here, nie. Daarom gebeur daar niks nie. Ons kan nie vir altyd met lepeltjies gevoer word nie. Nee ons moet kom tot volwassenes in Christus. Dit is wat God van ons verlang.

Wat van nasies en volke in die koninkryk van God?

Wanneer ‘n hele nasie hulle tot God bekeer dan gaan dit baie goed met so ‘n nasie. Dieselfde geestelike wette vir mense tree nou vir die hele volk in werking. Die hele volk leef deur geloof. As ‘n volk maak hulle die woord van God deel van hulle. As ‘n volk neem hulle die beloftes van die Bybel en eis dit op as hulle erfporsie. As volk neem hulle dit in besit.

Die mense word as ‘n nasie geseën. Omdat die hele nasie die koninkryk beginsels van God toepas heers hulle as nasie in die wil van God. Hulle begin outoriteit neem oor situasies in die land en hulle begin die land volgens die koninkryk beginsels van God regeer. Dieselfde koninkryk beginsels wat God in sy koninkryk ingestel het word nou ook deur die volk in die land ingestel. Daar is geen verskil tussen so ‘n volk en die koninkryk van God nie. Die koninkryk van God het in werklikheid in so ‘n nasie op die fisiese terrein gemanifesteer.

Voorspoed en vrede is hulle voorland. Net soos die mens begin die land maai dit wat hulle gesaai het. Wanneer daar aanslae en leuens op hulle as volk geloods word dan neem hulle outoriteit oor hierdie aanslae. Wanneer droogtes of ander rampe dreig dan neem hulle as nasie outoriteit oor die situasie en hulle onderwerp daardie toestand aan die woord van God.

As volk pas hulle in ‘n eenheid Mark 11:23 toe deur hierdie toestande aan te spreek en te beveel om op te klaar. Hulle beveel reën om te val. Hulle beveel droogte toestande om op te klaar. Hulle onderwerp hulle land aan Gods woord en hulle heers daaroor.

Hulle vrees geen ander nasie nie. Hulle maak nie staat op ‘n weermag of op enigander krag wat hulle as volk het nie. Hetsy ekonomiese mag of enige ander mag wat tot hulle beskikking is nie. Hulle verwerp hierdie tipe vermoëns en maak net op God staat vir voorspoed, vooruitgang, beskerming en instandhouding. Hulle weet dat die God wat hulle dien by magte is om hulle op ‘n bonatuurlike manier te beskerm, in stand te hou en voorspoedig te maak.

Is daar sulke volke? Nog nie. Ek profeteer egter vandag dat die wêreld op die punt staan om tot outoriteit oor te gaan. Nie net die mens nie maar ook volke gaan outoriteit neem oor hulle omstandighede en ook oor die land wat aan hulle behoort. Dit gaan definitief nie oornag gebeur nie maar al meer mense en al meer nasies gaan hulle tot God bekeer en leer om in God se koninkryk te heers. Dit is wat God vir die mens en vir die nasies in stoor het. Ek weet baie mense skilder ‘n baie donker toekoms vir nasies en vir mense. Ek weet ook as ons na omstandighede rondom ons kyk dan lyk dit glad nie of ons ooit gaan heers nie. Dit is egter ‘n leuen uit die hel uit. Dit is nie die waarheid nie.

Ons is konings en priesters in die koninkryk van God. Ons is verordineer om in sy koninkryk te heers. Ons moet alles in die natuurlike wêreld onderwerp aan die geestelike koninkryk van God en oor die handewerk van God heers. Ons moet die verlossingswerk van Christus voortsit in hierdie koninkryk. Ons moet sy koninkryk uitbrei en die koninkryk van die duisternis verdryf totdat die heerlikheid van God die aarde vul. Die kerk is die lig wat duisternis verdryf omdat die lig van Jesus in ons skyn. Jesus sit sy verlossingswerk in ons voort. Hy verlos deur ons, Hy red deur ons, Hy genees deur ons, Hy maak vry deur ons. Ons moet sy koninkryk beginsels leer en uitvoer.

God het vir Adam en Eva en hulle nageslag ‘n opdrag gegee. In my eie woorde is dit om te gaan en oor sy skepping te heers. Onderwerp die aarde en heers daaroor. Ons weet dat Adam en Eva en die mens liederlik misluk het. Nie net het hulle dit nie gedoen nie maar hulle het die heerskappy aan die bose oorgegee. Jesus Christus het egter die heerskappy vir ons teruggegee. Psalm 24:1 – Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Hy het ons weer eens die opdrag gegee om oor die skepping te heers as konings en priesters in sy koninkryk. God het alles aan Christus onderwerp. Christus het hierdie outoriteit aan ons, sy kinders en sy kerk gedelegeer. Ons gaan nie weer soos Adam en Eva misluk nie. Die Bybel voorspel baie duidelik dat die koninkryk van God die hele aarde gaan vul.

In die droom van Nebukadnésar het ons gesien dat die koninkryk van God sonder die toedoen van ’n mensehand uit die Hemel afgekom het, alle ander koninkryke vernietig het en groter en groter geword het totdat dit die hele aarde gevul het. Kyk ’n bietjie wat sê Dan 2:44 en vers 35:

Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ’n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ’n einde aanmaak, maar self sal dit vir ewig bestaan.

maar die klip wat die beeld getref het, het ’n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.

Dit is nóú God se doel en sy plan vir ons. Hy wil nóú die aarde ín ons vul. Hy het ons nóú nodig om hierdie profesie in totale vervulling te bring. Ja, daardie fisiese koninkryke waarna die boek Daniël verwys is reeds verslaan (Babilonië, Medië, Persië, Griekse ryk en die Romeinse ryk). Hulle was egter ook ’n tipe van die koninkryk van duisternis wat ook verslaan is maar die fisiese realisering daarvan in die natuurlike wêreld moet deur die kerk teweeggebring word. Daarvoor het hy volwasse seuns van God nodig. Babatjies en kindertjies kan dit nie volbring nie. Diensknegte kan dit nie volbring nie. Paulus het pertinent genoem dat die hele skepping met reikhalsende verlange wag vir die openbaarmaking van die seuns van God (Romeine 8:19).

Die woordjie “kinders” van God in die oorspronklike Grieks in hierdie vers is uióς (uitspraak hwee-os) wat eintlik volwasse seuns van God beteken en nie kinders nie. Die oorwinning wat die Seun in die gees wêreld behaal het, moet nou deur die seuns in die natuurlike wêreld materialiseer. Ons moet kom tot die volle gestalte van Christus om hierdie taak te volbring. Daar kom ’n dag wanneer die natuurlike wêreld in die koninkryk van God opgeneem gaan word. Daar kom ’n dag wanneer nie net lokale munisipaliteite nie maar staat regerings bloed gewaste kinders van God gaan wees en die wêreld volgens God se koninkryk beginsels regeer gaan word. God se koninkryk moet heers in hierdie wêreld. Dit is wat die boek Daniël voorspel. Jesus Christus gaan die hele wêreld IN en DEUR die seuns van God regeer voor Hy weer kom.

Die duiwel probeer egter met alles wat hy kan vir ons ‘n ander prentjie skets. Sy prentjie is ‘n prentjie van ellende, verdoemenis, donkerte en wanhoop vir die aarde. Kyk wat skryf Johan Malan hieroor:

Die ganse skepping van God is ‘n teiken vir Satan se vernietigingswerk. Hy wil die aarde en sy natuurlike hulpbronne só besoedel, verbrand en verwoes dat die wêreld onleefbaar raak en in ‘n barre planeet omskep word. Dit is opmerklik dat dit net lande en beskawings met Bybelse norme is wat die aarde en sy hulpbronne op ‘n verantwoordelike wyse bewerk, bewaar en veredel. Hoe meer beheer Satan oor ‘n volk en sy kultuur kry, des te meer verblind hy mense se sinne, stomp hulle verantwoordelikheidsgevoel en sin vir waardes af, maak van hulle hebsugtige mense wat op ‘n gevoellose en gewetenlose wyse die natuur verwoes om hulleself te kan bevoordeel. Bome word afgekap sonder om dit te vervang, weivelde word oorbenut en verwoes, erosie word geskep en ongehinderd laat voortduur, land- en seediere word uitgewis sonder om aan hulle ‘n herstel- en oorlewing kans te gun, die water en lug word só besoedel deur vullis en fabrieksafval dat dit soms lewensgevaarlik vir mense én diere word. Dit is Satan se duidelike agenda om hierdie aarde wat die Here vir bewoning en bewerking aan die mens gegee het, onbewoonbaar moet word.

– Johan Malan

Wat is dan die uiteinde van die wêreld as die duiwel suksesvol in sy planne is? Dan is hierdie aarde wat Johan hier skets nie onderwerp aan die mens nie en die kerk heers nie daaroor nie. Die duiwel het dit verwoes en God is genoodsaak om sy kerk te kom haal. Daar is dan selfs vir God geen ander keuse nie. Die aarde het onbewoonbaar geword vir die mens. Die mens kon die aarde nie suksesvol onderwerp nie en kon nie suksesvol daaroor heers nie. God is dus genoodsaak om in te gryp om die mens te red van totale uitwissing. Adam en Eva het misluk en nou het die kerk ook misluk.

Jy mag ook dalk vra wat van die boek Openbaring en al die eindtyd profesieë wat eintlik ook ‘n ander prentjie skilder soos hierdie een hierbo. My antwoord: Openbaring skilder nié ‘n prentjie van mislukking nie. Ons verstaan die boek net verkeerd. Ja, dit is die plan van die duiwel om die aarde te vernietig maar die woord is baie duidelik daaroor dat dit nie gaan gebeur nie. Ek is besig om ‘n boek te skryf hieroor en wil dit daarom nie in hierdie boek behandel nie. Ek wil egter graag net die volgende met betrekking tot hierdie onderwerp sê:

Die duiwel het die eindtyd gebeure en eindtyd leerstellings geskaak. Hy gebruik dit saam met al die ander demoniese aanslae op die mens soos Vrymesselary, Satanisme, New Age, die Illuminati sekte, Budisme, Spiritualisme, Islam, die Ortodokse Katolieke kerk, Church of Scientology en nog baie ander vals godsdienstige bewegings, demoniese bewegings, demoniese organisasies en demoniese strategieë om ‘n baie donker prentjie te skilder. Die boodskap wat baie duidelik uitgesaai word is dat demoniese organisasies soos die Illuminati sekte die wêreld beheer en dat dit nog erger sal gaan. Die bose gaan totaal oorneem. Die kinders van God of die kerk sal dus nie die aarde onderwerp of die wêreld regeer nie. Inteendeel, die bose gaan dit doen. Die kerk gaan nie die bose kan verdryf nie. Wanneer die duiwel daarin geslaag het om alles in duie te laat stort en die aarde onbewoonbaar gemaak het, dan gaan God genoodsaak wees om in te gryp. Mense, hierdie donker prentjie wat vir ons geskilder word is nie die waarheid nie.

My raad aan almal is om eers die eindtyd gebeure te vergeet en te fokus op heerskappy in die koninkryk van God. Eers wanneer die seuns van God die aarde onderwerp het en die koninkryk van God die aarde vul, eers dan kan Jesus weer kom. Myns insiens gaan dit nog redelik lank vat voor Jesus weer kom. Daar is nog baie werk wat gedoen moet word.

Ja die aarde is nog nie aan die mens onderwerp nie. Ja, demoniese organisasies beheer tans die wêreld. Ja, dit lyk maar donker vorentoe. Op hierdie oomblik is dit seker alles die waarheid maar net omdat die kerk nog nie in oorwinning gekom het nie. Al die demoniese propaganda rondom al hierdie goed is daar om die kerk in kettings te hou. Dit is daar om die kerk lam te lê. Die duiwel keer met alle mag dat die kerk nie in oorwinning kom nie.

Almal maak net gereed vir Jesus se koms en almal maak net seker dat hulle saligheid en die van hulle vriende en familie verseker is. Daarmee klaar wag hulle nog net vir Jesus om te kom om hulle uit hierdie vreeslike plek te kom red. Dit is dan ook die duiwel se plan met die donker eindtyd leerstelling. Daarmee het hy die grootste deel van die kerk heeltemal op ‘n dwaalspoor. Die institusionele kerk is heeltemal ontspoor, ook wat eindtyd oortuigings betref. Hierdie dwaling veroorsaak dat kinders van die Here glad nie in oorwinning kan kom nie. Hoe kan jy oorwin as alles daarop dui dat ons gaan verloor? Die kerk wil net gou seker maak dat almal tot bekering kom en dit is omtrent die enigste motief of visie wat nagejaag word. Dit is amper al wat oorgebly het. Die kerk is in ‘n wedloop met tyd om net gou ‘n laaste evangelisasie uitreiking te loods voor die ellende die aarde tref. Werklike heiligmaking, geestelike groei en heerskappy in die koninkryk van God het ‘n laagtepunt bereik in die meeste kerke en kinders van God se lewens.

Ek wil nie in hierdie boek oor eindtyd gebeure skryf nie maar het dit ooit by u opgekom dat die slag van Armageddon ook in ‘n wêreld kan afspeel wat in ‘n baie goeie toestand is?

Ons sê byvoorbeeld dat net ‘n paar hardnekkige nasies hulle nie tot God bekeer het nie. In die res van die wêreld gaan dit baie goed. Die kerk is in oorwinning en die koninkryk van God floreer. Daar is vooruitgang en voorspoed op alle vlakke van die samelewing. Satan het die onderspit gedelf en dit gaan glad nie goed met sy planne om die aarde te vernietig nie. Inteendeel, net die teenoorgestelde het gebeur. Die kinders van God heers oor die skepping van God. Die duisternis is verdryf. Hy probeer as ‘n laaste poging om die hardnekkige nasies, die Gog en die Magog uit die vier hoeke van die aarde op te sweep om teen Jerusalem op te trek. Hulle omsingel die geliefde stad maar skielik daal vuur van God uit die hemel neer en verslind die hele spul en alles is verby.

Ek sê nie dat dit presies so gaan gebeur nie maar dit is baie moontlik. My pleit by u is net om eers van die eindtyd profesieë en verwagtinge te vergeet. Ons het werk om te doen. Daar moet nog baie water in die see loop. Ons is bestem om te heers te midde van hierdie ongewenste toestande wat ons elke dag aanskou. Ons is bestem om dit te onderwerp. As God in alle haas moet afkom om ons uit hierdie haglike toestande te kom red en ons vyande te verslaan, en dan vir ons sê: Heers nou my kinders, waaroor gaan ons dan nou eintlik heers? Ons kon nie die bose en die wêreld oorwin en daaroor heers nie maar nou moet ons oor volmaakte toestande heers.

Dit is net so goed ek haal my sukkelende 30 jarige seun agter ‘n motor se stuurwiel uit en sit hom in ‘n speelparkie agter die stuurwiel van ‘n motor sonder wiele. Maak “broem-broem” met jou mond en maak of jy ry my seun. Dit sou ‘n baie droewige dag in die geskiedenis van die kerk gewees het as dit waar sou wees. Nie net ons nie maar ook God sou ‘n bitter smaak in die mond gehad het elke keer wanneer ons daaraan terug dink.

Daar is egter baie goeie nuus mense! Dit is nié hoe die aarde tot sy einde gaan kom nie. Die kerk gaan oorwin en ons gaan die aarde onderwerp en daaroor regeer. Hou die Suid-Afrikaanse huiskerke webblad dop vir my nuwe boek wat hierdie heuglike gebeure breedvoerig behandel.

Nee, ons kan nie ongunstige toestande, siekte en ongewenste gebeurtenisse voor die deur van God, die duiwel of ander mense sit nie. Ons kan dit ook nie voor ons oupas en oumas se deure gaan lê nie. Nee, Christus Jesus het reeds my oupa en my ouma se sondes gedra en reeds die prys daarvoor betaal. Ek sal nooit bloedlyn vloeke kan gebruik om myself te verontskuldig wanneer dit sleg gaan nie. Dit is nie bloedlyn vloeke wat negatiewe gebeurtenisse veroorsaak nie. Ons moet leer om te heers oor ons omstandighede.

ONS IS NUWE SKEPSELS IN CHRISTUS

Geredde kinders van God en ongeredde mense het niks in gemeen nie. Hulle is in werklikheid twee verskillende kreature. Ek wil graag aan u verduidelik hoekom daar op geestelike terrein geen konneksie meer tussen kinders van God en hulle voorouers is nie. Iets wonderliks het met ons gebeur die oomblik toe ons Jesus Christus as ons Verlosser begin volg het waarvan min mense bewus is. Hierdie wonderlike gebeurtenis maak bloedlyn vloeke letterlik onmoontlik. Om dit te verduidelik moet ek egter eers ‘n grondslag lê van dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Om dit te verstaan moet u die volgende gedeelte aandagtig deur lees:

Net die mens Jesus Christus kon die wet onderhou

Dit was regtig onmoontlik vir mense in die Ou Testament om die wet suksesvol te onderhou. Selfs Ou-Testamentiese regverdiges soos Dawid en Samuel het nie onder die wet geleef nie. Hulle het uit die geloof gelewe. Deur middel van skuld kwytskelding as gevolg van die offers van lammers het hulle in geregtigheid voor God gestaan. Hulle het nie staatgemaak op wetsonderhouding nie. Presies soos ek en jy vandag. In Hebr 11 sal jy lees dat al die groot Godsmanne van die Ou Testament deur die geloof geleef het.

Daar was wel mense in die Ou-Testamentiese tyd wat wel probeer het om die wet te onderhou. Hulle was niks anders as die Nuwe-Testamentiese fariseërs wat hulle eie godsdiens van self geregtigheid aangehang het nie. Dit is hulle wat die Ou-Testamentiese profete van God vermoor het.

Jesus was die eerste mens wat die wet kon onderhou. Ek sê mens want ons weet dat Jesus sy Goddelike kwaliteite en eienskappe in die Hemel agtergelaat het toe Hy as mens gebore is.

Filippense 2:6-8

Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as ‘n mens het Hy Homself verneder…

Hier sien ons baie duidelik dat Hy dit wat van Hom God maak, in die hemel agtergelaat het (Homself ontledig) en gelyk aan ‘n mens geword het. Hoe het Jesus gelyk aan ’n mens geword? Hy het sy Goddelike eienskappe in die hemel agtergelaat. Hy het dit neergelê. Die woordjie ontledig impliseer nie net nie maar bevestig onomwonde dat Jesus sy Goddelike eienskappe in die hemel agter gelos het toe Hy as mens gebore is. Dit staaf die stelling dat Jesus net ‘n mens was toe Hy die aarde bewandel het. Die Woord het vlees geword – Een honderd persent mens.

Jesus het uit liefde vir ons dit nie roof geag om sy Goddelikheid terwille van ons prys te gee nie. Hy het nie naarstiglik aan sy Godheid vasgeklou nie. Nee, Hy het dit terwille van ons uit vrye wil neergelê in gehoorsaamheid aan God die Vader. Hy het Homself ontledig. Daardie eienskappe wat Hom God maak, dié het Hy daar in die Hemel agter gelos en is as ’n gewone mens sonder enige Goddelike kwaliteite gebore. Hy moes die wet as mens vervul anders kon Hy nie versoening doen vir ons sondes nie. Hy het egter sonder enige oortreding die wet tot op die letter nagekom. Daarom kon Hy vlekkeloos sonder enige gebrek as die perfekte Lam van God kwalifiseer. Sodoende het Hy die eerste en enigste mens geword wat die wet suksesvol onderhou het. Hy is vandag nog steeds die enigste persoon wat die wet nog ooit kon onderhou.

Dit het Hom in ‘n ander klas geplaas. Daarmee het Hy die deur oopgemaak om iets wonderliks tot stand te bring wat nog nooit was nie. Hy kon die vlees mens van die Ou Testament tot ‘n nuwe geboorte uit die Gees van God in die Nuwe Testament moontlik maak. Hy was die eerste broeder of die eerste wese wat op hierdie manier gebore is. Hy het die eerste broeder onder baie broeders geword. Wat beteken dit? Hoekom die eerste broeder? Aan ons is die belofte gegee dat alles nuut sal word en dat ons nuwe skepsels sal word. Jesus Christus is die eerste broeder onder baie broeders. Ons is dieselfde klas as Hy. Daarom trou ons met Hom. Die bruid word sy vrou volgens Openbaring 21:9 (…Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam).

Hebreërs 1:5

Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ’n Vader wees, en Hy sal vir My ’n Seun wees?

Die woord genereer in die Grieks beteken om voort te bring of geboorte te gee aan. Jesus is dus uit God gebore en deur Hom aan te neem as jou Verlosser word jy ook uit God gebore net soos Jesus. Dit maak van ons ‘n nuwe kreatuur. Hy kon ons nou in Hom opneem as broeders. Ons het dus nóg broeders geword van hierdie nuwe spesie wat uit die Gees van God gebore is. Onthou die Ou-Testamentiese mense was nie wedergebore nie al was hulle regverdiges. Nikodémus kon dit byvoorbeeld nie verstaan nie. Hoe kan ‘n mens weergebore word?, het hy vir Jesus in Johannes 3:4 gevra. Dit was ‘n totaal nuwe konsep. Daar het nog nooit soiets bestaan nie.

Johannes 3:3-8

Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ’n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ’n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.

Ons is ‘n nuwe spesie. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Hierdie Skrifgedeelte sê dat die wêreld weet nie van waar ons is nie en waarheen ons gaan nie; want ons is uit Gees gebore.

2 Korinthiërs 5:17

Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

1 Johannes 3:2

Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

Ek weet dat ons nie God is nie. Dit is verseker. Daar is net een God: Die Drieënige God; Vader, Seun en Heilige Gees. Tog is ons van dieselfde klas as God. Ons is dan geskape na die Beeld van God, ons is net soos Christus uit die Gees van God gebore en ons is die vrou van die Lam. God trou net met sy klas. Soos die hemelse mens (Christus) is, so ook die hemelse mense (ons).

1 Korinthiërs 15:44-50

n Natuurlike liggaam word gesaai, ’n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ’n natuurlike liggaam, en daar is ’n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ’n lewende siel geword; die laaste Adam ’n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemelSoos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

In die bogenoemde Skrifgedeelte sien ons dat die hemelse mense soos die hemelse mens is. Dit beteken ons is soos Jesus.

1 Johannes 4:17

soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld

1 Johannes 3:2 beaam dit ook:

Geliefdes, nou is ons kinders (seuns) van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

Ja, ons is nie van hierdie wêreld nie; ons is gestuurdes of ambassadeurs van die hemel. Ons heers saam met Christus:

Efesiërs 1:17-20

dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,

verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;

en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte

wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,

In hierdie Skrifgedeelte kan ons sien dat God Christus opgewek het tot baie groot hoogtes. Hy het Hom laat sit op sy troon aan sy regterhand vanwaar af Christus regeer.

Hoor wat sê Jesaja 53:12 van Jesus:

Daarom sal Ek Hom ’n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Óns, die kerk, is die “grotes” en die “magtiges” saam met wie Christus die buit verdeel. Net die kerk deel sy erfdeel saam met Hom want ons is mede erfgename met Christus.

Efesiërs 2:4-6

Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus — uit genade is julle gered —

en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus

Ons sit op Christus se troon saam met Hom vanwaar ons nou saam met Hom regeer. Ons is konings in die koninkryk van God.

Hierdie is ‘n nuwe konsep. Die Ou-Testamentiese regverdiges was nie konings nie, hulle was nie uit die Gees van God gebore nie, hulle was nie seuns van God nie, hulle was nie die kerk nie en hulle was nie ‘n nuwe spesie nie. Hulle was bloot die volk van God en hulle was knegte van die Here.

Wat probeer ek sê? Ons is ver verhewe bo demoniese magte, bloedlyn vloeke en dergelike goed. Ons is die seuns van God wat die bose oorwin het:

1 Johannes 4:4

Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.

1 Johannes 5:4

Want alles wat uit God gebore isoorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.

Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is?

JOU AARDSE VADER NIE MEER JOU VADER

Soos jy reeds gesien het is ons uit God gebore, ‘n nuwe spesie wat nog nooit bestaan het nie. Ek wil net die Skrifgedeelte wat ons netnou gelees het weer herhaal:1 Korinthiërs 15:44-50

n Natuurlike liggaam word gesaai, ’n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ’n natuurlike liggaam, en daar is ’n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ’n lewende siel geword; die laaste Adam ’n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemelSoos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

In hierdie Skrifgedeelte sien ons ‘n paar baie interessante feite:

Die eerste mens, Adam was ‘n lewende siel.

Die tweede Adam (Christus) was ‘n lewendmakende Gees.

Die eerste mens was uit die aarde aards. Hy en sy nakomelinge is uit stof gebore.

Die tweede mens is uit die hemel. Hy en sy broeders is uit water en Gees gebore.

Die aardse mense is soos die aardse mens. Adam se nakomelinge is soos hy.

Die hemelse mense is soos die mens wat uit die hemel kom. Kinders van God is soos Christus.

Aardse mense dra die beeld van die aardse mens.

Kinders van God dra die beeld van die hemelse Mens, God die Seun.

Aardse mense is vlees en bloed. Daarom kan hulle nie in die koninkryk van God kom nie.

Kinders van God is gees. Daarom is hulle in die koninkryk van God opgeneem.

Geredde mense en ongeredde mense verskil in wese van mekaar. Hulle is eintlik twee verskillende spesies. Daarom behoort ons nie met mekaar te trou nie. Paulus sê in 2 Korinthiërs 6:14

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?

Op ‘n ander plek sê hy dat ‘n gelowige man met ‘n gelowige vrou moet trou.

In werklikheid is jou geestelike broers en susters jou enigste familie. Hoekom? Want hulle is deelgenote van die familie van God. Julle is almal uit God gebore. Julle is almal uit water en uit Gees gebore. Jou aardse familie is in werklikheid nie meer jou familie nie. Hoekom nie? Want julle is twee verskillende spesies. Hulle is afstammelinge van Adam en hulle het Adam as vader. Ons het Vader God as Vader want ons is afstammelinge van God.

Die aardse mense het verskriklike lang stambome. Elke mens kan sy geslagregister en sy stamboom terug deurtrek tot by Adam.

Kinders van God het verskriklike kort stambome. Almal in die koninkryk van God het net een voorouer naamlik God die Vader.

Paulus, seun van God,

of Johan Spies, seun van God,

of Marinda Martins, seun van God (In God is daar nie ‘n vroulike geslag nie).

Dit maak nie saak wie jy is nie. Jy kan die name hier bo uitvee en joune inskryf as jy uit God gebore is. Almal wat aan Jesus Christus behoort is uit God gebore. Daarom praat die Bybel so dikwels in die Nuwe Testament van die seuns van God. Ons lees baie keer “kinders” van God maar dit is meestal verkeerd vertaal. Die woord in die Grieks is seuns en nie kinders nie. Seuns is volwassenes en kinders is kleintjies. In Johannes 20:17 lees ons dat God nie net Jesus se Vader is nie maar ook ons Vader is:

Ek vaar op na My Vader en julle Vader, en My God en julle God.

Ons lees ook in Mattheus 23:9 dat ons niemand anders ons Vader moet noem nie:

En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is.

Omdat ons uit God gebore is het ons geen verbinding meer met ons natuurlike familie nie. Ons bly lief vir hulle en hou aan bid vir hulle. Ons behandel hulle nog steeds soos familie. God het gesê dat ons tot ons vyande moet lief hê en goed moet behandel, hoekom nie ook ons aardse familie nie?

Die DNA vanuit aardse voorouers is daarom nie meer deurslaggewend in kinders van God se lewens nie.

DNA is altyd in die voortplanting saad van enige lewende organisme teenwoordig. Dit is die bloudruk wat die genetiese instruksies bevat vir die ontwikkeling en funksionering van alle lewende organismes. Die hooffunksie van die DNA is om die lewende organisme te enkodeer. Dit bevat dus al die informasie wat die organisme nodig het om te ontwikkel. Dit bepaal die A-Z van daardie organisme. Toe ons volgens 1 Johannes 3:9 uit God gebore is het ons die DNA van God ontvang. Daarom is ons kinders van God. Ons is uit Hom gebore en ons het sy DNA binne in ons. Daarom is ons soos Hy en daarom funksioneer ons soos Hy. Die Bybel sê in 2 Pet 1:4 dat ons die natuur van God deelagtig geword het:

waardeur Hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die Goddelike natuur

Dit sê ook in 1 Petrus 1:23 uit watse saad ons gebore is:

want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.

Hoe het hierdie saad tot ons of in ons gekom? Deur die lewende woord van God. Daar het dus ‘n Goddelike saad inplanting plaasgevind. Daar is nou ‘n nuwe DNA in ons wat ons lewens bepaal. Dit enkodeer ons met nuwe informasie en dit bevat nuwe instruksies wat ons lewens bepaal en ons ontwikkeling beheer. Ja, ons het nog die DNA van ons aardse familie in ons liggame maar dit bepaal nie meer ons funksionering of ons lewens nie. My pa was baie aggressief en ek was baie aggressief. Nou het ek egter die gene van God in my. Hy is sag, liefdevol en baie verdraagsaam en daarom word ek al hoe meer soos Hy. Daarom kan ons ‘n leefwyse van drank, dwelms en manipulasie vaarwel roep. Ek hoef nie soos my aardse voorouers te wees nie. Ek is soos my Vader in die hemel.

Die mens IS gees, hy het ‘n siel en hy woon in ‘n liggaam. Ons IS gees en ons gees is deur middel van die Heilige Gees in beheer van ons lewens. Die gene van God in ons gees bepaal alles en die siel en liggaam is aan die gees onderworpe.

Ons het nog steeds ‘n vleeslike liggaam. Ons vleeslike liggaam word eers verheerlik wanneer Jesus Christus weer kom. Tog is hierdie vleeslike liggaam nou onderworpe aan ‘n nuwe geestelike spesie wat uit God gebore is. Die gees deur middel van die Heilige Gees heers oor die vlees. Die liggaam en die siel is vrywilliglik onderworpe aan die gees en die gees aan God. Daarom is die vlees en siel ook aan die gees en ook aan God gekoppel. Die lyn van geestelike aanspreeklikheid en van heerskappy loop nou direk na God ons Vader toe omdat ons uit Hom gebore is. Onthou, ons is nie liggaam nie, ons is gees. Ons gees kom van God die Vader af. Dit is uit God die Vader gebore.

Ons het nou alles wat ons nodig het om die vleeslike liggaam te herstel. Ons kan dit deur geloof in God se voorsiening, beskerming, genesing en instandhouding weer herstel. Ons hoef glad nie siek te wees nie omdat Jesus Christus ons sondes en ons siektes gedra het. Ons hoef niks meer te dra nie. Ons het geen verbintenis meer met ons vleeslike voorouers nie. Daar loop nie meer ‘n lyn na my aardse pa, oupa en oupa grootjie toe nie.

Hoekom word mense soos hulle voorouers?

Daar is ‘n hele klompie redes hoekom mense deur middel van persoonlike waarnemings geglo het dat daar wel bloedlyn vloeke is:

Eerstens het ek reeds genoem dat mense sekere familie gene met defekte oorerf. Dit het niks met bloedlyn vloeke te doen nie en is bloot ‘n mediese toestand in die familie gene. Daarom kan dit gebeur dat kinders aan dieselfde kwale en siektes as hulle voorouers ly. Soms word kindertjies blind gebore as gevolg van so ‘n defek. Hierdie toestand is egter aan ons as konings en priesters in die koninkryk van God onderworpe. Ons hoef nie daarmee saam te leef nie. Jy as ouer het die verantwoordelikheid om hierdie toestand aan te spreek en dit nie net in jou eie liggaam nie maar ook in die liggame van jou kinders te herstel. Hoe? In die geloof. Ons het geen verskoning daarvoor nie. Ons leef deur die geloof en genesing is deel van ons erfporsie. Ons moet dit opeis en deel van ons lewens maak. As ons versuim om dit te doen kan ons nie ons voorouers die skuld gee daarvoor nie. Elke mens het die geleentheid, die mag en die krag tot sy beskikking om sy lewe te verander en in lyn met God se wil en God se woord te bring. Dit is ‘n geskenk van God aan sy kinders.

Tweedens word kinders groot saam met hulle ouers in een huis. Hulle is heeldag blootgestel aan sekere leefwyses en sekere persoonlike karaktertrekke. Daar bestaan altyd die moontlikheid dat kinders soos hulle ouers sal word. Baie keer gebeur dit nie en styg die kind uit na hoër hoogtes. Die pa was byvoorbeeld ‘n alkoholis of ‘n motor dief. Die kinders word in daardie omstandighede groot en leer eintlik by pa hoe en wat om te doen as jy wil oorlewe. Hierdie goed gaan byvoorbeeld gepaard met armoede en ander ellende. Die kind eindig eventueel op in dieselfde bootjie. Dit het egter niks met bloedlyn vloeke te doen nie. Dit is net die negatiewe of positiewe blootstelling aan jou omgewing. Die omgewing waarin ons opgroei het altyd ‘n blywende effek op ons. Dit het alles met blootstelling te doen. Ons was in hierdie omstandighede gebore en ons is gewoond daaraan. Dit is baie maklik om net so in daardie groef voort te ploeter. Ons hoef dit egter nie te doen as ons nie wil nie. Baie kinders styg bokant hierdie omstandighede uit. Met die genade van God, deur die geloof en deur die woord van God kan ons weer herstel word.

Kan kinders werklik iets aan hierdie ongunstige omstandighede doen? Natuurlik! As so ‘n kind ‘n ongeredde mens is kan hy nog steeds beter keuses as sy pa maak. Hy kan ‘n meer gesonder leefstyl volg en handhaaf. Hy kan beter mense verhoudings aanleer. Hy kan beter keuses met betrekking tot sy loopbaan en nog baie ander goed maak. Hy kan homself stelselmatig op ‘n meer suksesvoller pad plaas. Onthou, alles wat jy vandag besluit, doen en sê bepaal wat jy môre gaan wees. Sodoende het baie kinders vanaf nêrens ‘n baie suksesvolle lewe gelei.

As jy ‘n kind van God is, is dit nog makliker. Deur net al die beloftes in die woord van God te leer, jouself te vernuwe volgens die woord en die wil van God en jou erfporsie op te eis in die Naam van Jesus Christus, verander jy jou hele lewe. Dit sal ‘n tydjie neem maar mettertyd sal daar geen verskil wees tussen jou en ‘n persoon wat grootgeword het in absolute gunstige omstandighede nie. Hoe is dit moontlik? Want God en sy woord maak jou nuut, maak jou vry en maak jou heel. Dit is gewaarborg. Dit maak nie saak hoe sleg jou omstandighede was of is nie. Dit is nooit te laat nie, nooit te sleg nie en nooit onmoontlik nie. As enigiemand vir jou hierdie leuen vertel dan ken hy of sy nie God Almagtig nie. Hulle ken ‘n klein godjie wat in hulle harte en in hulle gedagtes nie baie sterk of baie groot is nie. Hoekom nie? Want hulle persepsie van God is heeltemal verwronge.

Die wonderlike werklikheid is dat hierdie familie van jou geen invloed op jou het nie. Jy is nie gedoem tot nederlae en ellende as gevolg van die swak of negatiewe kenmerke of karaktertrekke van jou familie nie. Jy kan uitstyg bo die standaarde en norme van jou familie omdat geen mens aan ander mense soos familie verbind is ten opsigte van vloeke of straf of geestelike verantwoordelikheid of aanspreeklikheid nie. Elke mens staan in ‘n unieke hoedanigheid voor God. Elkeen staan alleen voor Hom. Geeneen verteenwoordig enigiemand anders nie. Elkeen praat vir homself.

Soos u kan sien is vergelykings tussen ons en ons familie nie daar as gevolg van bloedlyn vloeke nie maar as gevolg van natuurlike faktore.

Ons maak persoonlike observasies en skryf dit dan aan bloedlyn vloeke toe. Dit is voor die hand liggend. Selfs kinders kan dit verstaan.

JESUS WAS VIR ONS ‘N VOORBEELD IN ALLES

Elke woord wat uit die mond van Christus gegaan het was baie betekenisvol. Dit was deurtrek met salwing. Dit was uitgespreek nie net om dit uit te voer waarvoor dit gestuur is nie maar ook om ons die weë van God te leer. So ook elke handeling en elke aksie wat Hy geneem het. Jesus Christus sê self dat Hy net spreek wat Hy by die Vader gehoor het. Hy sê ook self dat Hy net doen wat Hy by die Vader gesien het. Hy het nie ‘n enkele woord gesê of aksie uitgevoer wat Hy nie by die Vader gesien of gehoor het nie.

Johannes 5:19

Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen het nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so.

Dit is baie belangrik. Jesus sê: Voorwaar, voorwaar, Ek doen dit net so. As die Seun van God dit so belangrik ag om net te doen en te sê wat Hy by die Vader gesien en gehoor het, hoeveel te meer behoort ons nie dieselfde te doen nie. Hy sê op een plek in die Skrif, as julle die Seun gesien het, dan het julle die Vader gesien. Hoekom het Hy dit gesê? Want Jesus is presies soos die Vader. Hoe het Hy soos die Vader geword? Hy het gekyk wat die Vader doen en dit net so gedoen. Vader was sy rolmodel.

Hierdie is baie belangrik. Daardie drie jaar wat Christus die aarde bewandel het tydens sy aardse bediening was van die begin tot die einde ‘n proses van toerusting. Hy het die dissipels geleer, gewys en toegerus om in die koninkryk van God te leef, te bedien, te werk en God in gees en in waarheid te aanbid. Uit die aard van die saak was dit baie belangrik wat Hy gedoen en gesê het.

As jy ‘n studie maak van die presiese woorde wat Jesus gesê het in elke situasie wat sy pad langs gekom het, dan weet jy presies wat Vader sou gesê het. As jy ‘n studie maak van elke handeling wat Jesus uitgevoer het dan weet jy presies wat Vader sou gedoen het.

Ek het so ‘n studie gemaak en wat vir my baie opvallend was, is die feit dat die apostels Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus en al die ander dissipels in die Nuwe Testament presies dieselfde gedoen het. Hulle het onder geen omstandighede afgewyk van dit wat hulle by Jesus geleer het nie. Hoekom het die dissipels en die apostels presies soos Jesus in elke situasie opgetree en hoekom het hulle in elke situasie presies gesê wat Hy gesê het? Want Jesus was hulle rolmodel. Hulle het in daardie drie jaar Hom goed leer ken en presies geweet wat Hy in elke situasie sou doen en wat Hy sou sê. Gaan maak ‘n bietjie ‘n studie hiervan as jy nie seker is nie maar ek kan jou nou al sê: Hulle het glad nie afgewyk van dit wat Hy hulle kom leer het nie. Inteendeel, toe Jesus vir hulle gesê het om uit te gaan om die wêreld te evangeliseer, het Hy ook vir hulle gesê, die woorde wat ek julle geleer het, leer dit vir die mense en leer hulle om dit te onderhou. Leer hulle en maak dissipels van hulle. ‘n Dissipel is ‘n navolger of ‘n volgeling van Jesus Christus. Ons moet doen wat Hy gedoen het. Die apostels en sy ander dissipels het presies gedoen wat Hy gedoen het. Gaan lees maar die hele Nuwe Testament. Jy sal sien dat dit so is.

Nou hoekom doen en sê ons ander goed? Hoekom het ons nie gebly by die woord nie? Want ons ken nie die woord nie en ons kan nie die leuen van die waarheid onderskei nie.

Ek wil vir jou ‘n paar goedjies noem wat ons baie lief is om te gebruik maar ons sal vind dat hierdie woorde en hierdie handelinge glad nie in die Skrif voorkom nie:

 1. In Jesus Naam breek ek elke vloek in my lewe.

 2. Ek sny elke vloek af in die Naam van Jesus.

 3. In die Naam van Jesus bind ek jou satan.

 4. Here, ek bely my oupa se sondes. Vergewe my asseblief vir sy sondes.

 5. In Jesus Naam breek ek elke vesting en elke skans af wat opgewerp is teen die kennis van God.

 6. Ek verbreek elke plan wat die vyand teen my smee.

 7. Satan, ek breek jou werke.

 8. Ek kom teen jou satan in die Naam van Jesus Christus.

 9. Here, ons staan almal hier om Piet se bed en ons vra U om hom te genees.

 10. Here, die storm dreig om ons huis te verwoes. Ons vra U om dit verby te laat trek.

Daar is nog ‘n klomp stellings en gebede wat op hierdie trant deur die kerk gebruik word. Te veel om op te noem. Nie Jesus Christus of enigeen van die dissipels het sulke woorde gebruik nie. Hoekom nie? Want hierdie goed is slagspreuke wat uit die bloedlyn vloeke leerstelling voortgekom het. Dit is die oorlogskrete van die geestelike oorlogvoerders. Dit is ook die taalgebruik van mense wat nie weet wie en wat hulle in Christus is nie. Dit is mense wat nie hulle posisie van koningskap in Christus ingeneem het nie. Geestelike oorlogvoerders kan nooit in ‘n rus gaan nie. As gevolg van onkunde verstaan hulle nie dat Jesus Christus reeds volslae oorwinning op alle gebiede aan die kruis vir die mens behaal het. Die oorlog is verby. Christus het oorwin. Ons geloof stryd is net die konstante weiering om die leuens van satan te glo. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Ons hoef niks en niemand op die slagveld aan te durf nie.

Hoekom het nie Jesus en ook nie sy dissipels enige bloedlyn vloeke gebreek nie? Hierdie vals leerstelling het definitief daardie tyd al bestaan want selfs Israel het in die Ou Testament daaraan geglo. Waar het Jesus gesê dat ons vloeke moet breek? Waar het die apostels gesê dat ons vloeke moet breek? Waar het Jesus gesê dat ons ons voorouers se sondes moet bely? Waar het die apostels so gesê? Wie hét so gesê?

As dit dan so belangrik was, hoekom het nie Jesus of sy dissipels ‘n instruksie gegee dat bloedlyn vloeke gebreek moet word nie?

As voorouers se sondes tussen ons en God kon staan, hoekom het nie Jesus of die dissipels ons geleer om nie net ons eie sondes te bely nie maar ook ons voorouers se sondes? Hoekom sê die hele Ou Testament en die hele Nuwe Testament keer op keer op verskeie plekke dat die mens hom van sý verkeerde weë moet bekeer. Sy eie verkeerde weë. Hoekom sê die skrif op verskeie plekke dat die mens sý sondes moet bely? Sy eie sondes? As voorouers se sondes so ‘n groot probleem was of so belangrik was, hoekom is daar geen instruksies hieroor in die hele Bybel nie?

Die naaste hieraan was die kere toe die profete of koning Dawid vir die volk Israel ingetree het. Hulle het by God gesmeek om húlle sondes te vergewe. Dit het niks met Dawid of die profete te doen gehad nie. Die volk se sondes was nie op hulle nie en die volk is nie hulle familie nie. Hulle het by God gesmeek om nie die volk uit te wis nie. Hierdie voorvalle het niks met bloedlyn vloeke of familie vloeke te doen nie. Ons kan vandag ook vir die Afrikaner volk intree en vir God vra om hulle sondes te vergewe. Ook in Nehemia 1:1-6 sien ons hoe Nehemia vir die volk intree. Nehemia het by sy broer gehoor dat die vrygeraaktes wat nie in ballingskap weggevoer is nie in groot ellende verkeer.

Hy het ook gehoor dat die muur van Jerusalem stukkend lê en dat sy poorte met vuur verbrand is. Nehemia was baie hartseer hieroor en hy het voor die Here aan die ween gegaan. Hy het geweet dat dit die gevolg van die oordeel was wat God oor Israel uitgespreek het omdat hulle hulle nie van hulle sondes bekeer het nie. In vers 6 tree hy vir die hele volk se sondes in. Hy vra vir God om hulle te vergewe. Met skaamte noem hy dat ook sy eie familie skuldig is. Hierdie is nie ‘n gebed vir voorouers nie. Dit is ‘n gebed vir die volk Israel wat weggevoer is in ballingskap en vir die wat in groot ellende agtergebly het. Ook sy familie wat nog lewe; ooms tannies, niggies en neefs, kinders, ens. Hierdie het niks met voorouers of bloedlyn vloeke te doen nie. Nehemia bid vir die volk se sondes en dan noem hy terloops dat ook sy eie familie, nie sy voorouers nie, sy familie wat nog lewe, ook skuldig is. Hierdie Skrifgedeelte kan nie aan bloedlyn vloeke gekoppel word nie.

Die uitsprake hierbo wat ons maak tydens geestelike oorlogvoering is nie in die Bybel nie. Ons waninterpreteer Skrifgedeeltes soos die een in Nehemia 1. Ons doen dieselfde met sekere aksies wat ons uitvoer. Om net ‘n paar handelinge te noem:

 1. Behalwe vir siekes, het Jesus Christus of die dissipels ooit ‘n huis of iets anders met olie gaan salf?

 2. Het die apostels enige Joodse feeste gevier?

 3. Het die apostels ooit op shofars geblaas?

 4. Het die apostels ooit baniere geswaai?

 5. Het die apostels Joodse gebed tjalies aangetrek as hulle gaan bid het?

 6. Het die apostels kersfees gevier?

 7. Het die apostels Paasfees gevier?

 8. Is daar enige instruksie in die Nuwe Testament aan Christene om hierdie dinge te doen?

 9. Het Jesus dit gedoen?

Ek weet ek skiet hier ‘n klomp heilige koeie af maar die punt moet gemaak word. Mense volg tradisies en oorlewering van mense in plaas van om die woord van God te leer en dit te doen. Ek weet van hierdie goed voel reg en dit voel selfs of daar ‘n salwing op dit is. Ons moet egter nooit ons geloof baseer op hoe ons voel nie. Daar is definitief emosie betrokke wanneer ons op hierdie manier optree. Ons verwar dikwels emosie met salwing. Dit is ‘n voldonge feit. Is daar partykeer positiewe resultate op hierdie goed? Natuurlik ja, die waarheid is egter dat God ons maar in ons onkunde verskoon en ons tog maar help. Hy bly ‘n God van genade en Hy het geduld met ons.

n Baie belangrike geestelike beginsel wat almal moet van weet is die volgende: Moet nooit die fout maak om te dink dat jy in God se perfekte wil is net omdat jy ‘n salwing ervaar op dit wat jy doen nie. Hier praat ek nie van emosie nie maar van werklike Heilige Gees salwing.

God wil jou op daardie oomblik al lankal op ‘n ander plek gehad het of jou op ‘n ander vlak van Goddelike openbaring of geestelike groei gehad het. Jy hoor egter nie sy stem nie en jy is nog steeds vasgeval waar jy tien jaar gelede al verby moes wees. Tog salf God jou en Hy gebruik jou want jy bly ‘n instrument in sy hande. Die werk van God moet steeds gedoen word. Mense is siek en daar moet vir hulle ingetree word. Ons moet ons hande op hulle lê en jy ervaar salwing wanneer jy dit doen. Moenie salwing interpreteer as God se volmaakte wil vir jou nie want dit is nie.

Dieselfde met hierdie menslike tradisies en instellings wat ek hier bo genoem het. Dit is nie Skriftuurlik nie en dit is nie deel van ‘n seun van God se lewe nie. Dit is bloot godsdiens en dit is vlees bediening. Dit het ‘n valse leerstelling as fondasie. In sy Almag en genade kan God tog werk tydens so ‘n situasie maar dit maak nie die handeling of die woorde wat uitgespreek is reg nie. God werk ondanks jou foute en ondanks jou onkunde. Dit is egter tyd dat ons volwasse seuns van God word.

Baie mense maak die fout om van hierdie goed te baseer op die volgende Skrifgedeelte:

Mattheus 16:19

En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee: en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemele gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees.

Sleutels is ‘n simbool vir outoriteit. Hierdie outoriteit is in werklikheid die outoriteit om in die koninkryk van God hier op aarde besluite te neem. Die koninkryk van die hemele is die koninkryk van God. Hier op aarde is ons, die kerk, die rentmeesters, die huismeesters en die opsieners van die koninkryk van God op aarde. Die bind, die gebonde, die ontbind en die ontbonde is Jesus Christus se delegasie deklarasie. Met hierdie Skrif in die Bybel het Jesus eintlik aan die kerk gesê dat Hy al sy mag, outoriteit en krag aan die kerk gee. Hy sê daarmee dat die hemel (God) agter ons staan. Maak nie saak wat ons doen nie, ons het die “backing” van God en ons het die “backing” van die hemel.

Dit het niks te doen met die bind van die duiwel nie. As jy hom bind wat gebeur? Is sy hande en voete vasgebind en kan hy dan nie loop nie? Kan hy nog steeds praat want hierdie is die eintlike of enigste wapen wat hy het? Al is sy hande en voete vas kan hy nog steeds leuens vertel en jou bedrieg. As hy dan nou gebind is, hoe lank lê hy daar gebind? Hoekom bind ons dan nie die hele kaboedel en lewe dan in vrede tot Jesus kom nie? As dit dan nou net in situasies is wat ons hom kan bind hoekom gebeur dieselfde situasies dan later weer? Hoe het hy losgekom? Nee, ons los die duiwel dat hy maar rondloop met sy leuens. Dit help nie om simptome te behandel nie. Ons moet by die wortel van die probleem kom. Die slagspreuke van die geestelike oorlogvoerders behandel net die simptome en het daarom geen krag of geen nut in die koninkryk van God nie. Dit is tydmors en dit bring valse vrede of valse gemoedsrus. Ons hoef niks aan die duiwel te doen nie. Wat met die duiwel gedoen moes gewees het het Jesus Christus klaar gedoen. Ons moet iets aan onsself doen. Ons moet iets aan ongewenste situasies doen! Ons moet in die geloof heers!

Toe Jesus as die Lam van God Homself as ‘n offer vir die sondes van die wêreld gegee het, het Hy daarmee ook die heerskappy van die aarde van die duiwel af teruggevat. Hy het die sleutels van die koninkryk van God toe weer vir ons teruggee soos Hy belowe het. Hierdie sleutels is weer die voortsetting van die opdrag wat God ook vir Adam en Eva gegee het: Onderwerp die aarde en heers daaroor.

Wat baie mense nie weet nie is dat hierdie delegasie negatiewe en positiewe implikasies het. Die sleutels gaan alles oor ons outoriteit om BESLUITE te neem. Julle het die voorval van Kenneth Hagin sr. gelees. Hierdie is ‘n baie goeie voorbeeld van ons outoriteit in die geesteswêreld. Ons tree op in die Naam van Jesus en ons doen dit deur die bose tot gehoorsaamheid te gebied in sekere situasies ja. Ons bind nie die duiwel en demone nie; ons gebied hulle tot gehoorsaamheid. Is daar ‘n duiwel in iemand? Ons spreek die demoon aan en ons dryf hom uit. Is iemand siek as gevolg van ‘n demonies veroorsaakte siekte? Ons dryf die duiwel uit die persoon en genesing manifesteer.

Die grootste invloed van ons outoriteit is egter met betrekking tot omstandighede en situasies. Ons spreek die storm aan. Ons bind nie die duiwel nie. Ons spreek genesing oor siek mense. Ons bind nie die duiwel nie. Ons roep finansies in. Ons bind nie die duiwel nie. Ons kan vir baie goed bid en ons ontvang dit van God as ons in geloof bid. Baie keer egter, bid ons maar niks gebeur nie. Partykeer gebeur niks nie omdat jy nie jou Godgegewe outoriteit gebruik om jou omstandighede in lyn met sy woord te bring nie.

Ons neem ook besluite in die koninkryk van God en ons sit goed in plek of ons verander goed. Hier het dit bloot te doen met wat ons daagliks besluit om te doen. Dit gaan hier eintlik oor ons besluite. So byvoorbeeld het die mens in keiser Konstantyn se tyd in die Romeinse ryk besluit om die geestelike kerk van God as ‘n sigbare aardse instelling te vestig. Kon Jesus dit keer? Nee, Hy moes maar inval by die kerk se besluit. Hy is vandag nog besig om die skade wat daarmee aangerig is te herstel. God laat dinge in die kerk toe en Hy laat dinge in ons lewens toe wat baie skadelik vir ons en vir die kerk is.

Dit was Vader God se raadsplan van altyd af. Hy sou die mens wat na sy Beeld geskape is ‘n vrye wil gee en outoriteit gee om op die aarde en oor die aarde te heers. Daarom kan ons God nooit beskuldig vir enigiets wat in die wêreld gebeur nie. Dit is alles die mens se eie toedoen en die blaam moet ten volle voor ons voete geplaas word. So was dit byvoorbeeld die mens wat besluit het om slawe arbeid te bedryf. God kon slawe arbeid en die verdrukking en onmenslikheid wat daarmee gepaard gegaan het nie voorkom nie. Selfs ongeredde mense en nasies het die outoriteit om te doen wat hulle wil. God het ons ‘n vrye wil gegee. Straf God die mense en die nasies wat hierdie verkeerde besluite neem? Nee, hulle pluk maar net die wrang vrugte van hulle dade.

Daarom kry ons gevalle waar nasies wat God verwerp in armoede en ellende verkeer. Dink maar aan die Jode wat in Hitler se tyd aan die verskriklikste mense mishandeling blootgestel was. God het nie ingetree nie en die Joodse nasie nie gehelp nie. Hy het hulle nie uitgered nie. Meer as ses miljoen Jode is dag vir dag afgemaai in gaskamers in die Nazi konsentrasiekampe. God het die Joodse nasie aan sy lot oorgelaat. Wou Hy hulle uitred? Natuurlik! Ons dien ‘n God van liefde en kompassie. Kon Hy hulle uitred? Nee. Hy kan nie teen sy eie woord gaan nie. Israel het nie vir God hul beskutting gemaak nie. Inteendeel, Israel het vir Jesus Christus verwerp. Wie dra die blaam van hierdie verskriklike gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom? Adolf Hitler en die Duitse volk en almal wat deel daarvan was. Hierdie duiwelse boosheid word voor hulle voete neergelê. Hulle word nou nog in die hel gestraf daarvoor. Indirek word dit egter voor die Joodse volk se voete ook gelê. Hulle het Jesus Christus as die Seun van God verwerp en Hom op die koop toe vermoor. Hulle maai wat hulle gesaai het. Dit wat hulle oor Christus besluit het is in die hemel bekragtig. Christus het die sleutels van die koninkryk van God in hulle hande gegee maar hulle het besluit om dit weg te gooi. Hulle het nie eens ingegaan nie. Daarom is hulle verdoem tot ellende en die hel as hulle hulle nie tot God bekeer nie.

Ons lees van volke waar klein kindertjies kaal langs treinspore en op ashope lewe. Ons lees dat hulle kakiebos eet om te probeer oorlewe. Ons lees dat hulle so sonder hoop of uitkoms lewe tot hulle van die honger uitteer en doodgaan. Daar was vir hulle geen redding nie. Daar was geen uitkoms nie. Hoekom nie? Omdat hierdie nasies en hierdie mense besluit het om Jesus Christus te verwerp en eerder afgod diens aan te hang soos Hindoeïsme of Boeddhisme. Iemand gaan vir die dood van hierdie kindertjies verantwoordelik gehou word en hulle gaan in die hel gestraf word vir hulle dade. Kon God voorkom het dat hierdie mense en kindertjies hierdie verskriklike dood gesterf het? Nee, want Hy kan nie teen sy woord gaan nie. Hy het die heerskappy van die aarde aan die mens gedelegeer en ons gaan verantwoording doen vir alles wat ons aangevang het.

Wanneer ons sien hoe ‘n spesifieke land deur siklone of ander rampe getref word, is dit God wat hulle om die een of ander rede straf? Beslis nie! Hulle pluk maar net die wrang vrugte wat hulle gesaai het. Het hulle as nasie hulle tot God bekeer? Lewe hulle as nasie volgens die koninkryk beginsels van God? Lewe hulle as nasie deur die geloof? Het hulle as nasie die Almagtige God hulle beskutting gemaak? Lewe hulle as konings en priesters in outoriteit oor hulle land? Neem hulle outoriteit oor die natuur of oor omstandighede wanneer dit hulle pad kom? God het hulle nie verlaat nie. Hulle moet egter as nasie heers in die koninkryk van God maar hulle het nie. Wanneer ons nie heers nie dan heers die duiwel. Wanneer ons nie heers nie dan kom daar negatiewe goed tot stand in ons lewens. Dit is hoe dit is.

Hoewel ‘n nasie se stand in God baie negatief kan inwerk op kinders van God se lewens hoef ons egter nie heeltemal daaraan blootgestel te wees nie. As kind van God kan jy as individu steeds bo jou omstandighede uitstyg en selfs in ‘n ongoddelike land as koning oor jou eie omstandighede regeer. Prys God daarvoor!

GOD IS ALTYD ONSKULDIG

Laat God toe dat ‘n inbreker by jou huis inbreek en jou vrou verkrag nadat hulle jou goed gesteel het? Ja, maar die blaam vir hierdie gebeurtenis lê by jou. Eerstens by hierdie bose mense wat in die hel gestraf gaan word vir hulle dade as hulle hulle nie bekeer van hulle verkeerde weë nie. Maar die blaam lê egter by jou ook. Jy het nie jouself en jou familie in geloof beveilig nie. Het jy in geloof die beloftes van God deel van jou lewe gemaak of het jy op alarmstelsels en honde vertrou? Het jy God jou beskutting gemaak? Het jy die bose magte en die bose mense van hierdie wêreld skadeloos gestel deur die woord van God oor jou en jou familie te bely en het jy die woord van God vir jou laat werk? Die mens sal lewe van elke woord wat deur God se mond uitgegaan het. Die mens sal uit die geloof lewe. Jy sou God en die hemel se “backing” gehad het as jy dit gedoen het. Lees Psalm 23, 91 en 112 en nog baie ander Skrifgedeeltes in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Hierdie Skrifgedeeltes is die woord van God en is tot jou beskikking maar is nutteloos totdat jy in geloof daarop reageer.

Hoekom word allerhande Joodse gebruike in die Christelike kerk ingevoer?

Die Joodse geloof is ‘n dooie geloof wat uit werke bestaan. Dit is ‘n wettiese geloof wat geen lewe het nie. Waarom probeer mense hierdie gebruike invoer? Dit is alles daarop gemik om die liefdevolle intieme verhoudings geloof van die Christendom af te water tot ‘n wettiese godsdiens. Dit bring binding, dit bring vlees bediening en dit maak die regverdigmaking van Jesus Christus uit genade kragteloos. Paulus moes bontstaan om die besnydenis van heidense Christene te verhoed. Hy moes bontstaan om die viering van Joodse feeste deur Christene te verhoed. Hy moes keer dat die Sabbat deur Christene gehou word. Hy moes die hele tyd die Christen gemeentes waarsku teen die valse apostels wat heimlik hierdie dinge probeer invoer het. Oral waar Paulus die genade boodskap verkondig het, het hierdie mense hom gevolg en agter hom probeer skade aanrig. Dit is vandag nog so. Kom ons kyk na ‘n paar Skrifgedeeltes hieroor:

In Mattheus 7:15 waarsku Jesus ons reeds dat valse profete sal kom:

Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.

Mattheus 24: 11

En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

2 Korinthiërs 11:13

Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus.

Galasiërs 2:3-5

Maar selfs is Titus, wat by my was, nie gedwing om besny te word nie, alhoewel hy ‘n Griek is; en dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluip het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring; aan wie ons selfs nie ‘n oomblik toegegee het nie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly.

Hier kan ons sien dat Paulus nie toegelaat het dat Titus gedwing word om hom te besny nie. Wat doen besnydenis aan Christene? Paulus sê dit vat ons vryheid in Christus weg, dit maak ons diensbaar aan die wet en aan mense. Dit vat ook die bestendigheid van die waarheid van die evangelie weg. Dit bring ons terug in “bondage”. Hoekom? Want besnydenis is ‘n handeling van die Joodse geloof en dus onder die wet. As jy onder die wet leef dan moet jy die hele wet onderhou. Die waarheid van die evangelie is dat ons uit genade deur geloof gered word en nie deur wetsonderhouding nie. Waar in die Skrif het Jesus of enige dissipel ‘n instruksie gegee dat Christene besny moet word?

2 Petrus 2:1-4

Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ’n vinnige verderf oor hulleself bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word; en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie. Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word….

Janee, dit weet ons, mense hardloop soos ‘n klomp skape agter elke nuwe foefie aan. Dié dat hulle agter die verderflikhede van die valse apostels aanhardloop.

Gal 6:12-13

Almal wat ’n mooi vertoning in die vlees wil maak, dié dwing julle om julle te laat besny net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie; maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem.

Romeine 14:5-6

Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en wie eet, eet tot eer van die Here,want hy dank God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God.

Uit bogenoemde Skrifgedeelte kan ons duidelik sien dat Paulus geweier het om die Sabbat en ander Joodse vakansiedae op Christene af te forseer. Hoekom nie? Die Joodse vakansie dae en Joodse feeste was deel van die wet. Jesus Christus het die wet kom vervul. Joodse vakansiedae was skadubeelde van dit wat Jesus tot stand sou laat kom. Nou dat dit ‘n werklikheid geword het, hoe kan die skadubeelde nog uitgevoer word? Die werklikheid het dan gerealiseer. Skadubeelde rondom Jesus Christus was ‘n teken dat verlossing sou kom. Werklike verlossing maak die skadubeeld tot niet. Wanneer jy nog Joodse feeste vier dan verklaar jy in werklikheid dat die verlossing van Christus nog nie plaasgevind het nie. Waar in die Skrif het Jesus of enige dissipel ‘n instruksie gegee om die Sabbat te hou of om die Joodse feeste te vier? Hulle sou dit nie doen nie want die Sabbat en die Joodse feeste was ‘n wet of instruksie aan die Joodse volk. Dit het niks met die Christendom te doen nie. Die Jode moes hierdie feeste vier of die Sabbat hou want dit was deel van die wet. As jy Joodse feeste hou moet jy die hele wet gehoorsaam. 

Die Joodse feeste is nie God se feeste nie. Dit is die feeste wat God die Jode beveel het om te hou. Dit wás dus die Joodse nasie se feeste. Selfs die Jode is nie veronderstel om dit te hou nie. Hulle is veronderstel om Jesus Christus aan te neem as hulle Verlosser. Hulle is nie veronderstel om nog onder die wet te lewe nie.

God het nooit aan die Christelike kerk instruksies gegee om feeste te hou nie. God het Judaisme met die Christelike geloof vervang en daarom is dit nie meer ‘n wettige of ‘n God goedgekeurde godsdiens nie. Dit is nou ‘n afgod diens en geen rituele soos die Joodse feeste moet meer deur enigiemand onderhou word nie. Judaisme is ‘n uitgediende godsdiens.

Die Christelike geloof het geen godsdienstige rituele nie

Die Christelike geloof is die enigste geloof wat geen rituele het nie.

Daar is ook geen heilige plekke nie, heilige artikels nie of heilige dae nie. Net God is Heilig en die gelowiges is heiliges. Die gelowiges kan enige dag van die week bymekaarkom. Dit hoef nie op ‘n Sondag te wees nie. Alle dae is gelyk voor God. Die Sabbat was ‘n Saterdag en dit was deel van die Joodse geloof. Ons kom maar gewoonlik op Sondae bymekaar want dit is wat outomaties in die Nuwe Testament gebeur het. Daar was nooit ‘n instruksie dat ons op Sondae bymekaar moet kom nie. Dit is maar wêreld wyd deel van die naweek en die meeste mense werk nie op Sondae nie. Saterdae is mense met sport en ander goed besig maar niks verhoed ons om op Saterdae bymekaar te kom nie. Ons kan selfs in die week bymekaarkom as ons wil. ‘n Sondag is ‘n gewone dag in God se oë. Daar is niks heilig daaraan nie.

Christene het nie heilige plekke of geboue nie. Christene kan bymekaar kom as die Ekklesia van God net waar hulle wil. Ons is die tempel van God waar ons ook al is of ook al gaan.

Die doop en die verbond maal word verkeerdelik as rituele beskou want dit is nie. Die Ou Testament is vol tipes, skadubeelde en simbole wat heenwys op dit wat Christus Jesus in die Nuwe Testament sou vervul. Daarom is daar geen simbole, tipes en skadubeelde in die Nuwe Testament nie. Hy het alles in Hom vervul. Die doop en die verbond maal is dus glad nie simboliese rituele nie.

Die doop is in werklikheid ‘n verklaring wat ‘n mens aan Jesus Christus maak. Jy sê eintlik aan Hom dat jy besluit het om Hom te volg. Jy volg Hom letterlik deur die water wanneer jy hierdie aksie uitvoer. Dit is ‘n aksie wat op daardie oomblik werklik ‘n effek op die geesteswêreld het. Dit is nie ‘n simbool nie. In die geesteswêreld word jy op daardie oomblik werklik uit water en uit Gees gebore. In die gees sterf jy werklik saam met Christus en jy staan werklik saam met Hom op as ‘n nuwe skepsel in die koninkryk van God. Daar gebeur werklik iets op daardie oomblik. Ons voel dit nie altyd nie en ons weet nie presies wat gebeur nie maar dit gebeur wel. Om dit te verduidelik wil ek net ‘n paar aspekte behandel.

Baie mense bekeer hulleself en word nie dadelik gedoop nie. Wat my betref is hulle dan in naam kinders van die Here maar die werklike aksie in die geesteswêreld het nog nie plaasgevind nie. ‘n Mens kan sien dat wanneer hulle uiteindelik gedoop word dan verander hulle verhouding met Christus onmiddelik. ‘n Mens kan sien dat iets gebeur het. Hulle is onmiddelik nie meer die oppervlakkige Christene wat hulle was nie. Dit is asof ‘n kop geloof uiteindelik ‘n hart geloof geword het.

Markus 16:16 sê mos uitdruklik:

Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Mattheus 28:19 sê ook:

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

In die oorspronklike grondteks sê Markus 16:16 ook uitdruklik dat hy wat glo én hom laat doop gered sal word. Hoekom sal ‘n kind van God hom nie laat doop nie? Die Bybel sê tog uitdruklik dat kinders van God hulle moet laat doop. Daar is ‘n rede daarvoor. Dit bepaal jou gehoorsaamheid. Dit verklaar of jy Hom net in naam wil dien en of jy Hom werklik wil volg. Is jy ernstig oor God of speel jy net Christen? Is jy net louwarm en gaan God jou eendag uit sy mond spuug?

Kyk wat sê Romeine 8:1

Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.

Hierdie Skrifgedeelte het my lank gepla. Dit het my op die ou end laat besef dat daar wel veroordeling is vir kinders van God wat na die vlees wandel. Is dit hulle wat net louwarm is en uiteindelik uit God se mond gespuug gaan word? Is dit hulle wie se lampies leeg was toe die bruidegom gearriveer het? Hulle was nie gereed nie en hulle is nie op die bruilofsfees toegelaat nie. Is dit hulle wat nie ‘n bruilofskleed aangehad nie? Hierdie mense was almal verwyder en in die buitenste duisternis gewerp.

As jy ernstig oor God is en Hom gehoorsaam wil wees sal jy jou laat doop. Kom wat wil. Hoekom sal ‘n toegewyde Christen lewenslank versuim om homself te laat doop? Sê ek hiermee dat kinders van God wat nie gedoop is nie hel toe gaan? Nee, ek sê dit nie, maar die kanse daarvoor is baie goed. God sal seker elke geval op meriete beoordeel. Ek weet nie.

Baie interessant is die feit dat nuwe vertalings hierdie gedeelte in Romeine 8:1 uit die Bybel verwyder het. Ek verwys na die nuwe Bybels waar die verdraaide “Minority text” van die Katolieke kerk gebruik is met vertaling. Ons 1983 vertaling is ook uit hierdie teks vertaal. Kyk wat staan daar geskrywe:

Romeine 8:1 (Afr83)

Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.

Hierdie is ‘n baie groot fout in die “Minority text”. Inteendeel die hele “Minority text” wemel van foute. Dit was ‘n set van satan om die Bybel so te verdraai dat dit nie die impak moet hê wat dit behoort hê nie. Lees my boek, Is ons Bybels korrek?, wat gratis op die Suid-Afrikaanse huiskerke webwerf afgelaai kan word as jy meer daaroor wil weet: www.huiskerk.co.za.

Deur die woorde, “vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees”, uit die Bybel uit te haal, het dit heiligmaking by die deur uitgevee. Kinders van God hoef nou nie meer so gehoorsaam aan God te wees nie en kan maar louwarm wees. Sien die laaste deel van hierdie boek om die geestelike impak te verstaan wanneer kinders van God nie heiligmaking najaag nie. Dit het vernietigende gevolge.

Ook die verbond maal is nie ‘n ritueel nie. Die katolieke kerk het dit in ‘n ritueel verander omdat hulle byeenkomste heeltemal verander het en te groot was. In die Nuwe Testament was gemeentes baie klein en het in huise bymekaargekom. Wanneer hulle as die Ekklesia van God saamgekom het, het hulle tydens die normale maaltyd ook brood gebreek en wyn gedrink om Christus Jesus se kruisiging te vier. Dit was deel van die maaltyd. Dit was ‘n feesviering, met blydskap en ook in dankbaarheid om daarmee dit wat Hy aan die kruis vir ons gedoen het te herdenk. Ons moet nooit vergeet wat Jesus Christus vir ons gedoen het nie. Is ‘n fees ‘n simboliese ritueel? Nee, dit is werklik ‘n feesviering van ‘n wonderlike geleentheid of die herdenking van iets wat in die verlede gebeur het.

Die katolieke kerk het, tipies aan hulle aard, dit nie meer saam met of as deel van ‘n maaltyd gedoen nie. Hulle het dit heeltemal afgeskaal tot ‘n godsdienstige en ‘n koue simboliese ritueel. Wat gebeur op ‘n bruilofsfees of op ‘n verjaardag partytjie? Daar is ‘n lekker ete voorberei, daar is koeldrank en lekker nagereg, almal lag en gesels en almal is vrolik. Ons geniet ons. Ons word nie dronk van drank nie maar ons word dronk van die Heilige Gees. Ons verlustig ons in Christus en in die Heilige Gees. Ons vier fees. Elke gemeente samekoms behoort so te wees.

Die verbond maal is die kern van hierdie fees want daarmee herdenk ons dit wat Jesus gedoen het in blydskap en in dankbaarheid. Wanneer ons tydens die feestelikheid daardie brood eet (wat sy liggaam is) en daardie wyn drink (wat sy bloed is) dan kan ons nie anders as om bly te wees en dankbaar te wees nie. Hoewel die brood en die wyn ‘n simboliese betekenis het is die gebruik daarvan nie net simbolies nie. Hierdie simboliek is egter nie die Ou-Testamentiese skadubeeld tipe simboliek van iets wat nog moet gebeur nie. Die gebruik van die brood en wyn, wat Jesus se liggaam en ook sy bloed simboliseer, het ook ‘n werklike effek in die geesteswêreld. Hierdie is weer eens ‘n verklaring dat ons gered is deur sy bloed en dat ons genees is deur sy liggaam. Dit is ook ‘n verklaring dat die bloed van Jesus en die liggaam van Christus ons almal vul en ons dus een maak in Christus. Ons is almal in Hom en Hy in ons. Daar is dus eenheid in die kerk en in die gemeente. Baie mense het ook al getuig van genesings wat plaasgevind het tydens die gebruik van die verbond maal.

Ons moet as kinders van die Here werklik die woord van God bestudeer sodat ons dit kan gebruik om dwaalleringe en leuens te kan weerlê. Die woord van God soos ons dit het is die absolute waarheid. Daar is niks fout met die ware outentieke Bybels wat uit die “Majority text” vertaal is nie. Daarom is dit nuttig tot lering, tot teregwysing en tot onderwysing soos wat 2 Timotheus 3:16 uitdruklik sê. As ons die woord ken sal ons reg praat en die regte ding doen. Ons sal net doen en spreek wat Jesus en ons Vader gedoen en gespreek het.

NEGATIEWE GEVOLGE VAN DIE BLOEDLYN VLOEKE LEERSTELLING

Bloedlyn vloeke neem ons geregtigheid weg

Ons het reeds ver gevorder met die bestudering van hierdie omstrede onderwerp. Ek glo jy besef teen hierdie tyd al dat hierdie leerstelling in die hel gebore is. Hoekom? Want dit bring bindings in mense se lewens. In die koninkryk van God regeer ons vanuit ‘n posisie van geregtigheid. Dit is die basis van ons geloof. Volgens die boek van 1 Johannes is ons net so rein en net so geregtig soos Jesus Christus self. Sonder hierdie basis of hierdie fondasie kan ons nie in outoriteit regeer nie. Die vals bloedlyn vloeke leerstelling se hoofoogmerk is om kinders van God van hulle geregtigheid te stroop.

Kyk wat sê 1 Johannes 3:2-3 oor die reiniging van die bloed van Jesus:

Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

Daar is nooit ‘n breukdeel van ‘n sekonde wat sy bloed jou nié reinig nie. Jy is altyd, dag en nag, deur alle omstandighede en beproewings heen, net so reinig soos Jesus self. Hier staan dit wit op swart in 1 Johannes 3:3; ons is altyd net so rein soos Jesus self omdat ons hierdie hoop op Hom het. Daar is geen verskil tussen die reinheid van Jesus en ons reinheid nie. Die Bybel sê ook Jesus is ons Hoëpriester wat elke dag vir ons intree by die Vader.

Jy het nog altyd net die wit gewaste kleed aan wat Hy vir jou aangetrek het toe jy Hom begin volg het. Jou vuil modder bevlekte klere is verbrand en jou sondes is so ver van jou verwyder as wat die Ooste en die Weste van mekaar af verwyder is. Ons trek nie soms ons wit klere uit en trek gou net weer ons ou vuil bloedbevlekte klere aan nie. Nee, ons sondes is weggeneem. Die Ooste en die Weste kan nooit bymekaar uitkom nie. Hoe verder jy Wes loop hoe verder ontwyk die Weste jou want Wes bly altyd Wes van jou al loop jy reg rondom die aarde. God dink nooit weer aan jou sondes nie omdat dit nie meer bestaan nie. In sy teenwoordigheid is ons altyd skoon en rein. Sjoe! Dit ís genade!

Dit is waarom 1 Johannes 3:6 en vers 9 sê dat kinders van God nie kán sondig nie. Hoekom nie? Want hulle is uit God gebore en die saad van God bly in ons:

Vers 6: Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien nie en Hom nie geken nie.

Vers 9: Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie want hy is uit God gebore.

Ook Johannes die doper het, toe hy die Messias aangewys het gesê: Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons is ín Hom en ín Hom is geen sonde nie. Daarom is daar ook geen sonde in ons nie, want ons is ín Hom. Kan jy al sien dat jy elke dag van jou lewe in en deur alle omstandighede heen, elke sekonde van elke dag net so rein, geregverdig, geregtig en sondeloos soos Jesus Christus is. Presies dieselfde, daar is geen verskil nie. Hy het dit reggekry deur werklik sondeloos te lewe want dit was en is ín Hom. Ons kan dit net doen deur Hom uit genade en in die geloof aan te neem as ons Verlosser. Dit was nie en is nooit ín ons nie. Ons het Hom verewig nodig en daarom bly Hy altyd ons Hoëpriester.

Hierdie toestand van geregtig wees voor God is die fondament waarop ons staan wanneer ons ons erfporsie ontvang of opeis. Onthou ons is mede-erfgename saam met Christus. Wanneer ons begin heers in die koninkryk van God dan doen ons dit omdat ons in geregtigheid in Christus wandel en dit weet, ken en verstaan. Wanneer daar die kleinste of net effense twyfel oor ons geregtigheid is dan gee daardie fondasie onder ons pad. Dit vat ons outoriteit weg.

Die dame waarna ek in die inleiding van hierdie boek verwys sê dat sy in die gesig wat sy gesien het net tot op ‘n sekere plek kon beweeg. In die gesig moes sy vassteek voor sy tot by Jesus kon kom. Sy sê daar was ‘n denkbeeldige lyn waaroor sy nie kon tree nie weens die sondes van haar voorouers wat tussen haar en God staan. Hierdie toestand vat onmiddelik jou geregtigheid weg en daarmee ook jou outoriteit. Jy kan nie vanuit hierdie posisie heers nie. Jy kan nie jou erfporsie ontvang of opeis nie. Daardie denkbeeldige lyn bind jou meer as wat jy dink. Selfs al is daar nie regtig sondes tussen jou en God nie, al dink jy net daar is sondes tussen julle of al twyfel jy net daaroor dan staan jy alreeds nie meer op ‘n vaste fondasie van geregtigheid nie.

Bloedlyn vloeke is georkestreer om jou onseker te hou. Dit is daar om jou altyd te laat wonder of alles OK is. Is daar nie tog nog iets wat my voorouers aangevang het wat tussen my en God staan nie? Is daar nie dalk nog ‘n sonde wat nie bely is nie? Die onsekerheid verlam jou eintlik. Jy kan nie oorgaan tot aksie nie want jy is onseker oor jou geloof stand in Christus. Staan jy rein en heilig in sy teenwoordigheid sonder enige veroordeling of is daar iets wat jou verhouding belemmer of skaad waarvan jy nie weet nie? In hierdie toestand is jy basies heeltemal geneutraliseer en kan God jou nie gebruik soos Hy graag wil nie. Die duiwel het jou skadeloos gestel. Hy het ‘n kortsluiting veroorsaak want jy funksioneer nie meer in geregtigheid soos God dit bedoel het nie.

Bloedlyn vloeke maak die duiwel en sy gevalle engele kragtig

Dit kan jy maar weet. As jy aan bloedlyn vloeke glo dan is jy in ‘n hewige stryd betrokke met die duiwel. Eintlik is jy in ‘n oorlog betrokke teen hom. Mense wat in bloedlyn vloeke glo voel werklik asof hulle met oorlogvoering besig is. Hoekom? Want hulle ís besig met geestelike oorlogvoering! Hulle het Jesus se volkome verlossingswerk uit onkunde verwerp en nou maak hulle self oorlog teen die bose. Die slagveld lyk soms gehawend na ‘n onderonsie met die bose.

Die duiwel weet hy kan met jou ‘n slag slaan want hy weet dat jy nie weet wie en wat jy in Christus is nie. Dit maak die speelveld meer gelyk. Hy kan nou ‘n hou inkry want jy glo dat hy kan. Hy kan jou siek maak en hy kan jou dood veroorsaak. Dit nogal terwyl jy eintlik onskuldig is. Jou oupa of ouma het iets gedoen lank voor jy gebore is en nou kan die duiwel jou siek maak as gevolg daarvan. As jy glo aan bloedlyn vloeke dan glo jy dat negatiewe toestande of kondisies, buite jou beheer, jou lewe kan beïnvloed. Hoekom sê ek buite jou beheer? Want sondes van voorouers is buite jou beheer. Om aan bloedlyn vloeke te glo maak jy eintlik vir die vyand ‘n deur oop. Jy stel jouself bloot. Jy aanvaar sommer maar hierdie leerstelling uit die hel. As jy glo dat goed op jou geplaas kan word deur middel van vloeke dan kan dit. Dit is eenvoudig soos dit. Dit wat jy glo word ‘n werklikheid.

My oupagrootjie het kanker gehad, moes gewees het as straf oor iets wat hy aangevang het. Ek sal dit seker ook kry want God straf mos tot by die agterkleinkinders. Ja, maar ek kan natuurlik my oupa se sondes bely dan behoort God my mos nie te straf nie. Het jy seker gemaak jy bely al sy sondes? Jy moet niks vergeet nie. Maar dit is nie al nie, jy moet nog jou oumagrootjie, jou oupa, jou ouma, jou pa, jou ma en ook nog jou oupagrootjie en jou oumagrootjie en jou oupa en jou ouma aan jou ma se kant se sondes ook bely. Het jy hulle geken? Weet jy watse tipe sondes hulle gedoen het? Wat sê die Bybel? Hoe moet jy hierdie sondes bely? Mag jy sommer net so in die algemeen hulle sondes bely of moet jy spesifiek wees? Hoekom moet jy hulle sondes bely? Kon hulle dit nie self gedoen het nie? Moet jy nie sommer nou al ‘n lysie van al jou sondes maak en dit dan so met afsterwe vir al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders gee nie? Jy sal dit dan mos sommer baie makliker vir almal maak nè. Wat sê die Bybel, hoekom hou God my aanspreeklik vir ander mense se sondes?

Net daar maak jy die deur oop vir die duiwel. Jou familie lewe onder bloedlyn vloeke omdat julle dit glo. Die kanse dat jy eendag aan kanker dood gaan het sopas met 50% geklim. Vir jou is bloedlyn vloeke ‘n werklikheid want dit is wat jy glo. Jy kry wat jy glo. Jy kry wat jy vrees. Hierdie negatiewe gedagtes wat jy kry is nie jou eie gedagtes nie. Dit is vloeke wat die duiwel oor jou uitspreek. Waarop baseer hy hierdie vloeke? Wat gee hom wettige gronde om dit te doen? Jou geloof in die bloedlyn vloeke leerstelling. Dit is sy fondasie. Omdat jy daaraan glo het jy dit ‘n wettige fondasie gemaak vir hom om te gebruik. Baie kinders van God twyfel oor bloedlyn vloeke. Hulle ken nie die woord nie en daarom kan hulle nie ‘n ingeligte besluit maak daaroor nie. Hulle begin dan bloedlyn vloeke breek net om “veilig” te wees en dit is net hier waar hulle die deur vir die duiwel oopmaak.

Iemand anders kan nie dood of lewe oor jou bring nie. Nie eens jou eie voorgeslagte nie! Solank jy nie met hulle (jou voorgeslagte) saamstem oor familie goed nie, want dan spreek jy dood oor jouself met jou eie tong. ‘n Mens spreek altyd uit wat jy glo. Dit het niks met vloeke of voorgeslagte te doen nie. Dit het alles met geloof te doen. As jy ‘n leuen glo sal die leuen vir jou waar word. Met jou eie tong bring jy óf dood óf lewe oor jouself omdat jy uitspreek wat jy glo.

Familie vloeke, al bestaan dit nie, as jy daaraan glo, sal oor jou kom omdat jy ’n leuen glo en die leuen oor jouself uitspreek. Dit is soos profesieë wat oor mense uitgespreek word. Ek weet van ‘n man wat ‘n profesie ontvang het oor sy lewe maar nie die kondisies daarvan uitgevoer het nie. Hy het selfs later in die profesie begin twyfel en die profesie het nooit waar geword nie. Hierdie is ‘n voorbeeld van ‘n ware profesie wat nooit waar geword het nie omdat ‘n geestelike kondisie, gehoorsaamheid en/of geloof, nie nagekom is nie. Net so weet ek van ‘n ander persoon wat ‘n valse profesie ontvang het, dit geglo het, en dit het ook so gebeur soos wat die valse profeet dit geprofeteer het. Dit was later as vals bevestig maar dit het nogtans waar geword omdat die betrokke persoon dit geglo en so oor homself uitgespreek het. Maak dit vir jou sin? As jy ‘n leuen glo, dan word daardie leuen waar in jou lewe.

Hierdie negatiewe toestand het ‘n langdurige of ‘n voortdurende impak op jou lewe. Negatiewe dinge gebeur met jou en jy word stadig maar seker in ‘n spiraal van jou eie onkunde afgedruk. Jy word siek, ongewenste voorvalle gebeur, jy ondervind dieselfde situasies as wat jy in jou ouerhuis ervaar het. Die lys gaan aan en aan. Dit gebeur nie alles oornag nie. Dit vind stadig maar seker plaas tot jy iewers skipbreuk ly. Die duiwel weet hoe om hierdie oorlogvoering te wen. Hy is nie haastig nie. Hy weet wat die uiteinde gaan wees. Indien jy jou nie bekeer van hierdie dwaalleer nie gáán dit jou uiteinde wees. Onthou: My volk gaan te gronde weens ‘n gebrek aan kennis.

Ons plaas bindings oor onsself en lewe soos iemand wat gebind is al bestaan die binding nie werklik nie.

Ons kry met sekere areas en aspekte van ons lewens nie deurbrake nie omdat ons onsself bind.

Ons maak in onkunde deure oop vir die bose.

Ons kry presies wat ons glo.

Jou liefdes verhouding met jesus

Iewers in jou agterkop krap dit bietjie maar jy weet nie presies wat dit is nie. Jy kry daardie gevoel wanneer kinders van God praat van hierdie innige en diep LIEFDES VERHOUDING wat hulle met hulle hemelse Bruidegom ervaar. Jy sien hulle opgewondenheid en vreugde maar jy kan nie werklik met hulle identifiseer nie. Jy sal nie kan nie al wil jy. Diep binne jou maak twee dinge ‘n intieme LIEFDES VERHOUDING met Jesus Christus baie moeilik:

Die eerste is die onsekerheid wanneer jy gaan bid of met Hom praat. Is als OK of is daar ‘n skeiding tussen ons? Is daar maar steeds een of ander familie sonde tussen ons? Is daar nie nóg iets wat nog nie bely is nie?

Die tweede is hierdie vae gevoel dat God eintlik maar ‘n bietjie onregverdig is om jou voorouers se sondes teen jóú te hou. ‘n Mens vertrou nie onregverdige mense nie. Hoekom sal jy ‘n onregverdige God vertrou? Net omdat Hy God is? Nee wat, of Hy nou God is of nie; mense vertrou net iemand wat absoluut regverdig is. Hoe kan ons die woord van ‘n onregverdige God glo? Dié dat baie mense die Bybel lees en net helfte glo van wat hulle lees. Hulle het net nie die vertroue in God nie as gevolg van wanpersepsie van wie en wat Hy eintlik is. Dit gaan nie net oor die bloedlyn vloeke leerstelling nie maar nog baie ander vals leerstellings wat kinders van God wantrouig maak in sy motiewe en sy wil. Hulle vertrou Hom nie! Dit is hoe dit is. Vanaf hierdie wankelrige fondasie is oorwinning en outoriteit nie regtig moontlik nie. Ons geregtigheid en ons vertroue in ‘n regverdige God is absoluut noodsaaklik vir geestelike groei, geestelike oorwinning en geestelike outoriteit.

Ek hoop en vertrou dat hierdie gedeelte jou in ‘n posisie gesit het om die vals leerstelling van bloedlyn vloeke beter te verstaan. Ek weet baie van die stellings is baie vreemd op die oor maar dit word in die woord van God gestaaf en is beslis Skriftuurlik. Die feit dat ons so lank al deur vals stellings rondom hierdie onderwerp gebombardeer is maak dit moeiliker om aan te pas. Ons moet dit egter doen. Doen dit biddende en vra die Heilige Gees om jou te help daarmee. Die waarheid sal vir jou deurbreek en jy sal vrygemaak word. Dit is ‘n belofte van God en dit is ‘n koninkryk beginsel. Dit is ‘n wet van God. En onthou, al God se wette en al sy koninkryk beginsels is ten alle tye “foolproof”. Dit is gewaarborg. Die aarde sal verbygaan maar sy woord sal vasstaan tot in ewigheid!

KRY JOU SIEL IN ORDE

Willemien daar van Bothaville is baie lief vir hierdie stelling. Ek hou ook daarvan want dit klop met dit wat ons in die Bybel lees. “Kry jou siel in orde” is presies wat die Bybel vir ons sê ons moet doen. Kom ons kyk net vinnig na die volgende Skrifgedeeltes:

Galasiërs 5:17

want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

1 Petrus 2:11

Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel; en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon

Romeine 7:23

maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.

1 Thessalonicense 5:23

En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!

1 Timotheus 4:16

Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.

Jakobus 1:21

Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.

Uit bogenoemde Skrifgedeeltes is dit baie duidelik dat ons ons siel moet onderwerp aan die Gees van God. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Al ons vleeslike begeertes is in ‘n stryd teen die siel. Hoekom die siel en nie die gees nie? Want net die siel is blootgestel teen die aanloklike temptasie van vleeslike begeertes. Ons siel is die swak plek in ons mondering. Die aanval van die bose is daarom op die siel gerig. Die duiwel gebruik ons vleeslike begeertes teen ons, in die siel area van die mens, want hy kan net hier suksesvol wees. Hierdie is ‘n stryd teen die Gees van God en dit vind dus in die siel plaas. Hierdie twee staan teenoor mekaar: die vlees en die Gees. Let op dat dit nie die gees van die mens is nie maar die Gees van God. Lees weer Gal 5:17. Ons het altyd gedink dit is die menslike gees wat teen die vlees staan maar in werklikheid is dit die Gees van God, wat in ons gees is, wat teen die vlees staan.

Ons gees word dus deur die Heilige Gees bygestaan met hierdie stryd. Die duiwel het nie ‘n kat se kans teen ons gees nie. Hy het nie toegang tot ons gees nie en hy weet dit. Hoekom kan hy nie suksesvol wees in die gees area van die geredde mens nie? Die mens se gees is altyd in absolute harmonie met God en wil altyd net doen wat God behaag. Die gees kan nie oorgehaal word om teenstrydig met die wil en die woord van God op te tree nie. Die gees van die mens kan daarom nie sondig nie. Jou gees behaag God ten alle tye. Hy wil nie sondig nie en kan nie sondig nie. Dit is waarom 1 Johannes 3:6 en vers 9 sê dat kinders van God nie kán sondig nie. Hoekom nie? Want hulle is uit God gebore en die saad van God bly in die gees.

Vers 6: Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien nie en Hom nie geken nie.

Vers 9: Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie want hy is uit God gebore.

Die Heilige Gees is in die gees van die mens. Wanneer ons Jesus begin volg tydens wedergeboorte dan ontvang ons die Heilige Gees in ons gees. Selfs wanneer ons in die Heilige Gees gedoop word dan is dit ons gees wat in die Heilige Gees gedoop word. Die siel en die liggaam is nie met hierdie geestelike ondervindings betrokke nie.

Die gees van die mens mag dalk nog, tydens wedergeboorte, onervare wees of ‘n geestelike babatjie wees maar die gees is in ‘n intieme verhouding met God en met die Heilige Gees. Daar is ‘n Goddelike eenheid tussen die gees en die Heilige Gees. Daarom kan die gees nie sondig nie.

Die probleem is ons vlees. Ons vlees is nie in harmonie met God nie en wil eintlik sondig. Dit word deur vleeslike begeertes gelei en die eie ek vier hoogty. Daar is ’n stryd tussen die vlees en die Heilige Gees wat saam met ons gees in ‘n eenheid teen die vlees staan. Daar is nie oorlog tussen die twee nie. Die twee druk ook nie arm om te kyk wie die sterkste is nie. Nee, die Heilige Gees en die gees probeer altyd om die vlees te oorreed om die regte ding te doen. Hulle redeneer met die vlees en wys hom op die negatiewe gevolge van ’n roekelose leefwyse. Hulle oorreed die vlees om homself vrywillig oor te gee aan die wil van God. Die vlees, in die lewe van ‘n Gees geleide kind van God, laat hom ook dan oorreed en kom so al meer in lyn met die wil van God. Hy begin verstaan en hy begin insien dat Godsweë die beste is. Aanvanklik, gewoonlik vir baie jare, slaag die siel nie altyd daarin om homself te onderwerp nie. Partykeer wil hy sy eie wil laat geskied en dan sondig die vlees. Dit is hierna wat Paulus verwys in Romeine 7:15-20

Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie! Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vleesniks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon.

Paulus het dus die werklikheid van 1 Johannes 3:6 en 9 verstaan. Hy het geweet dat niks goeds in die vlees woon nie. Hy het geweet dat hy (gees) nie wil nie en ook nie kan sondig nie. Maar hy het ook geweet dat hy (vlees) wil sondig en kan sondig. Hoe is dit moontlik en hoe werk dit?

Hy wat uit God gebore is kan nie sondig nie omdat God nie kan sondig nie. Almal ín Jesus kan nie sondig nie omdat Jesus nie kan sondig nie. As jy die hele 1 Johannes 3 lees dan sê dit vir ons basies die volgende: Moenie mislei word nie. Hy wat dink dat hy nie sondig nie maak ‘n groot fout. Ons het almal gesondig. Maar moenie moedeloos wees nie. Hy wat Jesus volg (hom bekeer het) het sy hoop op Hom gesit en daarom reinig hy homself voortdurend, terwyl sy hoop op Jesus en Jesus alleen bly. Hy word geregverdig omdat hy glo en nie homself probeer regverdig nie.

Daarom is dit dan onmoontlik vir so ‘n persoon om te sondig. Die werklike jy (gees) kan nie sondig nie. Jy het ‘n siel wat wel kan sondig as hy nie homself vrywilliglik onderwerp nie. Die oomblik wat hy iets verkeerd doen (vlees), wat onder normale omstandighede sonde sou gewees het, word die daad in so ‘n persoon se lewe nie as sonde toegereken nie uit genade omdat hy in Christus is, God se saad in hom is en hy in God glo. Hierdie verkeerde misstap is ín Jesus gedoen en daarom word dit nie as sonde gereken nie. In Jesus opereer genade en waar genade opereer is nie sonde nie. Gee dit ons ‘n vrypas om sonde te doen? Nee, stellig nie! Die vlees bly ons verantwoordelikheid. Dit is ons plig om die vlees sover te kry om homself te onderwerp aan die wil en die weë van God. Al word hierdie sonde ons nie toegereken nie bring dit steeds vir ons nou hier op aarde baie verdriet. Dit bedroef die Heilige Gees en dit bedroef ons gees. Dit is baie nadelig vir die mens. Dit affekteer ons gemoedstoestand en dit bring twyfel in ons harte. Dit kan ons outoriteit en oorwinnings posisie in Christus baie nadelig beïnvloed. As ons vlees nie onderworpe is nie is ons nog net so rein en heilig in Christus maar dit voel nie altyd vir ons so nie.

Al daardie verkeerde dade, word net soos die ou verkeerde dade, onmiddellik deur die bloed van Jesus weggeneem en daarom kan God nie eens aan ons nuwe sondes dink nie, wat staan nog die oues. Dit word gouer as die heel kleinste breukdeel van ‘n sekonde so ver as die Ooste van die Weste is, van ons verwyder. Inteendeel, dit word van ons verwyder terwyl ons dit doen. Daar is nie eens die kleinste breukdeel van ‘n sekonde ter sprake nie. In Jesus verdwyn sonde onmiddellik. Selfs die verkeerde dinge wat ons nog gáán doen word ook gereken reeds weggeneem te wees deur die bloed van Jesus want Hy het reeds ál ons sondes, tot die wat ons nog nie eens gedoen het nie, op die kruis vir ons gedra. Onthou ook dat dit nie jou gees is wat hierdie sonde gedoen het nie maar jou vlees of jou siel.

Dit is ook baie belangrik om te weet dat die bloed van Jesus nie sonde bedek soos die bloed van lammers in die Ou Testament gedoen het nie. Die bloed van Jesus neem sondes weg, daarom bestaan dit nie meer nie.

Vers 5: En julle weet dat Hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in Hom nie.

Hierdie Skrifgedeelte beklemtoon die feit dat Jesus ons sondes eens en vir altyd weggeneem het. Wanneer jy ín Hom sondig is dit weg terwyl jy dit doen. Ook Johannes die doper het, toe hy die Messias aangewys het gesê: Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons is ín Hom en ín Hom is geen sonde nie. Daarom is daar ook geen sonde in ons nie, want ons is ín Hom. Kan jy al sien dat jy elke dag van jou lewe in en deur alle omstandighede heen, elke sekonde van elke dag net so rein, geregverdig, geregtig en sondeloos soos Jesus is. Presies dieselfde, daar is geen verskil nie. Hy het dit reggekry deur werklik sondeloos te lewe want dit was en is ín Hom. Ons kan dit net doen deur Hom aan te neem as ons Verlosser. Dit was nie en is nooit ín ons nie. Vir ons kom geregtigheid net uit genade en net deur die geloof. Ons het Hom verewig nodig en daarom bly Hy altyd ons Hoëpriester.

Ons moet dit deur geloof en in genade ontvang, maar die eindresultaat is dieselfde. Ons is net so rein, net so Heilig, net so geregtig, net so regverdig en net so sondeloos soos Jesus self. Dit is hoe volkome sy verlossingswerk was en dit is hoe kragtig sy bloed is. Dit is presies hierdie wonderlike waarheid wat ons die reg gee om enige tyd, elke sekonde van elke dag, sonder enige skuldgevoelens van enige aard, die allerheiligste teenwoordigheid van God te kan instap en met Hom gemeenskap te hê. Dit maak ons altyd skoon en rein voor God. Dit is hoekom ons altyd, in sý teenwoordigheid, net liefde, aanvaarding, genade en vrede ervaar. Daar is nooit skuldgevoel as ons die troon kamer van God betree nie.

As ons die verlossing en saligmaking van die mens mooi verstaan dan sien ons dat hulle wat in die Gees wandel geen oordeel meer oor hulle het nie.

Romeine 8:1

Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie maar na die Gees.

Die gevaar vir kinders van God is om na die vlees te wandel want dan gaan hy geen verskoning hê nie. As ons aspris verkeerde dinge doen dan wandel ons nie na die Gees nie en dan gaan ons eventueel die oordeel van God oor ons bring. Ons móét stry teen sonde. Ons moet ons siele onderwerp aan die wil van God. Ons móét heiligmaking na streef anders gaan ons geen verskoning hê wanneer ons tot sterwe kom nie. Kinders van God wat hierdie paadjie loop gaan uit die mond van God gespuug word en hulle gaan die ewige straf in die hel deelagtig word die oomblik dat hulle afsterwe. Hulle sal nie die oordeel van God kan ontglip nie al was hulle hul hele lewe lank kinders van God. Hierdie mense gaan sê dat hulle duiwels uitgedryf het en allerhande mooi goed vir God gedoen het maar Hy gaan sê dat Hy hulle nie ken nie.

Ek weet daar is diegene wat glo dat hierdie mense nie werklik verlore gaan nie maar dat hulle nie deel van die bruilofsfees gaan wees nie. Hierdie mense gaan nie deel van die bruid wees nie en hulle gaan ook nie die voorreg hê om in God se “Shekinah” heerlikheid te lewe nie. Ek verduidelik hierdie konsep baie kortliks vir jou:

In hoofstukke 40-48 van Esegiël sien ons God se voorskrifte met betrekking tot die mates en bouwerk van die nuwe tempel wat die volk moes herbou na die ballingskap van Israel. Vandag verwys Bybel studente na hierdie tempel as “Esegiël se tempel”. Hierdie tempel is egter nooit gebou nie. Sien my boek, Understanding the end-time prophecies, wat gratis op die “Suid-Afrikaanse Huiskerke” webwerf beskikbaar is vir meer oor die redes hoekom dit nooit gebou is nie. In Esegiël word gepraat van drie areas binne op die kant van die tempel gronde wat in die Hebreërs as die “buitenste duisternis” bekend staan. Een area is by die ingang van die tempel gronde geleë, een aan die linkerkant (middel regoor die reukoffer altaar) op die grens en een aan die regterkant (ook regoor die reukoffer altaar) op die grens van die tempel omheining. Die Hebreeuse woord vir “buitenste duisternis” hier is nie totale duisternis nie maar stel ‘n area voor wat op die kant van ‘n beligte area maar tog nog in die beligte area geposisioneer is. Dit beteken dit is net effens lig in hierdie areas. As jy na die beligte area onder ‘n straatlamp kyk dan kan jy duidelik sien waar die buitenste duisternis begin. Die buitenste duisternis is daar waar nog net effens verligting is. Met Esegiël se tempel val hierdie areas binne die tempel grond. Hierdie areas word dus as deel van die tempel beskou.

Ons lees in Romeine 8:1 van kinders van God wat nie in die Gees wandel nie maar na die vlees. Ons lees ook van die tien maagde wat laat by die bruilofsfees gearriveer het omdat hulle olie opgeraak het. Die deur was al toe. Die bruidegom het vir hulle gesê dat Hy hulle nie ken nie. Ons lees ook van die persoon wat op die bruilofsfees aangetref is sonder ‘n bruilofskleed. Hy is weggeneem en in die buitenste duisternis gewerp. In hierdie buitenste duisternis word mense nie gestraf nie maar daar sal ‘n groot geween wees en ‘n gekners van tande. Hierdie mense gaan nie verlore nie maar hulle mis die bruilof en die aanvoelbare en waarneembare teenwoordigheid van God (Shekinah heerlikheid). Hulle het nie die wit bruilofskleed aangehad nie wat daarop dui dat hierdie kinders van God nie heiligmaking nagejaag het nie. Hulle was kinders van God wat in die vlees gewandel het. Hulle was ook kinders van God wat nie meer olie in hulle lampies gehad het nie (Heilige Gees). Hulle gaan so teleurgesteld wees dat hulle gaan ween en kners op hulle tande omdat hulle nie heiligmaking nagestreef het nie. Hoewel hulle nie verlore gaan nie het die aardse vertroeteling van hulle vlees hulle baie duur te staan gekom.

Hierdie leerstelling dra nogal baie water en is nie onmoontlik nie. Chuck Missler het ‘n videosnit op “Youtube” oor hierdie onderwerp:

The Mellennial Temple

The Lord has allowed for a state of outer darkness in type by adding a room to Ezekiel’s Temple that was not in any other Temple – the “Gizrah” (Ez.41:12-15, 42:1, 10,13). It is a room where the vessels and implements of the Temple, which should have been used IN the Temple, are found to be defiled or damaged, and are not permitted INTO the Temple. This is a place of “away from the light of the Temple Inhabitant – Christ” for vessels that should have been “IN the presence of the light of the Temple.”

– www.bibleforums.com

Ons weet dat God die Pottebakker is en ons die klei. God wil hê dat ons vrywilliglik moet wees soos die sagte klei op die pottebakkers wiel. Doen slegs U wil Heer U wil met my. God vorm ons en maak ons sodat ons mooi en handige instrumente in sy hand kan wees.

2 Timotheus 2:21

As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.

In die tempel was allerhande toerusting en implemente soos bakke, panne, grawe, vurke, borde, bekers en lepels wat binne in die tempel gebruik was. Hierdie toerusting was onder andere van goud, silwer, koper en brons gemaak. Party is in die heilige vertrek en ander in die allerheiligste vertrek van die tempel gebruik tot eer van God.

Van hierdie toerusting en implemente het besoedel en beskadig geraak. As gevolg hiervan was dit nie meer geskik om in die tempel te gebruik nie. In Esegiël se tempel was voorsiening gemaak vir die storing van hierdie implemente. Drie geslote kamers op drie verskillende plekke op die kant van die tempel grond sou as stoorplek vir hierdie gebreekte implement dien. Daar is dit neergegooi en onbepaald gestoor. In Esegiël is die Hebreeuse woord vir hierdie drie vertrekke die “buitenste duisternis”. Hierdie implemente is moontlik ‘n tipe van kinders van God wat in die vlees wandel, afgekoel het in hulle geloof, nie heiligmaking nagestreef het nie en nie gereed vir die Bruidegom was nie. Net soos die gebreekte tempel implemente in hierdie donker kamers nie meer in die Lig van God binne in die tempel kon kom nie. Net so gaan hierdie kinders van God nie meer in die Lig van God kan lewe nie. Hulle is nie verlore nie maar hulle het so baie wonderlike heerlikheid verloor dat hulle uit pure teleurstelling gaan ween en kners op hulle tande. Ons kan nie bekostig om besoedel of beskadig te word nie mense. Die lyding van hierdie teenswoordige tyd, wat maar net ‘n kort rukkie duur, kan nie vergelyk word met die heerlikheid van die toekomstige nie, wat tot in alle ewigheid gaan duur.

Hoe verseker ‘n kind van God dat hy na die Gees wandel en nie na die vlees nie? Deur homself te vernuwe. Deur homself te onderwerp aan die wil van God. Wanneer die Bybel sê dat ons vernuwe moet word in ons gemoed dan sluit dit ‘n paar baie belangrike konsepte in:

 1. Eerstens moet ons ons gees voed met die onvervalste woord van God sodat ons gees kan ontwikkel en opgroei. ‘n Pas bekeerde kind van God is nog ‘n babatjie in Christus. Hoewel die gees dus alreeds in volkome harmonie met God is moet hy natuurlik nog steeds ontwikkel en opgroei. Daar vind voortdurende interaksie en kommunikasie tussen die gees van die mens en die Heilige Gees plaas waarvan die siel heeltemal onbewus is. Die gees word al hoe sterker en groter. Die gees neem toe in wysheid en grootte en in genade by God. Jou siel kan natuurlik hierdie proses erg in die wiele ry want jou siel moet ast’ware toestemming gee vir alles wat die gees en die Heilige Gees verlang. Dit is juis om hierdie rede dat baie kinders van God geestelik baie stadig groei of glad nie groei nie. Die siel dwarsboom dus die gees. Baie belangrik om te weet is dat jou gees op geen stadium sondig nie. Vanaf babatjie fase tot volwassenheid is die gees altyd volkome onderworpe aan die Heilige Gees en in absolute harmonie met die wil van God en Heilige Gees leiding.

 2. Tweedens moet ons ons siel onderwerp aan die woord van God. Dit is net die onvervalste woord van God wat ons siele kan red. Jou gees is klaar gered die oomblik toe hy uit God gebore is. Ons siele is nie gered nie. Dit is óns werk om ons siele te red deur dit te onderwerp aan die wil en die woord van God (daar is Skrif gedeeltes wat dit bewys). Hierdie redding proses is ‘n lang proses wat met sekere mense nooit ophou nie. Ander mense kry dit egter reg om eventueel gees, siel en liggaam ten alle tye aan God gehoorsaam te wees en aan sy wil onderworpe te wees. Daarmee sê ons nie dat so ‘n mens nooit faal nie. Ons sê eerder dat so ‘n mens baie min faal. Ons leef almal uit genade en ons kan nooit so volmaak soos Jesus wees nie. Net Hy kon leef sonder om te sondig.

 3. Ons moet dus Heiligmaking nastreef wat eintlik maar die onderwerping van die siel of die verlossing van die siel is.

Soos ons kan sien lê die groot werk in die siel area. As ons as kinders van God suksesvol wil heers as konings en priesters in die koninkryk van God, dan moet ons oorwinning kry in hierdie area van ons geestelike lewe.

As ons lewe soos ons wil en nie heiligmaking nastreef nie dan wag daar vir ons groot probleme. Kom ons kyk na ‘n paar Skrifgedeeltes hieroor:

1 Timotheus 4:16

Let op jouself en op die leer; volhard daarin; want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor.

Hoe kan die Bybel sê dat jy jouself sal red? Ek het dan gedink dit is Jesus wat ons red! Natuurlik word ons deur Jesus gered. Jou handeling en optrede is egter van kardinale belang wanneer dit kom by die redding van jou siel. Jy het ‘n verantwoordelikheid wanneer dit by jou siel kom. Jou gees is volmaak gered die dag toe jy Jesus aangeneem het as jou Verlosser. Jy kan niks doen om dít te volbring nie. Dit is ‘n geskenk van God en ons hoef en kan niks doen om gered te word nie. Not by works but by grace allone. Tog is dit ‘n ander storie wanneer dit by ons siel kom.

Jakobus 1:21

Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.

Jakobus praat hier met gelowiges. Hy het hierdie brief aan die Joodse Christene geskryf. Hoewel hulle geredde kinders van God is sê hy tog hier dat die ingeplante woord in staat is om hulle siele te red. Hoe beter ons die woord ken en hoe meer ons ons siele aan daardie woord onderwerp, hoe meer word ons siel vrygemaak van die begeertes en die weë van die wêreld. Jy red jou siel dus uit hierdie wêreld uit deur heiligmaking.

Jakobus 2:14

Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?

Heiligmaking is ‘n opdrag. Dit is nie ‘n opsie of ‘n keuse nie maar van kardinale belang vir die mens. Sonder heiligmaking sal jy God nie sien nie. Hier sien ons dan ook dat daar werke móét wees in ‘n kind van God se lewe. Hierdie werke is weer eens op toepassing van die siel. Met die gees is daar geen werke ter sprake nie. Ons gees word uit geloof deur genade gered en ons kan niks doen om meer gered te wees as wat ons reeds is nie. Net die genade daad van Christus aan die kruis het hierdie verlossing volmaak vir eens en vir altyd volbring. Met die siel is dit egter ‘n ander storie. Hier is die werke van kardinale belang. Jak 2:14 sê uitdruklik dat so ‘n geloof, een sonder werke, ons tog nie sal kan red nie. Van watse red praat Jakobus hier? Hy praat van die redding van jou siel.

Hebreërs 12:14

Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie

1 Thessalonicense 4:7

Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie,maar tot heiligmaking.

Daar is ‘n paar Skrifgedeeltes wat duidelik die twee verskillende konsepte bevestig:

Efesiërs 2:8

Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie: dit is die gawe van God.

Hierdie gedeelte verwys na die redding van die gees mens. Jou gees word weergebore en volmaak gered die oomblik wat jy Jesus volg as jou Verlosser. Dit is absoluut net uit genade. Niks wat jy doen of nie doen nie kan enige verskil maak aan jou saligheid nie. Jy kan nie meer gered of minder gered wees nie. Daar is geen verdienste betrokke nie.

Jakobus 2:24

Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie?

Hier sien ons dat geloof die mens regverdig maak maar nie net geloof alleen nie. Daar moet ook werke wees. Werke maak jou regverdig! Dit klink teenstrydig met die “grace only” leerstelling maar dit is nie. Hier word verwys na die siel mens. Ons moet ons siele ook regverdig maak deur dit te onderwerp om die werke te doen wat by ‘n kind van God pas. Die boom word aan die vrugte geken.

Ons moet volhard in ons geloof. Ons moet die woord gehoorsaam wees wat in staat is om ons siele te red. Ons moet gehoorsaam wees aan die wil van God. Ons moet dus in die Gees wandel as ons ons siele wil red. Jou gees is dalk gered maar as jy nie jou siel red deur jou siel aan die Heilige Gees te onderwerp nie gaan Hy jou uit sy mond spuug. Sonder heiligmaking (werke) sal jy God nie sien nie. Die boom word geken aan sy vrugte.

Hier het ons dan nou twee oënskynlike teenstrydige waarhede behandel:

Die een waarheid leer dat die kind van God wat na die Gees wandel geen sonde doen nie. Sy gees kan nie sondig nie en sy vlees (siel) is aan die Heilige Gees onderworpe. Vir so ‘n man is daar nooit enige veroordeling nie al faal hy soms.

Dan is daar die kind van God wat na die vlees wandel. Sy gees kan nie sondig nie maar omdat sy vlees (siel) nie aan die Heilige Gees onderworpe is nie, is so ‘n persoon ‘n louwarm Christen. Hy het nie sy siel gered deur heiligmaking na te streef nie. So ‘n kind van God is ‘n louwarm Christen en God gaan hom uit sy mond uit spuug.

Hoe hanteer die menslike gees die roekelose siel

Ons kom nou by ‘n baie interessante deel van die interaksie tussen jou siel, jou gees en die Heilige Gees. Soos ons gesê het kán jou gees nie sondig nie. Hierdie feit word baie duidelik in 1 Johannes 3 behandel. Dit is juis omdat jou gees nie kan sondig nie dat die Heilige Gees in jou gees woon. Jou gees kan nie sondig nie omdat die gees uit God gebore is. Almal wat uit God gebore is kan nie sondig nie. Jou gees stem ook nooit in om te sondig nie. Hy is altyd in harmonie met die wil en die woord van God. Jou gees onderwerp homself nóóit aan die vlees nie.

Wat presies gebeur dan wanneer ‘n mens sondig? Ons weet dat die Heilige Gees en die gees van die mens die siel probeer oorreed om nie te sondig nie. Die Heilige Gees probeer die vlees oortuig van sonde. Hy probeer die siel oorreed om heiligmaking na te streef. Die siel wil dit nie eintlik doen nie en daarom is daar ‘n tweestryd in die mens. Die vlees (siel) staan aan die een kant en die Heilige Gees saam met die gees staan aan die ander kant. Die Heilige Gees en die gees dwing egter nie die siel om gehoorsaam te wees nie. Hulle gaan nie oor tot geweld nie. Daar ontstaan nie ‘n arm druk kompetisie nie.

Hulle probeer die vlees oorreed om homself vrywilliglik te onderwerp aan die Heilige Gees. Hulle smeek ast’ware by die siel of hulle rig vertoë aan die siel om homself oor te gee en te onderwerp. Wanneer die siel hardkoppig is en weier om homself te onderwerp dan los die Heilige Gees en die gees van die mens hom maar om te doen wat hy wil doen. Die gees stem nie in om sonde te doen nie. Hy laat die vlees maar begaan om die spesifieke verkeerde ding te doen al bedroef dit die gees en al bedroef dit die Heilige Gees. Dit is waarom Paulus sê dat dit nie hy is wat die sonde doen nie maar die sonde in hom doen die sonde. (Romeine 7:17 – Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon). Die gees van die mens is altyd bedroef wanneer die vlees (siel) verkeerde dinge doen. Hy stem nie saam daarmee nie en hy is nie deel van die sondige aktiwiteit wat volg op so ‘n nederlaag nie.

As ons egter in die Gees wandel dan beteken dit dat die vlees (siel) homself aan die Gees onderwerp het. Hy weet dat God goed is en dat sy wil reg is. Hy weet dat die weë van God gehoorsaam moet word. Dié siel wil nie meer met God stry nie. Hierdie siel wil God behaag. Hierdie siel wil gehoorsaam wees en al is dit moeilik wil hy heiligmaking nastreef. Hy onderwerp homself vrywilliglik aan die Gees van God en aan die gees van die mens. Dit gaan goed met so ‘n mens omdat daar harmonie in so ‘n mens se binneste is en in sy lewe is. Hierdie siel het stil geword.

Dit is wat ons nodig het as ons in die koninkryk van God wil regeer as konings. Dit is wat ons nodig het as ons oorwinnaars oor ons omstandighede wil wees.

Wat gebeur wanneer ‘n gees geleide mens faal?

Ons weet reeds wat met ‘n vleeslike kind van God word as hy hom nie bekeer van sy verkeerde weë nie. God spuug hom uit sy mond uit omdat hy ‘n louwarm Christen is. Daarom is dit so gevaarlik om ‘n vleeslike Christen te wees.

Wat gebeur met die Gees geleide kind van God wanneer hy faal? Omdat hierdie kind van God heiligmaking nastreef weet ons dat daar geen veroordeling vir Hom is nie omdat hy na die Gees wandel. Hy leef in genade en daarom kan ‘n misstap in ‘n oomblik van swakheid niks aan sy saligmaking doen nie en ook niks aan sy stand in Christus verander nie. Ons hoop is altyd op Christus en nie op ons eie vermoë of op ons eie werke nie. Ons lees daarvan in 1 Johannes 3:2-3

Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

Ons is altyd net so rein soos Jesus self omdat ons onsself voortdurend reinig deur ons hoop op Hom te plaas.

Hierdie aspek is van kardinale belang vir die kind van God:

Eerstens kan ons weer eens baie duidelik sien dat vloeke nie op ‘n kind van God van toepassing is nie. Inteendeel, dit is nie eens op ongeredde mense van toepassing nie. Ons gees kan nie sondig nie, ons siele (vlees) is aan die Heilige Gees onderworpe, ons behaag God deur heiligmaking na te streef. Daar is dan nou geen veroordeling vir ons met betrekking tot onsself of ons eie verantwoordelikheid nie. Hoe kan ons nou nog vir ander mense se sondes waaroor ons geen beheer het, verantwoordelik gehou word? Ons hoef nie eens ons eie sonde te dra nie want Christus het ons sondes op die kruis gedra. Dan hoef ons nie eens vir ons eie sonde gestraf te word nie want Christus is in ons plek gestraf. Hoe en hoekom moet ons dan nou die sondes van ons voorouers dra? Hoe kan daar dan nog bloedlyn vloeke op ons wees? ‘n Vloek is deel van die straf. Christus is in ons plek gestraf. Hoe kan daar dan nog op ons straf gelê word wat eintlik op ons ongeredde voorouers gelê is toe hulle tot sterwe gekom het? Geredde voorouers het alle straf vrygespring omdat hulle Jesus Christus se verlossing aanvaar het. Hulle het nie nodig om enige sonde te dra of vir enige sonde gestraf te word nie. Hoekom nie? Want Jesus het dit gedra en Hy is daarvoor gestraf. Nou hoe kan ek en jy dit dan nog dra of daarvoor gestraf word?

Tweedens wil God hê dat ons bokant ons omstandighede moet uitstyg en as konings heers in sy koninkryk. Ons kan dit net doen as ons heiligmaking nastreef en ons siele onderwerp aan die Gees van God. Sonder heiligmaking kan jy nie geestelik opgroei tot ‘n volwasse Christen nie. Sonder heiligmaking kan jy nie in sy koninkryk heers nie.

Die roekelose siel veroorsaak aardse verdriet en ellende

Die siel van die mens bring hartseer, pyn en verdriet. Hoewel die Gees vervulde en Gees geleide kind van God geen veroordeling hoef te smaak nie, gaan hy tog aardse verdriet ervaar wanneer hy God se koninkryk beginsels oortree.

Wanneer ons in die vlees saai sal ons in die vlees verderf maai:

Dit is hier waar Gal 6:7-8 dit so mooi bevestig:

Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.

Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.

Hoewel die Gees geleide mens geen probleem ten opsigte van sy saligheid het nie, kan hy vir homself ellende veroorsaak hier op aarde. Ons kan siekte en ongewenste omstandighede oor ons laat kom omdat ons siel nie tot gehoorsaamheid of tot oorgawe gekom het nie. Dit het niks met bloedlyn vloeke te doen nie en dit het niks met straf te doen nie. Dit het alles met die wet van saai en maai te doen. Elke onbesonne vleeslike daad het vleeslike of aardse gevolge. Wanneer ons heiligmaking nastreef en dit suksesvol najaag dan skakel ons verdriet en ellende uit. Dit is ‘n wet en ‘n beginsel van die koninkryk van God en dit werk altyd. Dit is waar die Skrifgedeelte in Psalm 23 in werking tree: Nét goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe.

Hoe red die ingeplante woord die siel van die mens?

Die onvervalste woord van God is niks anders as die beloftes van God nie. Hierdie beloftes is ja en amen in Christus. Hierdie ja en amen is eintlik die waarborg van God dat sy koninkryk beginsels of sy wette altyd werk. Wanneer die mens in geloof staan dan kom hierdie wette altyd klokslag in werking. Daarom is dit “foolproof”. Hierdie woorde van God moet egter in jou hart vasgemessel word. Jy moet dit dag en nag mediteer totdat dit absoluut deel van jou hele wese word. Die oomblik wat dit vasgemessel word dan het dit geloof in jou geword. Dit is ‘n bietjie werk om te doen. Die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Daar is nie kortpaadjies in die koninkryk van God nie. Ons moet ons kant ook bring. Ons is hier op aarde besig met baie belangrike goed. Die lewe moet ernstig opgeneem word. Dit is belangrik dat ons ons prioriteite regkry.

Wanneer hierdie woorde van God vasgemessel is in ons harte dan is dit die ingeplante woord van God. Dit help nie jy lees net die woord van God nie. Dit help nie jy ken net die woord van God nie. Jy kan dit jou hele lewe lank lees en jou hele lewe lank ken sonder dat dit ware Goddelike geloof in jou word. Wanneer jy egter hierdie woord in jou hart vasmessel deur MEDITASIE dan word dit die ingeplante woord van God en dan spring geloof in jou binneste op. Hierdie woord het dan Rhema geword in jou hart. Dit kan egter nie werklik gebeur as Christus nie in ‘n intieme verhouding met jou en ín jou lewe nie. Daardie liefdesverhouding is die vervoerband vir hierdie tipe geloof. ‘n Intieme liefdesverhouding met ons hemelse Bruidegom is ‘n vereiste. As die Persoon Jesus Christus in jou lewe as gevolg van ‘n liefdesverhouding dan spring geloof in jou op wanneer jy die Skrif mediteer. As godsdiens in jou lewe dan sukkel ons om geloof te ontvang. Hoekom? Want die liefde van Jesus dryf alle vrees na buite. Godsdiens is nog gebind deur vrees. Die liefde van Christus het nog nie volmaak geword in ‘n godsdienstige mens nie. Terwyl ons nog vrees kan ons nie in oorwinning kom nie.

Ons mediteer die Skrif maar allerhande vrese word voorgehou. Hierdie vrese blokkeer geloof. Liefde dryf egter die vrees na buite. Godsdiens kan Christus nooit vervang sonder om ons in die stof te laat byt nie. Die oomblik wanneer ons as Gees mense godsdienstig word dan sneuwel ons geloof. Geloof is gebou op Christus Jesus, die Persoon, wat in ‘n liefdesverhouding met ons wandel. Wanneer Hy ín ons lewe dan spring geloof in ons op. Die oomblik dat geloof in jou binneste opspring dan beweeg dit jou tot aksie. Dit maak die wêreldse verskil.

Efesiërs 3:17 – 19

Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.

Ware geloof gaan dus oor tot aksie. Wanneer die mens oorgaan tot aksie dan begin hy die koninkryk beginsels toepas in sy lewe. Dit is dan wanneer ons begin heers oor ons omstandighede. Jou siel se behoeftes word nou eers waarlik vervul en jou gees juig saam met die siel. Jou gees sê nou vir die siel: Sien jy nou, ek het jou gesê dat as jy jou aan die Gees van God en aan die wil van God onderwerp, dan wag daar ‘n lewe van oorvloed en ‘n lewe van oorwinning vir jou? Ek het jou gesê dat God goed is. Sien jy nou?

Jou siel ervaar genesing. Jou siel ervaar voorspoed. Ook finansiële voorspoed. Jou siel ervaar die vervulling van die begeertes van jou hart want jou siel verlustig hom in die Here. Daar het oorwinning gekom. Jy het jou siel in orde gekry.

IS GOD WERKLIK IN BEHEER VAN JOU LEWE?

God is ‘n soewereine God

God is ‘n soewereine God en daarom het Hy mag en krag oor alles. Wanneer iemand of ‘n koninkryk soewerein is dan beteken dit die volgende: Hoogste mag sonder enige beperking, selfregerende en heeltemal onafhanklik.

So ‘n persoon of heerser is heeltemal in beheer van sy koninkryk. Sy woord is wet en hy dwing sy wette, reëls en regulasies af op almal in sy koninkryk.

Hierdie stellings is ‘n goeie beskrywing van die stand van sake in die hemel waar God geheel en al soewerein regeer.

Gee God iets prys wanneer Hy sy mag delegeer?

Jesus het een keer gesê; Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde (Mattheus 28:18). Op ‘n ander plek het Hy gesê: Soos die Vader My gestuur het stuur Ek julle (Johannes 20:21). Op ‘n ander plek het Hy gesê dat Hy aan ons die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Wat ons ook op die aarde mag bind sal in die hemele gebonde wees. Wat ons ook op die aarde ontbind sal in die hemele ontbonde wees (Mattheus 16:19). Met hierdie stelling het Jesus die mag en outoriteit wat Hy by God ontvang het vir ons gegee.

What was He thinking?!” Ek meen, Het Hy geweet of enigsins besef tot wat die mens in staat is?

Kom ons kyk ‘n bietjie wat Jesus teen mekaar moes opweeg wat Hom hierdie besluit laat neem het:

Die mens is na die beeld van God geskape.

Die mens is uit die Gees van God gebore.

Christus was ‘n lewendmakende Gees.

Hy en sy broeders (ons) is uit water en Gees gebore.

Die hemelse mense (ons) is soos die mens wat uit die hemel kom (Christus). Kinders van God is dus net soos Jesus Christus.

Kinders van God dra die beeld van die hemelse Mens, God die Seun.

Die mens is gees. Daarom is hy in die koninkryk van God opgeneem.

Ons regeer saam met Jesus Christus en sit saam met Hom op sy troon.

Ons is nie God nie maar ons beslis van dieselfde klas as God. Ons is dan die bruid en die vrou van die Lam. Klas trou met klas. God het bepaal dat, al is ons nie God soos Hy nie, ons tog van dieselfde klas as Hy mag wees. Daarom noem Hy ons sy kinders en ons noem Hom ABBA VADER. Dit alles omdat ons uit Hom gebore is.

Soos jy kan sien is die mens heeltemal in staat om die aarde te regeer. Ons het selfs die Heilige Gees in ons om ons te help. God is altyd met ons en Persoonlik IN ons om ons te help. Ja, nie almal is gered nie maar God maak staat op sy kinders om alles op hierdie aarde te onderwerp en om beheer oor te neem. Om te beheer beteken om te regeer.

Toe Jesus sy mag en outoriteit aan die mens gedelegeer het, het God daarmee sy mag en outoriteit hier op aarde prys gegee? Natuurlik het Hy! Waar God sy mag gedelegeer het, daar is Hy nie heeltemal in beheer nie. Die een aan wie die mag en outoriteit gedelegeer is, hy is nou in beheer. Ons het nie soewereine mag of outoriteit soos God nie. Nee, ons moet eendag aan Hom verantwoording doen. Tog het ons nou vrye teuels om oor die aarde te regeer soos ons goeddink. Hy wil hê dat ons moet regeer volgens sy wil. Dit is die enigste beheer wat Hy hier op aarde het: Hy het sy wil bekend gemaak. Hy het reëls en regulasies gegee. Maar tog het Hy besluit om dit nie op ons af te dwing nie. God het Homself hier op aarde beperk en is daarom nie in beheer van die aarde nie. Hierdie is die heerskappy van die mens. Hier het God die beheer aan die mens oorgegee.

Heerskappy op aarde is werklik aan die mens gedelegeer

Ek weet dit klink nie reg nie. Dit klink selfs Godslasterlik: God is nie in beheer van die aarde nie!

Tog is dit die waarheid. Waar God in beheer is, daar is vrede. Die aarde is tans egter in ‘n chaotiese toestand. Hier is definitief nie vrede nie. Mense word bedrieg, besteel en verwoes. Moord, verkragting, roof, sonde en ellende is aan die orde van die dag. Heidense gelowe is besig om amok te saai. Mense, insluitende kinders, word voor die voet onthoof omdat hulle aan die Christelike geloof behoort. Bedrog en korrupsie is aan die orde van die dag.

Kinders van God lewe soos hulle wil. Daar is baie keer nie ‘n verskil in die leefwyses van Christene, moslems en ateïste nie. Die wil van God word nie gedoen nie. God word gevloek, belaster, geïgnoreer en Hy word uit die samelewing verwyder. Hy word uit skole gehaal en uit regerings gehaal. Is God in beheer? Natuurlik nie!

God het, as die soewereine God oor alles wat bestaan, besluit om die bestuur van hierdie klein plekkie, die aarde, aan die mens te delegeer. Hierdie klein plekkie het Hy vir ons gegee. Hier is ons in beheer. Sy opdrag was van die begin af, volgens Genesis 1:28 die volgende:

Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Die mens is in beheer gesit van die skepping van God. Let wel; nie in beheer van ander mense nie maar in beheer van ons omstandighede en oor die koninkryk van God hier op aarde.

Die aarde behoort nog aan God maar Hy het ons aangestel om oor sy besittings te heers. Hy het ons aangestel as opsigters oor sy eiendom.

Het God werklik die beheer prys gegee!

Mense sukkel steeds om hierdie stelling te verstaan of te aanvaar. Hoe is dit moontlik dat God alle kontrole heeltemal laat vaar het toe Hy die heerskappy aan die mens oorgegee het? Is dit moontlik dat God aan die mens die voorreg gegee het om sekere keuses te maak ongeag wat die gevolge daarvan gaan of mag wees? Is dit moontlik dat God die geleentheid en die voorreg aan die mens gegee het om sy vrye wil te kan gebruik ongeag wat die gevolge daarvan mag of kan wees? Mense sê: Dit kan nie waar wees nie!

Baie mense weier om dit te glo. Vir hulle is God steeds in beheer en het Hy die laaste sê in alles. Vir hulle laat Hy net die mens toe om die aarde op ‘n beperkte manier te regeer. Hulle glo dat God heeltyd in allerhande situasies ingryp en heeltyd omstandighede manipuleer om sodoende te verseker dat sy wil gedoen word. God doen dit net wanneer Hy deur die mense (kinders van God) toegelaat word om dit te doen. Hy kan dit nie uit sy eie doen nie. Hy het sy eie hande gebind toe HY die mag en outoriteit aan ons oorgegee het. Ons moet Hom, deur middel van die mag en outoriteit wat Hy ons gegee het, in staat stel om hier op aarde werksaam te wees voor Hy dit kan doen. Ons regeer Hom teenwoordig in ons situasies en in ons lewens. Waar Hy nie toegelaat word nie daar is Hy nie teenwoordig nie en daar het Hy geen beheer nieIn sulke mense se lewens heers daar ongewenste omstandighede en selfs chaos. Hulle het besluit om God nie ‘n plek in hulle lewens te gee nie en God eer hulle besluit. Hy kan hulle nie help nie en Hy kan hulle nie uitred wanneer ongewenste omstandighede hulle oorval nie. Ek gaan hierdie stelling hier onder bewys.

Hoekom is die aarde in so ‘n groot verknorsing vandag?

Ons sien dat mense hulle vrye wil gebruik om vir Jesus Christus te verwerp. So ‘n persoon gaan verewig verlore. So ‘n persoon word verantwoordelik gehou vir sy besluite en betaal in die hel vir die sondes wat hy gedoen het. ‘n Ander persoon slaan sy naaste met ‘n klip dood en gaan sit in die tronk vir jare. Die een na die ander misdaad word gepleeg. Mense verval in absolute duiwelse sonde en in hulle wellus ontsien hulle niemand nie. Hulle keel is soos ‘n oop graf. Hulle dink nuwe sondes uit en ontsien nie vrouens en kinders en onskuldige mense nie. Bloed word ongenaakbaar vergiet waar hulle ook al gaan en dit lyk asof hulle aan niemand verantwoording hoef te doen nie.

Van hulle word gearresteer en in die wêreld se howe skuldig bevind en tereggestel. Hulle verloor hulle lewens as gevolg van verkeerde besluite wat hulle geneem het. Die skade wat hulle aangerig het, die bloed wat hulle vergiet het en die onreg wat hulle gepleeg het word egter nie ongedaan gemaak nie. Ander kom vir jare lank weg daarmee. Dit lyk asof daar partykeer geen geregtigheid is nie. God keer dit nie. Hy het nie gekeer dat ‘n onskuldige mens vermoor word nie en Hy het nie gekeer dat die besluit van ‘n goddelose mens, naamlik om te moor en om ongeregtigheid te pleeg, nie geneem word nie. Hy het nie gekeer dat ‘n moeder en kinders nie hulle eggenote en hulle vader verloor nie. Hy het nie gekeer dat die gesin in armoede en ellende verval as gevolg van die voorval nie. Hoekom nie? Is God dan ongenaakbaar? Nee, ons moes hierdie goed gekeer het! God het alles wat ons nodig het tot ons beskikking gestel. As ons nie beweeg nie dan is sy hande gebind. As ons nie as konings en priesters opstaan en in ons eie omstandighede heers nie gaan ons skade ly. Dit is soos dit is.

Hoe is dit moontlik dat God vir Adolf Hitler toegelaat het om soveel mense vir so lank so wreed te mishandel en te vermoor? Hoe is dit moontlik dat God soveel mense in die steek gelaat het? Hulle het vir soveel jare in hulle benoudheid geroep vir hulp en vir redding. Hulle het geroep totdat hulle moedeloos geword het. Wanhoop en depressie het hulle bekruip en oorval totdat hulle met koppe wat hang met gekruisde bene in absolute wanhoop gewag het vir die dood. Die dood het dan ook gekom vir hierdie Jode. Daar was geen redding en geen verlossing vir hulle nie. So in sy toestand van absolute wanhoop is hy na die gaskamer geneem en die ewigheid ingestuur. Het God ons dan net so in ons wanhoop en ellende oorgelaat? Hoe kon Hy dit doen?

Net so ook in baie ander lande in Afrika en Europa word mense voor die voet geslag en wreed afgemaai. Dit vind vandag nog steeds plaas. Ondanks al die wrede voorvalle in die verlede het God die tipe ding nog nooit gestop nie. Hoekom nie?

Want God het die heerskappy van die aarde aan die mens oorgelaat. Hy het sy mag en sy outoriteit aan ons gedelegeer. Wat ons ook al besluit sal in die hemel gebonde wees. Het ons enige opsies? Wat staan ons te doen? Kan ons dinge verander? Kan ons beheer neem oor ons omstandighede? Natuurlik! Ons kan baie doen om te verseker dat dit goed gaan met ons. Inteendeel, God se koninkryk beginsels waarborg Goddelike beskerming, Goddelike genesing, Goddelike voorsiening en Goddelike instandhouding ten alle tye, mits ons op sy woord reageer en dit doen.

God het ons nie sommer net aan ons lot oorgelaat nie!

Baie mense voel dat God nie so ‘n onregverdige besluit sou neem nie. Hy sou ons nie hier op aarde aan ons lot oorlaat nie. Hy sou nooit sy mag en outoriteit aan ons delegeer nie. Hoe moet ons oor hierdie vreeslike goddelose plek heers? Hoe kan ons hierdie Godverlate plek onderwerp? Dit is mos onmoontlik man! Hoe kan Hy soiets toelaat? Hoe kan Hy soiets van ons verwag? Dit is onmenslik! Dit kan nie waar wees nie!

My antwoord op hierdie stelling is die volgende:

Dit is waar dat ons ‘n vrye wil gegee het. Dit is waar dat ons ons eie keuses in alles kan maak. Dit is waar dat Hy sy mag en outoriteit aan ons gedelegeer het. Dit is waar dat Hy nie inmeng nie tensy ons Hom toelaat om in te meng: Word onskuldige mense deur gewetenlose mense vermoor en kinders verkrag asof hulle aan niemand verantwoording hoef te doen nie? Neem hierdie mense gewetenlose besluite en voer hulle dit uit? Lyk dit asof ongeregtigheid en ellende die aarde in ‘n yster klem het? Natuurlik! Hoe kan ons dan sê dat God in beheer is? As Hy in beheer was sou daar vrede hier op aarde gewees het.

Dit is egter nie waar dat Hy ons sommer net aan ons eie lot oorgelaat het nie. Hy sal elke ongeregtigheid eventueel straf. Hy het vir ons wonderlike en bonatuurlike voorsiening gemaak om nou, in hierdie wêreld, ‘n volkome Goddelike lewe te kan ly: God is nie ‘n onregverdige God nie. Hierdie gewetenlose mense sal nie wegkom nie en hulle sal nie ongestraf bly nie. Hulle sal eventueel wanneer hulle tot sterwe kom vir hulle goddelose dade gestraf word. Elkeen wat Jesus Christus verwerp het sal in die helse vuur verantwoording doen en die prys betaal vir hulle dade. Nie ‘n enkele geweldenaar of ‘n enkele ongeregtigheid sal ongestraf bly nie.

God het ons nie wees gelaat of sommer net blootgestel aan hierdie tipe optrede en gedrag nie. Hy het alles gedoen wat nodig was om ons te beskerm. Deur al die eeue heen was daar vir die mens nog altyd Goddelike koninkryk beginsels in plek wat ons teen hierdie tipe gedrag en gevare beskerm het.

Dit was Vader God se raadsplan van die begin af om die mens sy eie vrye wil te gee. Dit was ook sy raadsplan om die mens ‘n oorwinnaar op elke vlak en elke gebied van sy menswees te maak. Dit is juis die mens se vrye wil wat hom soos God maak. Ons is na sy Beeld geskape, ons het ‘n vrye wil en aan ons is outoriteit gegee om op die aarde en oor die aarde te heers. Daarom kan ons God nooit beskuldig vir enigiets wat in die wêreld gebeur nie. Dit is alles die mens se eie toedoen en die blaam moet ten volle voor ons voete geplaas word. So was dit byvoorbeeld die mens wat besluit het om slawe arbeid te bedryf. God kon slawe arbeid en die verdrukking en onmenslikheid wat daarmee gepaard gegaan het nie voorkom nie. Selfs ongeredde mense en selfs nasies het die mag en die outoriteit om te doen wat hulle wil. God het ons ‘n vrye wil gegee. Ons kan egter met verkeerde besluite en verkeerde optrede negatiewe gevolge oor onsself bring. Al word hierdie nasies en hierdie mense nie nou vir hulle sondes gestraf nie, ly hulle egter onder die negatiewe gevolge van hulle dade. God keer nie die verkeerde besluite en die verkeerde dade nie. Hy keer ook nie die negatiewe gevolge wat op ons dade volg nie. Ons is in beheer! Ons neem die besluite! Ons dra die gevolge!

Daarom kry ons gevalle waar nasies wat God verwerp in armoede en ellende verkeer. Ek verwys weer na die Jode wat in Hitler se tyd aan die verskriklikste mense mishandeling blootgestel was. God het nie ingetree nie en die Joodse nasie nie gehelp nie. Hy het Adolf Hitler nie gekeer nie. Hy het die Jode nie uitgered nie. Meer as ses miljoen Jode is dag vir dag afgemaai in gaskamers in die Nazi konsentrasiekampe. God het die Joodse nasie aan sy lot oorgelaat maar nie omdat dit sy wil was nie. Wou Hy hulle uitred? Natuurlik! Ons dien ‘n God van liefde en kompassie. Kon Hy hulle uitred? Nee. Hy kan nie teen sy eie woord gaan nie. Israel het nie vir God hul beskutting gemaak nie. Inteendeel, Israel het vir Jesus Christus verwerp. Wie dra die blaam van hierdie verskriklike gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom? Adolf Hitler en die Duitse volk en almal wat deel daarvan was. Hierdie duiwelse boosheid word voor hulle voete neergelê. Hulle word nou nog in die hel gestraf daarvoor. Indirek word dit egter voor die Joodse volk se voete ook gelê. Hulle het Jesus Christus as die Seun van God verwerp en Hom op die koop toe vermoor. Hulle maai wat hulle gesaai het. Dit wat hulle oor Christus besluit het is in die hemel bekragtig. Christus het die sleutels van die koninkryk van God in hulle hande gegee maar hulle het besluit om dit te verwerp. Hulle het nie eens in sy koninkryk ingegaan nie. Hulle het God verwerp. Daarom was en is hulle steeds ‘n nasie sonder God. Net soos die Moslems en net soos die Hindoes en net soos nasies wat ander gode aanbid. Daarom is hulle verdoem tot ellende en die hel as hulle hulle nie tot God bekeer nie.

Hoeveel keer het ons al die volgende stellings gehoor?

Moenie bekommerd wees nie, God is in beheer van jou lewe, Hy sal uitkoms bring

Hy sal ‘n verandering bewerkstellig

Hou moed, wees net rustig, vertrou net op Hom, Hy is besig om agter die skerms te werk

Gee alles oor aan Hom, Hy veg vir jou

Laat alles in die hande van Jesus, Hy sal dit vir jou uitsorteer

Hierdie stellings klink baie goed en mooi. Ons wil tog ons mede gelowiges moed inpraat en hulle geloof versterk. Tog is hierdie stellings nie altyd korrek nie en nie altyd waar nie. Is God werklik in beheer van jou lewe? Is Hy werklik in beheer van die persoon se lewe vir wie jy dit sê? Is Hy werklik besig om agter die skerms te werk met betrekking tot die situasie waarin jy of hy julle bevind?

Ek dink die antwoorde op hierdie vrae sal vir ons ‘n baie groot verassing wees. God is net in beheer van mense se lewens waar Hy in beheer geplaas word deur die betrokke mense. Hy is ook net in beheer na die maat waarin Hy in beheer geplaas word. Wie is koning in jou lewe? Is elke faset van jou lewe totaal en al onder beheer van God? Watter areas val nog onder jou eie beheer of onder beheer van ander mense? In die meeste gevalle is God nie werklik besig om agter die skerms te werk nie. God het klaar gewerk die dag toe Jesus Christus aan die kruis vir ons gesterf het. In die meeste gevalle wag God vir jou om sy woord te gehoorsaam en om jou posisie van heerskappy in sy koninkryk in te neem en vol te staan.

Stellings deur predikers en mede gelowiges wat daarop gemik is om jou te bemoedig het sy plek maar dit kan ook destruktief wees. Dit kan negatiewe gevolge teweegbring omdat dit ‘n vals vrede of ‘n vals gemoedsrus skep. Dit sus jou aan die slaap. Dit bring jou onder die wanindruk dat jy maar net kan rus en wag op God. God veg vir jou. Wees jy maar net rustig. Ek weet dat daar sulke Skrifgedeeltes in die Bybel is maar ek is oortuig daarvan dat dit meesal verkeerd toegepas word. Daar is wel situasies of omstandighede waar hierdie stellings waar is maar in die meeste gevalle kan ons dit nie in ons persoonlike situasies toepas nie. Ons veralgemeen baie maklik en ons pas dinge baie maklik toe in situasies wat nie werklik van pas is nie. Party van hierdie toepassings klop nie met die woord van God of met sy koninkryk beginsels ten opsigte van sekere situasies nie.

Romeine 8:28-29

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgebore kan wees onder baie broeders.

Hierdie Skrifgedeelte kan baie maklik waninterpreteer word as God is heeltyd besig om dinge vir jou uit te sorteer. Dit is egter nie wat hier staan nie. Hier staan dat ons gelykvormig moet word aan die beeld van sy Seun. Ons moet ons geestelike verantwoordelikheid aanvaar en uitoefen soos Christus dit gedoen het. Christus is die eersgeborene onder baie broeders. In hierdie opgroei in Christus het God alles in plek gesit sodat ons onverhinderd geestelik kan opgroei. Niks kan ons keer nie en niks staan in ons pad nie. Selfs ongewenste situasies en gebeure kan omgedraai word in iets positiefs. Ons kan alles oorkom of oorwin en dus werk alles ten goede mee vir ons. Hierdie Skrifgedeelte beteken definitief nie dat God al ons probleme vir ons uitsorteer nie. Dit beteken definitief nie dat ons maar net passief kan wees nie.

Baie situasies vereis eintlik daadwerklike optrede. Baie keer moet jy nie passief wees nie maar eintlik oor gaan tot aksie. God wag eintlik vir jou. Baie situasies moet eintlik deur jou as priester en koning in die koninkryk van God aangespreek en hanteer word. Ons verwag van God om al ons probleme uit te sorteer terwyl Hy reeds sý deel gedoen het. Daar is werklik dinge wat ons self moet doen.

Wat beteken dit om as ‘n koning te regeer? Dit beteken dat jy as koning jou mag en jou outoriteit gebruik om oor situasies en oor omstandighede in jou lewe te heers. Wat beteken die woord heers? Dit beteken jy besluit oor dinge en jy beheer dinge. Watse dinge? Waaroor heers ons as seuns van God? Ons heers nooit oor mense nie. Niemand het ooit ‘n opdrag ontvang om oor God se mense te heers nie. Ons opdrag is om oor die skeppingswerk van God te heers. As ons oor God se skepping heers en dit aan sy woord en aan sy wil onderwerp, dan raak dit ons omstandighede. Ons heers dus elkeen oor ons eie omstandighede.

Ons moet egter heers volgens die koninkryk beginsels van God. Ons heers volgens die woord en die wil van God. Dit help glad nie ons heers deur wêreldse sisteme en deur wêreldse beginsels uit te voer nie. Dan is dit niks anders as om jou eie planne te beraam en op jou eie insig te vertrou nie. Ons heers deur geloof en ons lewe van elke woord wat ooit deur die mond van God uitgegaan het. Hierdie beginsels en hierdie metodes maak nie sin nie. Dit voldoen nie aan wêreldse standaarde nie. Die wêreld keur die koninkryk beginsels van God nie goed nie. Vir die wêreld is dit nie aanvaarbaar nie omdat dit nie logies verdedig kan word nie.

In werklikheid heers alle mense oor hulle omstandighede. Party doen net ‘n beter werk daarvan as ander. Die mens is geskep om te heers. Almal moet heers of hulle dit wil hoor of nie. Almal sluit alle mense in. Ongeredde mense sowel as geredde mense. Ongeredde mense heers egter deur middel van hulle eie insig en volgens hulle eie vermoë en standaarde. Hulle heers oor hulle omstandighede volgens wêreldse beginsels. Hierdie beginsels is nie baie effektief nie want dit ontbreek aan Goddelike kwaliteite en standaarde. Dit is erg bevlek met die korrupte natuur van die mens wat erg beïnvloed is deur demoniese magte.

Alle mense móét heers in hierdie wêreld en die manier hoe hulle regeer bepaal hulle lewens wandel en hulle omstandighede. Die manier hoe hulle regeer word gedefinieer deur wat, wie en waar hulle is. As hulle uit God gebore is behoort hulle te regeer volgens die koninkryk beginsels van God in die koninkryk van God. As hulle ongeredde mense is regeer hulle volgens wêreldse beginsels in die koninkryk van die duisternis.

Elke mens bepaal self hoedanig hy heers in hierdie wêreld. Almal is nie ewe suksesvol nie. Dit is nie God wat bepaal hoe goed of hoe suksesvol ons heers nie. Dit is onsself. Dit is nie die duiwel wat bepaal hoe goed ongeredde mense heers nie. Dit is hulleself. Die bal is altyd in ons speelveld. Ons speel dit.

Psalm 23:1-3 (NASB – Life Application Bible)

When we allow God our Shepherd to guide us, we have contentment. When we choose to sin, however, we go our own way and cannot blame God for the environment we create for ourselves. Our Shepherd knows the ‘green pastures’ and ‘quiet waters’ that will restore us. We will reach these places only by following Him obediently. Rebelling against the Shepherd’s leading is actually rebelling against our own best interests. We must remember this the next time we are tempted to go our own way rather than the Shepherd’s way.

Kom ons lees Josia 1:8 in die KJV om net ‘n bietjie meer perspektief te bring met betrekking tot hierdie onderwerp:

This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.

Hier lees ons dat die Israeliete, elke man en elke vrou, wat God se woord gemediteer het en dit gehou het, hulle eie weë voorspoedig gemaak het en hulle eie weë suksesvol gemaak het. Kan jy die kondisies in hierdie Skrifgedeelte raaksien? As jy die wet of die woord van God jou eie maak, dit leer en dit dag en nag mediteer, dit doen en gehoorsaam is daaraan, dan…….sal jý jou weë voorspoedig maak en jou weë suksesvol maak. Let baie mooi op wat hierdie Skrifgedeelte sê; nie God nie, nee, jý sal jou weë voorspoedig maak. Hierdie is ‘n koninkryk beginsel van God en dit staan vandag nog vas. Dit het nog nooit verander nie. Die negatiewe kant van hierdie Skrifgedeelte is ook waar. As jy nie ag gee op die wet of die woord van God nie en nie daarvolgens lewe of wandel nie……dan sal jou weë definitief nie voorspoedig wees nie en sal jy nie suksesvol wees nie. Dit is vanselfsprekend. Wie bepaal dus ons lot? Natuurlik onsself. Niemand anders nie. God het vir ons die pad gelyk gemaak in Christus. Ons moet egter daardie pad loop!

Lees weer Josia 1:8 en let op dat iets gedoen moet word. Wie moet dit doen? Wat moet hy doen? Wie maak sy weë voorspoedig? Hoe maak hy sy weë voorspoedig? Ek en jy. Ons maak dit voorspoedig deur geloof in Gods woord en deur op daardie woord te reageer.

Moet ons hierdie goed waarvan Josia 1:8 vir die Here los om te doen of moet ons dit self doen. Die Bybel sê ook mos dat geloof sonder die werke dood is. Watse werk moet ons doen? Ons moet die opdragte van God volgens sy woord uitvoer. Hierdie opdrag is dus ook Nuwe-Testamenties!

Dit is vir my baie duidelik dat ons ‘n baie groot invloed op ons omstandighede en op ons toekoms het. Dit wat ek vandag doen bepaal my toekoms en bepaal my omstandighede. As ek dan beheer neem oor omstandighede in my lewe, wie is dan in beheer van my lewe? God het ons ‘n vrye wil gegee en Hy sal nooit hierdie vrye wil van ons wegneem nie. Selfs nie eens in die hiernamaals nie. Ons sal altyd ‘n eie wil hê. Dit is juis ook hierdie eienskap wat die mens volgens die Beeld van God maak. God het ons geskep volgens sy beeld. As kinders van God is ons uit Hom gebore. Hoewel ons nie God is nie is ons van dieselfde klas as God. God het ‘n eie wil en daarom die mens ook. God sal en kan nooit van ons wil besit neem nie. Hy sal altyd wag dat ons in alle omstandighede onsself vrywilliglik aan sy wil onderwerp. Ons doen dit elke dag en ons gaan dit in die hiernamaals steeds doen. As ons volgens die wil van God regeer en lewe, dan demonstreer ons daarmee dat ons Hom eer as ons God en dat Hy ons bron van lewe is.

Wanneer ons as druiwe lote vanuit die druiwe stok binne in ons, Jesus Christus, beheer neem oor omstandighede in ons lewens, dan heers ons vanuit Hom. Ons wortels is in Hom geplant. Die konings heers vanuit die Koning binne in ons. Christus neem nie besit van ons soos die demoniese magte met mense maak nie. Ons is dood met betrekking tot ons eie begeertes, ons eie werke en die vlees. Sy liefde vir ons het ons harte gesteel. Ons buig in diepe eerbied en in liefdevolle aanbidding neer voor ons hemelse Bruidegom. Ons het alles op die altaar gesit en die eie ek het gesterf. Nou leef ek nie meer nie maar Christus leef in my. Hierdie stelling spreek van ‘n absolute oorgawe aan Christus Jesus, die Persoon in ons. Godsdiens is glad nie hier ter sprake nie. Hierdie stelling spreek van ‘n liefdevolle en ‘n intieme liefdesverhouding. Baie belangrik is die feit dat Christus ons nie oorneem nie maar in ons en deur ons lewe deur middel van ons samewerkende optrede. Met samewerkend bedoel ek inskiklik, onderworpe of gehoorsame optrede. Hoewel Jesus Christus gesê het dat dit nie Hy is wat die werke doen nie maar die Vader in Hom, het Hy tog ook gesê dat dit wat Hy die Vader sien doen het, dit doen Hy ook net so.

Johannes 14:10

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.

Johannes 5:19

Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hy doen, dit doen die Seun ook net so.

Hier sien ons dat Jesus steun op die Vader in Hom (wat in My bly). Hy probeer niks uit Homself doen nie. Dit wil voorkom asof hierdie twee stellings mekaar weerspreek. Jesus sê dat Hy niks uit Homself kan doen nie maar dat die Vader wat IN Hom is die werk doen. Tog sê Hy ook dat Hy dit wat Hy die Vader sien doen het ook net so doen. Jesus het dus geleer wat vir die Vader belangrik en reg is en Hy doen presies net soos wat Hy die Vader sien doen het. Die waarheid in hierdie verband is dat Jesus Christus, die Seun van God ‘n vrye wil het. Omdat Hy ‘n vrye wil het leef Hy self sy eie lewe. Hy onderwerp Homself egter aan die wil van God en sodoende leef Hy sy lewe vanuit die Vader IN Hom. Sy wortels is in die Vader en Hy regeer vandag steeds vanuit die Vader.

Johannes 5:30

Ek kan uit Myself niks doen nie, soos Ek hoor, oordeel Ek; en My oordeel is regverdig, omdat Ek nie My wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Die Vader leef IN Christus en DEUR Christus.

Die Vader leef ín Christus in sy eie kapasiteit. Dit is Hy wat leef, nie Christus nie. Hy kan daar leef want Christus laat Hom toe om daar te leef. Christus is onaktief in hierdie sin. Hy laat Vader bloot toe om in Hom te leef. Vader is aktief in hierdie sin. Dit is Hy wat leef en nie Christus nie. Hierdie is die teken dat Christus die Vader eer en aanbid as sy God en sy Vader. (My Vader en julle Vader; My God en julle God)

Wanneer die Vader egter déúr Christus leef is dit ‘n ander storie. Hier is die Vader weer passief. Dit is Jesus wat optree. Dit is Hy wat doen wat Hy die Vader sien doen het. Hy doen dit net so. Die Vader sien hoe sy Seun doen wat welbehaaglik is vir Hom. Hy doen die wil van die Vader net soos die Vader dit gedoen wil hê. Die Vader in Christus word verheerlik deur die optrede van Christus. Wie word vereer? Die Vader. Wie word verheerlik? Die Vader. Hoekom? Want Jesus Christus wandel en tree op vanuit die Vader in Hom. Sy wortels is in Vader gegrond. Vader is sy bron en daarom vereer Hy sy Vader deur sy optrede en deur sy lewe.

Johannes 12:48-50

Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ’n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek. En Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek — net soos die Vader vir My gesê het, so spreek Ek.

Wat het Jesus Christus gespreek? Hy het gespreek wat die Vader Hom beveel het om te spreek. Het die Vader dit gespreek of het Jesus dit gespreek? Jesus het dit gespreek presies soos die Vader Hom gevra het om dit te spreek. Hierdie beginsel is presies dieselfde vir ons. Johannes 5:30 beklemtoon dat Jesus die wil soek van die Vader wat Hom gestuur het. Jesus het ons gestuur en daarom soek ons die wil van Christus wat ons gestuur het.

Johannes 20:21-22

Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het stuur Ek julle ook. En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.

Ons lewe dus vanuit Jesus net soos wat Hy uit die Vader geleef het. Daardie lewe maak ons medewerkers van Christus. Hy lewe sy lewe in en deur ons en daarom is Hy in beheer van ons lewens. Tog is dit ons wat tot aksie oorgaan. Dit is ons wat spreek. Dit is ons wat doen. Dit is ons wat vir ‘n kreupel persoon sê: …maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasarener, staan op en loop! Ons doen dit egter nie uit onsself nie. Ons doen dit vanuit Christus in ons. Die fondasie van hierdie toestand van outoriteit en oorwinning is ‘n suiwer liefdesverhouding met Christus Jesus. Sonder hierdie liefdesverhouding is oorwinning nie moontlik nie. Net Christus in ons, wanneer ons in ‘n liefdesverhouding met Hom wandel, kan die vrees uitdryf en die liefde, geloof en hoop in ons laat opspring tot volmaaktheid. Hierdie liefdesverhouding is ons fondasie tot geestelike oorwinning. Dit bevestig ons koningskap. Hierdie liefdesverhouding stel ons in staat om te heers. Dit is nie die waarheid dat alle kinders van God wat in Christus gewortel is wonderwerke in hulle lewens ervaar nie. Nee, dit is wanneer ‘n mens gewortel is in ‘n liefdesverhouding met Christus wat dit moontlik maak. Wanneer jy die diepte, die breedte, die lengte en die hoogte van sy liefde ken, dan spring geloof in jou op wat wonderwerke tot gevolg het. Liefde verdryf die vrees en laat ons in ons geloof groei.  

Efesiërs 3:17 – 19

Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.

Christus woon in ons harte. Ons is in Hom gegrond. Ons wortels is in Hom. Ons begryp sy liefde want ons ken Hom. Dit oortref verstand kennis. Omdat ons Hóm ken word ons vervul tot al die volheid van God. Ons móét Hom ken. Sonder kennis van Jesus is daar nie vir ons oorwinning en ’n volheid lewe nie. Kennis van Christus bring lewe. Kennis van Christus bring groei. Dit is egter nie Skrif kennis nie. Dit is nie verstand kennis nie. Dit is Persoons kennis. ‘n Liefdesverhouding met hierdie Persoon is deurslaggewend. Sodoende word ons in Hom onderrig en sodoende groei ons geestelik op tot volwassenes.

Wanneer is Christus werklik in beheer van ons lewens? Wanneer ons ‘n intieme liefdesverhouding met Hom deel. Wanneer ons Hom met ons hele hart, ons hele siel, ons hele krag en ons hele verstand bemin, dan is Hy in beheer van ons lewens want dan doen en sê ons presies dit wat Hy ons beveel het om te doen en te sê. Wanneer ons in sy liefde gewortel is kan Hy ons vertrou omdat alle vrees dan na buite toe uitgedryf is en geloof in ons harte opgespring het.

Is God in beheer hier op aarde? Nie werklik nie. Hy is net soveel in beheer as wat ons Hom toelaat. Hy het ons in beheer geplaas maar Hy het vir ons alles gegee en dit vir ons moontlik gemaak om in vrede hier op aarde te regeer volgens sy woord en volgens sy wil. Ons kan niemand blameer vir nederlae, ongeregtigheid en ellende in ons lewens nie. Die Here het vir ons alles gegee wat ons nodig het om in veiligheid, in vrede en in voorspoed te kan leef op hierdie aarde sonder om enigiets kort te kom. Dit verg geloof, vertroue en gehoorsaamheid aan en in ‘n “awesome” God en sy woord om dit teweeg te bring. Moenie dat die bose jou langer bedrieg nie. Ons is nie sommer net blootgestel aan omstandighede en gebeurtenisse buite ons beheer nie. Ons is nie sommer net slagoffers van omstandighede en gewetenlose mense of selfs die bose nie. Ons is eintlik heeltemal in beheer van ons omstandighede en gebeurtenisse in ons lewens. Ons is in beheer wanneer ons God se wil doen en Hom in ons omstandighede betrokke maak.

Do not be ignorant no more! The ball is in our court!

Weet jy dat Israel ook besluite moes neem ten opsigte van hulle erfporsie. Mike Clinton skets dit kortliks vir ons:

The promised land was described but the Israelites failed to possess it. “After Moses died, God told Joshua that he would be leading the Children of Israel across the Jordan River into the “Promised Land.” God reminded Joshua where the geographic boundaries were. For a detailed description of the boundaries, from landmark to landmark, read Numbers 34:2-18. The Promised Land would encompass over 300,000 square miles.”

The “Promised Land” never fully became the “Possessed Land.”

The most that the Israelites ever possessed was about 10%, a mere 30,000 square miles.

As Christians, every promise in the Bible is given to us to possess, but do we possess every promise in the Bible? How many of God’s promises have we made our own by conquest? They are given to us but we must take possession of them and make them our own.

Unfortunately, the Church, like Israel, has failed to claim the possessions given by the Lord.

– Mike Clinton

Mike Clinton se oproep hier aan elkeen van ons is dat ons, die kerk van God, nie dieselfde foute as die volk Israel moet maak nie. Daar is vir ons so baie beloftes en Goddelike erfenisse beskikbaar. Ons moet dit net toe-eien en in besit neem. Ons moenie toelaat dat onkunde en ongeloof ons beroof van ons erfporsie nie. Mense is meesal tevrede met net die saligheid van hulle siele. Hulle neem nooit werklik hulle hele erfporsie in besit nie. Dit is ‘n baie klein persentasie van alles wat God eintlik wil hê ons moet besit en inneem in sy koninkryk. Daar is ‘n Skrifgedeelte wat hierdie stryd baie mooi beskryf.

Mattheus 11:12

Maar van die dae van Johannes die doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en die bestormers gryp dit met geweld.

Ellicott’s Commentary for English Readers:

The Greek verb may be either in the middle voice, “forces its way violently,” or passive, as in the English version, but there is little doubt that the latter is the right rendering. The words describe the eager rush of the crowds of Galilee and Judæa, first to the preaching of the Baptist, and then to that of Jesus. It was, as it were, a city attacked on all sides by those who were eager to take possession of it.

The violent take it by force.—The Greek noun is without the article, “men who are violent or use force.” The meaning is determined by the preceding clause. The “violent” are men of eager, impetuous zeal, who grasp the kingdom of heaven—i.e., its peace, and pardon, and blessedness—with as much eagerness as men would snatch and carry off as their own the spoil of a conquered city. Their new life is, in the prophet’s language, “given them as a prey” (Jeremiah 21:9Jeremiah 45:5). There is no thought of hostile purpose in the words.

– Ellicott

Waar kom siekte vandaan? Wie het siekte geskep? Hoekom is siekte geskep?

Neem asseblief kennis dat die verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis baie dinge ten opsigte van hierdie onderwerp verander het. Dit beteken dat hoewel God die Vader siekte geskep het om mense mee te straf, Hy dit vandag nie meer doen nie. Hy doen dit nie meer nie want Hy het vir Jesus Christus reeds in ons plek gestraf. Lees hierdie joernaalinskrywing met hierdie waarheid, as die fondasie waarop die stellings staan. Wanneer jy hierdie gedeelte lees mag dit vir jou lyk asof God die Vader nog straf of dat Hy ‘n gewetenlose tiran is. Dit is egter nie die waarheid nie. Hy straf nie meer nie en Hy is ‘n God van liefde. Hierdie stellings hier onder gemaak word in hierdie joernaalinskrywing breedvoerig verduidelik en dien as ‘n agtergrond om te verduidelik waar siekte en straf oorspronklik ontstaan het.

God het siekte geskep as strafmiddel vir die sondes van die goddeloses of die onregverdiges. Hy het dit vir geen ander rede geskep as ‘n strafmaatreël nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Siekte is straf. Siekte is deel van die vloek. Die vloek is die strafmaatreëls van God. Siektes kom daarom al van vroeg in die Ou Testament af. Siekte kan net as ‘n strafmiddel aangewend word. Net God kan straf. God is dus die Skepper van siekte net soos wat Hy die Skepper van die hel is. Die hel het sy bestaansreg as gevolg van ‘n Godsbesluit. Siekte het bestaansreg as gevolg van ‘n Godsbesluit. Die hel en siekte is beide instrumente in die hand van God. Niemand het die hel of siektes ooit geskaak om daarmee onregverdige ongerymdhede te pleeg nie. Die hel en straf behoort aan God. Die hel en straf maak deel uit van God se raadsplan en sal deel van die skepping bly tot in ewigheid. Hoekom tot in ewigheid? Want die bose sal tot in ewigheid hulle straf in die hel moet uitdien.

Die duiwel kan nie mense siek maak nie net so min as wat hy jou in die hel kan gooi. Gód laat mense hel toe gaan en Hy gaan eendag sy engele gebruik om die bose en die goddelose mense in die helse vuur te werp. Hy gebruik nie demone om ander demone en goddelose mense in die hel te werp nie. Hy gebruik sy engele om dit te doen:

Openbaring 20:2-3, 9-10, 14-15

1 EN ek het ’n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ’n groot ketting in sy hand. 

2 En hy het die draak gegryp — die ou slang wat die duiwel en die Satan is — en hy het hom gebind duisend jaar lank,

3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie.

9 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.

10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.

15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Openbaring 14:19-20

19 En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God.

20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, tweehonderd myl ver.

Wanneer mense gearresteer word en in die tronk gegooi word, word hulle deur die goeie ouens gearresteer en in die tronk gegooi; polisiemanne en tronkbewaarders natuurlik. Hulle oefen straf uit.

Die duiwel kan nie straf uitoefen nie. Ek wil dit graag deur middel van ‘n paar belangrike stellings verduidelik: Die duiwel is nie ‘n wettige heerser nie. Hy is nie die koning van ‘n land of van ‘n wettige koninkryk nie. Hy besit niks nie. Hy het probeer om die aarde, wat aan God behoort, te steel, maar Jesus Christus het dit weer teruggevat. Hy het die aarde weer aan die mens teruggegee. Net ‘n wettige heerser van ‘n land kan wettiglik oor daardie land regeer. Net ‘n wettige koning of wettige heerser van ‘n koninkryk kan landswette opstel. Net ‘n wettige koning kan landswette aankondig of bekragtig. Net ‘n wettige heerser kan dit op die inwoners van die land van toepassing maak. Dit is dus net ‘n wettige koning of ‘n wettige heerser van ‘n land, of van ‘n koninkryk, wat strafmaatreëls in plek kan sit en kan toepas om die mense te straf wat sy wette oortree. Dit klink dalk na ‘n sprokie maar dit is presies hoe God se koninkryk beginsels funksioneer.

Wie is die enigste wettige outokratiese Koning in die heelal wat wettiglik strafmaatreëls in plek kan stel sonder om enige ander lewende wese te konsidereer? Wie kan alles en almal wat leef aan hierdie wette onderwerp? Natuurlik! Behalwe vir die almagtige God van Abraham, Isak en Jakob is daar geen ander god in die heelal wat dit kan doen nie. God het alles gemaak wat bestaan. Hy het self gesê dat daar geen ander God bestaan behalwe Hy nie.

As Skepper van alles wat bestaan is Hy die alleen Heerser oor alles. Die hele skepping sal doodeenvoudig die knie voor hierdie almagtige God móét buig. Daar is vir die skepsel geen ander keuse as om hom of haar aan die Skepper te onderwerp nie. Ja, ons het ‘n keuse maar as ons Hom nie nou vrywilliglik gehoorsaam en dien nie, gaan ons eendag gedwing word om die knie voor Hom te buig. In die laaste geval gaan die ewige oordeel in die helse vuur egter verewig ons voorland wees.

God is nie ‘n tiran nie maar ‘n wonderlike God. Volmaakte liefde en genade kom van Hom af. Hy is ‘n goeie God wat goedheid en guns gee aan almal wat Hom gehoorsaam is. Hy is egter ook ‘n God wat straf. Hy beskerm sy skepping deur boosheid die hok te slaan en dit te straf. Het Hy die reg om die aarde se bewoners of enigiemand anders te straf omdat hulle sy wette oortree? Beslis ja! Die skepsel is nie bo die Skepper verhewe nie. Selfs regverdige skepsels (kinders van God) verstaan dat straf absoluut noodsaaklik is in die skepping van God. As daar nie straf was nie sou die skepping in totale chaos en ellende verval het.

Kyk wat sê Jesaja 45:6-7

…Ek is die Here, en daar is geen ander nie; wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die Here, is dit wat al hierdie dinge doen.

“Onheil” in hierdie Skrifgedeelte is niks anders as die strafmaatreëls van God nie. Eintlik maak dit van Hom ‘n regverdige God. Hy straf diegene wat die hulpelose onderdruk. God beskerm die mensdom teen gewetenlose geweldenaars. Hy straf nasies wat sy wette oortree. Die God van die Ou Testament het definitief gestraf. Hy het onheil oor die onregverdige gebring. Straf bring regverdigheid.

In Deuteronomium 27 en 28 en op nog ander plekke in die Ou Testament lees ons van die strafmaatreëls wat God in plek gesit het. Hierdie strafmaatreëls sou toegepas word as die volk Israel Hom ongehoorsaam sou wees deur sy wette nie te hou nie en/of agter ander gode aanhardloop.

In Deuteronomium 27:11-26 lees ons eers van die uitspreek van die vloeke:

11 En Moses het aan die volk op dié dag bevel gegee en gesê:

12 Hierdie stamme moet staan om die volk te seën op die berg Gerísim as julle deur die Jordaan getrek het: Símeon en Levi en Juda en Íssaskar en Josef en Benjamin.

13 En hierdie moet staan om te vervloek op die berg Ebal: Ruben, Gad en Aser en Sébulon, Dan en Náftali.

14 En die Leviete moet verklaar en aan al die manne van Israel hardop sê:

15 Vervloek is die man wat ’n gesnede of gegote beeld maak, ’n gruwel vir die Here, werk van ’n ambagsman se hande, en dit in die geheim opstel; en die hele volk moet antwoord en sê: Amen.

16 Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag; en die hele volk moet sê: Amen.

17 Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê; en die hele volk moet sê: Amen.

18 Vervloek is hy wat ’n blinde op die dwaalweg lei; en die hele volk moet sê: Amen.

19 Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling, wees en weduwee verdraai; en die hele volk moet sê: Amen.

20 Vervloek is hy wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, want hy het die kombers van sy vader opgelig; en die hele volk moet sê: Amen.

21 Vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.

22 Vervloek is hy wat met sy suster, die dogter van sy vader of die dogter van sy moeder, gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.

23 Vervloek is hy wat met sy skoonmoeder gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.

24 Vervloek is hy wat sy naaste in die geheim doodslaan; en die hele volk moet sê: Amen.

25 Vervloek is hy wat ’n omkoopgeskenk aanneem om ’n persoon — onskuldige bloed — dood te slaan; en die hele volk moet sê: Amen.

26 Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen.

Hoekom is daar in hierdie Skrifgedeelte vloeke uitgespreek oor die oortreders? Die uitspreek van hierdie vloeke het beteken dat as iemand hierdie wette oortree het, dan moes die strafmaatreëls van God uitgevoer word. Die volk moet dus die toepaslike straf vir die spesifieke oortreding uitvoer met betrekking tot so ‘n persoon. Dit het egter ook beteken dat God self ook sy strafmaatreëls oor die volk en oor individue sou uitvoer wat sy wette oortree. Vloeke is die aankondiging van straf. Dit laat mens aan die hof dink. Wanneer die regter in ‘n kriminele hofsaak die uitspraak formuleer, neem hy as grondslag, nie net die definisie van die wet nie maar ook die feit dat die oortreding strafbaar is asook die gepaste straf in aanmerking vir die offisiële hofuitspraak. Die uitspreek van ‘n vloek sê dat daar ‘n oortreding gepleeg is en dat die oortreder gestraf moet word. Bloedlyn vloeke byvoorbeeld, impliseer dat daar ‘n oortreding was, iets wat een van jou voorouers gepleeg het, en nou moet jy in sy plek gestraf word. Ons weet egter dat die bloedlyn vloeke leerstelling vals is en nooit deur God op gelowiges (Ou Testament en Nuwe Testament) geplaas is nie. Dit was net op diegene geplaas wat Hom gehaat het maar ook net vir ‘n baie kort rukkie en ook net in die Ou Testament.

In Deuteronomium 28:21-35, 59-61 lees ons weer wat God se strafmaatreëls was. Ons gaan nie almal uitlig nie maar net ‘n paar Skrifgedeeltes rondom siekte en ellende uitlig:

21 Die Here sal maak dat die pes jou aankleef totdat Hy jou vernietig uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.

22 Die Here sal jou swaar tref met tering en koors en vurige koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou; en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom.

23 En jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper, en die aarde wat onder jou is, yster wees.

24 Die Here sal die reën van jou land poeier en stof maak; van die hemel sal dit op jou afkom totdat jy verdelg is.

25 Die Here sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word; op een pad sal jy teen hom uittrek en op sewe paaie sal jy voor hom uit vlug — en jy sal ’n skrikbeeld vir al die koninkryke van die aarde word.

26 En jou lyke sal as voedsel dien vir al die voëls van die hemel en vir die diere van die aarde sonder dat iemand hulle skrikmaak.

27 Die Here sal jou swaar tref met swere van Egipte en met geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie kan gesond word nie.

28 Die Here sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring,

29 sodat jy op die middag sal rondtas soos die blinde in die donker rondtas, en in jou weë sal jy geen voorspoed hê nie; maar jy sal altyddeur net verdruk en beroof wees sonder dat daar ’n helper is.

30 Jy sal jou met ’n vrou verloof, maar ’n ander man sal haar skend; ’n huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie; ’n wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie.

31 Jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal daarvan nie eet nie; jou esel word voor jou weggeroof en sal na jou nie terugkom nie; jou kleinvee word aan jou vyande gegee sonder dat daar vir jou ’n helper is.

32 Jou seuns en jou dogters word aan ’n ander volk gegee, terwyl jou oë dit sien en die hele dag na hulle smag sonder dat jy daar iets aan kan doen.

33 Die vrugte van jou land en al jou werk sal ’n volk eet wat jy nie ken nie; en jy sal altyddeur net verdruk en hard behandel word.

34 En jy sal kranksinnig wees vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien.

35 Die Here sal jou tref met bose swere aan die knieë en aan die bene — waarvan jy nie gesond kan word nie — van jou voetsool tot jou skedel

59 dan sal die Here oor jou en oor jou nageslag buitengewone plae bring, groot en aanhoudende plae, en kwaadaardige en aanhoudende siektes;

60 en Hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte waarvoor jy bang was, sodat hulle jou aanklewe.

61 Ook allerhande siektes en allerhande plae wat in die boek van hierdie wet nie geskrywe is nie, dié sal die Here teen jou laat opkom totdat jy verdelg is.

Hier kan ons nou duidelik sien waar al die ellendes wat oor die mensdom gekom het vandaan kom. Dit het van God af gekom. Beslis nie van die duiwel af nie. Daar is nog ander strafmaatreëls soos armoede, wanhoop, nederlae tydens oorloë, onvrugbaarheid, natuurrampe, berowing, teëspoed, ballingskap en so meer. Orals in hierdie en ander Skrifgedeeltes lees ons die volgende: Die “Here sal jou tref” of “die Here sal dit oor jou laat kom”. Siekte is nooit ‘n seëning nie. Dit is altyd ‘n vloek want God het siekte geskep om mee te straf.

Hoekom het dit van Hom af gekom? Omdat Hy die Heerser, Koning en God van die heelal is en die reg gehad het om sonde te straf. Niemand kan God voorskryf of sy weë bevraagteken nie. Hy is ‘n regverdige God en sy weë is altyd regverdig. Wanneer God iemand in die Ou Testament gestraf het kan jy maar weet, so ‘n persoon het dit deeglik verdien om gestraf te word.

Ek wil net weer herhaal dat net God kan straf. In die Ou Testament het Hy die leierskap van die volk self gebruik om sy straf uit te voer bo en behalwe vir die straf wat Hy persoonlik uitgevoer het. Die duiwel kan geen strafmaatreëls uitvoer nie en God gebruik hom ook nie om sy strafmaatreëls uit te voer nie. ‘n Goeie aardse vader gee self sy kinders ‘n pak slae. Hy gaan soek nie iewers in die nag ‘n bose, goddelose, haatdraende, sataniese maniak, bring hom huistoe en vra hom om sy kind ‘n pak slae te gee nie. God straf self want Hy is ons Vader.

Net ‘n God kan straf. Die duiwel was nog nooit ‘n God nie, selfs nie in die Ou Testament nie. Hy word genoem die god van hierdie wêreld maar dit het hom nog nooit die God van hierdie wêreld gemaak nie. Hy was nog altyd ‘n leuenaar en ‘n verleier wat die mens uit sy besittings en uit sy posisie van heerskappy verneuk het. Die duiwel kan nie siektes of enige ander ellendes op ons lê nie want hy kan nie straf nie. Hy kan nie ‘n haar op ons hoofde beskadig nie.

(Ek wil dit nie vooruit loop nie maar dit is eintlik onsself wat siektes oor ons laat kom. Nie die duiwel nie en ook nie (meer) God nie. Ek bespreek dit hier onder)

Selfs in die Ou Testament voor die kruisiging van Jesus Christus het God self sy strafmaatreëls uitgevoer. Straf kom van God af. Hy het dalk een nasie gebruik om ‘n ander nasie te straf maar dit is steeds Hy wat straf. Hy het ook die owerhede gebruik om te straf maar dit was steeds Hy wat gestraf het. God plaas die owerhede in plek juis om orde te handhaaf en straf uit te voer.

Ons lees ook in Jesaja 53 ‘n hele paar Skrifgedeeltes wat bevestig dat dit ook God was wat Jesus in ons plek gestraf het. Hy het nie die duiwel gaan haal om Jesus te straf nie, nee, Hy het self die straf op Jesus laat neerkom. Net Hy kon dit doen want net Hy is God. Net ‘n God kan straf. En daar is net een God!

Jesaja 53:4, 6, 10

4 Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.

6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.

10 Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ’n skuldoffer aangebied het, sal Hy ’n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees.

Dit het God die Vader behaag om vir Jesus Christus in ons plek te verbrysel. Hy het Hom in ons plek krank (siek) gemaak. Hoekom? Omdat Hy die mens so lief gehad het, het Hy kans gesien om sy Seun te verbrysel en te straf vir ons sonde.

Die doel met hierdie gedeelte is om twee dinge baie duidelik te maak. Eerstens: Siektes is nie net sommer onskuldig op mense gesit nie. Siektes was deel van die vloek van die wet en ‘n strafmaatreël van God. Tweedens: Net God kan siek maak of straf. Niemand anders nie.

Ons weet dat God vandag nie meer straf nie. Nadat Hy vir Jesus Christus in die hele mensdom se plek gestraf het, is straf verby, behalwe vir hulle wat Jesus Christus en sy bloed verwerp het. Wanneer sulke mense tot sterwe kom of wanneer die genade tyd vir hulle uithardloop, dan slaan die vloek op hulle toe. Sulke mense moet dan self die straf van hulle sondes dra omdat hulle vir Jesus Christus en sy bloed, waarmee Hy hulle losgekoop het, verwerp het. Sommige mense ervaar dat dinge liederlik verkeerd loop op hulle ou dag. Hulle verloor hulle gesondheid en hulle verloor hulle geld en hulle besittings. Sy hele lewe lank was alles redelik skaflik maar nou op sy oudag loop dinge erg verkeerd. Wat het hier gebeur? Die genade tyd van God het vir hom uitgehardloop. Hy begin die straf dra vir sy eie sonde. Sulke mense sterf redelik gou wanneer die genade tyd vir hom uitgehardloop het, meesal onmiddellik. Kom ons lees net weer Jesaja 65:20

Daarvandaan sal nie meer kom ‘n suigling van ‘n paar dae of ‘n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie; want n seun sal sterwe honderd jaar oud, en wie sondig, sal, honderd jaar oud, deur die vloek getref word.

Hierdie gedeelte in Jesaja was ‘n profetiese verwysing na die instelling van die koninkryk van Jesus Christus, die genade tyd van God.

As daar dan nie meer straf is nie, hoekom word ons vandag nog siek?

Ons het reeds behandel waar siekte vandag vandaan kom. Siekte is die natuurlike gevolge van sondige aktiwiteite soos die gebruik van dwelms, geweld, haat, onvergewensgesindheid en nog ander dergelike sondes. Siekte kom egter ook as gevolg van ongeloof. Mense glo doodeenvoudig nie dat Christus Jesus ook vir ons siekte betaal het nie. Ander betwyfel hierdie waarheid. Daarom is kinders van God siek en daarom gaan hulle dood aan siektes. Dit het niks met straf of bloedlyn vloeke te doen nie. God het bepaal dat die gelowige deur die geloof sal lewe. Hy het bepaal dat ons nie net van brood alleen sal lewe nie maar ook van elke woord wat ooit deur sy mond uitgegaan het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ons bring self siekte en ellende oor ons. Net soos wat iemand die straf van die hel oor homself bring deur Jesus Christus te verwerp, net so bring ons siekte oor onsself deur Jesus se verlossingswerk met betrekking tot genesing te verwerp. Jy kry wat jy glo! Jy kry wat jy vrees! Jy betaal die prys vir verkeerde keuses. Hoekom sal ons die hel oor onsself bring en nie siekte nie. Dit is een en dieselfde ding: Straf!

Wanneer die Bybel praat van mense wat siek is omdat hulle deur die satan gebind is, is dit die gevolg van sondige aktiwiteite of ongeloof in ons lewens. Daar is op hierdie aarde net een persoon wat jou siek kan maak. Dit is jyself. Ander mense kan ons nie siek maak nie. Die duiwel kan ons nie siek maak nie. God maak ons nie meer siek nie. Ons kan egter vir die duiwel toestemming gee om ons siek te maak. Ons laat hom toe om ons siek te maak deur ons woorde en ons dade. Onthou dat die engele van God en ook die gevalle engele van die duiwel die woorde wat ons spreek tot uitvoer bring. Ons spreek dood oor onsself en die gevalle engele (demone) bring dit tot stand (Psalm 103:20) .

Kenneth Hagin het baie keer duiwels uit mense gedryf wat sekere siektes veroorsaak het. Hy het byvoorbeeld ‘n hele paar keer vir ‘n sekere dame gebid wat longkanker gehad het. Sy wou doodeenvoudig nie gesond word nie. Op ‘n dag toe hy weer vir haar gebid het het hy skielik in die gees wêreld gesien. Hy het ‘n klein demoontjie aan haar longe sien hang. Hierdie siekte was nie gewone longkanker nie maar ‘n demonies veroorsaakte longkanker. Kenneth het die demoon uitgedryf en die dame was onmiddelik genees. Somtyds moet demone ook uitgedryf word vir epilepsie en skoliose.

Hierdie voorval laat dit voorkom asof die duiwel en sy demone ons sommer net kan siek maak. Dit is egter nie die waarheid nie. Ons bring siektes oor onsself deur sondige aktiwiteite, vrees, ongeloof, bitterheid en onvergewensgesindheid. Ons gee die duiwel ‘n oop deur en ons maak ‘n oorgawe aan die bose. Ons het die hef ten alle tye in die hand. Dit is óns besluite wat die gang van ons lewens bepaal. Ons is definitief nooit oorgelewer aan omstandighede buite ons beheer nie. Ons kan oor alle omstandighede heers as ‘n koning en ‘n priester in die koninkryk van God. Ons kan letterlik nooit die skuld op enigeen pak behalwe onsself nie. Die sinne in hierdie paragraaf begin hoofsaaklik met die woordjie “ons”. Die hele Skrif, die Ou Testament en die Nuwe Testament, verduidelik baie breedvoerig dat wonderlike seëninge oor regverdige mense kom en allerhande ellendes oor onregverdige mense kom, direk as gevolg van hulle besluite en hulle dade.

Bekeer jou en lewe in harmonie met God en met mense. Onderwerp jou aan God en weerstaan die duiwel. Hou jou besig met alles wat mooi en goed is. Bedink hierdie dinge. Lê alles wat sleg is af.

Wanneer mense deur woorde en dade toegelaat het dat die bose ‘n vesting in hulle opgerig het is bevryding ‘n bietjie moeiliker. Wat moet ons doen as sodanige persoon nie oorwinning oor slegte gewoontes en sondes kan kry nie? Hy moet daaroor gaan vas en bid. Hy moet God smeek om hom te help. Hy moet alles doen wat hy kan om van die sonde ontslae te raak. As ons dit regtig bedoel en regtig ernstig is daaroor sal ons oorwinning kry. God sal ons help.

Wanneer iemand sodanig deur ‘n bose gees beheer word dat hy regtig nie oorwinning kan kry nie, dan het hy bevryding nodig. In so ‘n geval moet ons die demoon of demone uit hom uitdryf en hom bevry. Ons moet dit egter opvolg met raadgewing en ondersteuning om ‘n herhaling van hierdie situasie te voorkom.

Kan mense sommer net onskuldig siek word?

Baie mense glo dat ons in ‘n gebroke wêreld bly en dat siekte en genesing bloot deel van hierdie gebrokenheid is. Volgens hierdie mense kan siekte nie regtig altyd voorkom word nie en word ons ook nie altyd genees nie. Dit is maar soos dit is. Ons leef in ‘n gebroke wêreld. Dit is nie altyd ons skuld nie en die redes hoekom ons nie altyd Goddelike genesing ontvang nie is nie altyd bekend aan ons nie. Soms is dit bloot net verkeerde eetgewoontes of bloot toevallig. Soms is dit bloot net familie siektes. Hierdie stellings is alles leuens so reg uit die hel uit. Dit is nie die waarheid nie. Siektes en ellendes kom van sonde, ongeloof, haat, onvergewensgesindheid, bitterheid, vrees, en allerhande ongeregtighede. Dit kan alles egter in een woord saamgevat word: Sonde. Daar is baie min uitsonderings, wat ons wel later in die boek gaan behandel. Hierdie uitsonderings is egter ook maar ‘n gevolg van ons eie nalatigheid en ongeloof.

Ja, ons lewe in ‘n gebroke wêreld. Nee, ons is nie aan hierdie gebroke wêreld onderworpe nie want ons leef ook, of ons lewe eintlik, in die koninkryk van God. In die koninkryk van God is wette en beginsels in plek wat een honderd persent “foolproof” is. In die koninkryk van God funksioneer die beginsels van God altyd konstant. ‘n Mens kan jou lewe konstant daarvolgens inrig. Daar is standvastigheid. Daar is geen grys areas nie. Dit werk altyd soos die wet van swaartekrag, wat ek reeds elders in die boek genoem het. As ons God nie ken nie en sy woord nie ken nie, dan begin ons egter twyfel. Dan kom daar ‘n mistigheid oor sy weë en oor die koninkryk beginsels van God. Dan is ons nie meer seker oor baie dinge nie.

Daar is egter ‘n wonderlike openbaring vir hulle wat God ken en sy woord ken: Deur die verlossingswerk van Jesus Christus het God ons in totaliteit verlos. In Christus is daar vir ons volmaakte voorsiening gemaak op elke gebied van ons menswees. Alles is reeds vir ons gedoen. Ons moet maar net in God se voorsiening in skakel en ons erfenis in besit neem.

In Deuteronomium 7:12-15 maak God ‘n wonderlike belofte aan die Israeliete:

12 En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die Here jou God vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het;

13 en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders met ’n eed beloof het om aan jou te gee.

14 Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie.

15 En die Here sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat.

Eksodus 15:26

en gesê: As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die Here wat jou gesond maak.

Die mensdom leef vanaf die sondeval al in ‘n gebroke wêreld. Ondanks ‘n gebroke wêreld, kon die Israeliete gesond rondloop omdat God elke krankheid van hulle af weggeneem het terwyl hulle vyande aan siektes blootgestel was. Dit is wat werklik in Israel gebeur het.

In Egipte was die Egiptenare deur die plae geteister terwyl die kinders van Jakob nie deur die plae geteister was nie. Toe die Israeliete Egipteland verlaat het was daar vir veertig jaar lank in die woestyn nie ‘n enkele siek man, vrou of kind in die hele bevolking nie. Ons lees daarvan in Psalm 105:37. Hulle klere het vir veertig jaar lank nie aan hulle liggame geslyt nie. Hulle skoene het aan die kinders se voete saam met hulle voete gegroei en nooit te klein geword nie.

Die beloftes van God aan die Israeliete in Deuteronomium 28:1-14 was net goedheid en guns, voorspoed, vrede, gesondheid en beskerming as hulle sy wil doen en sy gebooie gehoorsaam is:

1 AS jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.

2 En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God.

3 Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld.

4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.

5 Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel.

6 Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang.

7 Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug.

8 Die Here sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee.

Die Here sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel.

10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees.

11 En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die Here aan jou vaders met ’n eed beloof het om aan jou te gee.

12 Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie.

13 En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die Here jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen,

14 en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.

Dieselfde beloftes is vandag van toepassing op ons ook. Omdat ons nie met sondige aktiwiteite besig is nie kom daar nie siektes en ellendes oor ons nie. Omdat ons sy gebooie onderhou en doen wat welgevallig is voor God, gaan dit goed met ons. Geen siekte, ellende en allerhande ongewenste dinge kom oor ons of gebeur met ons nie want ons streef na heiligmaking, ons het geloof in die woord van God en ons leef uit genade, deur die geloof, omdat ons ons erfporsie opgeneem het. Sy woord is in ons hartkamers vas gepleister. Goddelike voorsiening, Goddelike genesing, Goddelike beskerming en Goddelike instandhouding behoort aan ons.

Wanneer ons net soos die Israeliete ons rug op God draai en ons besig hou met allerhande sondige aktiwiteite dan soek ons vir moeilikheid. Dit is dan wanneer ons allerhande ellende oor onsself bring. Ons maai wat ons saai. Ons geloofslewe begin skade lei. Ons maak verkeerde deure oop en ons stel onsself bloot aan die bose. Ons begin dan oor baie goed twyfel. Wanneer ons in God se woord en in God se beloftes twyfel, dan word ons blootgestel.

Is dit moeilik om in God se beloftes en in sy woord te glo? Nee, dit is nie so moeilik nie. Nie as jy gereeld op die woord van God mediteer en dit in jou hartkamers vasmessel nie. Nie as jy ‘n intieme liefdesverhouding met Christus Jesus deel nie. Nie as jy weet dat die woord van God en sy beloftes altyd gewaarborg is nie. Nie as jy weet dat daardie beloftes altyd in werking tree as enigiemand dit in sy lewe toepas nie. Soos die wet van swaartekrag! Dit werk altyd! Dit is absoluut een honderd persent onmoontlik om nie te werk vir jou nie.

Wie het die koninkryk beginsels van God vasgestel of bepaal?

As ons wil weet wat ‘n Toyota Fortuner kan doen, hoe om dit te diens en wat ons kan doen om dit altyd in ‘n goeie werkende toestand te hou, vir wie nader ons vir al hierdie inligting? Vir Toyota natuurlik! Hulle het die Fortuner ontwerp en geproduseer. Dit is net vanselfsprekend dat hulle heeltemal op hoogte met al die tegniese aspekte rondom die instandhouding van die Fortuner sal wees.

God het die mens geskape. Hy het nie net die mens nie maar die hele skepping geskape. Hy het alle wysheid in pag en Hy is ver bokant die skepping verhewe. Daar is niks onbekend of vreemd vir God nie. Hy is alomteenwoordig, almagtig en alwetend. Ons moet Hóm nader as ons wysheid wil bekom aangaande die skepping en ook aangaande die mens. God het juis die Bybel vir die mensdom beskikbaar gemaak om ons op hoogte te bring met sy wil en ook die beginsels wat sy koninkryk beheer.

As jy wil weet hoekom iemand siek is moet jy na God en sy woord toe gaan om antwoorde op jou vrae te kry. Ons weet reeds dat dit God is wat siekte geskep het. Dit maak Hom die “Fundi” wanneer dit by siekte kom. Hy is die mees ingeligte deskundige op hierdie gebied want Hy het dit geskep. Kom ons kyk ‘n bietjie wat sê God oor genesing van die siektes wat Hy geskep het:

Jakobus 5:14-16

14 Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het.

15 En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.

16 Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ’n regverdige het groot krag.

Hierdie is die instruksie van die Almagtige God met betrekking tot wat ons moet doen as ons siek is. Hy is die een wat óns geskep het. Hy is die een wat siekte geskep het. Hy is die een wat weet hoekom ons siek word. Hy is die een wat weet wat ons moet doen as ons siek is. Daarom gee Hy ons instruksies oor wat ons moet doen as ons siek is.

Hy is ook die een wat sy kinders beveel het om uit te gaan en die siekes te gaan genees. Ons lees dit in Mattheus 10:8

Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

Ons weet dat Jesus Christus die groot Geneesheer is. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons is deur God aangestel om die verlossingswerk van Jesus Christus voort te sit. Ons is nie net gestuur om die koninkryk te verkondig nie maar ook om die mense te genees. Hy het vir die kerk, sy kinders, mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke kwaal te genees. Hy het ook gesê dat die werke wat Hy gedoen het, sal ons ook doen en groter werke as dit. Dit is God se wil vir die mensdom met betrekking tot siekte en genesing. Hy het voorsiening gemaak vir genesing. Jakobus 5 is baie duidelik oor hierdie beginsel. Laat die ouderlinge vir jou bid en jy sal gesond word. Dit is ‘n wet in die koninkryk van God. Dit is absoluut “foolproof”. Dit is gewaarborg!

Glo jou ouderling nie in Goddelike genesing nie? Soek dan ‘n ander plek van aanbidding. Soek ‘n plek waar die gemeente in Goddelike genesing glo. Andersins kan jy self direk tot God bid. As sy woord in julle bly dan kan julle Hom vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. As iemand in sy hart nie twyfel nie dan kan hy vir hierdie berg sê…en wat hy ook al sê sal gebeur. Ons het geen verskoning nie. Onthou, daar bestaan nie soiets soos ‘n ongeneesbaar siekte nie. Alle siekte is vir God ewe maklik om te genees.

Toyota se voertuie word deur gekwalifiseerde motor werktuigkundiges gediens en herstel. Hulle werk vir Toyota of hulle het opleiding ontvang volgens die diens en herstel prosedures van Toyota.

Die kerk is deur God aangestel om mense te genees. Hy het sy prosedures in plek gesit en die medewerkers van Jesus Christus funksioneer daarvolgens. Hulle voer hierdie werk uit vir God. Wie is die medewerkers van God? Dit is gelowige, Heilige Gees vervulde kinders van God. Hulle is die geneeshere van die wêreld.

Die hele wêreld, insluitende kinders van God, hardloop egter na dokters en die professionele medici toe vir genesing. As iemand wil weet wat fout met hom is gaan vra hy vir ‘n dokter. As iemand gesond wil word gaan sien hy ‘n dokter of ‘n spesialis of sy apteker. Mense wend hulle tot mediese tydskrifte en mediese boeke. Hulle volg TV programme vir mediese raad met betrekking tot mediese kondisies en mediese deurbrake. Hulle luister na radio programme waarin mediese advies gegee word. Mense word gebreinspoel om dit te doen. Hoeveel keer hoor mens nie die volgende woorde in advertensies nie? “Ask your docter.”

Om uit te vind wat God, die Bybel of die kerk oor siekte sê is nie eens ‘n opsie nie. Mense ignoreer die “Deskundige” oor die onderwerp van siekte en genesing totaal en al. Selfs kinders van God doen dit ook. God is gewoonlik die laaste uitweg as al die ander wêreldse pogings tot genesing gefaal het. Hoekom lê die bediening in die hande van die mediese professie? Hoekom lê dit nie in die hande van die kerk nie? Kyk wat sê Esegiël 34:12, 15 en 16 hieroor:

12 Soos ’n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid.

15 Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here Here.

16 Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die sterkes sal Ek verdelg: Ek sal hulle oppas soos dit reg is.

Kyk ook wat sê Jesaja 61:1-3

1 DIE Gees van die Here Here is op My, omdat die Here My gesalf het om ’n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ’n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;

2 om uit te roep ’n jaar van die welbehae van die Here en ’n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos;

3 om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ’n gewaad van lof vir ’n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ’n planting van die Here, tot sy verheerliking.

Jesaja 53:5

Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel;die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Jesus se hele bediening op aarde was eerstens om mense te red deur bekering en tweedens om hulle te genees. Dié twee aspekte loop altyd hand en hand. Hy het die land deurgegaan en die koninkryk van God verkondig. Hy het goed gedoen en almal genees en duiwels uitgedryf. Hy het die twaalf en later die veertig gesalf om ook uit te gaan om die koninkryk van God te verkondig, goed te doen, die mense te genees en duiwels uit te dryf. Later, net voor Jesus opgevaar het hemel toe het Hy die hele mensdom van alle eeue gesalf en uitgestuur om die hele wêreld in te gaan, goed te doen, die evangelie te verkondig, mense te genees en duiwels uit te dryf. In wie se hande het God die bediening van genesing toevertrou? In die kerk se hande. Die mediese professie het egter Goddelike genesing vervang met mediese behandeling. Dit het duiwel uitdrywing en woord berading vervang met psigiatriese behandeling.

Is die mediese professie boos? Is dit sonde om van die mediese professie gebruik te maak? Nee, definitief nie. Hulle kan vir jou tyd uitkoop om jou lewe reg te kry. Hulle kan vir jou tyd uitkoop om die werklike oorsaak van jou siekte toestand te identifiseer sodat jy dit met God kan uitklaar. Moet egter nooit jou hoop en jou vertroue in die mediese professie sit nie. Jy gaan ‘n baie onaangename verassing kry. Eventueel gaan dit jou lewe kos. Moet nooit jou hoop op medikasie sit nie. Dit gaan eventueel jou lewe kos.

Kinders van God wat by die mediese professie vassteek vir genesing gaan eventueel negatiewe ervarings hê. Kan ons werklik verwag dat dit altyd met ons goed moet gaan as God nie ons Geneesheer is nie. Hoe het dit gebeur dat dokters, dikwels ongeredde mense, die rol van die kerk oor gevat het? Dokters en spesialiste is nie vyfvoudige bedienaars nie! Wie het hulle aangestel om die bedienaars van God te vervang as die spesialiste en die geneeshere van die wêreld wanneer dit kom by siekte en genesing. Dit is nie God wat hulle aangestel het nie. God het gesê dat ons die ouderlinge moet inroep. As iemand siek is onder julle, laat hom die ouderlinge inroep sodat hulle hom met olie kan salf en vir hom bid en hy sal gesond word. As iemand siek is onder julle, laat hom die ouderlinge inroep…Na wie toe moet ons gaan? Na die ouderlinge toe natuurlik. Kan dit duideliker gestel word as dit? Waar in die hele Bybel het God ooit iemand na ‘n dokter verwys? Hy het dit nog nooit gedoen nie en Hy sal dit nooit doen nie. Hoekom nie? Siekte is ‘n geestelike kondisie. Dit moet geestelik aangespreek word. Die medici funksioneer op die fisiese gebied. Hulle kan net op die simptome van siekte konsentreer en nie op die oorsake nie.

Henry W. Wright, ‘n mediese dokter, moes hierdie vrae ook met homself uitmaak. As mediese dokter het hy ‘n sekere oogpunt met betrekking tot siekte en genesing gehad. Hy is egter ook ‘n herder en ‘n bedienaar van die woord van God en daarom het hy ook die wil van God met betrekking tot hierdie onderwerp gesoek. Dit is wat hy daaroor te sê het:

In understanding disease – spiritual, psychological and biological – we will find that the Bible has a lot to say about the subject. I am privileged to be on the “cutting edge”of medicine from coast-to-coast because of this Biblical understanding of disease. There are doctors as well as therapists, psychologists, pastors and individuals across America who consult with me.

It is a funny thing to minister on the “cutting edge” of medicine. It is an enigma to the medical community. As one doctor said, “What is a pastor from Georgia doing messing around with disease?” Well I am messing around with it because my Boss is the Great Physician. I am messing around in it because the Creator of all flesh is the one who knows what is wrong with us. I am messing around in it because God ordained it. I’ll show you in Scripture that the pastor is to be responsible for all of the affairs of God’s people.

I think, and I say this very carefully, God is ticked off at the psychologists being the pastors of America. If there are any psychologists reading this, I love you man, I love you woman. But I do think you have taken some things away from the pastors that are rightfully theirs to deal with. Under Old-Testament law, if anyone had leprosy, in order to be considered cured, to whom did they go show themselves? The priest. In the New-Testament, it goes a little further. James say:

Is any sick among you? Let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the Name of the Lord: And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sin, they shall be forgiven him. James 4:14-15

– Dr. Henry W. Wright

Wat Dr. Wright eintlik hier sê is dat genesing eintlik in die hande van God en die kerk lê. Die mediese professie is eintlik vir mense wat weier om hulle te bekeer en wat daarom God nie kan nader vir genesing nie. Ek stem saam met sy siening oor die psigiatrie. Hierdie professie het eintlik geen bestaansreg nie. Dit kan selfs vir ongeredde mense van geen nut wees nie. Inteendeel, hierdie professie rig ontsaglike groot skade aan en is eintlik krimineel in hulle optrede.

Die mediese professie praat saam oor die ontsaglike groot skade wat die psigiatriese professie veroorsaak. Hulle erken egter nie almal dat die mediese professie net soveel skade aanrig nie. Eerstens skryf mediese dokters ‘n groot hoeveelheid baie gevaarlike psigiatriese medikasie voor. Tweedens is baie van hulle eie medikasie net so gevaarlik soos psigiatriese medikasie. Derdens is daar geen verskil ten opsigte van die onetiese praktyke wat farmaseutiese vervaardiging maatskappye volg tydens die vervaardiging van medikasie vir die mediese professie nie. Inteendeel, dit is dieselfde maatskappye wat beide psigiatriese medikasie en medikasie vir die mediese professie vervaardig. Vierdens vind daar ontsettend baie nalatige insidente, flaters en diagnoses plaas tydens mediese prosedures. Dit kan ook nie anders nie want die mediese veld is ‘n baie komplekse veld. Dit is ‘n alternatiewe oplossing vir genesing. Dit was nooit werklik veronderstel om te bestaan nie. God se volmaakte wil was nog altyd dat die mens hom moet bekeer en hom tot Goddelike genesing moet wend. Niemand kan dit ontken dat die medici ook goeie werk doen nie. Hulle doen hulle bes maar rig eintlik meer skade aan as goed. Hierdie stelling klink heeltemal oordrewe maar jy sal daarmee saamstem as jy die werklike statistieke ken.

Ek is nie teen die mediese professie nie. Danksy hulle het baie mense die geleenthede gekry om hulle saak met God reg te maak. Die mediese professie is egter nie die oplossing vir siekte nie. Genesing is net gewaarborg as ‘n resultaat tot bekering en wanneer ons ons tot God wend daarvoor. Die groot probleem is dat die mens nie net siekte nie maar ook genesing anders beskou as God. Vir die mens is siekte iets wat onskuldig op hom of oor hom gekom het. Dit is onlosmaaklik deel van ons menswees. Dit is ‘n resultaat van die ongesonde en besoedelde wêreld waarin ons leef. Vir die mens is genesing iets wat hy iewers moet kry om sy lewenswyse te handhaaf, maak nie saak waar en hoe nie.

Dit is juis hierdie gesindheid wat so ‘n groot probleem veroorsaak. Hierdie siening, wat niks anders as nalatige onkunde is nie, veroorsaak wêreldwyd ‘n baie hoë sterfte syfer. Die waarheid is dat siekte die gevolge van sondige leefwyses en ongeloof is. Dit is gevaarligte wat flikker om die mens te waarsku dat iets verkeerd is. Dit is God se oproep tot bekering. Vir God is genesing die verlossing wat die mens ontvang omdat hy hom bekeer het. Genesing behoort net aan kinders van God. Genesing behoort nie aan ongeredde mense nie. Dit is juis dit wat die mediese professie probeer doen. Dit bring genesing vir mense wat dit nie verdien nie en nie toekom nie. Tog is ek baie bly dat dit so is want anders sou ons geen kans gehad het nie. Ek is seker dat dit juis hierdie rede is wat God beweeg het om die mediese professie te verdrae. Hoeveel kinders van God was deur die jare deur die mediese professie aan die lewe gehou totdat hulle op ‘n dag hulle tot God bekeer het. Die mediese professie is egter nie die oplossing vir genesing nie. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie.

God hét sy Seun Jesus Christus gestuur vir verlossing en genesing. God is nie ongenaakbaar nie. Hy is ‘n God van liefde en kompassie. Die mediese professie is uit nood gebore. Ek weet dat God dit nie in plek gesit het nie maar ek dink ook nie Hy is daarteen nie. Ten minste is daar ‘n plek wat ongeredde mense en ongelowige kinders van God kan help. Mense kry sodoende ‘n kans om hulle te bekeer en om eventueel Goddelike genesing te ontvang. Dit is ons erfporsie. Wanneer ons ons bekeer dan word ons ‘n ontvanger van die beloftes van God. Genesing behoort aan ons.

Wat is siekte?

Siekte is altyd die resultaat van ongehoorsaamheid by die mens. Dit is altyd die afwesigheid van heiligmaking in een of ander area in ons lewens. Dit het altyd ‘n geestelike oorsaak. Dit is juis om hierdie rede dat die mediese professie nooit werklik ‘n deurbraak sal kan maak met betrekking tot die genesing van siekte nie. Ja, hulle sal waarskynlik verbeterings maak met betrekking tot siekte bestuur. Hulle sal mense al langer en beter aan die lewe kan hou met operasies, medikasie en ander mediese behandeling. Hulle spreek egter altyd die simptome aan en nooit die werklike oorsake van siekte nie. Hierdie bediening lê eintlik in die hande van die kerk want die kerk het toegang tot die geestelike dimensie van die mens.

Die onrusbarende werklikheid is dat die medici nie in staat is om mense werklik gesond te maak nie en hulle sal dit nooit werklik kan doen nie. Hulle weet nie waar siektes vandaan kom nie en hulle weet nie hoe om werklik genesing toe te pas nie.

Die medici het siektes redelik goed geïdentifiseer en gekategoriseer. Hulle weet wat siekte is. Hulle weet wat die spesifieke simptome van verskillende siektes is. Definisies van siektes is goed geformuleer. Daar is baie navorsing gedoen en die medici het baie ver gevorder rondom hierdie aspek.

Daar is egter twee areas in hulle veld waarin hulle liederlik faal. Die eerste is die identifisering van die oorsake van siekte en die tweede is die genesing van siekte. Die mediese professie sukkel verskriklik baie met die identifisering van die oorsake van siektes. Hulle soek hoofsaaklik op ‘n verkeerde plek vir die oorsake van siekte. Hulle fokus glad nie op sonde, ongeloof of geestelike oorsake van siekte nie. Om hierdie rede is hulle totaal op ‘n dwaalspoor. Hulle skryf die oorsake van siektes aan baie dinge toe behalwe die werklike oorsake. Al het hulle ook op die werklike oorsake van siekte gefokus sou dit steeds nie baie gehelp het nie. Werklike oorsake is geestelik en daarom is die oplossing of die genesing ook geestelik. Die mediese dokter sou genoodsaak wees om die vyfvoudige bedienaar van God in te roep om vir die sieke te bid.

Ten opsigte van die identifisering van die oorsake van siektes is hier en daar ‘n bietjie gevorder in sekere areas soos byvoorbeeld die gevolge van vrees en spanning. Mediese dokters besef nou al dat dit beroerte, hartaanvalle en sekere psigologiese kondisies veroorsaak. Hulle weet ook al dat woede hartaanvalle veroorsaak.

Vreesbevange mense en gespanne mense lewe in ‘n staat van ongeloof. Beslis ja! Mense wat God werklik vertrou ly nie aan ongeloof nie en daarom ook nie aan vrees of spanning nie. Ongeloof is sonde. Ongeloof lei tot vrees en spanning. Vrees en spanning veroorsaak siektes. Sekere gelowige dokters weet ook al dat bitterheid, haat en onvergewensgesindheid siektes soos kanker en artritis kan veroorsaak. Tog raak hulle net aan die punt van die ysberg. Hoofsaaklik is die georganiseerde mediese professie heeltemal in die donker met betrekking tot die oorsake van die meeste siektes.

Omdat die medici nie kan bepaal wat werklik siektes veroorsaak nie kan hulle dit ook nie effektief behandel nie. Hulle kan nie werklik mense gesond maak of werklik genees nie. Hulle behandel wel die simptome van siektes en maak mense se lewens geriefliker. Die medici kan hoofsaaklik net siekte toestande beheer, die dood uitstel of mense aan die lewe hou wat sekerlik dood sou gegaan het as dit nie vir mediese behandeling was nie. Hulle doen hulle bes maar het relatief min sukses ten opsigte van genesing. Hulle is meer suksesvol ten opsigte van siekte bestuur.

In die proses rig hulle egter ook baie skade aan. Die newe effekte van medikasie is skrikwekkend. Baie mense gaan uiteindelik dood van hierdie medikasie. Kyk wat skryf Dr. MK Strydom, ‘n Christelike mediese dokter, in haar boek, Healing begins with Sanctification of the heart:

According to the Word, God is not interested in disease management, He is interested in disease eradication and disease prevention. Where health-care is concerned today, there is really no such thing – they should be calling it disease management. Disease management means for example prescribing drugs for a diabetic or a person with high blood pressure for the rest of his or her life. The person is artificially maintained and manipulated by these drugs but the underlying problem that initially caused the disease is not dealt with. I am not saying that it is wrong to take medical drugs, it is sometimes very necessary. For example if I have a patient come in with a blood pressure of 200/110, I have got to give the person medication to get that blood pressure down before he has a stroke and dies. It is an emergency, there is no time to sit down and deal with the issues in his life that lead to perpetual thoughts of fear, anxiety, stress and worry about the future (which is the cause of high blood pressure).

Similarly if I have a patient that I diagnose with hyperthyroidism, I’ve got to put him on medication as this condition is potentially life threatening. But is that the ultimate solution? It is in science. However, that is not scriptural. We think that disease management is a cure – no, if you were cured you wouldn’t need disease management. Disease management is another form of bondage. Disease management means you’re not free – you are not healed of your disease. But the Bible says that he who the Son sets free is free indeed (John 8 v 36).

I personally will only prescribe medication in the short term to save a person’s life or to get the person into a place of safety so that he or she has time to go and deal with the root of the problem that is causing the disease. Prescribing drugs as a single act is fine but the problem comes in when a person stays on those drugs permanently without the underlying problem behind the disease being dealt with. To those of you who are on chronic medication, I would like to inform you that God does not want you artificially maintained and chemically manipulated by medical drugs for the rest of your life. He wants to heal you and set you free of that disease permanently. But you also have a responsibility before God to get sin out of your life and to line yourself up with His Word and His conditions for healing.

– Dr. MK Strydom

Die meeste mediese dokters deel nie dieselfde siening met betrekking tot hierdie onderwerp nie. Dr. Strydom is een van die min dokters wat weet waaroor dit gaan. Die meeste dokters wêreldwyd steur hulle nie aan hierdie tipe strategie nie. Hulle is daar om geld te maak. Natuurlik doen die meeste van hulle hulle bes om na die pasiënt se welsyn om te sien.

Die mediese professie is egter kommerwekkend onkundig met betrekking tot die oorsake van siekte asook die behandeling van siekte. Dit maak die mediese professie baie gevaarlik. Daar is in die loop van die afgelope paar jaar in die VSA baie navorsing gedoen rondom die invloed wat die mediese professie op die jaarlikse sterfte syfer van die land het. Die resultate van hierdie syfers was skokkend. Hier volg ‘n uittreksel uit die verslag getiteld “Death by medicine” van Gary Null, PhD; Carolyn Dean MD, ND; Martin Feldman, MD; Debora Rasio, MD; en Dorothy Smith, PhD:

Each year approximately 2.2 million US hospital patients experience adverse drug reactions to prescribed medications. In 1995, Dr. Richard Besser of the federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimated the number of unnecessary antibiotics prescribed annually for viral infections to be 20 million; in 2003, Dr. Besser spoke in terms of tens of millions of unnecessary antibiotics prescribed annually. Approximately 7.5 million unnecessary medical and surgical procedures are performed annually in the US, while approximately 8.9 million Americans are hospitalized unnecessarily. As shown in the following table, the estimated total number of iatrogenic deaths—that is, deaths induced inadvertently by a physician or surgeon or by medical treatment or diagnostic procedures— in the US annually is 783,936. (999,936 according to Leape’s 1997 medical and drug error rate of 3 million multiplied by the 14% fatality rate he used in 1994)

It is evident that the American medical system is itself the leading cause of death and injury in the US. (999,936) By comparison, approximately 699,697 Americans died of heart diseases in 2001, while 553,251 died of cancer.

THE ESTIMATED ANNUAL MORTALITY AND ECONOMIC COST OF MEDICAL INTERVENTION IN THE USA

Adverse Drug Reactions/Medical error: 420,000 deaths at a cost of $200 billion

Bedsores: 115,000 deaths at a cost of $55 billion

Infection: 88,000 deaths at a cost of $5 billion

Malnutrition: 108,800 deaths (cost not included in report)

Outpatients: 199,000 deaths at a cost of $77 billion

Unnecessary Procedures: 37,136 at a cost of $122 billion

Surgery related: 32,000 deaths at a cost of $9 billion

Total deaths and cost: 999,936 deaths at a cost of $468 billion

– Gary Null, PhD; Carolyn Dean MD, ND; Martin Feldman, MD; Debora Rasio, MD; and Dorothy Smith, PhD

Dit is ‘n voldonge feit mense, in die VSA is die mediese professie die grootse oorsaak van sterftes en beserings in die land. Hartsiektes is tweede en kanker derde. Ek kan nie anders as om te vermoed dat dit nog slegter in ander dele van die wêreld gaan nie. Geen wonder nie dat baie mense die afgelope paar jaar baie skepties oor medikasie en die mediese professie geword het. Baie mense wend hulle al meer tot Goddelike genesing of ander alternatiewe genesingsmetodes.

Hoekom sal kinders van die Here hierdie wankelrige pad loop? Siekte kom van sondige aktiwiteite of van ongeloof. Bekeer jou mens, vra God om vergifnis en laat die ouderlinge vir jou bid. God waarborg jou genesing en Hy waarborg jou dat jy vergewe sal word as jy gesondig het. Mense het in die verlede bloutjies geloop wanneer dit by Goddelike genesing kom. Hoekom? Want hulle het nooit besef dat “bekering” ‘n voorvereiste is vir genesing nie. Mense het al die jare gedink dat siekte sommer net onskuldig oor hulle gekom het. Dit was nooit nodig om jou van iets of van verkeerde weë te bekeer nie. Siekte is ‘n waarskuwing aan ongeredde mense én aan kinders van God dat iets iewers verkeerd is!

Op verskeie plekke het Jesus vir siekes gebid en gesê dat hulle nie weer moet sondig nie anders gaan hulle weer siek word of selfs erger goed gaan met hulle gebeur:

Johannes 5:14

Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê: Kyk, jy het gesond geword; moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.

Die medici sal nooit as te nimmer vir jou sê dat jy siek is omdat jy sondige aktiwiteite in jou lewe vertroetel nie. Hulle sal nooit vir jou sê dat jy jou moet bekeer nie. Hulle dink nie eens aan hierdie goed nie. Die meeste van hulle is self ongered en gaan self gebuk onder die gevolge van sonde. Die medici soek ander redes vir siekte. Hierdie redes maak gewoonlik die mens ‘n onskuldige slagoffer van omstandighede buite sy beheer. Hy het skielik allergies geword vir sekere kossoorte of dit is ‘n oorgeërfde kondisie wat skielik aktief geword het.

In die meeste gevalle raai hulle wat die siekte toestand veroorsaak het. Soms gee hulle die amptelike medies geformuleerde lys van faktore wat moontlik bygedra het tot die kondisie. Dokters is baie lief daarvoor om te sê dat dit ‘n kombinasie van faktore is wat ‘n siekte veroorsaak het. In werklikheid is die mediese professie meesal heeltemal in die donker wanneer dit kom by die oorsake van siekte. Hulle het nie die vaagste benul vanwaar siektes kom nie. Hulle fokus eintlik op die fisiese simptome wat niks anders as die resultaat van ‘n diepliggende probleem is nie. Hulle kom egter nooit by die wortel van die probleem uit nie.

Mediese toetse is baie onbetroubaar omdat die verskillende faktore wat die toetse kan beïnvloed net nie geïsoleer kan word nie. Dit is ‘n saak van onmoontlikheid. Die menslike liggaam is nie ‘n laboratorium nie. Proefbuise en dergelike toets apparate werk redelik goed in ‘n laboratorium waar die toetse redelik goed beheer kan word. Die komplekse chemiese inhoud van die menslike liggaam en ‘n menige ander faktore binne die menslike liggaam maak mediese toetse egter baie onbetroubaar. Dit wat die medici in elk geval optel in hierdie toetse is in werklikheid net die fisiese gevolge van die diepliggende probleem of die wortel van die probleem. Die geestelike oorsake van ons fisiese probleme kortwiek eintlik die mediese toetse. Dit is juis as gevolg van hierdie faktore dat mediese toetse so dikwels teenstrydige resultate oplewer.

Die mediese professie soek die oorsake van siekte op ‘n verkeerde plek. Alle siekte se oorsprong is geestelik van aard en nie fisies nie. Die wortel van die kwaad is geestelik. Dit manifesteer na ‘n tyd in die fisiese terrein maar dit is in werklikheid net die simptome of uiterlike resultaat van dit wat in die geestelike terrein tot stand gekom het. Die werklike oorsprong van siekte lê in die gees dimensie van die mens en die simptome daarvan lê in die fisiese dimensie. Siekte is fundamenteel geestelik van aard. Dit word deur ‘n geestelike wanbalans veroorsaak wat altyd op ‘n fisiese vlak manifesteer. Die wortel van die kwaad is altyd geestelik en nooit fisies nie. Die Bybel is baie duidelik omtrent die oorsprong van siekte. Dit is die eindresultaat van sonde of ongeloof waarmee nie gedeel is nie!

Dit is juis om hierdie rede dat die medici nie mense werklik gesond kan maak nie. Hulle dokter die simptome in die fisiese dimensie van die mens. ‘n Voorbeeld hiervan is byvoorbeeld Parkinsonsiekte. Meer as die helfte van die wêreldse Parkinsonsiekte pasiënte is in China. Die Chinese regering verwag dat mense in China wat aan hierdie siekte ly binne vyfjaar die vyfmiljoen merk verby gaan steek. Dit is stadig maar seker besig om hand uit te ruk in China en slagoffers van hierdie siekte word op ‘n al jonger ouderdom daarmee gediagnoseer. Die Chinese regering en die Chinese medici erken dat hulle geen idee het hoe hulle hierdie probleem die hok kan slaan nie. Hulle erken dat hulle geen idee het hoe Parkinsonsiekte ontstaan nie. Hulle weet juis daarom nie hoe om dit te behandel nie. As jy vir die medici in die res van die wêreld vra wat Parkinsonsiekte veroorsaak dan kry jy gewoonlik die volgende antwoord:

Parkinson’s disease is caused by the progressive impairment or deterioration of neurons (nerve cells) in an area of the brain known as the substantia nigra. When functioning normally, these neurons produce a vital brain chemical known as dopamine. Dopamine serves as a chemical messenger allowing communication between the substantia nigra and another area of the brain called the corpus striatum. This communication coordinates smooth and balanced muscle movement. A lack of dopamine results in abnormal nerve functioning, causing a loss in the ability to control body movements.

Why Parkinson’s disease occurs and how the neurons become impaired is not known. However, there is increasing evidence that Parkinson’s disease may be inherited (passed on genetically from family members).

– WebMD

Die stelling dat Parkinsonsiekte moontlik geneties oorgedra word is net ‘n bespiegeling. Inteendeel, oor die algemeen en met betrekking tot alle siektes, word baie min mense siek as gevolg van ‘n genetiese wanbalans (baie minder as 1%).

Net soos die Chinese, wat baie navorsingswerk in hierdie area gedoen het, is die res van die wêreld net so in die donker oor die oorsake van hierdie siekte. In die meeste gevalle is hierdie scenario waar vir alle siektes. Die medici ken die siekte en hulle weet meesal watse simptome in die liggaam plaasvind. Hulle het egter geen idee wat dit veroorsaak nie en begin altyd daaroor bespiegelings maak. Die woordjies, “there is increasing evidence”, gee hulle onkunde altyd weg. Die nare werklikheid vir die medici is dat hulle glad nie weet wat die meeste siektes veroorsaak nie! In die geval van Parkinsonsiekte erken die Chinese dit.

Hoekom noem Dr. Strydom die werk van die mediese professie “siekte bestuur” en nie “gesondheidsorg” nie? Mense moet gewoonlik lewenslank medikasie gebruik omdat hierdie medikasie net die simptome verlig. Dit kan nie die siekte toestand genees nie. Omdat die wortel van die kwaad nie verwyder is nie kan die simptome net beheer word. Die simptome kan nie permanent verwyder word terwyl die wortel van die kwaad nog bestaan nie. Na ‘n redelike kort rukkie slaan dit weer deur na die fisiese terrein. Ja, natuurlik is daar operasies wat mense se lewens met rasse skrede verbeter. Baie van hulle gaan egter weer agteruit na ‘n paar jaar. Hoekom? Want daar is nooit met die wortel van die kwaad gedeel nie. Die wortel van die kwaad is altyd een of ander sondige aktiwiteit wat maar net weer in die fisiese terrein manifesteer. Die beterskap, as gevolg van ‘n suksesvolle operasie, word dikwels weer ongedaan gemaak omdat daar nooit met die wortel van die kwaad mee gedeel is nie.

Vrede met God en met jou medemens

Gewoonlik word die meeste siektes deur onvergewensgesindheid en vrees veroorsaak. Ware genesing is net moontlik wanneer ons as kinders van God in vrede met God en ons medemens leef. Die begin van genesing is wanneer ons vrede maak met God, met onsself en met ons medemens. Wanneer daar ‘n toestand van totale vrede tussen ons en God en alle ander mense is, dan kan siektes nie op ons groei nie. Ons raak dus ontslae van sondige aktiwiteite in ons lewens:

Deuteronomium 6:5

5 Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

Levitikus 19:18

18 Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here.

Mattheus 22:37-40

37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

38 Dit is die eerste en groot gebod.

39 En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

40 Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.

Terwyl ons ongehoorsaam is met betrekking tot hierdie Skrifgedeeltes kan ons nie vrede in ons harte hê nie en kan ons nie gesond word nie. Al word ons genees sal ons net maar weer siek word. Daar moet altyd met die wortel van die kwaad gedeel word anders is permanente genesing onmoontlik.

Mattheus 5:22-26 is baie duidelik oor verhoudings:

22 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

23 As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het,

24 laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.

25 Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie.

26 Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie.

Mattheus 6:15

Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Hierdie is kras woorde en dit wys jou net hoe God oor verhoudings voel. Jy moenie eens jou gawe altaar toe bring nie. God wil niks van jou hoor nie. Inteendeel, as jy op hierdie gebied ongehoorsaam is gaan jy verantwoording doen in die helse vuur. Jy sal nie daar uitkom nie en jy sal die straf dra van jou dade. Wanneer ‘n kind van God nie in vrede lewe met sy medemens nie, wanneer daar verbittering en onvergewensgesindheid in sy hart is kan hy maar vergeet van genesing. Hoekom word mense nie gesond nie? Het jy al ooit gehoor dat ‘n vyfvoudige bedienaar vir iemand sê dat dit dalk sonde in sy lewe kan wees of dalk onvergewensgesindheid? Mense, hierdie aspek rondom Goddelike genesing kan nie onderskat word of geïgnoreer word nie. Bekeer jou. Maak reg met God. Maak reg met jou medemens sodat jou genesing kan realiseer.

1 Korinthiërs 11:29-31 bring dit ook baie mooi na vore:

7 Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here.

28 Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink.

29 Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ’n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.

30 Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ’n aantal het ontslaap.

31 Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie.

Wat beteken dit om op ‘n onwaardige wyse te eet en drink wanneer dit by die verbondsmaal kom? Mense onderskei nie die liggaam van Jesus Christus nie. Hulle verwerp die feit dat Hy met sy liggaam, wat geslaan was, vir ons genesing gebring het. Deur hulle ongeloof kan hulle nie genesing ontvang nie. Hulle verwerp die verlossingswerk van Jesus Christus ten opsigte van genesing. Vir sulke mense het Hy daardie slae en marteling wat vir hulle genesing gebring het verniet verduur. Dit word deur roekelose ongeloof en onkunde vermors en hierdie mense gaan eventueel dood van die een of ander siekte. Die medici deel nie met hierdie aspekte nie. Daarom kan hulle nie genees nie.

Bogenoemde Skrifgedeelte het egter ook ‘n ander betekenis: Die kerk, met ander woorde mense, is die liggaam van Christus. Sommige kinders van God is rassisties en aanvaar nie alle rasse as deel van die liggaam van Christus nie. As gevolg van rassisme, wat niks anders as haat en veragting is nie, bring hulle sodoende siekte en ellende oor hulleself. ‘n Derde oorsaak in hierdie verband is wanneer daar onmin en verbittering onder gemeentelede is. Die vrede van God is uiters belangrik. As ons nie vrede het met God en met alle mense nie gaan ons siek word en siek bly.

Hebreërs 12:15

14 Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;

15 en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.

Romeine 12:18

…leef in vrede met alle mense

Bitterheid besoedel die mens in so mate dat allerhande reaksies in die liggaam van die mens begin plaasvind. Hierdie reaksies rig permanente fisiese skade aan die liggaam aan en bring eventueel een of ander siekte kondisie tot stand. Die groot probleem met betrekking tot siekte in die samelewing is nie dat God nie wil genees nie maar dat die mens nie die oorsake van siekte verstaan nie. As ons weet wat siektes veroorsaak sal ons weet wat om te doen om dit te voorkom. Miljoene mense sterf jaarliks aan allerhande siektes as gevolg van ‘n gebrek aan kennis.

Wanneer die mens as gevolg van sondige aktiwiteite siek word, sal nie net hy nie, maar ook sy dokter en die res van die mediese professie nie werklik iets daaraan kan doen nie. Siekte het altyd ‘n geestelike oorsaak en siekte moet geestelik aangespreek word. Terwyl die wortel van die probleem nie aangespreek is nie bly dit ‘n blokkasie. Selfs die mediese professie kan nie hier verby kom nie. Kyk wat sê Dr. Strydom oor hierdie aspek:

I’m not against doctors otherwise I wouldn’t be a doctor myself. As a doctor I believe I have a valuable role to play in educating people about disease from both a medical and spiritual perspective. There are times when I need to use medical drugs in a life threatening or potentially dangerous situation to get a person into a place of safety, as I explained previously. If a person has a heart attack or slips into a diabetic coma for example, I have the knowledge and skill to save his or her life. This buys back time for the person to deal with the underlying problem….

However, conventional medicine, chiropractic medicine, Eastern medicine, various religions and spiritual groups, are all trying to decrease the effects of disease through prescription drugs and various other methods. They are all merely trying to by pass the penalty of the *curse of sin and disobedience but are getting nowhere.

The worldly doctors, psychologists, psychiatrists and other variations of medicine are failing. The World Health Organization has said that there have been zero advances made in mental healthcare

– Dr. MK Strydom

*(Ek verskil hier effens van Dr. Strydom: nie die vloek van sonde nie maar die gevolge van sonde en ongehoorsaamheid – onthou, Jesus Christus het reeds die vloek vir ons gedra)

Die naakte waarheid is dat sondige aktiwiteite siekte veroorsaak. En ja, ek stem saam met Dr. Strydom; ons kan nie die gevolge daarvan illumineer deur mediese behandeling nie. Ons kan nie by hierdie aspek van siekte verbykom nie. Net die Christelike geloof het ‘n antwoord hierop. Net God kan ons uit hierdie penarie help. Kyk wat het met Israel gebeur toe hulle van God af weggedraai het:

Psalm 107:17-20

Die wat dwase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is – hulle siel het ‘n afsku gehad van elke soort voedsel, en hulle het tot by die poorte van die dood gekom. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid; uit hulle angste het Hy hulle verlos. Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile kon red.

Esegiël 18:32

Bekeer julle dan en lewe.

Hierdie Skrifgedeeltes is Ou-Testamenties ja maar dieselfde kondisies wat gevolg moet word as ons genesing wil ontvang is vandag steeds relevant: Goddelose Israeliete was gestraf vir hulle sondes. Ons nie. Maar tog is siekte ook ‘n natuurlike resultaat van sonde. Die Israeliete het tot inkeer gekom en in hul benoudheid tot God geroep. Hulle het hulle bekeer en teruggedraai na Hom. Hy bly getrou. Hy het hulle elke keer verlos en hulle elke keer genees. God het sy woord uitgestuur om hulle te genees. Dit is vandag nog so. Die Woord behoort vandag permanent aan ons. Toe God sy Seun gestuur het om die mens te verlos was sy wil en sy Woord vir eens en vir altyd volbring.

God het regdeur die Bybel dit baie duidelik gemaak waar siekte vandaan kom. Daar is geen grys areas nie. Hy het die oorsake van siekte bevestig. Hy het selfs die oplossing vir hierdie wêreldwye probleem vir ons gegee. Dit is eintlik baie eenvoudig.

Elke siekte, elke ellende, elke katastrofe en elke tragedie het tot stand gekom as gevolg van ‘n geestelike insident wat ‘n kettingreaksie aan die gang gesit het. Hierdie geestelike insidente wissel vanaf opsetlike sonde tot roekelose nalatigheid, haat, onkunde, ongeloof en ongehoorsaamheid. Siekte is maar net die vrug wat in ons lewens manifesteer. Ellende en tragedie is maar net die vrugte wat in ons lewens manifesteer. Ons nalatige dade en nalatige woorde het werklike gevolge in die geestelike area van ons bestaan tot stand gebring. Daar is altyd ‘n obskure wortel van die kwaad wat die vrug tot stand laat kom het. Die wortel het ‘n boom geword en die boom het vrug gedra. Mense word nie onskuldig siek nie. Daar is ‘n paar uitsonderings wat ons elders in die boek gaan behandel. Hierdie uitsonderings is egter nie heeltemal onskuldig is nie. Ellende sak nie toe op onskuldige mense nie. Mense word nie onskuldig beroof en besteel en verkrag nie. Dit is ‘n beginsel in die koninkryk van God. Vanaf die eerste dag van die wêreld se bestaan tot vandag het geen mens nog ooit onskuldig siek geword nie. Dit is absoluut onmoontlik. Ieder en elke siekte, elke ellende en elke tragedie was deur sonde veroorsaak. Van toeka tot nou.

Kan selfone brein kanker veroorsaak? Kan ‘n muskiet VIGS oordra? Wanneer iets heeltemal onskuldig is, wanneer dit nie sonde is nie, kan ek jou nou al sê: Dan sal dit nie siektes veroorsaak nie. Wat van skadelike substansies waarvan jy nie weet nie? Psalm 91! Die Here het sy engele aangaande jou bevel gegee om jou te beskerm en jou te bewaar! Ons het die Heilige en weet alles! Moenie vrees vir die siekte wat op die middag verwoes nie! Wat ook al die probleem of die gevaar, na jou toe sal dit nie aankom nie! Mense, ons leef in en deur die geloof. Dit is “foolproof”. Ons glo egter nie die woord van God nie en ons laat dit nie vir ons werk nie. Wanneer ons faal en onsself siek maak as gevolg van roekeloosheid of ongeloof, God bly getrou, dan kan ons steeds die ouderlinge inroep om vir ons te kom bid. Ons sál gesond word. As ons gesondig het sal dit ons vergewe word.

Babatjies en kinders val onder die geestelike verantwoordelikheid van hulle ouers. Siekte toestande in babatjies en kinders kom tot stand as gevolg van die nalatigheid van hulle ouers. Dit het niks met bloedlyn vloeke te doen nie. Na Christus se verlossingswerk het dit ook niks met straf te doen nie. Hy is in ons plek gestraf sodat ons nie meer gestraf hoef te word nie. Dit het alles te doen met die natuurlike gevolge van sonde. Dit het alles te doen met die nalatige optrede, sondige aktiwiteite (soos om in jou kinders se teenwoordigheid te rook) en die ongeloof van die ouers. Ons as ouers het ‘n verantwoordelikheid teenoor ons kinders. Ons moet ten alle tye verantwoordelik optree met betrekking tot hulle. Ons kan groot ellende oor ons kinders laat kom deur roekelose optredes, ongeloof en gesindhede.

Moenie siek word nie!

Die belangrikste doelwit wat daar vir die mens is met betrekking tot siekte is nie om gesond te word nie. Nee, nog belangriker as dit moet ons poog om nie siek te word nie! Hoe? Deur ons nie besig te hou met allerhande sondige aktiwiteite nie. Deur vrede met God en met alle mense te handhaaf. Deur nie verbitterd of haatdraend te word nie. Deur nie in ongeloof te verval nie. Deur ‘n vaste vertroue in God en in sy woord te handhaaf. Goddelike gesondheid is gewaarborg. Lees weer Psalm 91:6 (Moenie vrees vir die pes en vir die siekte wat in die middag verwoes nie!)

Bekeer jou. Vra God om vergifnis en neem Jesus Christus aan as jou Verlosser. As jy reeds ‘n kind van God is, bekeer jou van jou verkeerde weë en draai jou rug daarop.

Kyk wat sê Psalm 103:3

(Loof die Here)…Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees

Hoekom word sonde en siekte regdeur die Bybel konstant aanmekaar gekoppel? Hoekom is daar altyd ‘n konneksie? Want siekte was en is die straf en die gevolge van sonde. Eers wanneer jy jou bekeer het kan jy aanspraak maak op genesing. Jy kan nie soek vir genesing en maar net voortgaan met jou sondige aktiwiteite nie. Siekte volg sonde. Genesing volg bekering. Moenie dink dat jy, omdat jy in ‘n bloedverbond met God is en uit genade lewe, jy kan maak wat jy wil sonder om die gevolge daarvan te dra nie. Dit is presies wat 2 Korintiërs 7:1 sê:

Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.

Weet egter dat jy nie jou gesondheid kan verseker deur op ‘n wettiese metode jou te weerhou van allerhande sondige aktiwiteite nie. Nee, as ons op hierdie manier heilig en rein voor God wil lewe gaan ons die sieklikste mense op aarde wees. Ons hou onsself rein deur altyd ons oë op Christus Jesus gevestig te hou. Sodoende hou ons onsself rein en geregtig voor God.

1 Johannes 3:3

En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

Ons leef in genade! Ons lewe deur die geloof in Christus! Ons hoop is altyd op Christus!

1 Petrus 5:6-9 wys vir ons baie mooi hoe ons voor God moet wandel:

6 Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.

Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.

8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

9 Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.

Wat sê hierdie Skrifgedeelte:

 1. Verneder jou voor God en onderwerp jou aan sy wil.

 2. Werp al jou bekommernis op Hom.

 3. Wees nugter en waaksaam.

 4. Weerstaan die duiwel.

 5. Wees standvastig in die geloof.

As ons voor God wandel soos wat hierdie Skrifgedeelte ons voorhou, sal ons nie siektes oor onsself bring nie.

Ons moet ‘n suiwer en ‘n rein godsdiens voor God handhaaf. Wat is ‘n suiwer en ‘n rein godsdiens?

Ons lees daarvan in Jakobus 1:27

Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld.

Ons moet heiligmaking nastreef en ons moet goed doen aan ons medemens, veral aan die wat nie vir hulleself kan sorg nie. Wat beteken dit om jou vlekkeloos te bewaar? Dit beteken om jou te weerhou van die sondige aktiwiteite van die wêreld!

Word ons nie tog maar steeds gestraf nie?

Ek het reeds op verskeie plekke in die boek dit baie duidelik gemaak dat God nie meer siek maak nie as gevolg van die verlossingswerk van Christus aan die kruis. God straf nie meer nie want Jesus Christus het die straf eens en vir altyd vir ons gedra. God het Hom gestraf en daarmee is straf verby. Die enigste straf wat nog oorbly is die straf wat die onregverdige met sy dood self moet dra omdat hy vir Jesus Christus verwerp het. Die genade tyd van God het vir hom uitgehardloop en hy is vir altyd gedoem. Dit dan die rede hoekom ons nie die sondes van ons voorouers kan dra nie. Christus het hulle straf vir hulle gedra. As hulle sonder Jesus Christus tot sterwe kom gaan hulleself hulle eie straf moet dra. Ons is nie soos Christus wat ander mense se straf vir hulle kan dra nie. Nee, ons sal net ons eie straf kan dra as ons Christus verwerp het wanneer ons tot sterwe kom.

Maar as ons dan siek word as gevolg van ons eie sondige aktiwiteite en ongeloof, is dit dan nie maar net ‘n ander vorm van straf nie?

Nee, dit is ‘n natuurlike gevolg van sondige aktiwiteite. Om dit te illustreer moet ek ‘n paar scenarios bespreek.

Vrees, byvoorbeeld, is sonde. God se koninkryk beginsel rondom hierdie aspek is doodeenvoudig: Moenie vrees nie want Ek is met jou. Die hele Bybel wemel letterlik van al die Skrifgedeeltes en die beloftes van God dat ons nooit hoef te vrees nie. Hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Hy beskerm ons ten alle tye. Ons is absoluut veilig in die kokon van God se beskerming toe gewikkel. Niks kan deur God se beskerming, wat soos ‘n pantser is, penetreer om ons skade te berokken nie. Dit is gewaarborg! JY HOEF LETTERLIK GLAD NIE TE VREES NIE. Vrees is niks anders as ongeloof nie.

Daar is egter ‘n paar baie belangrike Skrifgedeeltes rondom hierdie aspek wat ons nie uit die oog moet verloor nie:

Psalm 91:5-6

5 Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,

6 vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!

Kyk weer na hierdie Skrifgedeelte. Daar is ‘n uitroepteken wat dit sterk beklemtoon. Ons hoef nooit te vrees nie. Dag of nag! Nooit nie.

Psalm 4:7-9

7 Baie sê: Wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van U aangesig, o Here!

8 Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is.

9 Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak; want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon.

Spreuke 3:24

23 Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie;

24 As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees

Mattheus 6:34

34 Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Filippense 4:6-7

6 Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

7 En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Johannes 14:27

27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Het jy dit in hierdie Skrifgedeeltes raakgesien? Uit bogenoemde Skrifgedeeltes kan ons duidelik sien wat die werklike oorsake van hartaanvalle is. Vrees, bekommernisse en spanning natuurlik! Beslis nie “verkeerde” eetgewoontes nie. Ons laat toe dat allerhande vrese ons harte ontstel en daarvan beswyk. Op ‘n ander plek in die Bybel sê die Skrif dat mense se harte sal beswyk as gevolg van vrees:

Lukas 21:26

en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.

Nee, hartaanvalle en beroertes kom nie van ongesonde eetgewoontes nie. In ‘n neutedop: Eetgewoontes kan jou beter of slegter laat voel, net soos voorskrif medikasie, omdat dit die simptome van siekte beïnvloed. Anders as voorskrif medikasie kan eetgewoontes nie siekte veroorsaak nie tensy jy substansies eet of drink wat net so aggressief soos voorskrif medikasie of dwelms is. Die leerstelling dat eetgewoontes siektes kan veroorsaak is net so ‘n vals leerstelling soos die bloedlyn vloeke leerstelling. Albei is georkestreer om jou siek te maak en siek te hou. Eet is nie sonde nie en kan daarom nie siektes veroorsaak nie. Daar is net twee uitsonderings en dit word hier onder behandel.

Dit help nie jy hou op eet nie. Dit kan niks verander nie. Bekering kan! Bekeer jou. Onderwerp jou aan God en weerstaan die duiwel. Maak seker jy hou jou nie besig met sondige aktiwiteite nie. Vernuwe jou gemoed. Kry jou siel in orde. Leer en mediteer die woord van God. Leer om God en sy woord te glo. Leer om nie te vrees nie. Lewe in harmonie met God, jouself en met mense. Leer om uit en deur die geloof te lewe. Wandel in opregtheid en in geregtigheid. Bedink net wat mooi en goed is. Vind vrede in God en sy woord. Wees oor niks besorg nie.

Om terug te keer tot die gevolge van vrees, moet ons ook kyk na die gevolge van geloof. Mense wat God vertrou het ‘n Goddelike vrede in hulle harte wat alle verstand te bowe gaan. Hulle siele is rustig in hulle. Hulle liggame is ontspanne want hulle vrees niks en niemand nie. Is dit moontlik om so te lewe? Beslis ja! Daar is baie mense wat so lewe. Omdat hierdie mense in vrede woon is nie net hulle gees nie maar ook hulle siele en hulle liggame in ‘n staat van rus. Dit wat in die geesteswêreld tot stand gekom het realiseer nou ook in die fisiese dimensie. Hulle liggame hoef nie gereed te maak vir vlug of veg nie.

Die teenoorgestelde vind egter plaas wanneer mense vrees. Vrees bring angs. Wanneer ‘n hasie vir ‘n jakkals weghardloop dan klop daardie hartjie verskriklik vinnig. Vrees laat die mens altyd weghardloop. Die mens wat vrees sien reuse. Hy sien altyd ‘n oormag. Hy sien groot en onoorkombare probleme. Soos ‘n bang hasie kruip hy weg wetende dat dit dalk nie gaan help om weg te kruip nie. Natuurlik gaan dit nie help nie. Dit wat hy vrees kom gewoonlik oor hom en hy byt in die stof. Dit is Skriftuurlik. Partykeer kry hy egter ‘n hartaanval of ‘n beroerte nog voor dit wat hy gevrees het hom beetkry.

Ek is steeds besig om te illustreer dat siekte nie straf is nie maar dat dit die natuurlike gevolge van sonde is. Mense wat vol vrees en bekommernis is kan nie ontspan nie. As mense chronies aan vrees of spanning ly word dit ‘n groot probleem. Hoewel dit nie nodig is nie vind daar allerhande chemiese reaksies in die liggaam plaas wat dit gereed maak vir vlug of veg. Kyk wat sê Rochélle Human hieroor:

Wanneer iemand ‘n situasie of iemand anders as ‘n bedreiging ervaar, reageer die senustelsel deur ‘n vloed streshormone soos kortisol en adrenalien van die byniere vry te stel. Die hartklop en asemhaling versnel, die bloeddruk styg, spiere trek saam, die sintuie verskerp en jy het meer energie. Die liggaam maak reg om te veg of te vlug – ‘n ingeboude verdedigingsmeganisme om oorlewing te verseker. Sodra die vermeende bedreiging verby is staak die hipotalamus in die brein gewoonlik dié boodskap na die byniere. Die byniere sal ophou adrenalien en kortisol vervaardig en die liggaam keer terug na sy gewone werking.

Wanneer ‘n persoon egter vir lang tydperke aan vermeende bedreigings blootgestel word, bly sy liggaam in die veg-of-vlug-toestand… Gevolglik kan kortisol- en adrenalienvlakke nie na normaal terugkeer nie. Die liggaam onderskei nie tussen alledaagse spanning, soos ‘n besige skedule of verkeersknoop en ‘n lewensgevaarlike situasie nie. Langtermyn-spanning kan tot ernstige siektes lei aangesien elke stelsel in die liggaam daar onder ly. Die immuunstelsel word onderdruk en die persoon is meer vatbaar vir infeksies. Bloeddruk, serumcholesterol en die risiko van hartsiekte en beroerte verhoog. ‘n Mens kan chroniese hoofpyn of migraine ontwikkel. Weens die chemiese reaksies wat met spanning in die liggaam plaasvind, kan chroniese spanning die liggaam se normale chemiese balans versteur. Chroniese spanning verander die suurkonsentrasie in die maag wat tot maagsere of ontsteking en sere in die kolon kan lei. Spanning verander die liggaam se insulienbehoefte en verhoog só veral die risiko in oorgewig mense om diabetes mellitus te ontwikkel.

Spanning word ook gekoppel aan ‘n verhoogde risiko om gewig op te tel. Navorsers aan die Ohio-Staat-universiteit se mediese kollege het bevind spanning verander die manier hoe die liggaam vetterige kos verwerk, berig Reuters. Dit kan ‘n mens se metabolisme vertraag en só tot gewigstoename lei.

Hoë spanningsvlakke kan ‘n negatiewe impak hê op geheue en konsentrasie, asook die vermoë om daaglikse uitdagings baas te raak. Volgehoue spanning kan ‘n onomkeerbare impak hê op dié deel van die brein wat buie beheer.

Iemand met chroniese spanning is vatbaarder vir depressie en angstoestande. Spanning word die meeste met neurose, gevolg deur depressie en ski­sofrenie gekoppel. Navorsing wys spanning en middeljariges kan die risiko van demensie, insluitend Alzheimer-siekte verhoog. ‘n Studie van die universiteit van Gotenburg in Swede wat verlede jaar in die joernaal Neurology gepubliseer is, het gevind angstige, jaloerse, buierige vroue is meer geneig om Alzheimer-siekte te ontwikkel as hul kalmer en minder gespanne eweknieë.

– Rochélle Human

Ek weet nie hoe akkuraat die stellings hierbo is nie maar ek dink ons kan sien dat vrees en spanning nogal groot probleme vir die mens veroorsaak. Dit is heel waarskynlik, naas die mediese professie, die enkele grootste faktor wat vir die meeste sterftes in die wêreld verantwoordelik is. Ons word nie gestraf nie maar ons pluk definitief die vrugte van dit wat ons saai.

Volgens Dr. Caroline Leaf is vrees, angs en chroniese spanning verantwoordelik vir onder andere die volgende siektes: Hartaanvalle en ander hart kondisies, hoë bloeddruk, beroerte, slagaarbreuk, spatare, suikersiekte, kanker, asma, allergieë, crohn se siekte, ekseem, neuron-dermatitis, konstipasie, diarree, braking, naarheid, krampe, maagsere, spierspasma en pyne, vrugbaarheid probleme, groei probleme in kinders, gewrigsontsteking, verkoue, depressie, allerhande fobies, paniek aanvalle, moegheid, uitputting, geheueverlies, rusteloosheid, lusteloosheid en slapeloosheid. Baie van hierdie siektes word deur ‘n verswakte immuunstelsel veroorsaak as gevolg van chroniese spanning. Ongeloof kos baie. Siekte en ellende is ‘n duur prys om te betaal vir ongehoorsaamheid en ongeloof.

Wanneer kinders van God ‘n baie intieme liefdesverhouding met Christus Jesus deel dan verdwyn vrees. Wanneer ons die diepte, die lengte, die breedte en die hoogte van sy liefde ken, dan verdryf die liefde die vrees na buite. God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie maar van liefde en selfbeheersing. Volgens Hebreërs 4:3 gaan ons wat glo sy rus in. Ons gaan nie in ‘n paniek in nie. Wanneer jy God se beloftes glo gaan jy in ‘n rus in en is jy nie bang vir môre nie. Jy het dan ‘n positiewe en ‘n rustige of ontspanne gesindheid en leefwyse. Mense wat nie gespanne is nie is baie gelukkiger en vroliker as mense wat gespanne is. Dit voorkom siektes:

Spreuke 17:22

n Vrolike hart bevorder die genesing, maar ’n verslae gees laat die gebeente uitdroog

Hierdie Skrifgedeelte bring ons by nog ‘n oorsaak van siekte. Dit sê hier dat ‘n verslae gees die gebeente uitdroog. Wat is die teenoorgestelde van vrolik wees? Hartseer natuurlik. Iemand wat chronies hartseer is het ‘n verslae gees. Dit veroorsaak allerhande been kondisies. Onder andere weet ons van osteoporose en kondisies met betrekking tot die uitdroging van beenmurg wat in hierdie kategorie val. Is dit sonde? Natuurlik is dit ‘n sondige aktiwiteit.

Die mens moet in hierdie lewe met allerhande emosies deel. Ook met pyn en verdriet. Die mens leef in en deur geloof en nie op gevoelens nie. Ons moet nooit toelaat dat ons emosies ons beheer nie. Ons het soveel seëninge en voorregte om voor dankbaar te wees. Ons kan nie ons oë net op seerkry fokus en daar kamp opslaan nie. As jy by “verdriet” kamp opslaan dan fokus jy eintlik op dit wat jy verloor het. Wie het jou van wat beroof? Wie het jou vreugde gesteel? Wat was jou vreugde? Is daardie ding vir jou so belangrik dat jy toelaat dat dit jou hele lewe oorheers? Is daardie ding meer werd vir jou as God? Is dit of hy of sy meer werd as diegene wat nog by jou is? Is dit meer werd as al die voorregte en seëninge in jou lewe? As dit is dan het dit of hy of sy ‘n afgod in jou lewe geword. Ek weet heling is nie altyd so maklik nie. Onthou net dat by God niks onmoontlik is nie. Gee hierdie groot seerkry oor aan Hom en vra Hom om jou hart te genees. Hy is getrou en Hy sal dit beslis doen as jy Hom toelaat.

Ons moet leer om God te gehoorsaam en sy woord te glo en te doen. Wanneer ons in die wil van God en in die geregtigheid van God wandel kan siekte geen vatplek kry nie. Dit kan nie op ons groei nie. Dit klink bekend nè. As die duiwel ons dan nie kan siek maak nie, hoe kry hy vatplek? Ek wil die antwoord op hierdie vraag tegnies illustreer:

Hoë bloeddruk kom as gevolg van ongehoorsaamheid aan God se woord. Dit veroorsaak spanning omdat ons as gevolg van ongehoorsaamheid begin teëspoed optel. Die mediese professie weet dat spanning hoë bloeddruk veroorsaak maar hulle ignoreer hierdie feit. Geneeshere skryf bloot bloeddruk medikasie voor en daarmee verseker hulle ‘n vaste inkomste vir ‘n baie lang tyd. Bloeddruk medikasie kan nie jou bloeddruk genees nie maar dit kan dit wel beheer.

Die duiwel speel natuurlik ‘n rol hier. Hy skets die donkerste prentjies aangaande jou toekoms. Hy maak jou bang. Hy maak jou bekommerd. Ons bekommer ons baie keer oor onbenullige goedjies. As dit nie werksprobleme is nie dan is dit bekommernisse oor finansies, kinders, skoonouers en wie weet wat nog? Dit word ‘n lewenstyl. Die werklikheid is dat die duiwel ons in ons langtermyn geheue geleer het om bekommernis en spanning deel van ons persoonlikheid te maak. Dit wat jy dink dit word jy. Dit terwyl Mattheus 6:34 ons bemoedig om nie bekommerd te wees nie:

Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Die duiwel leer jou om bang te wees sodat dit deel van jou persoonlikheid word. Die gedagtes word ‘n gevoel en die gevoel word ‘n werklikheid. Ons word wat ons dink. Na ‘n sekere tydperk, gewoonlik 21 dae, word hierdie negatiewe gedagtes deur middel van proteïne sintese permanent deel van ons biologiese sisteem. As gevolg van proteïne sintese het nuwe breinselle ontstaan, gegroei, met ander selle verbind en in die fisiese wêreld gemanifesteer. Wanneer dit gebeur het, verduidelik Dr. Henry Wright, dan word jy nou nie meer net versoek nie. Nee, nou het die wet van sonde deel van jou bestaan geword. Dan dra dit vrug en dit veroorsaak negatiewe omstandighede in ons liggame en in ons lewens. Die woord van God is nou nie meer deel van jou bestaan nie (in jou hart vasgemessel) maar negatiewe woorde van ongeloof het fisies in jou gemanifesteer. Nie net veroorsaak dit hoë bloeddruk en hartaanvalle nie maar ons sien negatiewe goed met ons gebeur. Wat ons gevrees het, dit het oor ons gekom.

Dr. Wright verduidelik wat in ons biologiese sisteem gebeur wanneer ons op negatiewe gedagtes top en kondisies soos byvoorbeeld hoë bloeddruk veroorsaak:

So, what happens in high blood pressure is this: As you become one with worry, the mind-body connection, through the limbic system, puts things in motion. The hypothalamus integrates a pathway to produce all kinds of neurological misfirings. The central nervous system, endocrine system and homeostasis are affected until finally you’re like a scarecrow flapping in the wind of a hurricane. All of this is because you think that is just who you are and physiological manifestations are occurring to prove it.

An imbalance of the sympathetic nervous system occurs. This causes the cell membrane of the cardiovascular system to narrow. The opening is not large enough to accommodate the volume of blood. That increases blood pressure. So you take a drug that is a beta blocker. That opens up the blood vessels. It appears you are out of danger.

But, do you still worry? Do you still have fear. Have you been sanctified. Are you a doer of the Word.? You are actually maintained by the same kingdom that gave you your disease.

In Galatians 5, Paul called pharmakeia witchcraft, a work of the flesh, because it it offers itself as a healing. It is not. It is disease management. Disease management means you are not healed. God does not want you to be managed; He wants you to be free of disease.

– Dr. Henry W. Wright

Hoe veroorsaak verdriet en chroniese hartseer beenmurg en ook ander siektes?

Dr. Henry W. Wright, ‘n mediese praktisyn, het redelik baie oor hierdie onderwerp in sy boek, A more excellent way to be in health, te sê gehad:

Do you know laughter can strengthen the immune system? It has been documented. Laughter causes the body to manufacture T cells and killer cells. A merry heart doeth good like medicine, but a broken spirit drieth the bones…What is in the bones? The immune system!

A broken spirit destroys the immune system… It is not chemicals or odors causing MCS/EI. The immune system is compromised because of fear and anxiety coming out of a broken heart. When you have a compromised immune system, you automatically have allergies.

– Dr. Henry W. Wright

Die teenoorgestelde van verdriet is vreugde. Ons immuunstelsel word sodoende versterk. Wanneer ons gesonde “T” selle en “killer” selle in ons immuunstelsel het, word vreemde of indringer selle vinnig en maklik vernietig. In normale omstandighede weet ons dit nie eens nie. Wanneer ons blootgestel word aan uitermatig baie indringer selle soos wanneer daar stofstorms of baie stuifmeel in die lug is mag dit effens ongerieflik wees maar ons hoef nie apteek toe te jaag vir medikasie nie. Selfs wanneer ons met parasiete in aanraking kom is ons liggame heeltemal in staat om dit te hanteer. Kyk wat sê Dr. Wright hieroor:

You don’t usually see parasites unless somebody has a compromised immune system. People often comes to me, especially with MCS/EI, and they say, I have parasites. I say, Oh well, no big deal. I don’t even bother ministering to the parasite issue. I am wasting my time. If you want to get rid of parasites, let’s go ahead and get the fear and anxiety dealt with because it may cause a weakened immune system.

When your immune system is healed, parasites don’t stand a chance. You can have a compromised immune system because of fear, anxiety and stress.

– Dr. Henry W. Wright

Die immuunstelsel is binne in die beenmurg gesetel. Chroniese hartseer en verdriet takel die mens se immuunstelsel af. Vrees, angs en spanning doen dieselfde. Dit breek ook die immuunstelsel af. Hierdie kondisies veroorsaak onder andere ‘n kondisie wat ons “veelvuldige chemiese sensitiwiteit” noem. Dit gee aanleiding tot ‘n hipersensitiwiteit vir allerhande chemikalie en ander substansies wat die liggaam binnedring. Persone wat hieraan lei ontwikkel allerhande allergieë vir chemikalie, stof, plante, stuifmeel en nog ‘n klomp ander substansies. Ons het altyd gedink dat ons eetgewoontes hierdie dinge veroorsaak. Nee, eetgewoontes affekteer wel die simptome daarvan maar is nie die oorsaak van hierdie kondisies nie. As jy die werklike wortel van die kondisie aanspreek dan klaar die fisiese simptome op ongeag wat jy eet.

Kyk wat sê Dr. Caroline Leaf van die immuunstelsel:

An illustration of when your system is out of balance is when your immune system becomes compromised. You may not know that your immune system kills most cancer cells. When cancer cells float around in your body, mighty little soldiers from your immune system destroy them – most of the time. If you are intensely worried, depressed, anxious or angry and constantly thinking of the event or person who caused you to be in that state, you can make stressors (or toxic thoughts) become stronger.

– Dr. Caroline Leaf

Volgens Dr. Caroline Leaf byt tot kankerselle in die stof as jou immuunstelsel normaal funksioneer. God het ons liggame wonderlik aanmekaar gesit. Ons liggame is in werklikheid in staat om allerhande gifstowwe, parasiete, indringer selle, virusse, bakterieë en allerhande goed wat ons liggame mag aanval, heeltemal gemaklik te kan hanteer. Dit dan ook die rede hoekom kos ons nie siek kan maak nie. Sondige aktiwiteite soos vrees en angs breek egter ons immuunstelsel af wat ons blootstel aan allerhande siektes. Inteendeel, die meeste siektes word deur vrees en angs veroorsaak. Hoekom? Omdat vrees en angs die teenoorgestelde van geloof is. Dit is die resultaat van ongeloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.

Nog ‘n oorsaak van been verwante siektes is jaloersheid, naywer en afguns. Om ander mense se goed te begeer is sonde. Om ander mense te verwens is sonde. Kyk wat sê Spreuke 14:30 daaroor:

‘n Rustige hart is die lewe vir die vlees, maar hartstog ‘n verrotting vir die gebeente.

Die KJV stel hierdie Skrifgedeelte baie duideliker: A calm and undisturbed mind and heart are the life and health of the body, but envy, jealousy and wrath are like rottenness of the bones

Osteoporose, rumatiek, jig, artritis, osteo-artritis en nog ander been verwante en gewrig verwante kondisies word deur afguns, jaloesie en naywer veroorsaak. Daar vind allerhande chemiese en ander reaksies in die menslike liggaam plaas wanneer ons sonde doen. Sonde vergiftig ons. Daar is ‘n klompie boeke op die mark wat hierdie reaksies verduidelik.

Dr. Henry W. Wright skryf in sy boek, A more excellent way to be in health, dat konstante selfhaat ‘n chemiese reaksie in die mens se liggaam veroorsaak. Hierdie chemiese reaksie veroorsaak eventueel dat wit bloedselle die organe aanval en beskadig:

Lupus is an autoimmune disease in which the white corpuscles attack the connective tissue of the organs. I ministered to a beautiful lady in California who has been healed of lupus. Lupus is rooted in extreme self-hatred, self-conflict and includes guilt. Performance also may be implicated.

– Dr. Henry W. Wright

Volgens Dr. Wright het die selfhaat, wat in die geestelike dimensie ontstaan het, eventueel in die fisiese dimensie gerealiseer. Wanneer dit realiseer val die liggaam homself aan deur sy eie selle te vernietig. Siekte kondisies soos jig, gewrigsontsteking, suikersiekte, veltering, veluitslag, rumatiek, inflammatoriese derms en buik absesse word ook deur selfhaat of self-konflik veroorsaak. Dit maak nogal sin. Dit is in werklikheid die voorloper van selfmoord.

Die natuurlike gevolge van sommige sondige aktiwiteite is redelik maklik om te verstaan. Ons kan almal nogal maklik die skade wat dwelms aan die menslike liggaam aanrig verstaan. Dwelms is redelik aggressiewe substansies wat, wanneer dit die liggaam binnedring, in ‘n redelike kort tydjie groot skade aanrig. Die liggaam se chemiese balans word erg versteur en dit op sigself veroorsaak ernstige kondisies. Dan is daar nog die werklikheid van die vernietiging van weefsel wanneer dwelms direkte kontak maak met selle, spiere, bloed en ander weefsel. Sommige dwelms vreet menslike weefsel letterlik weg soos suur.

Naas dwelms is daar voorskrif medikasie wat eintlik nie veel anders as dwelms is nie. As jy nog nooit die dokumentêre video getiteld, The Marketing of Madness gesien het nie, klik op die skakel hier onder en kyk sommer nou na hierdie drie minute uittreksel:

The Marketing of madness

Hierdie dokumentêre video is regtig skokkend. Die vollengte dokumentêre program is gratis op die internet beskikbaar en dvd’s kan oral gekoop word. Elke mens moet dit self kyk om die omvang van die kriminele ongerymdhede en ook die vernietigende gevolge van die Psigiatriese professie te verstaan. Kyk wat sê Ingri Cassel daarvan:

The Citizens Commission on Human Rights (CCHR) has been on the cutting edge of exposing the criminal enterprise we know as psychiatry. The documentary, Psychiatry: An Industry of Death, chronicled the sordid history of diagnosed mental illness and the birth of the psychiatric industry, and became CCHR’s classic debut in professional documentaries. Their latest documentary, The Marketing of Madness, is professionally produced and well organized – in three parts separated into 13 chapters, including a great booklet for summarizing what was presented, and ending with a list of 11 important actions that can be taken after viewing this shocking and compelling documentary.

The film starts out with a brief history of psychiatry and psychology, and how the drug industry reclassified apparent mental disorders of a soul/psyche basis to a brain disorder that required shock therapy, lobotomies and finally drugs (chemical lobotomies) for treatment. To date, psychiatrists have never had to prove that mental conditions they prescribe drugs for have a physical disease basis in the brain. Furthermore, no nutrient deficiency is ever explored in this Pharma-controlled racket to explain various mental anomalies such as depression, bi-polar, schizophrenia, etc., even though countless independent studies using orthomolecular nutrition and diet have been used successfully. Articles printed in medical journals and funded by drug companies claim there is a chemical imbalance in the brain for which psychotropic drugs are necessary to correct the imbalance despite the fact there are no tests performed to support such a claim.

So who was the man historically responsible for this focus on drugging for mental conditions? None other than Sigmund Freud, the man responsible for explaining away parental incest with the Oedipus and Electra complexes, and much more… Freud created a major cocaine epidemic throughout Europe, benefiting Merck and Parke-Davis and making $millions. When this scam was exposed, psychiatrists turned to amphetamines until these drugs were also discovered to be highly addictive, ineffective and toxic.

In 1952 psychiatrists published the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) that listed 112 mental disorders that were based on psychiatrists voting for each disorder that is included. With each new edition of the DSM, the number of voted-on behaviors expanded and now encompasses whole population segments. The latest one being voted on will include such behaviors as internet surfing addiction, religious preoccupation and political conspiracy paranoia, making sure the entire population can be classified as mentally ill to justify the need for drugs. In 2007, the market for anti-psychotic drugs was a $22.8 billion a year industry.

– Ingri Cassel

Die fundamentele oogmerk van die Psigiatriese professie en Farmaseutiese maatskappye is om geld te maak ongeag hoe mense se lewens daardeur verwoes word. Hulle rig waarskynlik meer skade aan as die onwettige dwelmhandel en maak waarskynlik ook meer geld as hulle. Alles wettiglik natuurlik!

Hierdie is net ‘n kort lysie van newe-effekte van Psigiatriese medikasie soos Chlorpromazine (Thorazine), Haloperidol (Haldol), Perphenazine (generies), Fluphenazine (generies), Risperidone (Risperdal), Olanzapine (Zyprexa), Quetiapine (Seroquel), Ziprasidone (Geodon), Aripiprazole (Abilify), Paliperidone (Invega), Lurasidone (Latuda), Fluoxetine (Prozac), Citalopram (Celexa), Sertraline (Zoloft), Paroxetine (Paxil) and Escitalopram (Lexapro), Olanzapine (Zyprexa), wat voorgskryf word vir mense met ernstige depressie wat hallusineer of aan illusies ly, Aripiprazole (Abilify), Risperidone (Risperdal), Ziprasidone (Geodon), Clozapine (Clorazil), Lurasidone (Latuda), Clonazepam (Klonopin), Lorazepam (Ativan), wat vir sosiale fobia voorgeskryf word, wat vir paniek voorgskryf word, Alprazolam (Xanax), wat ook vir paniek voorgeskryf word, Methylphenidate (Ritalin, Metadate, Concerta, Daytrana), Amphetamine (Adderall), Dextroamphetamine (Dexedrine, Dextrostat):

Die newe-effekte is die afplatting van emosies, fisiese skade aan interne organe, gevoel van hopeloosheid, depressie, agteruitgang van breinfunksie, breinskade, korttermyn geheueverlies, bewing, onwillekeurige spier aksies, jeuking, suikersiekte, dissosiasie, konsentrasie probleme, aggressie, moegheid, lomerigheid, duiseligheid, hallusinasies, akute geheueverlies, vertraging van groei in kinders, gewigsverlies, gewigstoename, maniese gedrag, stadige, vinnige en onreëlmatige hartklop en ander hartsiektes, nier skade, lewer skade, Parkinsonsiekte, pankreas skade, skielike dood, brein krimping, angs, hoofpyne, naarheid, slaaploosheid, frustrasie, seksuele probleme, probleme met menstruasie, droë mond, konstipasie, blaas probleme, dubbel visie, veluitslag, spierspasma, maagsere, inwendige bloeding, rusteloosheid, koördinasie probleme, dorstigheid, skielike bewusteloosheid, epileptiese aanvalle, spraak probleme, swelling van oë, gesig, lippe, tong, keel, hande, voete, enkels en bene, maagpyn, braking, anoreksie, verloor eetlus, omgekrapte maag, deurmekaarheid, nagmerries, fisies swak, senuweeagtigheid, lighoofdigheid, slaaploosheid, uitputting, koue hande, waardeloosheid, selfmoord gedagtes en aksies, bekommerdheid, paniek aanvalle, toename van kanker, geïrriteerd, tree op sonder om te dink, persoonlikheid veranderinge, abnormale opgewondenheid en nog vele ander. Medikasie is werklik ‘n baie groot oorsaak van siektes. Dit veroorsaak biologiese veranderinge in ons liggame wat vir al hierdie newe-effekte verantwoordelik is. Ons kon soveel probleme uitgeskakel het as ons net maar die ouderlinge ingeroep het om vir ons te bid.

Dit is ook redelik maklik om te verstaan hoe nikotien in die longe saampak en dit oor ‘n tydperk beskadig. Sigarette bestaan uit meer as 19 bekende chemikalie wat skade aan menslike weefsel aanrig. Dit affekteer die mens se gemoedstoestand, dit veroorsaak meer speeksel as wat nodig is, dit versnel die hartklop ritme met tien tot twintig slae per minuut, en dit verhoog bloeddruk. Almal kan verstaan dat weefsel beskadig word en onderdruk word en verstop word tot permanente skade soos longkanker en emfiseem veroorsaak word.

Dit is ook redelik maklik om die natuurlike gevolge van alkoholmisbruik te verstaan. Dit is ‘n bekende feit dat alkoholiste se lewers kan bars of ophou funksioneer. Dan is dit ook maklik om te verstaan hoe alkoholmisbruik lewens in tronke verwoes, huishoudings verwoes, verhoudings verwoes, kindermishandeling veroorsaak, beserings en dood in motorongelukke veroorsaak en dies meer.

Die gevolge van ongeloof, vrees, spanning, jaloesie, bitterheid, onvergewensgesindheid, haat, en naywer is effens moeiliker om te verstaan maar dieselfde beginsels tree in werking wat net soveel skade aanrig. Dan is daar sekerlik sondige aktiwiteite wat siekte, ellende en tragedies in ons lewens veroorsaak wat ons nie verstaan nie. Ons weet nie presies wat in die menslike liggaam, in die geesteswêreld en in ons lewens gebeur as ‘n direkte gevolg daarvan nie. Ons weet nie presies wat dit tot stand bring nie. Een ding is egter verseker; in hierdie lewe het alles ‘n gevolg. Elke besluit wat ons neem en elke aksie wat ons uitvoer sit altyd ‘n kettingreaksie aan die gang. As dit iets moois en goed is dan bring dit positiewe resultate. As dit iets leliks, sonde of sleg is, dan bring dit negatiewe dinge tot stand. Nee, dit is nie straf nie mense. Ons maai wat ons saai. Siekte en ellende is altyd die natuurlike gevolge van sonde.

HOE AFFEKTEUR MEDIKASIE EN VOEDSEL DIE MENSLIKE LIGGAAM?

Die chemiese inhoud van die menslike liggaam is baie kompleks. Daar is baie boeke beskikbaar wat deur mediese dokters en wetenskaplikes geskryf is wat die chemiese samestelling van die menslike liggaam breedvoerig verduidelik. Ek beveel veral Dr. Caroline Leaf se boeke, Who switched off my brain? en ook Maak ‘n kopskuif!, sterk aan omdat dit uit ‘n Christelike oogpunt geskryf is. Sy verduidelik in haar boeke hoe die geestelike dimensie van die mens uiteindelik die fisiese dimensie affekteer.

Dit is vanselfsprekend dat dit wat ons eet en dit wat ons drink die chemiese balans in ons liggame kan beïnvloed en versteur. Wanneer ons aggressiewe substansies soos dwelmmiddels gebruik kan dit ‘n groot impak op en in ons liggame hê. Wanneer ons medikasie gebruik kan dit ook ‘n baie groot impak op ons liggame hê. Voorskrif medikasie is in werklikheid niks anders as dwelmmiddels nie en somtyds net so gevaarlik en net so dodelik. Dan het selfs voedsel en vloeistowwe wat geskik is vir menslike gebruik ook ‘n impak op die chemiese balans van die liggaam.

Ons weet dat dwelmmiddels en ook medikasie definitief siektes en selfs sterftes kan veroorsaak. Dit is ‘n voldonge feit. Die mediese professie sluit selfs sodanige sterftes in by hulle statistieke. Volgens wet moet ‘n volledige skriftelike beskrywing van medikasie met die newe-effekte, die registrasie besonderhede en ander besonderhede in die verpakkingsmateriaal van alle medikasie ingesluit word. Dit staan bekend as die “verpakking insetsel”. Het jy al die newe-effekte van medikasie gelees? Dit is skokkend hoeveel newe-effekte deur medikasie veroorsaak word. In menig van hierdie insetsel word mense selfs gewaarsku dat dit tot sterftes kan veroorsaak. Tog gebruik mense hierdie medikasie asof daar niks met dit verkeerd is nie. Baie van die siektes wat mense vandag onder lede het is siektes wat deur medikasie veroorsaak is.

Hoe funksioneer medikasie?

Medikasie kan nie op die werklike oorsake van siekte fokus nie omdat siekte ‘n geestelike oorsprong het. Die wortel van die kwaad lê in die geestelike dimensie van die mens en is dus heeltemal ontoeganklik vir die mediese professie. Die medici is daarom toegespits op die fisiese simptome van siekte. Selfs operasies is op die simptome of die fisiese manifestasies van siekte gefokus. Hulle het geen ander keuse nie. Die medici het geen toegang tot die geestelike dimensie van siekte nie tensy die dokter ook ‘n Gees vervulde kind van God is en ook net wanneer hy vir jou bid. Die “pil” en die “mes” kan net die fisiese beïnvloed en nie die geestelike nie.

Hoe funksioneer chemiese medikasie? Sekere chemikalie (medikasie) het verskillende effekte op menslike weefsel en ook op die chemiese balans van die menslike liggaam. As gevolg van die verskillende reaksies wat sondige aktiwiteite in die liggaam veroorsaak, ontstaan daar afwykings in die liggaam. Ons het genoem dat vrees en spanning byvoorbeeld die suurkonsentrasie in die maag kan verander wat tot maagsere of ontsteking en sere in die kolon kan lei. Spanning verander die liggaam se insulienbehoefte en verhoog só veral die risiko in oorgewig mense om diabetes mellitus te ontwikkel. Die mediese professie het medikasie ontwikkel wat hierdie chemiese wanbalanse tydelik kan herstel. Wanneer die medikasie egter uitgewerk het verskyn die wanbalans weer. Dit kan nie anders nie omdat die wortel wat hierdie wanbalans veroorsaak nie verwyder is nie. Net die eindresultaat of die fisiese simptome van die siekte is behandel.

Terwyl die persoon nie met vrees en spanning deel nie sal hierdie kondisies deel van sy lewe bly. Die gevolg is dat mense lewenslank hierdie kondisies kunsmatig met medikasie manipuleer en beheer. In die proses word daar egter, as gevolg van newe-effekte, groter skade aan die liggaam aangerig. Hierdie medikasie veroorsaak ander chemiese wanbalanse in ander areas van die liggaam en kan selfs van die weefsel en organe beskadig. Baie mense se niere, ander organe en weefsel word beskadig en hierdie mense moet eventueel ander medikasie gebruik om die nuwe kondisies te behandel. Dit is die bose kringloop wat die mediese professie veroorsaak het. Nou kan ons verstaan hoekom 999,936 mense jaarliks in die VSA sterf as gevolg van reaksies op medikasie en ander mediese behandeling.

Daar bestaan nie soiets soos ‘n ultimatiewe wondermiddel nie. Daar is baie mense wat baie hoopvol is ten opsigte van die ontwikkeling van die mediese professie. Almal wag met hoopvolle afwagting vir een of ander wondermiddel en ander mediese deurbrake wat tot grootskaalse genesing van baie siektetoestande sal lei. Dit is waar dat die mediese professie ontwikkel en verbeter. Hierdie ontwikkeling lei egter net tot beter siekte beheer en nie tot die genesing van siektes nie. Die mediese professie sal mense sekerlik langer en beter aan die lewe kan hou maar genesing sal buite hulle bereik bly. Antibiotika, wat bakterie vernietig, teenmiddels vir slangbyt en nog ander medikasie is genadiglik goeie wondermiddels wat deur die mediese professie ontwikkel is. Die ontwikkeling van hierdie tipe medikasie is egter baie beperk. Daar sal sekerlik nog ander medikasie ontwikkel word wat as wondermiddels beskou gaan word wat sekere kondisies gaan genees. Daar sal egter, myns insiens, nooit werklik ‘n dinamiese wetenskaplike wondermiddel ontdek word nie en daar sal nooit grootskaalse deurbrake met betrekking tot die genesing van siektes gemaak word nie. Hoekom nie? Die mediese professie ondermyn die straf van God. Dit probeer die gevolge van sonde omseil. Die Godgegewe Wondermiddel vir genesing is Jesus Christus en Hy alleen. Genesing volg op bekering en ‘n gehoorsame lewenswandel. Dit is ‘n wet in die koninkryk van God en dit is hoe dit gaan bly. Ons sal nooit die gevolge van ‘n sondige lewe kan omseil met pilletjies en operasies nie. Die gevolge van ons sondes sal ons wel inhaal.

Dit is voor die hand liggend dat die mediese professie hierdie stellings heftig sal ontken en nie daarmee sal saamstem nie. Hulle sal hulle stellings met allerhande wetenskaplike navorsing probeer staaf en hulle bestaansreg heftig verdedig. Natuurlik het hulle bestaansreg. Al is dit net die bestaansreg wat ongelowige mense daaraan gee. As dit nie vir hulle was nie sou baie mense lankal dood gewees het. Die mediese professie is egter nie die antwoord op genesing nie. Jesus Christus is.

Dieselfde is waar vir die voedsel bedryf. Voedsel het nie naastenby dieselfde effek op die menslike liggaam as dwelms en medikasie nie. Dit het ‘n baie ligter effek op die simptome van siekte en staan daarom nog ‘n minder kans om siekte te genees of te voorkom. As ons byvoorbeeld ‘n wanbalans ten opsigte van die suurinhoud in ons liggame met voedsel probeer manipuleer gaan ons nie baie suksesvol wees nie. Voedsel is nie medikasie nie. Voedsel is nie so ‘n aggressiewe chemiese substansie soos dwelms en medikasie nie. Nie een van hierdie drie substansies is werklik die oplossing vir siektes nie. Dit het nie werklik genesing kwaliteite nie. Die doel van voedsel is om energie aan die liggaam te verskaf en om die chemiese balans van die liggaam te handhaaf. Voedsel is deur God gegee om die menslike liggaam in stand te hou, nie te genees nie en ook nie om siektes te voorkom nie. God het selfs duidelike voorskrifte gegee oor wat ons mag eet.

Dieselfde met liggaamsoefening. Net soos goeie voedsel het goeie liggaamsoefening ook ‘n positiewe invloed op die menslike liggaam. Dit laat die hart vinniger klop wat ‘n toename van bloedtoevoer veroorsaak. Dit bring meer suurstof na die brein en maak die brein en ons organe skoon. Dit verbeter ons gemoedstoestand. Liggaamsoefening help ook om nuwe breinselle te genereer en dit help ons ook om meer gefokus te wees. Ons voel sommer baie beter wanneer ons fiks is en ook wanneer ons reg eet. Tog kan oefening, nes voedsel, nie werklik siekte voorkom of genees nie. Dit het ek net terloops genoem ingeval iemand daaroor wonder.

Om terug te kom na die invloed van voedsel op die liggaam wil ek dit net weer met medikasie vergelyk. Mense gebruik soms anti-histamien om sinusitis te beheer. Dit is ‘n aggressiewe medikasie en het wel ‘n invloed op die simptome van allergieë. Dit het egter maar beperkte sukses. Ondanks die chroniese gebruik van hierdie tipe medikasie kan hulle net nie van sinusitis ontslae raak nie. Partykeer gaan dit beter en ander keer weer slegter. Operasies en medikasie kan nie sinusitis genees nie. Dit kan dit slegs beheer. Die effek wat voedsel op die simptome van sinusitis het is glad nie noemenswaardig nie. Dit het nie ‘n kat se kans om sinusitis te genees of te beheer nie. Mense wat op sekere eetgewoontes staatmaak om sekere kondisies te genees of te voorkom mors hulle tyd. Net so min as wat die mediese professie en medikasie werklik siektes kan genees, net so min kan eetgewoontes of sekere voedsel dit doen. Siekte het ‘n geestelike oorsaak en net bekering kan dit genees en in sekere gevalle het ons Goddelike genesing nodig. Hoekom net in party gevalle? Party kondisies klaar sommer vanself op wanneer die wortel van die kwaad verwyder is. Vir ander kondisies, as gevolg van permanente skade wat reeds aangerig is, het ons Goddelike genesing nodig.

Sinusitis word veroorsaak wanneer vrees en spanning die liggaam se immuunstelsel afbreek. “T” selle en “Killer” selle word nie geproduseer nie en die liggaam het nie die vermoeë om die effek van indringer selletjies en substansies soos chemikalieë, stof en stuifmeel te neutraliseer, te vernietig of te beveg nie. Chroniese spanning en vrees, as gevolg van die afbreking van die liggaam se immuunstelsel, maak die liggaam sensitief vir vreemde substansies. Die betrokke persoon ontwikkel allerhande allergieë omdat die immuunstelsel nie die vreemde substansies kan vernietig en uitskei nie. Jy kan maar jou eetgewoontes verander soos jy wil. Jy gaan nie van sinusitis ontslae raak tot jy met vrees en spanning gedeel het nie.

Ek myself het ‘n chroniese oogontsteking (Blepharitis) onder lede gehad. Daarmee saam het ek ook ‘n swaar chroniese sinusitis kondisie asook ‘n jig probleem gehad. Hierdie drie kondisies het my letterlik vir jare geteister. Ek moes chroniese medikasie vir al drie gebruik om dit te beheer. Al drie kondisies was uiters ongerieflik wanneer ek nie medikasie gebruik het nie. My oë het sonder die medikasie so gebrand dat ek naderhand nie kon werk nie. Die jig het my hele liggaam vergiftig en die sinusitis het een van my kiestande chronies laat pyn, hoofpyn veroorsaak asook long kondisies veroorsaak. Ek was onder die indruk dat my eetgewoontes hierdie kondisies veroorsaak het. Soveel so dat ek uit pure moedeloosheid my eetgewoontes verander het. Dit het egter geen verandering teweeggebring nie.

Ek het eventueel die waarheid omtrent die werklike oorsake van siektes verstaan. Die oomblik toe ek besef dat dit nie my eetgewoontes is wat hierdie drie kondisies veroorsaak nie maar vrees en spanning, het ek my bekeer daarvan en God gevra om my te help om nie te vrees nie. Ek het God begin vertrou vir Goddelike instandhouding, Goddelike genesing, Goddelike beskerming en Goddelike voorsiening. Daar het toe ‘n merkwaardige ding gebeur. Al drie hierdie kondisies het my liggaam op een dag verlaat. Ek het eers ‘n week later besef dat ek nie meer las daarvan het nie. Ek het nooit weer las daarvan gehad nie al gebruik ek geen medikasie daarvoor nie. Tog eet ek soos ek altyd geëet het. ‘n Duidelike bewys dat die kondisies nie deur eetgewoontes veroorsaak was nie. Dit is nogal opmerklik dat daar menige Skrifgedeeltes regdeur die Bybel is wat duidelik bevestig dat siekte ‘n gevolg van sonde is. Dan is daar een Skrifgedeelte wat bevestig dat alles wat God gemaak het goed is om te eet (1 Timotheus 4:1-5). Daar is geen Skriftuurlike gronde vir ‘n teenargument nie: Daar is nêrens in die hele Bybel ‘n enkele Skrifgedeelte wat bevestig dat eetgewoontes siekte veroorsaak nie. Dan is daar ook nie ‘n enkele Skrifgedeelte wat bevestig dat siekte nie die gevolge van sonde is nie. Die Skepper van die mens en van siekte maak nie foute nie. Die stellings dat voedsel mense siek maak is nie die waarheid nie.

Die Bybel sê dat dit wat ons vrees en dit wat ons glo oor ons kom. Ek het ‘n baie sterk vermoede dat kos ons siek maak net omdat ons so glo. Dit is nie veronderstel om ons siek te maak nie. Net so bring ons ook bloedlyn vloeke oor ons al bestaan dit nie. Wanneer ons ‘n leuen glo word dit ‘n werklikheid in ons lewe. Die Bybel sê baie uitdruklik dat bloedlyn vloeke nie bestaan nie. Dit sê baie duidelik dat die Vader nie die sonde van die seun kan help dra nie en dat die seun nie die sonde van die vader kan help dra nie. In Romeine 14:14 sê ‘n Heilige Gees geïnspireerde Paulus dat geen voedsel onrein is nie. Tog, ondanks hierdie feit, as iemand glo dat dit onrein is dan is dit vir so ‘n persoon onrein. As jy glo dat daar bloedlyn vloeke werksaam in jou lewe is dan is dit so. As jy glo dat voedsel jou siek maak dan is dit so. Ek is oortuig daarvan.

Romeine 14:14

Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein.

Die Bybel sê baie uitdruklik dat siekte straf is en dat siekte die gevolg van sonde is. Die Bybel kan dit nie duideliker stel nie. Daar is nie ‘n enkele Skrifgedeelte wat sê dat voedsel siektes veroorsaak nie. Die mens word nie ‘n enkele keer in die hele Bybel deur God die Vader, Jesus Christus die Seun of deur die Ou-Testamentiese profete of deur die Nuwe-Testamentiese apostels en ander dissipels teen voedsel of teen verkeerde eetgewoontes gewaarsku nie. Onthou, God is die Skepper van die mens en van siekte. God is die mees ingeligte Wese wat bestaan. Niemand kan Hom enigiets leer nie.

Enige instruksies oor kos in die Ou Testament het niks met gesondheid te doen gehad nie maar alles oor die wet van God met betrekking tot “rein” en “onrein” diere. Rein en onrein diere was skadubeelde vir sonde (onrein diere) en vir gehoorsaamheid (rein diere). In die Nuwe Testament is al hierdie wette opgehef. Jesus het gesê dat ons alles kan eet want niks wat by die mond ingaan maak ons onrein nie. Dit is wat uit die hart uitkom wat onrein maak.

Kos is nie ongesond nie. Daar is nie een enkele Skrifgedeelte in die hele Bybel wat hierdie vals leerstelling kan staaf nie! Inteendeel, kyk wat sê die Bybel oor kos en oor eetgewoontes:

1 Timotheus 4:1-5

1 MAAR die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

2 deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,

3 wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.

4 Want ALLES wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;

5 want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

Die belangrikste gedeelte in hierdie Skrifgedeelte lees ons in vers vier. Dit sê dat ALLES wat God geskape het om te eet goed is. Dit gaan sover as om te sê dat NIKS verwerplik is nie. Hoekom nie? Want dit word met danksegging ontvang en dit word deur die gebed geheilig. Wat beteken die woordjie geheilig? Heilig beteken eenkant neergesit of afgesonder vir ‘n spesifieke doel. In hierdie geval word die voedsel wat ons gaan eet deur middel van gebed en geloof afgesonder vir ons liggame. Wat maak die verskil? Wanneer voedsel geheilig word, word dit deur God geseën om ons liggame positief te beïnvloed. Dit maak die voedsel goed vir ons liggame. Dit beteken dat voedsel deur geloof en deur gebed geheilig en afgesonder word vir vir gebruik en vir ons liggame.

In die Ou Testament was die Israeliete nie geoorloof om vark te eet nie omdat dit ‘n onrein dier was. Wat beteken dit? Dit beteken God het ‘n vark as ‘n skadubeeld vir wêreldse sondes gebruik. Andersins sou daar nie en is daar steeds niks met die eet van varkvleis verkeerd nie. God het varke egter as ‘n tipe van sonde beskou omdat varke ‘n tipiese vuil, modderige leefwyse handhaaf net soos die goddelose ongeredde mens. Varke doen wat hulle wil en gee nie om om vol modder en gemors te word nie. Hulle gee nie om as hulle stink nie en gee nie om as hulle walglik en verwerplik vir mense is nie. So ook ongeredde of goddelose mense.

Hoekom is varke in die Nuwe Testament skielik geskik om geëet te kan word? Wat het verander? Het varke skielik gesond geword? Het varke skielik rein geword? Dit het beteken dat die tyd van skadubeelde en tipes verby is omdat Jesus Christus letterlik alle Ou-Testamenties tipes en skadubeelde in die Nuwe Testament verwesentlik het. Vandag is alle diere rein. God gebruik nie meer die “rein” en “onrein” diere simboliek om die mens mee te leer en te onderrig nie. In die Nuwe Testament is alles geoorloof om te eet want dit is nie wat ons eet wat ons onrein maak nie maar dit wat uit die hart kom. Is dit sonde om vark te eet? Nee, natuurlik nie. Varke is vandag ook rein diere. Inteendeel, alle diere is vandag rein diere. Of nog beter gestel, rein of onrein het niks met diere te doen nie en ook niks met eet te doen nie. Dit het alles te doen met wat jy in jou hart vertroetel. Is die vark vandag onrein tot ons aan tafel daaroor bid of is varke rein ongeag of ons bid of nie? Natuurlik is dit rein ongeag of ons oor dit bid of nie. Hoekom? Want ons maak nie kos rein omdat ons daaroor bid nie. Want dit is nie kos wat onrein is nie maar dit wat uit die hart kom. Nou hoekom moet ons dan oor die voedsel bid? Want ons dank God vir die voedsel en God seën die voedsel in ons liggame sodat dit ons liggame voed en sodat dit goed is vir ons liggame. Hoekom? Sodat as daar iets verkeerd met die voedsel is, byvoorbeeld giftig is of wanneer daar bestanddele in die voedsel is wat nie goed vir die liggaam is nie, die seëning van God daardie voedsel geskik maak vir gebruik. Exodus 23 beklemtoon die feit dat God, omdat ons Hom dien, ons water en ons voedsel sal seën en siektes uit ons midde verwyder. Hy seën die voedsel en die water in ons liggame!

Exodus 23:25-26

25 En julle moet die Here julle God dien; dan sal Hy jou brood en jou water seën, en Ek sal siektes uit jou midde verwyder.

26 Daar sal geen misdragtige of onvrugbare in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae vol maak.

In Genesis 9 gee God die mens toestemming om alles wat beweeg te mag eet. Ook alle plante was geoorloof om te eet. Hierdie instruksie aan Noag en sy familie was lank voor God se verbond met Israel. Toe het die simbolisering van rein en onrein diere nog nie bestaan nie. Noag en sy familie, kon net soos ons vandag, enige dier eet wat bestaan het.  

Genesis 9:3

Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle.

Dit stem ooreen met 1 Timotheus 4:1-5 wat sê dat alles geoorloof is om te eet en dat NIKS verwerplik is nie.

Psalm 132:15

Sy voedsel sal Ek ryklik seën, sy behoeftiges versadig met brood;

God seën ons voedsel sodat dit goed is vir ons liggame. Elisa het ‘n giftige kooksel vir mense voorgesit wetende dat dit giftig is. In die geloof het hy dit tog voorgesit en niemand het iets oorgekom nie. Ons lewe in geloof mense. As jy nie glo dat God voedsel kan seën sodat dit jou geen skade kan doen nie, al is dit giftig, dan sal dit vir jou so wees. Ons kry wat ons glo!

Mense van ander gelowe, soos Islam, halaal hulle voedsel. Waar kom hierdie praktyk vandaan? Hulle het dit by die Christene gesien natuurlik. Die duiwel kan baie goed na-aap. Vroeë Christene het geweet dat God voedsel en water seën sodat dit geskik is vir menslike gebruik. Selfs as ons nalaat om oor ons voedsel te bid is ons liggame se verdedigingsmeganismes steeds ten volle in staat om ons teen indringer selle en substansies te beskerm. Ons maak dit net makliker vir ons liggame om oor ons voedsel te bid sodat God dit in ons liggame seën.

God het ons liggame gemaak om die voedsel wat ons eet te kan hanteer. Enige parasiete of bakterieë of virusse wat ons liggame deur middel van voedsel of water binnedring behoort ons nie skade aan te rig nie. Die liggaam se verdedigingsmeganismes is heeltemal in staat om hierdie indringer selletjies te vernietig. Selfs die gifstowwe wat op allerhande maniere soos tydens verpakking in ons voedsel kom staan nie ‘n kat se kans teen die liggaam se verdedigingsmeganismes nie. Dit is ‘n gekomprimeerde immuunstelsel wat veroorsaak dat ons siek word, nie die voedsel nie.

Dit beteken nie ons kan wegvlieg en eet soos ons wil nie. Nee, ons moet gedissiplineerd wees wanneer dit by kos en vloeistowwe kom. Elke mens moet toesien dat hy ‘n gebalanseerde dieet volg.

Die enigste gevalle waar voedsel ons siek kan maak is wanneer ons te veel eet of te min eet!

Wanneer mense geen voedsel het nie gaan hulle dood van hongersnood. Wanneer mense te min eet of nie die regte voedsel inkry nie kan dit beslis siektes veroorsaak. Jou liggaam het kos vir energie nodig om te beweeg, beskadigde selle en weefsel te herstel, infeksie te beveg en te groei en so meer. Daar is vyf hoofgroepe voedingstowwe: Proteïene, koolhidrate, vette, minerale en vitamiene. Tekorte aan hierdie voedingstowwe veroorsaak byvoorbeeld skeerbuik, ragitis, die aftakeling van rooibloedselle en nog ander kondisies. Wanneer ‘n mens egter ‘n gebalanseerde dieet volg wat al hierdie voedingstowwe in het, dan kan voedsel jou nie siek maak nie.

Ons hoef regtig nie ‘n groot verskeidenheid van hierdie voedingstowwe te eet nie. Net ‘n genoegsame en gereelde inname van die basiese voedingstowwe is genoeg. Solank dit net al vyf die basiese voedingstowwe bevat. Hier is ‘n riglyn, met betrekking tot die hoeveelheid voedsel wat daaglikse ingeneem moet word, uitgereik deur die Australiese voedsel en kruideniersware raad en die FSC:

According to the FSC, a balanced diet for an average adult is made up of the following nutrients each day:

Nutrient

Quantity Per Day

Energy

8,700 kilojoules

Protein

50 grams

Fat

70 grams

Carbohydrates

310 grams

Sugars

90 grams

Sodium (salt)

2.3 grams

Dietary Fibre

30 grams

Saturated Fatty Acids

24 grams


The FSC lists the above reference values for daily intake levels based on an average adult diet of 8,700 kJ.  However, an individual’s intake may vary depending on their energy needs and lifestyle.

– Australian food and grocery council

Natuurlik moet ons genoeg water ook drink. Die meeste mense kan, al gaan dit partymaal ‘n bietjie knyp, tog bogenoemde voedsel gereeld inneem. In Suid-Afrika sal baie min mense of ‘n baie klein persentasie van ons landsburgers ‘n probleem in hierdie area ondervind.

Te veel voedsel kan ook siektes veroorsaak. Mense wat vraatsugtig en oorgewig is veroorsaak baie stremming op hulle organe en gewrigte en dit lei definitief tot ongewenste kondisies. In Suid-Afrika mag daar dalk ‘n redelike persentasie van ons landsburgers probleme in hierdie area ondervind.

Voedsel veroorsaak egter ‘n baie klein persentasie van siektes. Ek het genoem dat hierdie oorsake nie so onskuldig is nie. Ons het ‘n verantwoordelikheid teenoor ons eie liggame en behoort nie te veel of te min te eet nie. Ons behoort ‘n balans te handhaaf met betrekking tot die hoeveelheid voedsel wat ons inneem. Voedsel veroorsaak egter nie die siektes wat die mediese professie so algemeen verkondig nie. Omdat die medici nie die werklike oorsake van baie siektes kan bepaal nie skryf hulle dit gereeld en meedoënloos aan voedsel toe en ook aan die gebrek aan liggaamsoefening. Voedsel, liggaamsoefening en genetiese oorerwing het die sondebokke van die mediese professie geword. Dit terwyl al drie glad nie of bitter min die skuld moet kry. Die mediese professie moes fisiese oorsake van siektes vind. Dit versterk hulle bestaansreg. As hulle ruiterlik die werklike (geestelike oorsake) van siektes aanvaar en erken, moet hulle noodgedwonge ook die bediening van genesing aan die kerk teruggee en dit is nie ‘n goeie besigheid besluit nie.

Mense moet in geloof lewe. Ons is veronderstel om Jesus Christus so gou as moontlik aan te neem en sy beloftes so gou as moontlik deel van ons lewens te maak. Behalwe vir Goddelik beskerming, Goddelike instandhouding en Goddelike genesing is daar ook Goddelike voorsiening.

Mense wat nie glo dat Jesus Christus vir ons sonde aan die kruis gesterf het nie gaan, as hulle Hom nie aanneem as hulle Verlosser nie, die hel as voorland hê. Mense wat nie glo dat Hy vir ons genesing gebring het nie gaan siek bly. Mense wat nie glo dat Hy hulle in alle omstandighede kan beskerm teen alle boosheid of gevare nie, gaan beroof, beseer en gedood word. Mense wat nie glo dat Hy vir ons bonatuurlik voorsien nie gaan arm bly. Dit dan die rede hoekom ek elders genoem het dat daar oorsake van siekte is wat dalk onskuldig lyk maar nie is nie. Ons as konings en priesters van God kan altyd, onder alle omstandighede, in hierdie wêreld heers oor alle omstandighede. Ons hoef nie ellendig, siek of arm te wees nie. Ons behoort altyd genoeg voedsel vir ons en ons kinders te hê. Ons behoort altyd gedissiplineerd genoeg te wees wanneer dit by voedsel kom. Ons hoef nooit ‘n tekort te hê of vraatsugtig te wees nie.

Dit is wat Dr. Henry W. Wright oor hierdie onderwerp te sê het:

I am not against nutritionist; in fact, we have two nutritionists that are part of our ministry. I believe in a well-balanced diet. I believe you have to take care of the temple. I believe that when you get your rest, drink enough water, eat the proper foods and so on, you will have overall good health on that basis. However, good nutrition, rest and water in themselves do not heal the defects that come because of separation from God and His word, or deal with sanctification and sin and the resultant diseases. I want to say something to you. Nutrition does not replace repentance.

– Dr. Henry W. Wright

Dr. Wright bevestig eintlik net hier dat voedsel gemaak is vir net een doel en dit is om ons liggame te voed. Dit voorkom, genees en veroorsaak geen siekte nie.

Ek het elders in die boek genoem dat siekte altyd die gevolg van een of ander sondige aktiwiteit is. Of dit nou ‘n roekelose leefwyse is, onvergewensgesindheid of vrees, angs of spanning is. Maak nie saak wat dit is nie. Dit bly sonde. Ons maai wat ons saai. Ons pluk die wrang vrugte van of ongehoorsaamheid of ongeloof. Vrees, spanning en ongeloof is nie onskuldige emosies nie. Dit is ongeloof! Ons is nooit onskuldig nie!

Kom ons kyk net ‘n bietjie weer na allergieë: ‘n Allergie is ‘n hipersensitiewe reaksie tot enige antigeen. Dit is enige substansie wat ‘n reaksie veroorsaak. Dr. Henry Wright sit dit so uiteen:

Definitions:

Antigen – any substance that, when introduced into the body, stimulates the production of an antibody.

Allergen – a substance causing an allergy.

Allergy – a hypersensitive reaction to environmental factors or substances such as pollen, food, dust or micro-organisms in amounts that do not affect most people. So an allergy is an acquired, abnormal immune response to a substance (allergen) and does not normally cause a reaction.

Antibody – any of the complex proteins produced by B lymphocytes in response to the presence of an antigen.

– Dr. Henry W. Wright

‘n Antigeen is ‘n substansie wat ‘n staat van sensitiwiteit veroorsaak wanneer dit in kontak kom met liggaamlike weefsel. Die reaksie wat hierop volg word ‘n allergie genoem. Normaalweg word ‘n reaksie nie veroorsaak nie maar as gevolg van ‘n gekomprimeerde immuunstelsel ervaar ons wel ‘n reaksie. Dr. Wright verduidelik wat gebeur wanneer die liggaam se immuunstelsel gekomprimeer is:

The body produces cortisol to suppress the inflammatory response to the attack. Cortisol, a steroid hormone secreted by the adrenal cortex, is over-secreted long-term and you have destruction of white corpuscles and macrophage and killer cells. Too much cortisol over a long term causes cell death at this level.

Many times you have antibodies to antigen occurring in your body in relationship to a compromised immune system. Fear, anxiety and stress compromise your immune system. This is exactly what we are learning from the medical textbooks: Long-term fear, anxiety and stress can destroy your immune system and, when this happens, you have antigen to antibody. This is exactly what an allergy is – a hypersensitive reaction.

– Dr. Henry W. Wright

Ons liggame was nie gemaak om allergies tot enige substansie te wees nie. God het ons liggame gemaak om enige substansie waarmee dit in kontak kom te kan hanteer. In werklikheid is ons liggame goed beskerm teen hierdie substansies. Selfs substansies wat gebruik word tydens die verpakking van langlewevoedsel is geen probleem vir ons liggame nie. Die teenliggaampies in ons liggame vernietig hierdie substansies redelik gemaklik. Dr. Wright sê dat ons almal mislei is en steeds mislei word ten opsigte van die oorsake van allergieë. ‘n Allergie is in werklikheid ‘n biologiese byproduk van ‘n gekomprimeerde immuunstelsel. Ons ervaar die produsering van teenliggaampies as gevolg van ‘n oormaat “B” sel aktiwiteit, wat eintlik net ‘n newe-effek van ‘n gekomprimeerde immuunstelsel is. Die allergie is eintlik net ‘n illusie. Hierdie illusie verdwyn onmiddellik wanneer die immuunstelsel herstel is.

Baie mense kla dat hulle allergies is vir allerhande voedsel soos melkprodukte, grondboontjiebotter, neute, bye, sjokolade en baie ander substansies. Dit is egter nie die waarheid nie. Hierdie mense se immuunstelsel funksioneer nie korrek nie. Medikasie sal hulle nooit genees nie. Wat hulle nodig het is geloof en vertroue in God. Die oomblik wat ons ophou bekommerd is, die oomblik wat ons spanning opklaar en ons nie meer beangs oor die sorge en probleme van die lewe is nie, op daardie oomblik begin ons immuunstelsel herstel. Wanneer dit weer normaal funksioneer dan verdwyn allergieë soos mis voor die son. Ons hoef nie eens daarvoor te bid nie. Dit is ook die rede hoekom gebede vir allergieë nie werklik effektief is nie. As ons nie met die wortel van die kwaad deel nie (vrees, spanning en angs) gaan die allergieë amper onmiddellik weer terug wees.

Die skade wat spanning, vrees en angs aanrig stop egter nie hier nie. Kortisol affekteer nie net die immuunstelsel nie maar nog baie ander funksies ook:

These are some physiological effects of long-term over-secretion of cortisol as a result of fear, anxiety and stress and as a result, the destruction of the immune system. These functions are affected by cortisol: carbohydrate and lipid metabolism, protein metabolism, inflammatory effects, the immune reserve, digestive function, urinary function, connective tissue function, muscle function, bone function, vascular system function, myocardial function and the central nervous system function.

Every bit of this is affected long-term by fear, anxiety and stress and we wonder why we have so many diseases coming out of fear , anxiety and stress.

– Dr. Henry W. Wright

Vir God is ongeloof nogal ‘n groot kwessie of knelpunt. Hy weet watse vernietigende effek dit op sy kinders het. Dit behoort vir ons ook te wees. Nou verstaan ons waarom ongeloof sonde is. Ons ervaar vrees, angs en spanning omdat ons nie op God vertrou nie. Ons glo Hom nie en ons glo nie sy Woord nie. Sommige van ons het Hom vandag steeds nie aangeneem as ons Verlosser nie. Hierdie lewe kan nie sonder God aangedurf word nie. Hierdie lewe kan nie met ‘n gesindheid van ongeloof aangedurf word nie. Ons kan net nie bekostig om in God of sy Woord te twyfel nie. Wanneer ons God vertrou soos kindertjies en wanneer ons ons geensins oor enigiets bekommer nie, dan herstel ons immuunstelsel en al hierdie ander funksies in ons liggame. Dit is dan wanneer ons gesond word. Bekeer jou en moenie weer sondig nie! Vertrou op God! Daarin lê genesing.

Die duiwel het deur die jare daarin geslaag om die mens onder ‘n wanindruk met betrekking tot die oorsake van siekte te bring. Hy het die mediese professie sowel as dieetkundiges gebruik om die mens onskuldig siek te laat word. Die oomblik wat jy “onskuldig” siek word neem dit geestelike verantwoordelikheid weg. Dit is nie jou skuld dat jy siek geword het nie en daarom hoef jy niks daaraan te doen nie behalwe om ‘n dokter te gaan sien nie. Jy hoef jou nie te bekeer nie. Jy kan maar net aangaan met jou lewe sodra jy beter voel. Hierdie leuen veroorsaak eventueel ons dood.

Die Bybel sê eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng kan word. Beteken dit dat as jy nie jou vader en moeder eer nie jou dae verkort word? Ek dink so. Hoe word jou dae verkort? Ek sal nie verbaas wees as een of ander siekte jou dae verkort nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 5:5 dat dit beter is om eerder ‘n kind van God wat in sonde lewe aan die satan oor te lewer tot verderf van die vlees (siekte) sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus Christus. Hoekom sê Paulus so? Fisiese lyding bring tog nie saligheid nie. Hy sê dit want fisiese leiding is veronderstel om die mens tot sy sinne te bring. Dit is veronderstel om bekering tot gevolg te hê. Mense sou dit geweet het as die kerk dit gepreek het. Jesus Christus het self gesê dat as jou regter oog jou laat struikel dan is dit beter om dit uit te ruk. Hoekom? Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Dit is baie duidelik dat siekte geskep is om die mens tot sy sinne te roep. Dit is ‘n Goddelike waarskuwing dat jou handel en jou wandel nie reg is nie.

Die koninkryk beginsels waarvan ek in hierdie boek geskryf het klink nogal kompleks. Baie mense sou dit as ‘n verskoning wou aanbied vir hulle onkunde. God sê in die Skrif dat sy volk ten gronde gaan as gevolg van ‘n gebrek aan kennis. Mense gaan vandag steeds ten gronde as gevolg van ‘n gebrek aan kennis. Hoekom? Net soos wat die regering van ‘n land dit van die inwoners verwag om hulleself te vergewis van die landswette, net so verwag God dit ook van die inwoners van sy koninkryk. Ons kan onkunde nooit as ‘n verskoning aanbied nie.

Efesiërs 4:17-18

DIT sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie

mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart…

Dit is óns werk om onsself op hoogte te bring met die wil van God, die woord van God en die koninkryk beginsels van God. As ons dit nie doen nie betaal ons daarvoor. Ons bly in onkunde en ons kry swaar. Ek het gehoor iemand vertel dat sy vrou so skielik dood is. Sy het in die kombuis op haar hurke gesit om die vloer te skrop. Ongelukkig het sy te lank so gesit en werk wat per ongeluk ‘n bloedklont in die waai van haar bene ontwikkel het. Toe sy opstaan het die bloedklont op na haar hart beweeg en deur die hart gegaan. Sy het binne minute gesterf.

Iemand anders vertel dat hy eendag sy naels geknip het. Hy het ‘n klein velletjie langs sy nael gesien uitsteek en dit sommer met die naelknippertjie afgeknip. ‘n Dag of twee later het die plekkie verskriklik seer begin word. Dit het begin sweer en binne ‘n paar dae ‘n massiewe infeksie ontwikkel. Mettertyd was die hele duim verrot en die dokters moes dit geheel en al amputeer. Hulle het later vermoed dat die naelknippertjie met een of ander kiem of virus besmet was wat met die knip van die velletjie na die duim oorgedra is. Hierdie twee voorvalle klink heel onskuldig maar ek kan jou verseker dit werk nie so eenvoudig nie. Beide hierdie mense het bloot gemaai wat hulle gesaai het. Hulle leef in onkunde en was daarom nie in God se “kokon” van Goddelike beskerming nie.

Siekte was in die Ou Testament die straf van God as gevolg van sonde. In die Nuwe testament is dit die natuurlike gevolge van sonde. Wanneer ‘n mens siek word is dit veronderstel om hom tot sy sinne te bring. Dit is rooi ligte wat flikker. Dit waarsku die mens dat iets iewers fout is. Dit is God se veiligheidsnet wat tot stand gebring was om die mens te help. Jesus het een keer gesê dat dit beter is vir die mens om eerder sy oog te verloor (uit te pluk) as om sy verlossing te verloor of aan sy siel skade gely. Ons kan ons saligheid verloor as ons allerhande sondetjies koester. As ons in die vlees wandel sal ons verderf maai. Daar is geen veroordeling vir hulle wat na die gees wandel nie. Dieselfde kan nie gesê word vir iemand wat na die vlees wandel nie.

In een van Reinhard Bonnke se evangelisasie uitreikings in Nigerië in 2001, was iemand uit die dood uit opgewek. Die persoon, Daniël Ekechukwu van Nigerië, was uitermate dankbaar dat hy uit die dood opgewek is. Ek gaan jou nou vertel hoekom. Hy was ‘n kind van God, inteendeel, hy was ‘n vyfvoudige bedienaar in diens van die Here toe hy in ‘n motorongeluk gesterf het. Met sy dood is hy hel toe geneem en nie hemel toe soos hy verwag het nie. Toe hulle by die hekke van die hel gearriveer het het die engel van God hom meegedeel dat hy hel toe moet gaan omdat daar onvergewensgesindheid in sy hart was. Jy kan self op die internet gaan kyk hoekom hy die hel verdien het, ongeag die feit dat hy voltyds in diens van God was:

Daniel was not allowed to enter heaven, because he did not forgive his wife. An angel said to him, We are going to visit Hell. Can you see the gates of Hell? The angel said later, enough, Daniel. On the way to the first hospital you were asking God to forgive you. But you would not forgive your wife. Therefore your sins have not been forgiven. It is a matter of reaping what you have sown. You cannot show unforgiveness to your wife, and reap forgiveness from God.

YouTube: Opstanding van Daniel Ekechukwu

As gevolg van onvergewensgesindheid het Daniël in werklikheid buite die wil van God gelewe. Dit het uit eindelik sy lewe gekos. Die Skrif is baie duidelik daaroor dat wanneer iemand onvergewensgesindheid in sy hart het, hy nie gered kan word nie. Hoe kan ons van God verwag om ons te vergewe as ons nie eens iemand kan vergewe wat teen ons gesondig het nie? Behalwe vir jou saligheid wat in die slag bly kan jy ook nie verwag dat God jou moet genees nie. Hierdie is ‘n baie ernstige aangeleentheid mense. Daar is mens wat siek word en nooit vasstel hoekom hulle siek geword het nie. Daar is kinders van God wat werklik in die hel op geëindig het en ewig verlore is as gevolg hiervan. Daniël was baie gelukkig. Hy het ‘n vrou gehad wat vas geglo het in die wonderwerkende krag en genade van God. Sy was vasberade om haar man weer terug te kry. Dit was juis sy vrou, vir wie hy kwaad was, wat sy lewe gered het. Dit was haar vaste vertroue en geloof in God wat tot Daniël se opstanding uit die dood gelei het. Ons is nie almal so gelukkig nie.

Daniël het later getuig dat hy ‘n groot skrik gevang het. Hy het daarna ‘n ernstige vrees vir God ontwikkel. Hy het nie net in sy eie lewe nie maar ook in die lewens van sy familie en die gemeentelede wat God aan hom toevertrou het, dood seker gemaak hy eerder optree en leef in liefde, verdraagsaamheid en in vrede met almal. Hy het besluit dat voor hy weer in onnodige twis met sy vrou of enigiemand anders gaan, hy homself liewers in die badkamer gaan toesluit of maar eerder die argument verloor. Dit is beter om maar eerder onreg te ly in vrede as om ‘n argument te wen en dan, as gevolg van onvergewensgesindheid in die hel te beland.

Ek het reeds elders in die boek genoem dat as ons weet wat siekte veroorsaak, dan sal ons dit, in die eerste plek, baie effektief kan voorkom. In die tweede plek sal ons baie gou genees kan word. Dit verg net ‘n man en ‘n vrou van God wat in diepe berou tot hulle God roep om hulp. Die Here sluit nie sy ore vir die mens wat in berou uitroep tot Hom nie. Hy hoor sy gebed en Hy red hom of haar uit hulle nood uit. Prys die Here!

Psalm 107:17-20

Die wat dwase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is – hulle siel het ‘n afsku gehad van elke soort voedsel, en hulle het tot by die poorte van die dood gekom. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid; uit hulle angste het Hy hulle verlos. Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile kon red.

Esegiël 18:32

Bekeer julle dan en lewe

Kyk wat sê Psalm 103:3

(Loof die Here)…Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees.

Ons hoef God nie te vrees nie. Ons hoef nie bang te wees vir Hom nie. Maar ons moet beslis ‘n heilige respek vir Hom hê. God verdra geen onreg nie. Hy is ‘n God van die wonderlikste, mooiste liefde en genade. Maar Hy bly steeds ‘n God van geregtigheid. Ons sal nooit in der ewigheid kan maak wat ons wil en daarmee wegkom nie mense. Ons sal die hel en die ewige straf van God oor onsself bring as ons ons nie bekeer van ongeregtigheid en lewe volgens sy wil en volgens sy woord nie.

Kind van God, kan jy al insien dat sonde en siekte nie geskei kan word nie? Kan jy al insien, verwysend na al die Ou-Testamentiese Skrifgedeeltes hieroor, dat siekte die straf van God was as gevolg van sonde? Kan jy al insien dat siekte, in die Nuwe-Testament, steeds die gevolge van sonde is? Kan jy al insien dat jy jou moet bekeer van jou verkeerde weë as jy siek is, sodat jy genesing kan ontvang? Dit is gewaarborg! Volgens Jakobus sál die sieke genesing ontvang, en as hy gesondig het, sál hy vergewe word! God wil ons nie siek hê nie mense. Hy skep geen behae daarin nie. Hy wil hê dat ons ons moet bekeer en gesond moet wees!

Kind van God, kan jy al insien dat siekte net voorkom kan word wanneer ons ‘n heilige lewe lei? Kan jy al insien dat die mens nie onskuldig siek kan word nie? Nee wat kind van God, dit maak nie saak hoe gesond jy eet of hoe gereeld jy liggaamsoefeninge doen nie. Dit gaan jou nie gesond maak of voorkom dat jy siek word nie. Dit is nie voedsel wat ongesond is nie, dit is sonde wat ongesond is! God het gesê dat ons alles wat Hy gemaak het, plante en diere, mag eet, en dat NIKS verwerplik is nie as ons dit met danksegging ontvang:

1 Timotheus 4:1-5

1 MAAR die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

2 deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,

3 wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.

4 Want ALLES wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;

5 want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

Ons liggame is wonderlik aanmekaar gesit. Ons kan enige voedsel, en selfs gifstowwe in voedsel, redelik gemaklik hanteer. Die verdedigingsmeganismes in die menslike liggaam is heeltemal in staat om ons gesondheid in stand te hou, mits ons immuunstelsel nie deur sonde gekomprimeer is nie.

Staan dit in die Bybel dat siekte kom as gevolg van sonde? Ja! Op menige plekke in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Staan daar in die Bybel dat siekte kom as gevolg van ongesonde voedsel? Nee! Nêrens in die Bybel nie. Nie in die Ou Testament nie en ook nie in die Nuwe Testament nie. Wie het die mens geskep? God. Wie het siekte geskep? God. Het God in die Bybel instruksies gegee oor hoe ons moet lewe as ons gesond wil wees? Ja! Wat het Hy gesê moet ons doen om gesond te lewe? Bekeer jou, leer die verordeninge van God en leef daarvolgens. Wat het Hy gesê moet ons doen om gesond te word as ons reeds siek is? Roep die ouderlinge in om vir jou te bid en om jou met olie te salf. Jy sál gesond word. As jy gesondig het sál jy vergewe word. Het God ooit gesê dat ons ‘n mediese dokter moer raadpleeg? Nee. Hoekom nie? Want die mediese professie kan jou nie gesond maak nie! Hulle sal jou waarskynlik vir ‘n kort rukkie aan die lewe kan hou maar die sonde gáán jou jou lewe kos as jy jou nie bekeer nie. Dit is soos dit is en niemand gaan dit ooit kan verander nie.

Ander oorsake van siektes

Ons mag God nooit versoek deur gevaarlike dinge aan te vang nie. Ons kan nie roekeloos wees met ons en ons kinders se lewens nie. Sport kan gevaarlik wees wanneer ons roekeloos is. In ons werk kan ons, as ons roekeloos werk daarmee, onsself blootstel aan gevaarlike chemikalieë soos gifstowwe, industriële chemikalieë en so meer. Ons kan as gevolg van roekeloosheid van geboue af val of deur die roekelose hantering van gereedskap onsself beseer. Ons kan God vertrou vir beskerming teen al hierdie goed maar ons is veronderstel om verantwoordelik te wees met betrekking tot hierdie goed. God is getrou. Sy engele word elke dag nogal besig gehou om seker te maak dat hulle wat op Hom vertrou nie beserings sal opdoen nie. Selfs dit is ook gewaarborg as jou optrede verantwoordelik is. Ons kan God nooit versoek nie. Wanneer ons vir moeilikheid soek gaan ons dit waarskynlik kry as ons nie oppas nie.

KIND VAN GOD, ONTVANG JOU GENESING! DIT IS GEWAARBORG!

Gewaarborg? Beslis ja! Elke kind van God se genesing, ongeag watse siekte dit is en ongeag wat dit veroorsaak het, is gewaarborg! Niks kan dit keer nie!

Wag net ‘n bietjie my maat, jy sê dat niks dit kan keer nie. Wan bedoel jy daarmee?

Daar is kinders van God wat onder die indruk is dat daar siektes is wat nie genees kan word nie. Hulle noem dit ongeneeslike siektes. Ander glo weer dat genesing nie vir vandag is nie. Dit was iets wat net in die Ou Testament plaasgevind het. Later het dit ook deur die hande van Jesus Christus en sy dissipels in die Nuwe-Testament plaasgevind ja maar dit bestaan nie meer vandag nie. Buite die Bybel is daar nie meer soiets nie. God kon en het dit gedoen in die Bybel se tyd maar daarna het Hy besluit om nie meer te genees nie. Baie mense glo nie dat God hulle wil genees nie. Om een of ander rede kan en mag hy nooit tot God nader vir Goddelike genesing nie. Ander gee eenvoudig net op. Ander voel dat hulle nooit die geloof sal hê om regtig genesing te ontvang nie.

Hierdie stellings is leuens mense. Genesing het in die Ou Testament en Nuwe Testament bestaan en sal bestaan tot Jesus Christus weer kom. Wanneer daar nie meer ‘n enkele sieke meer is nie, wanneer die volmaakte gekom het, dan sal dit ophou. Die Bybel is baie duidelik hieroor. Ek het hierdie aspek van God se wil in ‘n ander boek deeglik behandel. Lees Hoofstuk 9 van my boek, Huiskerke: Hoe? Hoekom?, wat gratis afgelaai kan word op die “Hulpmiddels” bladsy van die Suid-Afrikaanse Huiskerke webblad: www.huiskerk.co.za

Goddelike genesing werk net so getrou en net so verseker soos die wet van swaartekrag van Isaac Newton. Ons kan dit ten alle tye een honderd persent vertrou. God se koninkryk beginsels is altyd dieselfde en altyd van krag. Goddelike genesing is ‘n onherroeplike belofte aan alle kinders van God van alle tye. Net soos wat saligheid ten alle tye aan almal behoort wat daarvan gebruik wil maak, net so ook Goddelike genesing. Net soos wat die berouvolle siel hom tot God wend vir die redding en die verlossing van sy siel, en dit vind, net so ontvang kinders van God altyd, sonder uitsondering, Goddelike genesing. Genesing volg altyd op bekering. Dit is gewaarborg!

Ons ontvang die redding van ons siele uit genade deur die geloof. Ons ontvang Goddelike genesing uit genade deur die geloof. Daar is geen verskil tussen die twee nie. Ons het elders in die boek genoem dat Israel net 10% van die beloofde land ingeneem het. Afgodery en ander lekker wêreldse genietinge het hulle daarvan weerhou om hulle volle erfporsie in besit te neem. Ons sien vandag baie kinders van God wat siek rondloop en in allerhande ellende verkeer. Dit is vir my baie hartseer wanneer kinders van God krepeer van ellende. Het jy al ooit gesien hoe twee dierbare Gees vervulde oumense hulle laaste dae in absolute armoede, siekte en ellende deurbring? Daardie laaste paar jaar moes lekker dae gewees het. Na al die werk en kinders grootmaak moes hulle ‘n tydperk van rus ingegaan het. Hulle moes mekaar vir oulaas geniet het. Net soos Israel van ouds loop Gees vervulde kinders van God die gevaar om hulle erfporsie te verloor as gevolg van onkunde, ongehoorsaamheid en die genietinge van hierdie wêreld.

Daar is kondisies vir die redding van ons siele: Eerstens moet dit ‘n ware bekering wees. Dit beteken so ‘n persoon het regtig sy rug op sonde gedraai en het werklik ‘n hart verandering ondergaan. Tweedens moet die persoon erken dat Hy verlore is sonder die Verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis. Dit beteken ons maak nie staat op eie geregtigheid nie maar op die genade van God, sonder verdienste deur die geloof.

Net so het Goddelike genesing, die verlossing van ons liggame, net soos die siel, ook kondisies. Ek wil die verlossing van ons liggame graag ‘n bietjie meer intensief behandel as vir die siel.

Natuurlik is daar vier baie belangrike kondisies wat nagekom móét word as enige mens genees wil word:

 1. Ons moet geloof hê: En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. (Hebreërs 11:6)

 2. Ons moet die liefde van Christus Jesus ten volle ken: Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. (Efesiërs 3:17 – 19)

 3. Ons moet in God se wil lewe: En wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. (1 Johannes 3:22)

 4. Ons moet nie deur ons fisiese sintuie beweeg word nie: Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. (2 Korintiërs 5:7)

Ons moet geloof hê, ons moet ‘n intieme liefdesverhouding met Jesus Christus handhaaf, ons moet in die wil van God wandel en ons moet leer om deur die geloof te lewe en nie deur aanskouing nie.

Geloof

Die meeste mense het nie ‘n probleem met geloof nie. Die Bybel sê dat al is ons geloof so klein soos ‘n mosterd saadjie sal ons berge kan versit. As ons nie geloof het nie is dit redelik maklik om ons geloof op te bou en op standaard te kry. Geloof is uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Wanneer ons daadwerklik op die woord van God mediteer dan word geloof outomaties in ons harte opgebou en vasgemessel. Dit is een van die wonderlikste voorregte wat kinders van God geniet. Geloof is niks anders as genade nie. Ons ontvang dit deur ‘n wilsbesluit uit genade. Ons kan nooit daarop roem asof ons geloof verdien het of deur ons eie toedoen bekom het nie. Geloof is vanselfsprekend of outomaties. Ons moet net “wil” dan kom geloof outomaties. Natuurlik nie sonder biddende meditasie van die woord van God nie en ook nie sonder ‘n intieme liefdesverhouding met Jesus Christus nie. ‘n Liefdesverhouding met Christus is die “vervoerband” wat geloof akkomodeer. Meditasie is die geleentheid wat die mens die Heilige Gees bied om met hom in sy hart te deel.

Daarom sê die Bybel dat ons dag en nag sy woord moet oordink. Ons moet dit oordink as ons opstaan en ons moet dit oordink as ons gaan lê. Jesus het gesê dat die woord gees en lewe is. Dit is lewe en dit is gees want dit was oorspronklik deur God gespreek. Jesus het gesê dat die mens nie net van brood alleen sal lewe nie maar van elke woord wat ooit deur die mond van God uitgegaan het. Die woord is geestelike brood. Wanneer ons op die woord mediteer dan eet ons die woord van God. Dit maak ons vol. Soos wat brood die maag vol maak so maak die woord ons harte vol. Hoe meer woord ons eet hoe groter groei ons. Ons groei in geloof. Die Engels sê die volgende: “All Scripture is God-breathed…” (2 Timotheus 3:16 – NIV) 

Die woord van God het ‘n ingeboude of inherente krag. “God-breathed” dui op inspirasie maar ook dat daardie woord Goddelike lewe ontvang het. Daarom, as iemand se geloof ‘n bietjie af is as gevolg van die beproewinge van die lewe, dan kan jy maar net ‘n stil plekkie gaan soek en dan op die woord van God mediteer. Doelbewuste herhaling doen die ding vir ons. Oor en oor herhaal ons dit biddende. Ons beklemtoon verskillende woorde in die sin of in die Skrifgedeelte elke keer as ons dit lees. Oor en oor. Elke dag oor en oor. Mens kan letterlik voel hoe die gees en die lewe wat in die woord van God ingebou is jou geloof stelselmatig opbou. Jy herhaal die woord biddende en die Heilige Gees, deur onverdiende genade, begin daardie woord Rhema (lewende openbaringswaarheid) in jou binneste maak. Dit gebeur outomaties terwyl jy daarop mediteer.

Ek praat van ondervinding. Ek het dit hoeveel keer sien gebeur. Die oomblik wat ek besef of agterkom dat my geloof aan die kwyn is dan begin ek dadelik ernstig op die woord mediteer. Daru de Wet sê dit baie kostelik. Hy sê hy “pomp” die woord. Wanneer ons geloof kwyn is dit tyd om woord te pomp Boeta. Moenie tyd verspeel nie.

Liefde

Om ‘n intieme liefdesverhouding met Jesus Christus te handhaaf is ook ‘n belangrike kondisie as ons genesing wil ontvang. Kan ons ons hemelse Bruidegom innig lief hê? Natuurlik kan ons. Hoe kan ons liewer en liewer vir Hom word? Hoe kan ons ons verhouding met Hom verdiep? Deur meer en meer tyd saam met Hom te spandeer. Deur Hom te vra om ons liefde vir Hom meer te maak. Ons moet hierdie hartsbegeerte uitskreeu: “More love, more love, more love, Oh Lord! Help me to love You more!”

As die Persoon Jesus Christus in jou lewe as gevolg van ‘n liefdesverhouding dan spring geloof in jou op wanneer jy die Skrif mediteer. As godsdiens in jou lewe dan sukkel ons om geloof te ontvang. Hoekom? Want die liefde van Jesus Christus dryf alle vrees na buite. Godsdiens is nog gebind deur vrees. Die liefde van Christus het nog nie volmaak geword in ‘n godsdienstige mens nie. Terwyl ons nog vrees kan ons nie in oorwinning kom nie.

Ons mediteer die Skrif maar allerhande vrese word voorgehou. Hierdie vrese blokkeer geloof. Liefde dryf egter die vrees na buite. Godsdiens kan Christus nooit vervang sonder om ons in die stof te laat byt nie. Die oomblik wanneer ons as Gees mense godsdienstig word dan sneuwel ons geloof. Geloof is gebou op Christus Jesus, die Persoon, wat in ‘n liefdesverhouding met ons wandel. Wanneer Hy ín ons lewe dan spring geloof in ons op. Die oomblik dat geloof in jou binneste opspring dan beweeg dit jou tot aksie. Dit maak die wêreldse verskil. Wanneer ons die werklike openbaring van die liefde van Jesus Christus in ons gees ontvang het soos wat dit werklik is, dan weet die mens sonder enige twyfel, dat Christus Jesus hom so lief het, dat dit absoluut onmoontlik is om deur Hom in die steek gelaat te kan word. Die oomblik dat ons hierdie openbaring ontvang het in ons liefdes wandel met Christus, op daardie oomblik dryf die liefde die vrees na buite en twyfel ons nie meer nie. Liefde maak geloof volmaak. Geloof kan dus net volmaak word as gevolg van ‘n liefdesverhouding met Jesus Christus.

Heiligmaking (Gehoorsaamheid)

Ons moet die gebooie van God bewaar. Johannes (1 Johannes 3:22) draai nie doekies om wanneer dit by hierdie aspek kom nie. Ons kan net in absolute outoriteit en vrymoedigheid bid wanneer ons weet dat ons God behaag en sy wil doen. Wanneer ons buite die wil van God lewe kan ons nie genesing ontvang nie. Wanneer ons so lewe dat ons deur die Heilige Gees van sondige aktiwiteite in ons lewens oortuig word, dan het ons nie meer die vrymoedigheid om God vir genesing of enigiets anders te vertrou nie. Dit is heeltemal verstaanbaar. Dit is nie moeilik om volgens God se wil te lewe nie.

Wanneer ‘n kind van God na Heiligmaking streef en hy regtig ernstig is daaroor. Dan leef hy volgens die wil van God. Dan leef hy welgevallig voor God en dan bewaar hy die gebooie van God. So ‘n mens ervaar innerlike vrede met God, homself en ander mense. So ‘n persoon kan vir God vra net wat hy wil en hy sal dit verkry. So ‘n persoon verlustig hom in die Here en die Here gee hom die begeertes van sy hart. Hierdie beginsel funksioneer heel eenvoudig. God se weë is nie te moeilik of te hard nie. Wanneer God iets belowe dan is dit so en dan is dit moontlik.

Nie deur aanskouing

Laastens moet ons leer om nie deur aanskouing nie maar deur die geloof te wandel. Hierdie is egter ‘n baie belangrike element van Goddelike genesing. Mense wil eers sien en dan glo. God werk nie so nie. By Hom moet ons eers glo en dan sal ons sien. Ons móét leer om fisiese simptome te ignoreer.

Ek het hierdie les by Kenneth Hagin sr. geleer en ek kan getuig, dit werk! Kyk wat sê hy hieroor in sy boek, The key to Scriptural healing:

Too many people try to understand God by feelings. Smith Wigglesworth said, I cannot understand God by feelings. I cannot understand the Lord Jesus Christ by feelings. I understand God, I understand the Lord Jesus Christ, through the Word of God. He is everything the Word says He is. Get acquainted with God through the Word. Get acquainted with the Lord Jesus Christ through the Word.

Our text continues, Let them [my words] not depart from thine eyes. We are to look as well as to listen; to keep our vision fixed upon Jesus. He is the Word. Continue to feed upon this written Word, and Jesus the living Word will become more real to you every day.

When it comes to healing, we also should keep our vision fixed on Jesus. The Holy Spirit always will lead and guide us in line with the Word.

A number of years ago I was troubled with alarming physical symptoms just before bedtime. I knelt by my bed­side to pray and claim the appropriate promises of God regarding healing. Then I got into bed, but these symp­toms only grew worse.

I continued to praise God for healing and finally man­aged to fall asleep. Almost immediately I was awakened by these symptoms. Finally I said, Lord, I just don’t know how much longer I can take this.

I continued to praise Him, and soon fell asleep again. However, I was awakened the third time. Then, in my spirit I heard the words Consider not. The Scripture from Romans 4 concerning Abraham was given to me.

I began to rejoice, because I knew the Word. It said that Abraham considered not his own body now dead,… neither yet the deadness of Sarah’s womb … but was strong in faith, giving glory to God; And being fully persuaded that, what he had promised, he was able also to perform (vv. 19-21).

I knew that Abraham had God’s promise that Isaac would be born. In fact, God didn’t say He was going to do it; He said, I have made thee the father of many nations. He sees the future better than we see the past. He speaks as if it is already done, because in His sight it is done.

Abraham’s physical senses told him it was impossible to father a child at his age (about 100 years old), yet he considered not his own body. My struggle was with appropriating physical healing in my body as alarming physical symptoms persisted. But I didn’t pay any atten­tion to my body; I rejoiced in the promise of God.

Symptoms and pain persisted, however, and finally I said, Lord, I am not considering my body. I am keeping my mind off it as much as I can, praising You, but it is a little difficult, and I don’t seem to be making much progress.

The Holy Spirit spoke again and said, Consider Him. I knew again that this is in the Word: Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus (Heb. 3:1).

First I had His Word that said Consider not, and I was considering not, but I wasn’t considering Him.

Some think, If I close my eyes, the problem will go away. But at the same time the Bible tells you not to con­sider the things that are against you, it tells you what you should consider: Consider Him.

I began to consider Him. I began to consider the Word that said, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses1′ (Matt. 8:17). I began to consider Isaiah 53:4 as found in Dr. Isaac Leeser’s literal Hebrew translation: Our diseases did he bear himself, and our pains he car­ried: while we indeed esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted.

I began to look back and see God lay my sickness and my pains on Jesus. Soon I fell into a deep sleep. I rested well, and awakened the next morning with all my symp­toms gone.

– Kenneth Hagin sr.

Smith Wigglesworth was wêreldwyd bekend vir ‘n gesegde wat hy gereeld gesê het:

I am not moved by what I hear, feel or see. I am only moved by the word of God.

Hierdie gesegde het later wêreldwyd so bekend geword dat baie mense gedink het dit is ‘n Bybelvers. Ek myself gebruik dit ook baie. Dit kom van 2 Korintiërs 5:7 af: Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Hierdie is ‘n baie belangrike sleutel ten opsigte van geloof en ten opsigte van Goddelike genesing.

DIE TUGTIGING VAN GOD

Ons het in hierdie boek die koninkryk beginsels van God ten opsigte van straf, siekte en ellendes baie deeglik behandel. Ek dink ons almal besef teen hierdie tyd dat Christus in ons plek gestraf is sodat ons nie gestraf hoef te word nie. Ons weet ook dat ongeredde mense ook in die genade tyd van Christus lewe net soos ons. Selfs hulle word nie gestraf nie maar as hulle hulle nie tot Christus bekeer nie sal hulle eventueel die vloek oor hulleself bring met hulle afsterwe.

In hierdie gedeelte behandel ons ‘n “kinkel in die kabel”. Wat is hierdie kinkel in die kabel? Ons noem dit die tugtiging van God. Kom ons lees ‘n paar Skrifgedeeltes oor hierdie onderwerp.

Hebreërs 12 is ‘n baie belangrike hoofstuk in die Bybel. Elke kind van God móét weet wat in hierdie hoofstuk staan. Dit kan definitief baie probleme vir elkeen van ons uitskakel.

Hebreërs 12:1-29

1 DAAROM dan, terwyl ons so ’n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, (Hierdie hoofstuk gaan oor sonde wat ons so maklik omring)

2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

3 Want julle moet ag gee op Hom wat so ’n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. (Wanneer ons vermoeid word en verslap dan begin die sonde ‘n vastrapplek kry)

4 Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. (Ons moet enige sondige aktiwiteit ten bloede toe weerstaan)

5 En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; (In hierdie Skrifgedeelte sien ons dat God wel sy kinders tugtig en straf)

6 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. (Die Here tugtig en straf nie ongeredde mense nie)

7 As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? (God wil hê dat ons sy tugtiging moet verdra omdat dit geskep is om ons ten goede te verander of ons vanaf verkeerde weë te laat afsien om weer op die regte pad te kom)

8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, (hierdie gedeelte bevestig dat almal nie gestraf meer word nie. Die straf is verby vir alle mense) dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. (God tugtig nie ongeredde mense nie)

9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? (Tugtiging bring ontsag en onderwerping aan ons hemelse Vader)

10 Want húlle het ons wel ’n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. (Tugtiging is vir ons eie beswil)

11 Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ’n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ’n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. (Die tugtiging van God bring wonderlike resultate)

12 Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; (Ons word getugtig wanneer ons slap en lam raak. Luiheid of ledigheid is nie goed vir ons nie. Dit kan ons baie duur te staan kom)

13 en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. (Ons moet reguit loop sodat ons gesond kan word. Hier is reeds ‘n suggestie dat God se tugtiging siekte insluit)

14 Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie; (Ons moet vrede hê met almal. Hierdie is die eerste suggestie dat verkeerde verhoudings met ander mense en ook heiligmaking tugtiging veroorsaak. Verbittering, haat en nyd val definitief in hierdie kategorie)

15 en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. (Die besoedelde siel gaan getugtig word. Bitterheid en onrus is beide baie gevaarlike gesindhede)

16 Laat niemand ’n hoereerder wees nie, of ’n onheilige soos Esau, wat vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. (Hoereerder in hierdie sin mag dalk geestelike wees. Wanneer ons op alles behalwe God staatmaak in hierdie lewe dan mag ons dalk vir onsself die tugtiging van God op die hals haal)

17 Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. (Hierdie Skrifgedeelte is die kern van die doel van tugtiging. Dit is geskep om ons tot berou en bekering te roep)

18 Want julle het nie gekom by ’n tasbare berg nie en ’n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm

19 en basuingeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie —

20 want hulle kon die gebod nie verdra nie: selfs as ’n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met ’n pyl neergeskiet word. (Mense hou nie altyd van die wette, en verordeninge van God nie)

21 En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê: Ek is verskrik en ek sidder.

22 Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tienduisende engele,

23 by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, (God is die regter van ons almal en het daarom die reg om ons te tugtig)

24 en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel.

25 Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ’n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek. (As ons na God luister hoef ons nie getugtig te word nie. Wanneer God ons tugtig moet ons Hom nie ignoreer nie. Ons moet aanvaar wat Hy sê)

26 Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe.

27 En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly.

28 Daarom, omdat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. (Vrees die Here en doen wat Hom behaaglik is. Dit is baie belangrik)

29 Want onse God is ’n verterende vuur. (Vreeslik is dit om te val in die hand van die almagtige God. God laat Hom nie bespot nie. Al is Hy die wonderlikste God van liefde en genade en kompassie, is Hy ook ‘n God van straf en oordeel)

Deur Hebreërs 12 te lees gaan daar dadelik vir ons ‘n lig op. God het sy kinders baie lief en sal nie dat hulle deur sonde, luiheid en ledigheid verlore gaan nie. Net soos ons aardse ouers tugtig Hy ook eerder sy kinders om hulle op die regte pad te hou. Hy beskerm ons deur ons te tugtig. Tugtiging is absoluut nodig in die koninkryk van God. Die gees is wel gewillig maar die vlees is swak. Met wedergeboorte het ons die Goddelike natuur deelagtig geword maar ons is ongelukkig nog nie verlos van die vleeslike of Adamiese natuur nie. Terwyl die kind van God nog steeds die wet van sonde in hom het, is dit maar ‘n opdraande stryd om altyd in God se volmaakte wil te lewe. Paulus sê dat die vlees teen die Gees begeer en die Gees teen die vlees.

God het geen ander keuse as om ons op allerhande maniere te onderrig, te korrigeer, te dissiplineer, te kasty en te straf nie. Kastyding en straf ten opsigte van die tugtiging van God kan nie as die normale straf van God gesien word nie. Ek glo dat Hy baie oordeelkundig ons op allerhande maniere laat swaarkry om ons tot ons sinne te roep. Net soos ‘n aardse ouer begin Hy met vermaning en ligte kastyding maar eventueel, wanneer ons hardkoppig is, kan Hy ernstiger omstandighede in ons lewens veroorsaak wat ons baie swaar laat kry. God kan byvoorbeeld veroorsaak dat jy jou werk verloor en finansieel swaarkry. Jy kan moontlik probleme met die gereg ondervind. Dit kan gebeur dat alles skielik skeef begin loop en jy die een na die ander krisis situasie moet hanteer. Ek glo dat selfs siekte nie uitgeskakel is nie. Paulus het self ongehoorsame kinders van God aan die satan uitgelewer tot verderwing van hulle vlees met die doel om minstens hulle saligheid te verseker. Hoe gevaarliker en hoe groter die ongehoorsaamheid hoe ernstiger die kastyding.

Spreuke 3:11-17 verduidelik so mooi wat die gevolge van die tugtiging van die Here is:

11 My seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie,

12 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ’n vader die seun in wie hy behae het.

13 Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry;

14 want die verkryging daarvan is beter as dié van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud;

15 dit is kosteliker as korale, en al jou kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.

16 In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer;

17 sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede.

Vers 13 tot 17 is die gevolg van tugtiging. Dit bring wysheid en wysheid bring al die mooi dinge van God in ons lewens tot stand.

Wat is die tugtiging van die Here?

Uit bogenoemde Skrifgedeeltes sien ons die volgende woorde:

Vermaning, tugtiging, straf, kastyding.

In die oorspronklike tale (Grieks en Hebreeus) het hierdie spesifieke woorde die volgende betekenis:

Opleiding, onderwysing, instruksie, korreksie, herleiding, opvoeding, kweek, leer, verwyt, teregwysing, houe, afransel, slaan, wiks, pak gee, teister, gesel, dissiplinering d.m.v. straf, straf d.m.v. siekte, straf d.m.v. Ellende en straf d.m.v. rampe.

Ek dink dit is baie duidelik dat die oorspronklike woorde in die Grieks definitief siekte, ellende en rampe insluit. Ons kan dit nie wegredeneer nie. Ek is oortuig daarvan dat God, die enigste Persoon wat bestaan wat wettiglik mag en kan straf, wel in sekere geïsoleerde gevalle sy kinders siek maak en ellende oor hulle bring. Hoekom het ek hierdie gedeelte heel laaste behandel? Om dit baie mooi in perspektief te sit.

As honderd siek mense voor jou staan moet jy weet dat almal van hulle siek is as gevolg van een of ander ongehoorsaamheid of sondige aktiwiteit in hulle lewens. Met die meeste, ongeveer 99 van hulle (Christene en ongelowiges), is die siekte maar net die natuurlike gevolge van sondige aktiwiteite in hulle lewens. Die ander 1 (Christen) word deur God gekasty as gevolg van een of ander ernstige ongehoorsaamheid of sonde in sy lewe. God kasty sy kinders sekerlik deur allerhande ongunstige omstandighede in hulle lewens toe te laat of te veroorsaak. Ek is oortuig daarvan dat Hy ernstige kastyding soos siekte net in geïsoleerde gevalle gebruik. Hy sal nie skroom om jou siek te maak as jou saligheid in gedrang is nie. Hy sal ook nie skroom om jou dood te maak as Hy weet dat jou saligheid in die gedrang gaan kom nie. Dit is die liefde en die hart van God in aksie; eerder dood, maar gered, as wat Hy jou sien verlore gaan.

God is gister en vandag dieselfde. Hy verander nooit. Het die Ou-Testamentiese God mense siek gemaak? Beslis ja! Die Ou-Testament is vol daarvan. Maak die Nuwe-Testamentiese God mense siek? Ja, maar net sy kinders, en net wanneer hulle weier om hulle te bekeer van ernstige oortredings. Die volgende Skrifgedeeltes bevestig hierdie stelling:

Openbaring 3:14-19

14 EN skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:

15 Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!

16 Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.

17 Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.

18 Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.

19 Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.

Hierdie gedeelte in die boek Openbaring is ‘n brief van Christus Jesus geskryf of geadresseer aan die Christene of kinders van God in Laodicéa. Hier bevestig God dat Hy sy kinders tugtig. Die volgende Skrifgedeelte bevestig hoe Hy hulle tugtig:

Openbaring 2:18-29

18 EN skryf aan die engel van die gemeente in Thiatíre: Dít sê die Seun van God wat oë het soos ’n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper:

19 Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste.

20 Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ’n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. (Isébel was ‘n kind van God in die gemeente van Thiatíre. Sy was ‘n vleeslike Christen en sy het haarself aangestel as ‘n profetes)

21 En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie.

22 Kyk, Ek werp haar neer op ’n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ’n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie.(God het hierdie mense tyd gegee om hulle te bekeer maar hulle het nie. Hier bring God dan nou verdrukking vir sy kinders wat deur Isébel verlei is om hulle tot hulle sinne te roep. Neem egter kennis dat Hy sy kind wat ander verlei (Isébel) siek maak om haar tot haar sinne te roep)

23 En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. (Die liefdevolle Christus Jesus sal haar kinders doodmaak!? Ja Hy sal! Mense verstaan nie hierdie kant van God nie maar dit is net so ‘n werklikheid soos sy genade en sy liefde. Jesus bedoel moontlik hiermee dat Hy haar kinders (mense wat haar verkeerde weë volg) gaan doodmaak in die oordeel wat op hande is. Onthou dat daar vir kinders van God soos Isébel ‘n pad is wat reg lyk maar die einde daarvan is die dood. Hierdie hele brief is aan die gemeente van Thiatíre geskryf waarvan Isébel deel is. As sy haar nie na hierdie siekbed bekeer het nie dan het die oordeel van God oor haar gekom. Romeine 8:1 is duidelik rondom die waarheid dat daar wel veroordeling vir God se kinders is as hulle na die vlees wandel. Vir hulle wat egter na die Gees wandel is daar geen veroordeling nie)

24 En ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal op julle geen ander las lê nie.

25 Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.

26 En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,

27 en hy sal hulle regeer met ’n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.

28 En Ek sal hom die môrester gee.

29 Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Soos ek hierbo genoem het, hierdie Skrifgedeelte is die brief van God die Seun, gerig of geadresseer aan die gemeente van Thiatíre. Dit is ‘n brief gerig aan kinders van God wat besig was met verkeerde dinge en vleeslike dinge. Vers 24 noem selfs dat van hulle besig was om die dieptes van satan te leer. Hulle was besig met die leerstellings van duiwels. Hierdie dinge gaan uiteindelik hulle geloof vernietig as God nie toetree en hulle beskerm nie. Daarom die siekbed en daarom die ellende. Hierdie God wat hier siek maak en selfs doodmaak is die Nuwe-Testamentiese Jesus Christus. Het God dan nie vir Ananías en vir Saffíra met die dood getref toe hulle vir die Heilige Gees gelieg het nie? Het die Nuwe-Testamentiese Paulus dan nie gesê dat dit beter is om ‘n ongehoorsame kind van God aan die satan oor te gee ter verderwing van die vlees nie?

1 Korintiërs 5:1-5

1 ’n MENS hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so ’n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het.

2 En tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit.

3 Want wat my betref, het ek, liggaamlik afwesig maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het,

4 in die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van onse Here Jesus Christus —

5 om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus.

Hierdie Skrifgedeelte beklemtoon baie duidelik dat die tugtiging van God deur middel van siekte ‘n werklikheid is. In plaas van onsself van sonde te bekeer, word ons eerder opgeblase. Daarom moet ons getugtig word. Ons word getugtig wanneer ons sonde doen en Paulus beklemtoon die wil van God duidelik deur te bevestig dat dit beter is as die duiwel ons vlees (liggame) verderf (siekte) sodat ons gees minstens gered kan word.

Daar is twee gevalle wanneer die duiwel die oop deur of die toestemming kry om kinders van God siek te maak. Die eerste en algemene geval is wanneer kinders van God sondige aktiwiteite soos onvergewensgesindheid in hulle lewens toelaat of wanneer hulle ‘n ernstige sondige aktiwiteit koester. Die tweede geval is wanneer die gemeente ‘n spesifieke persoon aan die satan oorgee om sy vlees te verderf as gevolg van sonde in sy lewe. Paulus verwys hierna in 1 Korintiërs 5.

Dit is so duidelik soos daglig dat wanneer ‘n kind van God siek word, dit niks anders is as rooi ligte wat begin flikker nie. Dit is ‘n waarskuwing! Dit sê vir ons dat iets nie reg is ten opsigte van ons geloofswandel met God en met ons medemens nie. Dit roep ons op tot bekering.

There is a commonly-held belief that shepherds in Biblical times would break the legs of lambs that constantly wandered away. According to the “story”, the shepherd would then set the broken leg and carry the lamb on his shoulders until the leg healed, after which time the lamb would remain by the shepherd’s side for the rest of its life.

– Writer unknown

Ons weet nie of skaapwagters in die Bybel se tyd dit werklik gedoen het nie. Daar is glad nie so ‘n storie in die Bybel nie. Dit voel vir ‘n mens dat dit wreed of onprakties sou gewees het. Baie mense verwys ook na die Skrifgedeelte wat sê dat net goeie gawes uit die hand van God kom. Natuurlik is hierdie Skrifgedeelte die waarheid. God is ‘n goeie en ‘n liefdevolle God maar tugtiging is deel daarvan. Wanneer jou kind die pad byster raak is tugtiging definitief ‘n goeie gawe al is dit seer vir almal. Dit bring die kind weer op die regte pad. ‘n Goeie Pa en Ma se harte is seer wanneer hulle hul kinders moet tugtig. Dit is nie vir hulle lekker nie. Netso ook vir God. Hy wil hê dat ons in gehoorsaamheid naby aan Hom moet wandel sodat dit altyd in alles met ons goed kan gaan. Hy wil ons nie tugtig nie!

I guess you’ve heard the story of the shepherd that broke his sheep’s leg one time. Many little stories has been told about it. And was asked this shepherd, “Did the sheep fall off of a mountain and do this?” He said, “No.” Said, “What happened?” He said, “I broke its leg.” Said, “Why did you break its leg? Are you a cruel shepherd?”
He said, “No, I love the sheep. But the sheep got to running away from me. And he kept straying out to itself. And I know the nature of sheep. And I know if they stray too far away, the wolf will get them. So I had to break the sheep’s leg to keep it with me, to draw it to my bosom, to give it a little special food. And I’ll be so kind to it, that when its leg gets well, it’ll never leave me any more.”

– Writer unknown

Ek het hierdie goed nooit geglo nie. Ek was een van hulle wat geglo het dat God my nooit siek sal maak nie al is ek ongehoorsaam. Vandag weet ek dat Hy dit nie sommer sal doen nie maar ek weet ook dat Hy dit tog sal doen as ek te ver afdwaal. Ek twyfel nie in die minste daaraan dat God diegene wat Hy liefhet wel siek maak wanneer hulle ernstig ongehoorsaam is nie. Die doel hiermee is om sy kinders tot hulle sinne te roep. Alle siekte, ellende en rampe in mense se lewens is altyd ‘n waarskuwing dat iets verkeerd is. God laat hierdie rooi ligte flikker om die mens tot die besef te bring dat iets iewers verkeerd is. Ons is veronderstel om in sulke gevalle God se aangesig te soek om vas te stel hoekom ons siek is of hoekom hierdie ellende of hierdie rampe oor ons gekom het. Ons is veronderstel om ons te bekeer. Ons is veronderstel om die ouderlinge in te roep om ons met olie te salf en vir ons te bid. Jakobus sê dat die sieke gesond sal word en dat sy sonde hom vergewe sal word. Berou en bekering is egter van kardinale belang as ons genees wil word.

Die tugtiging van God of die kastyding van God is mynsinsiens net ‘n druppel in die emmer as ons dit vergelyk met al die siektes en ellendes wat mense oor hulleself bring. Ons bring siektes en ellendes oor onsself as gevolg van ongehoorsaamheid en allerhande sondige aktiwiteite in ons lewens. God het ons innig lief en Hy is nie besig om links en regs mense siek te maak of dood te maak nie. Die koninkryk beginsels van God en die natuurlike wette van die aarde is egter ongenaakbaar. God het sekere geestelike beginsels in plek gesit om ons wêreld standvastig te beheer. Hy het ook natuurlike wette in plek gesit om ons wêreld standvastig te beheer. Net soos wat die swaartekrag wet van Isaac Newton altyd werk, netso werk God se geestelike en natuurlike wette ook altyd. As ons doen wat ons wil en hierdie wette oortree dan gaan ons die natuurlike gevolge daarvan dra. Ons gaan definitief die wrang vrugte van ongehoorsaamheid en van sonde pluk. As jy onvergewensgesind is of dwelms gebruik gaan jy verseker siek word. Dit is nie die tugtiging van God nie maar die natuurlike gevolge van sonde.

Onthou, wanneer ons in geloof en in gehoorsaamheid voor God wandel, dan is Goddelike voorsiening, Goddelike genesing, Goddelike beskerming en Goddelike instandhouding altyd ons deel. Wanneer die skape standvastig in gehoorsaamheid en getrouheid die Stem van die Herder volg dan gaan dit goed met hulle. Dan wag siekte en ellende nie om elke hoek of draai nie. Wanneer ons altyd naby aan ons Herder bly dan volg NET GOEDHEID en GUNS ons al die dae van ons lewens. Dan word Psalm 91 en Psalm 23 en Psalm 112 ‘n standvastige werklikheid in ons lewens.

SLOT GEDAGTES

Die Skrif is baie duidelik oor die ontstaan van die bloedlyn vloeke leerstelling. Hoewel dit in die Ou Testament ontstaan het was hierdie leerstelling reeds vroeg in die Ou Testament ontmasker. Die Israeliete het dit heeltemal verkeerd verstaan en daarom moes God ingryp om hulle tot die regte perspektief te bring. God het dit vir ‘n kort tydjie op onregverdige mense toegepas om die barbaarse Ou-Testamentiese nasies in lyn te bring met aanvaarbare morele standaarde. Die Vader moes dit doen om die mens teen die ongenaakbare bloeddorstigheid en euwels van barbarisme te beskerm.

Die oordeel oor die volk Israel en sy leiers wat Jesus oor hulle uitgespreek het was ‘n spesiale oordeel van God. Hierdie oordeel is oor ‘n tydperk van ongeveer 60 jaar (70 NC – 130 NC) oor die volk Israel uitgeoefen. Die volk was deur die jare male sonder tal gewaarsku om hulle te bekeer van hulle verkeerde weë maar hulle het net hardnekkig voortgegaan om God te terg. Hy het daarmee die hele volk se sondes op die Israeliete wat in hierdie tydperk geleef het laat kom. Dit was indirek ‘n straf ook vir die voorvaders want daar waar hulle in die doderyk (hel) krepeer van ellende het hulle die tyding gekry dat die Joodse geloof en die volk Israel as die uitverkore volk van God nie meer bestaan nie. Die tempel is vernietig, alle Joodse godsdienstige rituele is gestaak, die stad Jerusalem se naam is verander, die staat Judea se naam is verander, die Jode is uit die stad en uit die land verdryf en ander nasies het die stad en die land bevolk. Vir amper 2000 jaar lank, tot in 1948, is hierdie status quo ten opsigte van Israel gehandhaaf. Israel is vandag weer ‘n volk maar nie meer ‘n spesiale volk nie. In Christus is almal gelyk. Die goeie nuus vir Israel is dat hulle volgens Romeine 11, voor Jesus weer kom, hulle as ‘n nasie tog tot Hom gaan bekeer. Dan sal hulle net soos alle ander nasies ook deel uitmaak van die geestelike Israel van God. Die einde van Israel gaan dus tóg hier op aarde darem op ‘n hoë noot afsluit. Prys God daarvoor. Dit was darem nie alles verniet vir hierdie nasie nie. Hulle sal egter geen voorkeur bo ander Christene geniet nie. Die kerk is reeds deel van die geestelike Israel en die geestelike Jerusalem.

Die regverdige Jode van die Ou Testament was nooit aan hierdie praktyk (bloedlyn vloeke) onderworpe nie as gevolg van die feit dat hulle sondes bedek was deur die bloed van lammers. Dit het hulle regverdiges gemaak. In sy genade het die Vader hierdie sondes gedurende die Ou-Testamentiese periode ongestraf laat bly omdat Christus Jesus op die kruis van Gólgota die straf sou dra daarvoor.

Toe Jesus uiteindelik as mens die prys vir ons sondes kom betaal het, het die Vader die straf vir alle sondes wat ooit gepleeg of nog gepleeg gaan word op Hom laat neerkom. Jesus was die volmaakte Lam van God en hy het daarmee die sondes van die wêreld weggeneem deur dit op Homself te neem. Die Vader was tevrede dat die prys betaal is en dat Jesus Christus versoening tussen Hom en die mens bewerkstellig het. Hy het daarmee die roede uit Vader se hand gehaal en Vader was bly om daarvan ontslae te kon wees.

Die mensdom hoef as gevolg van hierdie verlossingsdaad nie meer gestraf te word nie. Daarmee is die mens gered of verlos van die vloek van die wet. Negatiewe gevolge van bloedlyn vloeke is natuurlik die toediening van straf. Die vloek kom in werking omdat die wet oortree is. Ons as kinders van God val nie onder die wet nie en daarom ook nie onder die vloek van die wet nie.

Kinders van God hoef nooit hulle eie sondes te dra nie en hulle hoef nooit gestraf te word nie. Jesus Christus het ons sondes én die straf vir hierdie sondes op Hom geneem. Daarom het Hy aan die kruis vir ons ‘n vloek geword. Om ‘n vloek te word beteken dat Hy die straf moes dra. Omdat ons nie eens ons eie sondes en ook nie die straf vir ons eie sondes hoef te dra nie kan niemand ons vir ons voorouers se sondes verantwoordelik hou nie. Ons hoef nie hulle sondes te help dra nie. Esegiël 18:19-20 sê dit baie duidelik. Hierdie vals leerstelling het geen wettige fondasie nie. Die enigste straf wat daar nog is vir mense is die straf (vloek) wat jou tref wanneer jy sonder Jesus sterf. Dit tref jou onmiddelik die oomblik dat jy jou laaste asem hier op aarde uitblaas. Dit tref jou omdat jy die verlossingswerk en die bloed van Jesus Christus verwerp het.

Vir hulle wat Hom aangeneem het is daar nooit enige vloek of straf nie. Nie nou nie en nie met afsterwe nie. Nooit nie! Daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie, vir hulle wat nie na die vlees wandel nie maar na die Gees (Romeine 8:1).

Sommige Christene word ‘n rat voor die oë gedraai met hierdie vals leerstelling omdat hulle nie die woord van God ken nie. Hulle ken ook nie die praktiese komplikasies en gevolge van die verlossingswerk van Christus Jesus nie.

Die Skrif is baie duidelik met betrekking tot geestelike verantwoordelikheid of geestelike aanspreeklikheid. Elke mens is verantwoordelik vir sy eie dade. Geen mens hoef die sondes van enige ander mens te help dra nie. Elkeen dra sy eie sonde en elkeen is verantwoordelik vir sy eie sonde. Esegiël 18 is baie duidelik hieroor. Daar is nie ‘n enkele Skrifgedeelte in die hele Bybel waar mense instruksies ontvang het om bloedlyn vloeke te breek of om die sondes van hulle voorouers te bely nie. Ons is nie soos Jesus Christus wat die sondes van ander kan dra nie. Net Jesus kon dit doen. Net Hy kon, wat die dra van sonde betref, vir ander ingestaan het.

Die Bybel is ook baie duidelik oor die feit dat kinders van God eintlik die seën van God op hulle lewe het en nie vloeke nie. Volgens Gal 3:14 het Jesus ‘n vloek geword sodat die seën van Abraham na ons toe kon kom.

Negatiewe gebeurtenisse in mense se lewens het waarskynlik geloofwaardigheid aan die bloedlyn vloeke leerstelling gegee. Mense word siek en mense lewe in ellendige omstandighede. Mense maak ook persoonlike observasies en vergelykings met betrekking tot familie siektes en ander omstandighede. Al hierdie negatiewe omstandighede en fisiese observasies het ‘n baie goeie teelaarde geword vir hierdie vals leerstelling. Persoonlike observasies is egter ‘n baie misleidende instrument of maatstaf wanneer leerstellings geformuleer word. In plaas van die woord van God te raadpleeg word eerder afleidings gemaak om bose leerstellings te verduidelik, te regverdig en te promoveer.

Kinders van God en ook ongeredde mense bring eintlik al hierdie negatiewe goed oor hulleself omdat hulle heeltemal onkundig aangaande die koninkryk beginsels van God is. Hulle denke is nie vernuwe nie en hulle ken die woord van God nie. Hulle het nie die ingeplante woord in hulle harte nie en hulle maak nie die woord deel van hulle lewens nie. Hulle onderwerp nie hulle siel aan die Heilige Gees nie en word nie deur die Gees van God gelei nie. Hulle is lou Christene en het nie oorwinning oor hulle omstandighede nie. Hulle heers nie as konings en priesters in die koninkryk van God nie en is blootgestel aan baie negatiewe aanslae op hulle lewens. Dit is in werklikheid hierdie goed wat ons lewens standaard bepaal.

Die grootste gevaar is die roekelose gebruik van die tong. Mense spreek dood oor hulleself en hulle maai eintlik presies dit wat hulle gesaai het. Die mens weet nie wat hulle posisie in Christus is nie en daarom gaan hulle te gronde. ‘n Gebrek aan kennis is steeds net so ‘n groot probleem soos wat dit nog altyd was.

Mense het nie ‘n openbaring van die grootheid, die goedheid, die almag en die krag van God nie. Ons móét weet wie ons God is. Ons móét geloof in hierdie God hê en ook glo wat Hy sê. Sy woord is die waarheid en sy woord sal vasstaan tot in ewigheid. Ons móét weet dat ons deur geloof moet lewe want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.

God het die sleutels van sy koninkryk aan die mens gegee. Daarmee het Hy sy outoriteit aan die mens gedelegeer. Dit wat die kinders van God in die kerk besluit sal in die hemel aanvaar of bevestig word. Inteendeel, dit wat enige mens besluit sal in die hemel aanvaar of bevestig word. Outoriteit kan ook misbruik word en dit kan ook negatief aangewend word. Die mens is daarom verantwoordelik vir alles wat op aarde gebeur en vir alles wat in sy eie omstandighede gebeur. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir ons dade. Ons kan niemand die skuld gee vir negatiewe gebeurtenisse in ons lewens nie. Nie vir God nie, nie vir die duiwel nie en ook nie vir ander mense nie. Die blaam lê altyd by onsself. Ons bepaal self die gang van ons lewens. As konings en priesters het ons beheer oor ons lewens. God het die outoriteit aan ons teruggegee wat Adam en Eva aan die duiwel oorhandig het.

Daar is geen konneksie meer tussen kinders van God en ons ongeredde voorouers nie. Ons is nie meer lede van dieselfde spesie nie. Christene is in werklikheid uit God gebore en het net een Vader en dit is God self. Die vleeslike of fisiese afstammeling lyn van ons ou mens is vervang met ‘n nuwe afstammeling lyn wat direk na God die Vader loop. Ons is nou ‘n nuwe mens. Ons het die DNA en die Goddelike natuur van God ontvang en daarom aard ons na Hom en daarom is ons in wese presies net soos God. Jesus het net na sy opstanding vir Maria gesê: Ek vaar op na My Vader en julle Vader, en My God en julle God. (Johannes 20:17).

Net so min as wat hy ons in die hel kan gooi, net so min kan die duiwel ons siek maak. Hy is nie ‘n God nie en hy kan daarom nie straf uitdeel nie. Siekte is niks anders as straf nie net soos wat die hel niks anders as straf is nie. Die duiwel hou daarvan as ons sê dat hy ons siek maak. Dit gee aan hom goddelike kwaliteite en dit maak ons sy onderdane. Die waarheid is egter dat omdat Jesus beide hierdie strawwe op Hom geneem het, en natuurlik ons sonde ook, hoef ons nooit siek te wees nie. Ons is net so rein en net so geregtig soos Jesus self. Die Bybel bevestig dit: Ons is die geregtigheid van God in Christus.

Die mens sal en kan nooit onskuldig siek word nie. Ons word siek as gevolg van die natuurlike gevolg van sonde. Ons word siek en ons bring allerhande ellendes oor onsself as gevolg van vrees, spanning, bitterheid, onvergewensgesindheid, naywer, nyd, haat, roekeloosheid en gevaarlike sondige aktiwiteite. Dit het niks met straf of bloedlyn vloeke te doen nie.

Toe die vyand deur die mediese professie en deur dieetkundiges daarin geslaag het om die mens te laat siek word sonder sonde, deur omstandighede buite sy beheer, het hy daarin geslaag om siekte en ander ellende van die werklike oorsaak, naamlik sonde, te verwyder. Vir die wêreld is siekte nie meer ‘n gevolg van sonde nie. Vir die wêreld is iemand wat siek geword het net ‘n slagoffer van iets buite sy beheer. Wanneer mense siek word is bekering nie meer nodig nie. Hoekom nie? Want die mens word nie tot sy sinne geruk nie. Dit was juis vir hierdie rede dat Paulus mense aan die satan oorgelewer het. Deur die verderwing van die vlees kan hulle gees gered word. Mense wat hulle nie bekeer van hulle verkeerde weë nie maar bloot van die mediese professie gebruik maak, probeer doodeenvoudig om die gevolge van sonde met medikasie of ‘n operasie te omseil, en hy volhard in sy sonde. Hy gryp God nie meer aan om die rede of die oorsaak van die siekte vas te stel nie. Hy skreeu nie meer uit tot sy God in benoudheid en in berou nie. Wat hy nie weet nie is dat hy nie daarmee gaan wegkom nie. God het nog altyd gesorg, en Hy sal altyd sorg, dat die mediese professie nie die gevolge van sonde illumineer nie. Die straf van God in die Ou Testament was deel van sy raadsplan en dit was absoluut ‘n noodsaaklikheid. Vandag is dit die gevolge van sonde maar nog steeds net so noodsaaklik soos dit nog altyd was. Die straf van God sal met ons wees tot aan die einde van tyd, wanneer die bose finaal in die ewige helse vuur gewerp word.

Ons weet dat die kerk huidiglik nie haar funksie vervul as die draer van Goddelike genesing nie. Kinders van God het werklik nog nie in geloof die bediening van genesing aan die wêreld beskikbaar gemaak nie. Die openbaarmaking van die seuns van God gaan binnekort plaasvind (Romeine 8:19) en dan behoort dinge te verander. Dit is veral mense wat nog jonk in Christus is wat hierby baat gaan vind. Tog het niemand ‘n verskoning nie. Ons is almal in staat om God aan te gryp en te vertrou vir genesing. Elkeen se eie geloof, wanneer dit in aksie kom, is heeltemal genoeg om te verseker dat hy of sy in oorwinning lewe.

Ons kan vandag absoluut in Goddelike oorwinning leef op alle gebiede van ons menswees. Goddelike genesing, Goddelike beskerming, Goddelike voorsiening en Goddelike instandhouding op alle vlakke en alle gebiede van ons menswees is gewaarborg! Jesus Christus het alles klaar gedoen vir ons. Hy het alles reeds moontlik gemaak deur sy verlossingswerk aan die kruis. Hy hoef niks meer te doen nie want Hy het reeds alles klaar gedoen wat ons nodig het. God het in ‘n rus ingegaan. Hy is nie besig om agter die skerms vir ons te werk nie. Hy werk nie meer nie. Dit is nou óns werk om sy verlossingswerk vir ons te laat werk. “The ball is in our court”.

Ek besef dat die waarhede in hierdie boek vir sommige mense baie vreemd is maar ek is oortuig daarvan dat die Skrifgedeeltes wat ek aangehaal het U sal oortuig van die waarheid.

Ons het net een wapen tot ons beskikking om leuens te weerlê en dit is die woord van God. Ons kan nooit op menslike sienings, opinies, drome, visioene en openbarings staatmaak wanneer dit by die wil en die weë van God kom nie. Al hierdie goed moet ooreenstem met die woord van God anders is dit leuens.

My gebed is dat almal met ‘n nuwe ywer die woord van God sal bestudeer en met ‘n oop gemoed die Heilige Gees sal vra om hulle in alle waarheid te lei. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak.

Elkeen van ons moet poog om God in gees en in waarheid te aanbid. In die boek van 1 Johannes 3:22 lees ons dat ons vrymoedigheid het teenoor God wanneer ons harte ons nie veroordeel nie. Dan kan ons Hom vra net wat ons wil en ons sal dit verkry, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat Hom welgevallig is. Hebreërs 11:6 sê dat ons God nie kan behaag sonder geloof nie. Hy wat tot God gaan moet glo dat Hy is en ook dat Hy ‘n beloner is van die wat Hom soek.

Paulus moedig ons ook in Filippense 2:12 aan om elkeen ons eie heil uit te werk met vrees en bewing. Dit is God wat in ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

Die koninkryk van God funksioneer deur middel van die beginsels, die wette en die wil van God. Wanneer ons God dien en wanneer ons Hom gehoorsaam is dan doen ons dit as geestelik verantwoordelike volwassenes in God.

Met die skryf van hierdie boek het ek gepoog om die wil van God en die koninkryk beginsels van God aan U oor te dra. Daar is baie kondisies wat nagekom moet word wanneer ons volgens hierdie beginsels lewe. Die nakoming van hierdie kondisies en beginsels is tussen jou en God. Net julle kan dit beoordeel. Bogenoemde Skrifgedeeltes beklemtoon elke kind van God se individuele verantwoordelikheid ten opsigte van sy eie heiligmaking en sy eie lewe.

My diepste wens is om met jou die woord van God te deel sodat dit jou vry kan maak. Ek is nie ‘n mediese dokter nie. Ek is bloot ‘n medewerker van almal wat werklik ‘n verskil ten opsigte van genesing en gesondheid wil maak. Ek is ook voltyds ‘n bedienaar van die Woord van God en het hierdie boek in eerbiedige afhanklikheid van God geskryf. Daarom het ek hierdie boek vanuit ‘n Bybelse of geestelike oogpunt geskryf. Die mediese feite in die boek het ek geneem en aangehaal uit die werk en boeke van Gees vervulde mediese dokters en wetenskaplikes wat wêreldwyd hoë aansien geniet.

Ek deel die Skrif met jou maar dit is jou reg en jou verantwoordelikheid om die Woord van God self te ondersoek. Genesing hang van onsself af. Wanneer ons die wil van God en die koninkryk beginsels van God nakom, dan is genesing gewaarborg.

Wanneer ons nie die wil van God en sy koninkryk beginsels nakom nie, dan kan ons nie verwag dat God ons moet genees nie. ‘n Persoon wat hier faal gaan ongelukkig die vrugte daarvan pluk.

Ek kan getuig dat ek die wil en die koninkryk beginsels waarvan ek in hierdie boek skryf, in my eie lewe toegepas het en dat dit vir my gewerk het. Ek is van ‘n chroniese ooglid inflammasie (Blepharitis) genees, ek is van sinusitis genees, ek is van jig en gewrigsontsteking genees en ek is van ‘n hartsiekte genees. Ek het vier jaar voor ek hierdie boek geskryf het n hartaanval gehad. My hart het aan die begin van hierdie jaar (2015) erg agteruit gegaan. Ek het God vertrou vir genesing en ek het dit uit genade ontvang. Ek het nie van die mediese professie gebruik gemaak nie hoewel dit vir my gevoel het asof ek enige oomblik aan ‘n hartaanval gaan sterf. Die simptome was werklik erg en ek het swaargekry. God het my egter genees. Dit was natuurlik deur die genade van God.

Ek het egter deurentyd geweet dat ek twee baie belangrike aspekte nagekom het: Ek het deur sy genade geweet dat my geloof hom behaag (Hebr 11:6) en ek het geweet dat my hart my van niks veroordeel nie, dat ek die gebooie van God gehoorsaam is en doen wat welgevallig is voor Hom. Dit is baie belangrik. As iemand hierdie twee kondisies nie nakom nie maar steeds weier om van die mediese professie gebruik te maak, dan is daar ‘n baie groot kans dat hy baie groot probleme gaan ervaar. Wandel in geloof en in gehoorsaamheid voor God en jy sal lewe.

In hierdie boek het ek bloot die wil van God, soos ek dit sien en ervaar aan jou oorgedra. Wat jy daarmee maak is tussen jou en God. God het vir die mens sy eie wil gegee. Ons moet elkeen met God en sy woord deel en doen volgens hierdie wil. Ons moet elkeen ons eie heil uitwerk in vrees en in bewing. Daarom kan ek nie verantwoordelikheid aanvaar vir enigiets wat ek in die boek noem waarmee nie volgens die woord van God gedeel is nie.

Ek hoop en vertrou dat die wonderlike waarhede in hierdie boek, wat ek deur genade van God ontvang het en ook wat ek van die mense ontvang het wat ek in die boek aangehaal het, jou lewe ingrypend en ten goede sal verander. Aan God al die eer vir dit wat Hy doen.

BYLAAG

The truth about spiritual warfare

by ASR Martins

Spiritual warfare. Ever since I was saved this term really bothered me. Just the sound of these two words clashed with my spirit since the first time I’ve heard it. This just did not make any sense to me. To the church, Jesus Christ Himself, the apostles and millions of Christians right through the ages tried to defeat satan but nobody could defeat him and his demons yet. The war goes on and on. Just the other day I saw a disgusting image of our Lord Jesus Christ engaged in an arm-wrestling contest with satan. Let us face the facts people, if there is still a war then satan is not yet defeated.

Through the years though, I thankfully learned a quite different story. I was fortunate enough to be taught by Spirit-filled men of God who did not believe this lie one bit. These guys really studied the word of God. They were taught by the Spirit and in turn they taught God’s people the truth.

It is absolutely amazing how easily people are being deceived into believing all sorts of false doctrine without even realizing it. The fact is that these people do not know the Scriptures. If they knew the Scriptures they would have realized immediately when somebody attempted to teach them a false doctrine. The mistake that we made through the years and still make today is relying on pastors and ministers to teach us instead of relying on the Holy Spirit to teach us. It is quite a different story when you take up the word of God yourself to study. You will be amazed at the results when you study the word of God yourself. If you really ask the Holy Spirit to guide you and to teach you that is exactly what happens. It is then a totally different story all together because when the Holy Spirit starts to reveal the word of God and the will of God to you, you supernaturally understand God’s will and God’s word.

What makes the difference? When you personally study the word of God you gain firsthand knowledge of the word of God. It is like planning your own trip to a really far destination. When you go through the detailed maps yourself you become familiar with all the information you need to know in order to reach your destination safely. If you rely on others to plan the trip for you though, you do not know anything except the directions that the person gave you. In such a case you just do not possess all the knowledge and information that you need to address all the difficulties and possible drawbacks that might cross your path. It is like being kept in the dark. You do not even know if the directions itself are correct in the first place.

We cannot rely on other people when it comes to the will of God and the word of God. We really do need to have a personal relationship with God. We do need to communicate with God and we do need to allow God to communicate with us and to teach us His word. This book enlightens the subject of “spiritual warfare” but you need to be brave enough to proceed with your own studies if you really want to know the truth. You cannot rely on others. So many people have been deceived and therefore they deceive many people in return. There is a Scripture that supports this statement to the letter:

2 Timothy 3:13-17

13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived

14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them; 

15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. 

16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: 

17 That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works.

This portion of Scripture makes it as clear as daylight. Verse 13 clearly says that there are people who are being deceived. It also says that these people also deceive others. Some of them might not do this on purpose but still, they have been deceived and they deceive others. Many exorcists fall under this category. I have devoted a whole chapter in this book on the damage they cause in terms of doctrinal issues when it comes to generational curses and spiritual warfare. Verses 14-17 confirm that we have learned from God, if we allowed Him to, and that we do have the Scriptures which is able to reproof, correct and instruct us in righteousness. Each and every doctrine need to be supported by Scripture. If there is no Scripture to support it then it is just not true.

An example is the false doctrine of generational curses. Did you know that there are absolutely no Scriptures that state or indicate that Christians are or can be punished because of the sins of their ancestors? Did you also know that there are actually Scriptures that clearly state that the sons WILL NOT carry the sins of their ancestors and that the ancestors WILL NOT carry the sins of the sons? Yet people believe in generational curses. Did you know that the only reference to generational curses was made only to heathen nations and people who hate God? Did you know that there are Scriptures that state that God even took generational curses away from heathen people and unbelievers?

This implies that since the cross, even unbelievers and people who hate God do not have to carry the sins of their ancestors? Did you know that there is not even one Scripture in the whole Bible that says that we must repent of the sins of our ancestors? Did you know that there is not one Scripture in the whole Bible that says that we must break generational curses? Did you know that there actually are a number of Scriptures that say that we must only repent of our own sin? Did you know that there actually are Scriptures that say that the sins of the one who committed that sin will be on him and on him alone? Did you also know that there are actually Scriptures that say that the righteousness of a person can only save him alone? That implies that nobody can be made righteous by their ancestors just as nobody can be made unrighteous because of the sins of the unrighteous or ancestors. There are Scriptures for all the statements I made here. I am going to give you those Scriptures but first I need to discuss a very important Biblical principle with you. This principle is of the utmost importance. If you know and understand this principle you cannot be deceived.

What is this principle? No matter how unbelievable Scripture might seem to you, it always is and always means exactly what it says! Apart from a few symbolic issues it is therefore quite easy to understand the Scriptures.

The moment people ignore this principle, those people open themselves to deceit. The moment you expose yourself to believe something contrary to what Scripture says, at that moment you become a victim of deceit. Really! Does this principle always work with all Scriptures? Yes it does. There are no exceptions. You can test this principle if you want to. In fact, we call it the “Deception test”.

It is quite easy to determine whether you have been deceived and whether you are still being deceived. This test proves these two facts beyond any doubt.

The test is done in two easy steps:

Step 1 will determine whether you have been deceived and step 2 will prove it beyond any doubt.

This is quite easy. Are you ready for the test?

Step 1: Just answer the following questions with a simple “yes” or a “no”:

 1. Are there any scriptures that you know of that make certain statements, but you actually believe the contrary? This means you know of Scriptures that make some statements but you also know that you actually do not believe that those Scriptures are valid anymore.

 2. Do you know of people who actually believe these Scriptures? This means that there actually are people who declare that they believe these Scriptures and that these Scriptures are true. They say that they do experience the results of what these Scriptures promise.

 3. Do you believe the contrary without supported scriptures to prove the contradiction? This means you do not know any Scriptures that actually directly contradict those Scriptures.

Now that was easy! Did you answer these questions honestly? How do you feel about the following Scriptures?

Mark 11:23-24

For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.

John 14:13-14

Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

Matthew 21:21-22

Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done. And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.

Ezekiel 18:20

The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the fatherneither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.

If your answer on at least one of the three questions above was “yes”, then you probably have been deceived and are still being deceived. Step two of this test will prove the facts beyond any doubt.

When the Bible makes any statements, those statements are true unless it has been overruled by another Scripture. In such a case the most recent scripture cancels the validity of the first or the former Scripture. You will probably recognize such Scriptures by statements made to this effect by the relevant writer or person that made that claim in the Bible. Jesus for instance brought up some Old-Testament Scriptures that were changed with the following words: “It is written that… then something will follow like “a tooth for a tooth”…and then He will say, “But I tell you”…followed by the change or the correct statement. Remember God is always the same. He does not change but He does change things. For instance, in the Old Testament salvation could be obtained through the blood or the offering of a lamb. God changed this by substituting the lamb in the New Testament with Jesus Christ, the true Lamb of God.

The above references are classic examples of Scriptures that have been changed. The Bible belongs to God because it is the word of God. He may change the word exactly like Jesus did in this case. If Scripture had not been changed then the first applicable Scripture still is the truth.

This is why the “Deception test” is so easy to do. This test is absolutely foolproof and the reason why it is foolproof is the complete absence of contradictory scriptures for all the valid statements in the Bible. Let us proceed and complete the “Deception test” now.

Step two: Just answer the following questions with a simple “yes” or “no”:

Do you believe that Jesus Christ still heals people even today?

Do you believe that people are still being baptized in the Holy Spirit today?

Do you believe that the gifts of the Holy Spirit are still functioning in peoples lives today as it did in Biblical times?

Do you believe that we are living in the last days?

Do you believe that according to the prophet Joel that in the last days the Holy Spirit will come upon people and that they will dream dreams and that they will see visions? Do you believe that people still see visions?

Do you believe that people are still casting out demons, still laying their hands on people to heal them from diseases, still speaking in tongues, still prophesying and still functioning in all the other gifts of the Spirit?

Do you believe that generational curses does not exist anymore as stated above in Ezekiel 18:20?

If you answered “no” on any of these questions than you have been and still are being deceived. As a reminder; God followed a very important principle in the Bible that is very important for all of us to know. That principle is the following: All statements in the Bible made by God directly or by His prophets are in fact plain and simple the truth. It is exactly what it says and it means exactly what it says. That is why people believe these statements. Those who do not believe these statements are simply being deceived.

You can of course test yourself on a number of Scriptures. People who have been seriously deceived will find that there are quite a number of Scriptures or statements made in the Bible that they do not believe. They actually believe the contrary although there are absolutely no Scriptures that support their beliefs. These people will find that certain “man made statements” actually support their beliefs. This is where the deception comes in. If there is no Scripture that contradicts the original statement, another statement will do the trick.

Example:

Scripture or statement: Mark 16:16-20

16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. 

17 And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils;they shall speak with new tongues

18 They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover. 

19 So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God. 

20 And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.

Now some people absolutely believe this Scripture. Yes they do, even though some parts in this Scripture seem totally outrageous. They however believed Christ and they speak with new tongues, they cast out devils, they lay hands on the sick, they take up/away snakes (demons, the correct translations is not “up” but “away”), deadly things do not hurt them, signs and wonders follow them. These people do not only believe, they also do these things. These people knows that if God says something then it is the truth no matter how ridiculous, outrageous or impossible it may sound. These people can therefore not be deceived.

Now some people do not believe this Scripture and they do not carry out these things. Why not? Although they are Christians, in this case they have been deceived not to believe God’s word. That is the bottom line. They do not have faith in this word.

More recent Scriptures canceling this Scripture:

None. There is absolutely no Scriptures that indicates that this Scripture is for some reason not valid anymore or not the truth anymore.

Alternative Statements made by people who do not believe this Scripture:

 • Signs and wonders were only there to get people to believe. Well it happened. People did believe and therefore signs and wonders are not necessary anymore. (There is no Scripture that supports this statement)

 • People were only baptized in the Holy Spirit in Biblical times in order to function in the gifts of the Spirit. This was necessary because at that stage they had no Bible yet. Well the Bible was eventually written and therefore we do not need the baptism in the Holy Spirit anymore. (There is no Scripture that supports this statement)

 • These promises were only for the apostles. It was not for everybody. (There is no Scripture that supports this statement)

 • God gave us the Bible. Therefore He does not speak to us anymore and therefore He does not perform miracles anymore. The speaking in tongues, the word of wisdom and the word of knowledge and other gifts of the Spirit are therefore not necessary anymore. In fact all the gifts of the Spirit are not necessary anymore. (There is no Scripture that supports this statement)

 • God only wanted to establish the church with wonders and signs. Obviously after the church was firmly established signs and wonders were not necessary anymore. (There is no Scripture that supports this statement)

Are there any Scriptures that support these statements? No. Now although there are no Scriptures to support these statements, people still do believe these statements. They will try to use certain Scriptures in the Bible to support these views whether those Scriptures are applicable or not. If they cannot find anything to support these views they just believe these statements anyway. Period. These people have been deceived to believe the doctrines of men rather than the word of God. This is actually nothing else than the doctrines of devils.

You will be amazed to see how many Scriptures are either just totally ignored and how many times the exact opposite is believed. Well this is the world of the deceived.

The ultimate “Deception test“

The more Scriptures, like the one above, that you identify as being contradictory to what you believe, the more you have been deceived. This can be quite a shock for some people. The bottom line is that we should actually believe exactly what is written in the Bible. Not the contrary.

Now for those Scriptures on generational curses:

First I need to give you some background on why these Scriptures on generational curses came into existence in the Bible: The Israelites did not really understand the concept of generational curses and so a lot of misunderstanding and a lot of myths came into being in Israel in the time of the prophet Ezekiel. There was actually quite a debate among the Israelites on this subject. They knew that something of this nature was written in the book of Deuteronomy but that was about all most of them knew about the subject. Remember that those days the Old-Testament was not available to the common man resulting in a lot of speculation about the word of God.

God saw all the misunderstandings and He heard all the speculations so He decided to get involved in this debate with the sole purpose to set things straight. We read all about this in Ezekiel 18:1-32.

Scripture: The son will not carry the sins of the father and the father will not carry the sins of the son:

Ezekiel 18:17

That hath taken off his hand from the poor, that hath not received usury nor increase, hath executed my judgments, hath walked in my statutes; he shall not die for the iniquity of his father, he shall surely live.

Ezekiel 18:19

Yet say ye, Why? doth not the son bear the iniquity of the father? When the son hath done that which is lawful and right, and hath kept all my statutes, and hath done them, he shall surely live.

Ezekiel 18:20

The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the fatherneither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.

Scripture: Even heathen nations and heathen people do not have to be punished for other people’s sin:

John 1:29

The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.

The Greek word for world in this Scripture is“кόσμος” which means the “whole world and all its residents”. This means that Jesus Christ was punished in our place. Even the sinner does not have to be punished today. This is called the “time of grace”. From the moment that Jesus died and got punished for the world on the cross, nobody is punished until of course an unbeliever dies without Christ. At that moment, when he dies, the curse of the law hits him with full force. That means that the moment a person dies without Christ he has to carry his own punishment. This is clearly stated in Isaiah 65:20.

Isaiah 65:20

There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days: for the child shall die an hundred years old; but the sinner being an hundred years old shall be accursed.

This Scripture pointed to the time of Christ, the good and acceptable year, the “time of grace” when even sinners will live a full and a long life. However when his time of grace runs out, he will be cursed and he will pay the penalties for his sins.

Galatians 3:13-14

Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree: That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith.

Ezekiel 18:20

The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.

Scripture: Repent only of your own sin:

Ezekiel 18:21-23

But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him: in his righteousness that he hath done he shall live. Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord GOD: and not that he should return from his ways, and live?

Ezekiel 18:26

When a righteous man turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and dieth in them; for his iniquity that he hath done shall he die.

Ezekiel 18:27-28

Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive. Because he considereth, and turneth away from all his transgressions that he hath committed, he shall surely live, he shall not die.

Ezekiel 18:30-32

Therefore I will judge you, O house of Israel,every one according to his ways, saith the Lord GOD. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye.

Scripture: People will be punished only for their own sin:

Ezekiel 18:4

Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die.

Ezekiel 18:18

As for his father, because he cruelly oppressed, spoiled his brother by violence, and did that which is not good among his people, lo, even he shall die in his iniquity.

Ezekiel 18:20

The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.

Deuteronomy 24:16

The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathersevery man shall be put to death for his own sin.

Scripture: The sins of a person cannot make another person unrighteous:

Ezekiel 18:13-17

13 Hath given forth upon usury, and hath taken increase: shall he then live? he shall not live: he hath done all these abominations; he shall surely die; his blood shall be upon him. 

14 Now, lo, if he beget a son, that seeth all his father’s sins which he hath done, and considereth, and doeth not such like

15 That hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, hath not defiled his neighbour’s wife, 

16 Neither hath oppressed any, hath not withholden the pledge, neither hath spoiled by violence, but hath given his bread to the hungry, and hath covered the naked with a garment, 

17 That hath taken off his hand from the poor, that hath not received usury nor increase, hath executed my judgments, hath walked in my statutes; he shall not die for the iniquity of his father, he shall surely live.

Scripture: The righteousness of a person cannot make another person righteous:

Ezekiel 18:9-13

9 Hath walked in my statutes, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just, he shall surely live, saith the Lord GOD. 

10 If he beget a son that is a robber, a shedder of blood, and that doeth the like to any one of these things, 

11 And that doeth not any of those duties, but even hath eaten upon the mountains, and defiled his neighbour’s wife

12 Hath oppressed the poor and needy, hath spoiled by violence, hath not restored the pledge, and hath lifted up his eyes to the idols, hath committed abomination, 

13 Hath given forth upon usury, and hath taken increase: shall he then live? he shall not live:he hath done all these abominations; he shall surely diehis blood shall be upon him.

God really wanted to kill this false doctrine in its tracks. If you read the whole chapter of Ezekiel 18 you will see that God purposely covered all scenarios and all aspects from all angles in order to make it as clear as daylight. There is no such things as generational curses because everybody pays for his own sin. Because everybody pays for his own sin everybody must repent of his own sin. The accountability of sin is respectively upon each individual. God says a number of times in this chapter that the soul that sinsthat soul must die. Even in Deuteronomy 24:16 he said that the son cannot be punished for the father’s sin and the father cannot be punished for the son’s sin. The Bible just cannot be more clear on this subject than this.

Now there is absolutely no Scriptures that states the contrary. So what did the deceivers do to counter this problem? They made a lot of statements that contradict these Scriptures. They even attempted to use some Scriptures out of context to support all these statements.

Here are some of these Scriptures that were taken out of context:

Deuteronomy 5:7-10

7 Thou shalt have none other gods before me. 

8 Thou shalt not make thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the waters beneath the earth: 

9 Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, 

10 And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.

Now this portion of Scripture has nothing to do with the church and nothing to do with believers. It has everything to do with people that HATE God. Verse 10 can be related to us though because we are people who LOVE God. It is however quite interesting to note that verse 10 says the same thing as Galatians 3:20. It also says that we are blessed and not cursed. This was God’s way of telling Israel, whom He is about to make a covenant with, how He feels about heathen nations who hate Him. Verse 9 can only be related to people who HATE God. Unbelievers could have been brought into the equation here was it not for Ezekiel 18 which clearly states that the one (son or father) SHALL NOT help to carry the sins and iniquities of the other (son or father). This portion of Scripture does NOT support generational curses in a Christians life because it was at that time only applicable to nations and people who HATED God. It also does NOT support generational curses in an unbelievers life because of Ezekiel 18:20 which clearly states that the one who sins must carry his own punishment and that the son will not carry the father’s iniquities.

Lamentations 5:7

Our fathers have sinned, and are not; and we have borne their iniquities.

This Scripture has nothing to do with generational curses. It has everything to do with the nation of Israel. Just as we today as an “Afrikaner” nation have to carry the results or burdens of “apartheid” because of the decisions our nation’s forefathers made. “Apartheid” was a sin. The Israelites had to carry the burdens of the mistakes and sins of their forefathers. Many nations all across the world were burdened and are still burdened because of the sins of their forefathers. Germany and Japan are classic examples of this. Adolf Hitler and the German nation as well as the Japanese nation committed serious atrocities during world war two. Both these nations were severely punished for this in terms of war-penalties and discrimination through the years. The culprits were long dead while their descendants were still paying for their iniquities. This is what this Scripture in Lamentations is all about. It has nothing to do with visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. It has nothing to do with family or generational curses.

Nehemiah 1:1-6

1 The words of Nehemiah the son of Hachaliah. And it came to pass in the month Chisleu, in the twentieth year, as I was in Shushan the palace, 

2 That Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah; and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. 

3 And they said unto me, The remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach: the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. 

4 And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven, 

5 And said, I beseech thee, O LORD God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments: 

6 Let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee: both I and my father’s house have sinned.

Again this portion of Scripture is all about the nation of Israel. Nehemiah fasted and prayed for the nation of Israel that was taken into captivity. He mourned over the walls of Jerusalem that were broken and the gates that were burnt. It has nothing to do with generational curses. Nehemiah also mentioned that he himself and His father’s house also sinned against God. This was all about the judgment of God that came upon the nation of Israel.

I used generational curses as an example to show you how people are being deceived. Although Scripture is clear on the truth people are being conned into believing a lot of things which are not Biblical.

I sincerely hope that you are satisfied with the results of your “Deception test”. My earnest hope is that people would not ignore this truth about God’s word. It is a very important key that will prevent people from being deceived. It will set people free. The moment that people realize that God’s word is written according to this principle they have a very good chance to be set free and not to be deceived again.

I want to repeat this principle once again: “All statements in Scripture are simply the truth exactly as it is written”. When the Bible says God heals then He heals. Period. Is there a scripture that says that God does not heal anymore? No. Then He still heals. Period. Are there a lot of statements with all sorts of reasons why He does not heal anymore. Yes but if it is not in the Bible. It is statements made by men and because of that it is not the truth. Period. Please read this paragraph again. This can and will set you free if you decide to make it part of your life.

The false doctrine called spiritual warfare came into existence exactly as I mentioned above. In fact the false doctrine of generational curses gave birth to the false doctrine of spiritual warfare. It was almost an automatic result of the generational curses doctrine. You will be amazed how many statements, sayings and war-cries, people who believe in these doctrines make and use daily that cannot be find in the Bible. Yet they believe these statements and these doctrines as if it is in the Bible.

Paul used the term “spiritual warfare” as a metaphor but unfortunately people took it literally. Paul did bring the true facts about this subject into perspective in other portions of his letters but people missed that.

I sincerely hope that this chapter thoroughly introduced you to that all important key that will protect you from being deceived in future. I want to “say” it for a last time just to emphasize it once again: No matter how unbelievable Scripture might seem to you, it always is and always means exactly what it says!

How does the devil oppress Christians?

This just do not sound right! How on earth does he succeed doing this?

When Jesus Christ still walked this earth this very thing kept Him very busy. He went through Judea and healed the sick right through His earthly ministry. He delivered people who were oppressed by satan. Yes I admit that those people were not Christians; they were Jews. But yet, even after the redemption work of Christ on the cross, this is still a problem for most Christians today. In the Bible we see that people were oppressed by satan although we clearly see that Christ redeemed us from that oppression:

Luke 4:18 (NKJV)

The Spirit of the Lord is upon Me, Because He has anointed Me To preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives And recovery of sight to the blind, To set at liberty those who are oppressed;

Matthew 4:24 (ESV)

So his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by demons, epileptics, and paralytics, and he healed them.

Now how does the devil go about oppressing people even after Christ paid the price for them and after He delivered them from sin and diseases? No, the devil does not have the power to go out and oppress people all over the world by inflicting them with all sorts of diseases. It does appear that way but it is just not the truth. He however does oppress people and this is why I am writing this post today. Christians need to know how he does that in order to understand how to resist being oppressed by him.

Firstly we do need to understand the following about hell, diseases and the punishment of God:

 • God created hell to punish satan, demons and unrighteous people if they die without Christ. Those who reject Christ cannot escape hell.

 • God created sickness and diseases to punish people who sin. We however know that God the Father do not punish anyone anymore because of the redemption work of Christ. This includes the saved and the unsaved. Even the unsaved live in a time of grace. Anyone who dies without Jesus Christ however brings the curse of the law upon himself the moment he dies without Christ. At that moment he descends into hell where he must now carry his own punishment. Because he rejected the blood of Christ God the Father now punishes him for that. The point I want to make here however is that God the father created sickness just as He created hell. Both came into existence because of a decision made by the Father. Both belong to Him.  

 • Only a God can punish. Only a ruler of a kingdom can make laws and force his subjects to live according to those laws. In order for such a ruler to make laws, to enforce those laws and to punish his subjects if they do not conform to those laws, he needs to be a lawful ruler. His ruler-ship needs to be legitimate. These are some of the reasons why satan cannot punish people. He is not a lawful ruler or a God who can make laws, who can enforce laws and who can punish people who do not conform to those laws. Satan cannot throw you in hell and he cannot put sicknesses and diseases upon you even if he wanted to. Firstly he is not God the Father and secondly a child of God cannot be punished anymore by anyone at all. Not even God the Father can punish you because of the redemption work of Jesus Christ. A child of God can legally not be punished and sicknesses and diseases are nothing but punishment. That is what it was created for. It serves and cannot serve any other purpose.

 • Right through the Bible it is clearly stated that God punishes people with sickness. He also throws people in hell and He uses His angels to throw those people in hell. Does that make Him a bad God? Does that make Him an unjust God? No, that makes Him a fair God. This world is filled with bad, unholy people who murder and oppress women, children and good people! God always protects the weak. These people need to be punished. They need to pay for their atrocities! That is only fair and that must be done! God cannot allow people to do what they want and just get away with it! All righteous people do understand this principle of the kingdom of God.

 • Don’t you believe that this wonderful and loving God of us is able to carry out such violent and harsh acts? This does not make Him cruel you know. It makes Him just. Read the Scriptures below and see how God used to punish people and how He did it:

  Isaiah 45:6-7

  That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the LORD, and there is none else. 

  7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things

  The evil that God refers to in verse 7 is the “punishment” of God. That includes hell and it includes diseases, famine and all sorts of other ways of punishment in order to bring people to justice. Just read the following Scriptures as proof for this statement:

  Deuteronomy 28:21-25

  21 The LORD shall make the pestilence cleave unto thee, until he have consumed thee from off the land, whither thou goest to possess it.

  22 The LORD shall smite thee with a consumption, and with a fever, and with an inflammation, and with an extreme burning, and with the sword, and with blasting, and with mildew; and they shall pursue thee until thou perish. 

  23 And thy heaven that is over thy head shall be brass, and the earth that is under thee shall be iron. 

  24 The LORD shall make the rain of thy land powder and dust: from heaven shall it come down upon thee, until thou be destroyed. 

  25 The LORD shall cause thee to be smitten before thine enemies: thou shalt go out one way against them, and flee seven ways before them: and shalt be removed into all the kingdoms of the earth.

  These verses are just a few among a lot of Scripture saying the same thing. It was a warning from God to Israel. He warned them but they did not listen. God then kept His word and HE brought all the evil described in this Scripture over the nation of Israel. He did not use the devil to do it for Him. No, He did it Himself. He is God and He does this when necessary.

  God uses angels to throw the devil, demons and even people in hell. Do you know what type of torment and afflictions people have to go through in hell? God is certainly capable of punishing people and He uses the good guys to punish the bad guys. When a man committed a crime the police arrest him and they, along with prison wardens, throw him in jail. It is the good guys who are enforcing the law. It is the good guys who bring people to justice. The government does not utilize criminals to bring other people to justice. God does not use satan to punish people.

  God even punished His own Son in our place there on the cross. He did not call satan to come and punish Jesus. No, He did it Himself. It is recorded in Isaiah 53:

  Isaiah 53:4,6,10

  4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken,smitten of God, and afflicted.

  6 All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all.

  10 Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand.

  Now we know that God punished Jesus so that we may walk free. For this reason God does NOT punish anymore. After He punished Jesus Christ for the sins of all men, there is no more punishment except for those who die without Jesus Christ. The day a person dies without Jesus Christ, on that day God’s grace runs out on that person. Isaiah clearly predicted that there will be a period of grace in the dispensation of the Messiah:

  Isaiah 65:20

  There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days: for the child shall die an hundred years old; but the sinner being an hundred years old shall be accursed.

  Please take note that the curse of the law is nothing else than punishment. When someone, according to Deuteronomy 27:11-26, declared a curse onto someone it meant that the law was broken and that the person who trespassed the law must now be punished. In the dispensation of Christ that cannot happen because all sins have been paid for by Christ when he took all punishment on Him. A person has to die without Christ before the curse can come over Him. The curse kicks into action when a person dies if he rejected the blood of Christ. Such a person must then pay for his own sins. This is a clear indication that God does not punish anyone anymore. So how can people believe the lie that the devil makes them sick. No, nobody confiscated or hijacked hell or God’s methods of punishment or God’s legal right to punish from Him. The devil cannot throw you in hell and he cannot put diseases upon you. He is not God!

What caused the confusion in terms of punishment and diseases?

It is clear from certain Scriptures in the Bible and from personal testimonies that there definitely is a connection between diseases and satanic oppression. Jesus referred to sick people as being oppressed by satan. One testimony that I heard was in the life of Kenneth Hagin. He testified that he once prayed for a lady with lung cancer for four evenings in a row. She just did not get healed in the healing services. The next evening, the fifth service that he held, she was in the healing-line again and Kenneth decided to pray for her again. The moment he started praying for her he suddenly saw in the spirit realm. He could see a small demon hanging onto this lady’s lungs. Kenneth immediately knew that the cancer was caused by this little demon. He immediately cast it out and the lady was immediately and miraculously healed.

Now Scriptures referring to sick people being oppressed by satan and testimonies like the one above may bring us under the impression that satan can go around to randomly inflict people with diseases. This is however not true. Satan hasn’t got that power. If he had he would have gone rampant on all mankind. He hates us so much that he would have killed us like flies.

Exactly how does the devil oppress Christians?

In order to answer this question we need to make it clear why people and even why Christians still get sick today. There are two very important reasons for this. Firstly sickness is a natural and a direct result of sin. That means any person using drugs, smoking or getting involved in any sin will eventually bring diseases into their bodies directly because of that particular sin. Smoking can cause lung cancer and so can drugs also cause a number of diseases. Even spiritual sin like unforgiveness can cause sicknesses like cancer. It is not God the Father punishing people. It is people naturally causes sicknesses to germinate and to grow inside their bodies because of sin.

Secondly Christians get sick because of unbelief. They just do not believe that God can protect them against danger, sicknesses and any other acts and occurrences that can and may cause injury or damage to their bodies. Because of unbelief many Christians are exposed to this kind of thing. This is where satanic oppression gets to such people. Sin and unbelief open doors to satanic oppression.

Satan’s primary goal is to get Christians involved in sin. His secondary objective is to cause people to doubt in God’s word of protection. This is how satanic oppression starts.

Every sickness and every disease starts at the “border posts” of the kingdom of God. It starts at the “border posts” of your circumstances. It starts at the “border posts” of your life which is your own little kingdom that God wants you to have dominion over. Let me explain:

Jesus Christ conquered over the devil on the cross. As a sinless human being He paid the price on the cross for the redemption of our souls. With this victory Jesus took the reign of the earth back from satan. He totally disarmed him and He gave us dominion over our own personal circumstances, the earth and over satan and his demons. We read about this in the book of Colossians:

Colossians 2:15

And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.

Jesus won the battle for us. He openly triumphed over satan and He disarmed him. The devil really has no power over us. He is a defeated foe. For this reason we are not involved in a war with him. The instruction from God is to submit ourselves to God and to resist the devil. Resisting is a somewhat passive resistance like manning a border post. The sole purpose of a border post is to keep illegal people out. Yes, God did equip us with strong and potent armor in order to protect ourselves. We need to be ready for evil forces by clothing ourselves with the full armor of God.

Although we are not involved in a warfare we do need to protect our borders and we do need to be strong. Like any nation we deploy our soldiers on our border posts, ready and clothed in full armor.

At this border post our enemy arrives with lies and deception. He does not arrive at the border post with firearms, canons or bazookas. He is not even clothed in spiritual warfare armor because the Lord Jesus Christ completely disarmed him on that wonderful day. He however does have a very strong weapon! His tongue! He uses his tongue to deceive and to entice us into all sorts of sin and temptations. At the border post he seeks only one thing and that is entry. He wants an open door. He wants a place in our lives. In order to achieve this he starts to negotiate with us. He starts to reason with us. He tries all his dirty little tricks in order to persuade us to open the gate for him. He even tries to creep past us without us noticing. He entices us to open the door for him by allowing sin in our lives. He attempts to get us so far as to confess negative things over our lives. He lies and he deceives hoping that we will fall for those lies. Exactly what he did with Eve. And again, Adam and Eve were not involved in a spiritual warfare with satan. Even today the devil uses the same tactics as he did with Adam and Eve. He questions the word and the promises of God in order to make us doubt in God. There at the border post is where it all starts.

As a result we sometimes start harboring ungodly and toxic thoughts. The more we give in to his lies, temptations and deceptions, the more we act and the more we say what he wants us to do and wants us to say.

This leads to sin and sin brings death. We start smoking and drinking. We start despising other people and we start to be unforgiving towards other people. Sin is the cause of sickness. Smoking causes all sorts of lung diseases. Hate and bitterness (unforgiveness) causes cancer and other diseases. This is how we open the door for the devil. This is how satan slowly but surely starts oppressing a child of God. We allow him to influence us and that causes us to become sick. We sometimes allow demons to cause affliction in our bodies by giving them permission to do so. We give in to his ways, his will and the pressure that he puts on us. He cannot make you sick unless you open the door for him by getting involved in all these ungodly practices, disobedience and fear. The devil does not oppress innocent Christians by putting all kinds of disease onto them. In fact, the devil can do absolutely nothing to an innocent Christian. It is the “not so innocent Christian” who picks up problems.

People, we can never blame God because He does not tempt us and He does not punish us. We can never blame the devil because he just hasn’t got any power over us. We can only blame ourselves because we got involved in bad thinking and sin because of the lies, temptations and deception that we listened to and adhered to. We accepted the lies of the enemy there at the border post and we allowed him to enter into our lives. We are absolutely NEVER a victim of circumstances outside our control. That is a lie from hell! We are always to blame for anything and everything that goes wrong in our lives. God gave us Divine protection, Divine healing, Divine provision and Divine maintenance. If we serve God the way we should we are totally protected.

The problem is that we are not obedient to God and His word. We do not believe his word and we do not make his word part of our lives. We do not meditate on His word so that the Holy Spirit can use the word to build up our most holy faith. Stop blaming the devil and stop blaming God. Accept your responsibility to reign as a king in the kingdom of God and over your personal circumstances according to His will and His word. Do not give the devil any place in your life and do not open any door for him. Submit yourself to God, resist the devil and he will flee from you. If you do this, he cannot do anything to you at all.

What a wonderful truth this is? We can always be victorious in all circumstances in life. Praise God for the work he has done! With His blood he saved us! With His power He raised us! Praise God for the work He has done!

Is Spiritual warfare dangerous?

l want to discuss a very interesting aspect of spiritual warfare that I came across with recently. John Paul Jackson, a well-known preacher received some interesting insight directly from the Lord Jesus Christ a while ago on this subject. This insight came as a result of an occurrence in which John was involved. According to John, three different pastors all contacted him on a specific day to obtain advice from him. All three pastors experienced a difficult time in their lives. They were all unexpectedly facing either a personal crises or some problems within their respective congregations.

One pastor’s daughter disappeared and he had no idea what happened to her. The other pastor’s son ran away from home and the pastor had no idea why this incident occurred. He also did not know how to deal with this problem. The third pastor contacted John shortly after the other two. This pastor reported that six ladies in the congregation, who were all pregnant, simultaneously and unexpectedly experienced complications with their pregnancies. They were all facing unexplainable miscarriages.

These pastors, who were all from different locations, were all devastated. They all contacted John for advice. He promised to pray for them and to seek the Lord for guidance in these matters. John prayed the whole day but at the time he went to bed he still had no answer from the Lord. He however had a very interesting dream that night. In the dream he saw a very big moon very close to him. It appeared that the moon was touching the ground and it appeared to be no more than a few kilometers away. He then saw the silhouettes of three men standing on small platforms with their backs towards him. In the dream John noticed that the three men were all shouting at the moon.

Behind the men a crowd gathered and this crowd started cheering them on. John then noticed that all three of them were armed like cowboys with holsters and weapons in the holsters. Inside the holsters however, were no revolvers but hatchets or small axes. We know that in dreams an axe symbolizes judgment. The men started throwing the moon with these axes but it fell way short onto the ground. This means that the three men were busy applying judgment on something but the judgment did not come into affect. The moon, in this case, symbolized evil spirits, evil activities and an evil domain. Although these actions, the shouting and the throwing of the hatchets, had no effect, still these men carried on with these actions. In spite of this the crowd on the spectator stands kept on cheering these men on.

Every time the people cheered these men on their respective platforms raised a bit. Even the people on the spectator stands were elevated a bit every time they cheered. Eventually it was clear that everybody became tired. The shouting, the cheering and the throwing of axes made them wore out. The activities slowly declined and eventually the three men and the spectators got really tired. Soon they all fell asleep on the platforms and on the stands.

When these people were fast asleep, demons started slipping off from the moon and they quietly crept up onto them. They then suddenly launched an attack on the unsuspecting sleeping crowd that took them completely by surprise. When the three men and the people awoke they were under serious attack by these demons. John witnessed in the dream how the three men and the people were suffering under the attack. They were actually tormented and they did not stand a chance against these demons.

In the minutes that followed the Lord spoke to John. He told him that the reason for the tormenting and suffering was because these men and the crowd got engaged in something they were not called to be engaged in. They were acting and they were entering a realm or an area of dominion that they were not legally supposed to get involved in. The Lord then explained that he did not lead them to be engage into spiritual warfare with the enemy on this level, in this way or in this realm.

John Paul Jackson explains:

There are three areas of dominion. The first area of dominion is the third heaven where God reigns supreme. In this domain everything is complete and everything is according to the will of God. In this area of dominion God does not allow anything contrary to His will and His kingdom principles.

The second area of dominion is the second heaven. This is the spiritual realm of the heavenly beings like angels and demons. In this realm the heavenly beings have dominion. In this area of dominion God allows the heavenly beings to perform actions which is against His will and against His kingdom principles. This implies that in this realm demons do what they want. Although these demons do what they want, there are still principles in place that govern this realm. God has put these principles in place. Although He does not force His will down on these heavenly beings He still keeps them within certain boundaries.

Then thirdly, we have the natural realm which is the earth. In the natural realm man reigns supreme. People do what they want although, in this realm also, certain principles and laws have been put in place by God to keep mankind within certain boundaries. On earth we reign over our personal circumstances and in our own lives. God gave us our own free will and we can actually do what we want. He gave us a choice between good and evil and we have the free will to choose whatever we want. We can even contravene God’s will and His principles. We will however have to face the consequences of our decisions and our actions. This means that we also have to stay within certain boundaries determined by God. There are natural laws like, “If you jump off a bridge you will be injured or you will die”. This is a natural law and it will always come into play whenever somebody jumps off a bridge. We reign supreme and we can jump off the bridge if we want to. We can also decide not to jump off a bridge. In both instances we will either suffer the consequences of bad choices or we will reap the benefits of good choices and positive actions. There are also spiritual laws which do not differ from the natural laws in this regard. Again you can choose what you want to do with these laws and again you will also suffer the consequences of bad choices or we will reap the benefits of good choices.

When demons enter our realm or area of dominion they are in actual fact leaving their domain and entering ours. They have no legal rights to do that unless we give them legal rights to enter our realm. You as a child of God and as a king in the kingdom of God have the right and the power to cast these demons out of your circumstances. Demons have no other option but to obey when we legally act in the Name of Jesus Christ. Even when a person who is demon possessed comes to you for deliverance, you can take authority over these demon spirits in their lives and cast them out. These demons have no choice but to obey. Here on earth we reign according to the power and the authority that Christ Jesus gave us. We can live victorious lives and we do not have to submit to evil at all. This means that Divine provision, Divine maintenance, Divine healing and Divine protection belong to us, everyday of our lives. Demons have absolutely no rights in our area of dominion.

This is apparently a very different story, according to many preachers, when these demons have legal rights to enter our area of domain. An example of such a case was in the life of Kenneth Hagan sr. He once attempted to cast a demon out of a certain women. The demon refused to go out and he told Kenneth that the specific person actually wants him to possess her. When Kenneth discussed this allegation with the woman it turned out that her husband brought her for deliverance. She admitted that she actually wants the demon to possess her. This woman left without being delivered because the demon had legal rights to possess her.

Back to the problem with the three pastors:

John Paul Jackson contacted these pastors separately and all three of them confirmed that they and their congregations were in the midst of serious spiritual warfare against the principalities in their respective cities. They were busy tearing down the strongholds that the enemy has set up in their cities. John surprised all of them with the advice that he gave them.

He told them to stop these activities immediately because of the following reasons:

They are wasting their time with these tactics because they have no legal rights to do that. God did not lead them to do that and He will never lead them to do that. They should actually pray to God to remove those strongholds. They should also pray for the repentance of the people who gave the enemy the right to set up those strongholds in their cities. Only God can remove these strongholds. Mankind has no authority or dominion in and over this domain. The enemy actually succeeded to set up these strongholds legally.

Many people in their respective cities, through their own will and through their own actions have allowed the enemy to set up these strongholds. Spiritual warfare will achieve nothing to set the city free. The people of these cities need to repent in order for God to remove these strongholds. Christians can only and should only pray for their cities and for the people in their cities. Christians and even unbelievers in these cities are protected against these strongholds because they were not responsible for these strongholds to come into existence in the first place. Christians and churches reign over their own lives and own areas of responsibility and influence. These strongholds have absolutely no effect on Christians, unless of course, they are part of the problem. These strongholds only affects the people who walk in sin and in unbelief and who were personally responsible for these strongholds to come into existence.

John then explained to the pastors the principle of the different areas of dominion. He also explained that it is actually rebellious to engage in something that God did not command them to do. They were actually following their own ideas and their own doctrines and their own ways. That is why this manifested in the natural through one pastor’s son rebelling against his father by running away from home.

Just as a demon is exposed in our domain and eventually cast out or chased away, so we also, when we enter their domain, are exposing ourselves and making ourselves vulnerable to them. That is why one pastor’s daughter got missing and the ladies of the other congregation were facing miscarriages. John told them to repent and he promised them that if they do, everything will be restored immediately. The pastors and their congregations did repent and in fact everything was indeed restored within 24 hours.

I am not in favor of spiritual warfare. We should reign as kings in the kingdom of God over our own circumstances, our own areas of influence and areas of responsibility. This means we reign over the earth. This has however nothing to do with fighting demons. We are not supposed to be fighting the enemy.

The questions I do want to ask are the following:

Does countries who are not involved in a war have military armies? Of course most do!

Are all the soldiers wearing uniforms and are these soldiers armed? Of course they do and of course they are armed!

How does these countries deploy these soldiers if they are not involved in war? They deploy them on border-posts to prevent hostile people or illegal people from entering their countries. Hostile people can be considered as enemies. These soldiers are also carrying out border patrols in order to prevent illegal excess into their countries. This is exactly what God wants us to do: Do not give the enemy any foothold!

Are we involved in a war? No, Jesus Christ already conquered the enemy. He completely defeated satan and his evil empire when He died on the cross. The Bible says that He nullified the enemy. Do we need to be alert like a soldier? Of course we do! Our enemy should never be under estimated. The Bible says in Ephesians 6:12, “For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places”

How do we do this? Firstly take note that the Bible says we have a “struggle” or we “wrestle” against the enemy. We are not involved in a warfare. How do we wrestle against the enemy?

We stand against it. It means we do not give in to sin or unbelief.

We refrain from getting involved in sin and bad attitudes.

We live holy lives.

We keep ourselves busy with good things.

We submit ourselves to God.

We live in faith and we live obedient lives.

This way we do not give the enemy any foothold. This is manning our border-posts and this is patrolling our borders.

The devil is only interesting in two very important things in order to defeat us: He wants us to sin and he wants us to doubt in God’s promises and His word. That is all he needs. The moment you live in sin, you start losing your righteousness. At that moment the devil has a foothold in your live. Also the moment you start living in sin, you start to doubt in God’s word. Why? Again because you start losing your righteousness. When a child of God starts looses his righteousness, he immediately doubt if God’s promises will be effective in his life. That is how it is. If you start loosing your righteousness you are defeated.

How do we stand strong against the enemy? By not getting involved in sin. By not doubting in God’s word. That is all we need to do. This is the core message of the New Testament. Jesus, Paul and the other apostles constantly focused on the following important issues: Build up your most holy faith. Pray for each other. Pursue holiness. Keep yourself separated from this world. There is absolutely no evidence of any spiritual warfare in the Bible. Nowhere do you see in the Bible that Jesus or the apostles were involved in the breaking of generational curses, shouting at evil spirits and breaking down strongholds. Nowhere do you see any judgment uttered onto evil spirits. No, the Bible says, “Submit yourselves to God, resist (take a stand against) the devil and he will flee from you.

In this chapter we read about three pastors who led their congregations into spiritual warfare against the enemy. In this case we noticed, according to John Paul Jackson, that it was not the right thing to do. We read that spiritual warfare was not only ineffective but it also wore the congregations out. It did not achieve anything and instead it only brought problems and devastation. Many times through the years I have noticed people getting involved in spiritual warfare only to see them ending up facing all sorts of problems. 

Spiritual warfare and generational curses got very much integrated through the years. If you read my book about the false doctrine called “generational curses” (At this stage only available in Afrikaans although it is currently being translated into English) you will see this doctrine completely exposed as a false doctrine birthed in hell. My opinion is that “spiritual warfare” is no different. Both are strategies the enemy use to keep people in bondage. If you still think you should achieve deliverance by means of something called “spiritual warfare”, it actually implies that mankind was not yet set free. It implies that Jesus did not carry out a complete work of redemption.

Is spiritual warfare dangerous? I think it is! It is not Scriptural and therefore a false doctrine. Jesus Christ and the apostles did not preach this doctrine and they did not carry out any of the actions promoted by people who believe in this doctrine. Also, if demons have legal rights in people’s lives, those people need to repent. That is the bottom line. If we engage in or if we get involved in false doctrines, we are bound to pick up problems. 

I have no doubt about the reality of this fact. We should rather spend our precious time with God. Submit ourselves to Him. Learn from Him. Read and study the word of God. Apply the word of God. Refrain from sinning. Keep our minds on God. Take every thought captive and replace it with the word of God. Pray. This is true Biblical and divine protection against the enemy. Give the enemy no place and no foothold in your life.

How did Jesus Christ really conquer evil?

This is actually very important because it gives us some very important information on how we should deal with the devil and with demons in our faith walk with Christ.

Are we really involved in a warfare against the enemy? The Bible sometimes uses words that is directly linked to warfare. in Ephesians 6 we read about the spiritual armor that all Christians need to put on daily in order to protect themselves against the enemy. The spiritual armor mentioned in this verse is none other than weapons of warfare.

We also read that the Bible specifically mention the word “warfare” in 2 Corinthians 10:4

For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds

This is what this word means in the Greek:

LSJ Gloss: an expedition, campaign

Dodson: warfare, military service

Strong’s: military service (figuratively) the apostolic career (as one of hardship and danger)

Thayer: an expedition, campaign, military service, warfare
metaphor (Paul likens his contest with the difficulties that oppose him in the discharge of his apostolic duties, as warfare) military service, that is, (figuratively) the apostolic career (as one of hardship and danger)

Ephesians 6 also compares our struggle as a “wrestle” against the enemy:

Ephesians 6:12

For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.

Paul really succeeded in getting our attention with these Scriptures. He really had to carry it over to us that the enemy should not be underestimated. He is serious and he plays for keeps. He also succeeded in making us understand that we should understand what we let ourselves in for when we report for duty as workers of Christ. We should count the cost first. It really is not easy to do the work of a New-Testament apostle. To plant churches and to equip the saints or the workers for the work of the ministry is not easy.

So although we are not involved in a warfare against evil, Paul thought it fit to compare our struggle against the enemy with warfare. He used this metaphor to prepare us for life’s battles and hardships as a Christian. This is how serious it is.

Paul however did bring the necessary balance and the reality of Christ’s victory over evil in the equation. He did bring all factors and the reality of the victory that we have in Christ into perspective. The church however seems to have missed that. People went overboard with the whole thing and they started getting involved in all sorts of spiritual warfare that are not from God. In the process they hurt themselves and instead of victory in Christ they suffer defeats and they suffer losses. This statement indicates that many Christians are doing something wrong when it comes to resisting the enemy. Something does not add up. Are some Christians following the wrong strategy? I think they do. We are missing a very important key when it comes to spiritual warfare. What is this key? This is what this chapter is all about and this brings me back to the question that I asked in the beginning of this chapter: “How did Jesus Christ conquer the enemy?” I need to ask this question because that might give us some indication on how we should deal with the enemy.

Another question might be, “If Christ conquered the enemy, why must I still do anything?”

Previous chapters that I refer to above really answered these questions in detail except for the all important key of victory that I wish to discuss in this post. Christ did defeat the enemy once and for all that day on the cross.

Colossians 2:15

And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.

We really do not have to fight the enemy. We do not have to be involved in any warfare with the enemy. Christ conquered him once and for all. It is finished. It is done. We have been set free and we have been delivered. How did Christ manage to defeat the enemy?

Jesus Christ did not sin and He did not doubt

Have you ever read in the Bible that Jesus Christ was involved in a warfare with satan? Have you ever read that Jesus Christ, with His angels, and satan with his demons, gathered together against each other in battle? How many of these battles occurred before satan raised the white flag?

No people, this never happened. Jesus Christ did not need angels to assist Him defeating the enemy. Jesus did not have to face the enemy in any kind of a warfare. Satan and all his demons did not attack the Son of God ever. They knew they could not attempt such an outrageously suicidal act. Why not? Because spiritual supremacy and spiritual power are not attained or decided on the battlefield. Spirits cannot be killed and they do not loose their power by means of a sword or a spear going through their hearts. This is how the movies have it but this is not how God determined it to be in real life. So what were satan and the demons afraid of? What made them back down and what made them shiver with fear when Jesus Christ moved into their direction, even before the cross? This answer is a mystery but also so liberating:

Through all Jesus’ days on earth as a human being Jesus did not sin even once and He did not doubt in the word of His Father at all. That brought the victory! Good defeated evil. In His wisdom and in His power God the Father made good to reign over evil. There is something awesome in the goodness of God. This is a principle in the kingdom of God. It is a law like Newton’s law of gravity. There is power in righteousness! Purity and holiness is righteousness. This means righteousness defeats evil. There is an inherent power in righteousness. Whenever a person is righteous, which, in our case means the presence of the Holy Spirit in our hearts, such a person possesses an inherent power which always overrules evil power. That power that we possess is the Holy Spirit. That power is also Christ in you. It was exactly for this reason that, even before the cross, demons always fearfully begged Jesus Christ not to punish them before their time or not to cast them into hell immediately.

If He did sin, only once, and if He did doubt in God’s word, only once, He would have been defeated. He would have gone to hell not to be raised up again. He wouldn’t have been able to carry our sins and He wouldn’t have been able to pay the penalty for our sins. He also wouldn’t have been able to set us free. Not only Jesus Christ Himself but even us would have been lost forever. We would have died in our sins and we would have been cast into hell forever. Not only us but Jesus Christ with us.

If this happened I think God the Father would have cast the devil and the demons in hell with us and He would have been alone with the angels forever. What a wonderful Man Jesus Christ was! As a mere human being (100% human being), He came to this world to take the sins of this world away. He was obedient to God from His birth right unto the cross where He paid the price for all sin. As a Lamb without any blemish He was found worthy to be slain for the sins of the world.

Is this how He conquered the enemy? Exactly! Because He did not sin the enemy could not find any foothold in His life. There was no battle at all ever between God the Father or Jesus Christ against evil. Jesus Christ went down to hell and He took the keys of death and of hell and of dominion away from satan. Satan did not put up a fight at all. He just handed over the keys to Christ and he begged Him to leave immediately. He could not bear standing in the presence of such holiness!

Jesus went down to hell where He was punished and where He paid the price for us. Father God punished Him in our place. The moment Father was satisfied that each and every sin had been paid for, He sent His Spirit to raise Jesus from the dead. At that moment we were included in the life and triumph of Jesus Christ. He brought us absolute and permanent victory! From there the saying, “There is victory in Christ”

Jesus then went into the house of the strongman and He bound him. He then stripped him of all his weapons and He took it all away. In His triumphal procession all across the universe He publicly displayed the enemy as being defeated once and for all. They were part of this triumphal procession as a defeated foe on display. Why? So that every living creature could be a witness of Christ’s victory over evil:

Colossians 2:15

And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.

Is this how Jesus defeated the enemy? What are you saying? Not even one battle? Didn’t Jesus break generational curses and did He not shout all sorts of war-cries? Didn’t He bind satan and his demons every morning? Didn’t He cast down strongholds and didn’t He break all plans of evil? Didn’t He stand against evil forces and didn’t He break the enemies works of evil? Didn’t He carry out important rituals like anointing people, property and doorposts of houses with oil? Didn’t He prevent housebreakers and evil criminals from entering His property by anointing His car and His windowsills with holy oil?

No, not even once. The enemy had no foothold in Jesus’ life because Jesus did not sin and He did not doubt in God’s word. Jesus was and still is righteous. The enemy tempted Him but he failed when Jesus went to fast in the desert for 40 days. He did not visit Jesus in the desert to make war against Him. He visited Him to deceive Him. His purpose was to make Jesus doubt in God’s word and instructions and to make Jesus sin. He wanted Jesus to sin against God in order to loose His righteousness.

Does that differ from our struggle today? Not one bit. We are in exactly the same situation Jesus was when He had to deal with the enemy. Just as Jesus we should not give the enemy any foothold in our lives. We should not sin and we should not doubt in God’s word. That is how we stay victorious over the enemy in our personal lives. We do not need to get involved in any kind of warfare against the enemy. He is a defeated foe. Jesus Christ defeated satan and all his demons once and for all on the cross for us. He gave the dominion back where it belongs; in the hands of the sons of God.

Yes we put on the whole armor every day according to Ephesians 6:13-18 because we need that armor to stay strong and to stay in faith. Paul did in fact use the term “warfare” as a metaphor but he did not literally mean that we are physically involved in a warfare with evil. Even if that warfare is spiritual it is still a warfare. This is not what Paul had in mind when he used the term “warfare” as a metaphor. It is just a metaphor.

Take a good look at the armor that God gave us: (This is now going to be a wonderful revelation to many people. Look what the spiritual armor really is. It is the words in bold)

Ephesians 6:13-18

13 Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. 

14 Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness

15 And your feet shod with the preparation of the gospel of peace

16 Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. 

17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God: 

18 Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;

Can you see that these words have nothing to do with warfare or the enemy. It is all about God and His word and faith in that God and His word.

How not to sin and not to doubt in God’s word?

This is really easy people. It is not difficult at all. We all know that Jesus did not sin but many Christians do not know that we can also live a sinless life. Many people think it is impossible for human beings to live a sinless life. Scriptures are in fact quite clear on this:

1 John 3:9-10

Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God. In this the children of God are manifest…

Now this Scripture clearly says that he who is born of God does not commit sin and it also tells us why such a person cannot sin. Really? Why can such a person not sin? Because the seed of Christ is in us and because we are born of God. These are the two reasons why we cannot sin. This suggests that it is impossible to sin in Christ. There is of course important conditions that we need to comply to but the important reality is that it is absolutely possible to live a sinless life in the presence of God.

Now the conditions that need to be complied to in order for us to live a sinless life is not that difficult to maintain in our walk of faith. We have already seen that it is possible to live a sinless life according to these two verses above. We see the conditions that we need to comply to in the following verses:

1 John 3:21-22

Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.

1 John 3:2-3

Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.

These two portions of Scriptures make it all clear to us. It says that if we walk in faith in such a way that our hearts do not condemn us we have all the confidence we need. It is also important that we keep our hope in Christ to maintain righteousness. We do not somewhere along the way start seeking other means of attaining righteousness. We do not suddenly start to rely on own works. No, we keep our eyes fixed on Christ as the only way, through grace and through faith, to maintain our righteous stand before God. This is a very important condition to comply to. If we really comply to these conditions we have confidence in the presence of God. If we keep these two conditions than it is impossible to sin in Christ Jesus. This way we keep our confidence.

What is so important about confidence? When do we need confidence? We need confidence when the enemy sits on our shoulders cunningly trying to condemn us. If we do not sin he will try to con you into thinking that you have sinned and that you are living in sin. The mere fact that many Christians do not believe that they can live a sinless life takes their confidence away already.

The other Scripture says that any man who has put his hope in Christ, purifies himself and is as pure as Christ Himself.

Now how is this possible? How can the Bible say that I can be just as pure as Christ Himself and that I can live a sinless life just as Christ Himself?

Can our hearts condemn us? When does our hearts condemn us? This happens when we contravene one of the principles of salvation. We find this principle in Romans 8:1

There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

This portion of Scripture tells us exactly when our hearts start to condemn us. The moment that we start walking after the flesh then our heart starts to condemn us. Please take note, “It is not when the devil condemns us but when our own hearts condemn us that we loose our confidence”. What does this mean? It means that as soon as a sin starts to be a way of life, our hearts (spirit) knows that we are no longer resisting that particular sin. This means that we are in fact living in sin. It does not mean that we are not Christians anymore. It only means that we are starting to loose our confidence. Why? The moment our hearts starts condemning us there is condemnation according to Romans 8:1. When  there is condemnation we loose our confidence and at that moment we, through sin, give the enemy a foothold in our lives. This is when we loose our victory over the enemy. As you can see it has nothing to do with warfare. It has everything to do with abstaining from sin and believing God’s word. At this point we need to repent of this particular sin in order to restore our confidence. We also need to resist this particular sin with everything we have in us. We have to “fight” against this sin. This fight is the “wrestle” that Paul mentioned in Ephesians 6:12. We do not get engaged in a wrestle against a demon! Not physically and also not spiritually. The demon is not our problem. Our wrestle is against temptation. We resist the temptation people!  

If we loose our confidence we cannot ask God whatever we want to. Suddenly we loose our confidence because we know that we do not keep His commandments anymore and we know that we do things that are not pleasing in His sight. (1 John 3:22)

Did you know that it is absolutely possible to get anything you ask from God if you adhere to only two very important conditions?

Hebrews 11:6

But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.

1 John 3:21-22

Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.

These two verses above are the ultimate test for any man of faith. If you meet the condition of the first condition you are halfway there. If you adhere to the second condition also you will receive whatsoever you ask God. This promise is actually guaranteed! I will even go so far as to say that it is absolutely impossible not to receive the desires of your heart, in more clear terms; whatsoever you want from God, if you comply to both these conditions. This is guaranteed people! I do not doubt this fact at all. These promises go hand in hand with the following two Scriptures:

Psalm 37:4

Delight thyself also in the LORD: and he shall give thee the desires of thine heart.

Philippians 4:6

Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

The correct translation for the Greek word in this verse is “desires” and not “requests”. It makes this promise a bit more clear. There are actually quite a few other Scriptures that also makes it super-clear that we, when we walk in righteousness and in obedience, can and may ask whatsoever we want from God and we will receive it. It is absolutely guaranteed! Faith and obedience opens doors that nobody can close. It is the key to victory. This gives the enemy absolutely no foothold at all. Such a person lives a victorious life.

If you know that God exists but not only that, you also know that He is a good God who rewards those who diligently seek Him, and you live a holy obedient life, then you can and may ask Him whatever you wish and you will receive it.

There is of course one other condition that we need to comply with in order to ask and to receive whatever our hearts desire from God: Patience.

James 1:4

But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.

Just look at the world that these three conditions open for us:

John 14:13-14

Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

Matthew 21:21-22

Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done. And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.

James 5:15

And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.

Romans 8:37

Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

John 10:10

The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

Mark 10:27

And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.

John 16:24

Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.

Matthew 7:7-8

Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

Philippians 4:13

I can do all things through Christ which strengtheneth me.

John 15:7

If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.

Luke 18:1

And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint;

Mark 11:23-24

For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith. Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.

2 Timothy 1:7

For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

2 Corinthians 1:20

For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.

John 8:36

If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.

Jeremiah 1:12

Then said the LORD unto me, Thou hast well seen: for I will hasten my word to perform it.

Romans 8:31

What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?

This last Scripture summarizes it all, “If God is for us, who can be against us?” Jesus Christ really did set us free indeed. “Who can be against us?”, means nobody can come against us. Not even in battle! Does that stop the enemy from attempting to deceive us? Unfortunately not. Even Jesus was tempted by the enemy. Jesus however showed us that if we resist this tempting the enemy has no other choice but to flee from us. Why does he flee from us? Why does he not just give up? He flees from us because of fear. Why does he fear? Righteousness always causes the enemy to fear. This is a principal in the kingdom of God. The enemy does not fear a Christian who is breaking all sorts of curses and who shouts all sorts of war-cries. No, he fears righteousness. He fears a Christian who abstains from sin and who refuses to doubt in the word of God. Righteousness destroys and removes all strategies from the enemy. Righteousness is absolutely devastating and absolutely intimidating to evil. Righteousness causes God Himself IN you to manifest in the particular situation. That causes the enemy to flee. This is how Jesus conquered evil and this is how we should conquer evil in our lives. There actually is no such thing called “spiritual warfare”. It is a lie from hell.

We cannot and do not have to do “fight” in order to obtain any redemption or deliverance of any kind. Jesus Christ did it all for us. If you still think that you need to carry out all sorts of acts and rituals called “spiritual warfare” in order to obtain some kind of deliverance you really are not free yet. This is not true people. You are being conned into believing that you need to stand against the enemy. The truth is that you, as a righteous child of God, only have to submit yourself to God, abstain from getting involved in sin, live an obedient live in Christ and you will see that by resisting the devil this way, he will flee from you. You do not have to be devil-conscious at all.

If you experience defeat in your life it is not because you lost a “spiritual battle” or are still loosing  a “spiritual battle” against the enemy. No, it is because of a lack of faith or a lack of ability to change circumstances in your life. One of my previous posts clearly described how and why we need to speak to the problems and not to the enemy. We speak to the mountain. We speak to the problem. It has nothing to do with the enemy. We remove the mountain or the obstacle in our lives through faith and through the word of God. We do not fight demons and evil in order to remove obstacles and mountains in our lives.

I hope that this short chapter will enable you to take up and to possess this very important key of victory in Christ. This is how we reign in Christ. This is the key to victory. Victory and dominion is indeed in Christ and not in all sorts of strategies and tactics called “spiritual warfare” or “spiritual battles” against evil forces.

Common mistakes exorcists often make

Exorcists often make some mistakes when they cast out demons resulting in the strengthening or promoting of false doctrinal beliefs in the church of Christ. In turn Christian observers make a few common mistakes when they watch these exorcists in action. It is so easy when you watch a YouTube video of an exorcism to make wrong conclusions regarding certain doctrinal beliefs.

This is a problem that Jesus Christ spared His disciples. When Jesus cast out demons in the New-Testament He showed the disciples exactly how to do it. He trained these disciples and He allowed them to cast out demons themselves under His supervision. Eventually He sent them out two-two and these disciples went out on their own to cast demons out of the oppressed all over Judea.

Luke 10:17

And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.

It is important to note at this point that Jesus did speak to demons. He also did allow them to speak to Him on some occasions but he only allowed them to say the minimum. He asked them their names and he asked them how many of them were inside a specific person and that is about it. When they asked Him questions He answered them very briefly and then He instructed them to keep quiet. This was not only to prevent them from declaring who He really was but by this Jesus also set an example for us.

He did NOT ask them questions about the way they operate, what they did with a certain person, how they destroyed such a person’s life and how they succeeded to enter a specific person. He DID NOT have long conversations with these demons. Why not?

I want to answer this with another question: Do you know how bad demons really are? They are capable of anything. They have absolutely no inhibitions and they do not draw the line anywhere. They are capable of telling lies, steal and physically kill anybody if they only get the slightest chance to do so. They cannot kill you but they surely will deceive you. We are NOT supposed to be chatting with demons. They are really bad company!

This is where many exorcists make a very big mistake. They cast the devils out alright. This is not the problem. I know of even backslidden or young and inexperienced believers who have cast out demons when they were suddenly caught off-guard by demons manifesting in their presence. Exorcists cast demons out of people and they are delivering God’s people. Their ministry is very important. Exorcists are anointed workers in the Kingdom of God. Some of them do not only cast demons out of people. They are also healing the sick and some of them are good teachers of the word of God. When it comes to this exorcists are doing a great job. How they do it is however a different story. Do NOT make the mistake to think that because a person is anointed that he is in the perfect will of God. In fact, some of these guys can and are sometimes just as deceived as many other children of God. Ministry and anointing do not proof doctrines. It only means that a specific person is used by God to perform a certain work in His kingdom.

Some of them cause a lot of damage to other believers witnessing how they deal with demons. Believers see and hear these exorcists and these demons and then they use this information to support and to prove all sorts of doctrines. You here statements like, “it must be true because even the demons say that this is the case”.

This is a really bad mistake. Firstly you cannot trust a word that demons say. Do not believe the myth that demons will not lie when an exorcist asks them questions. People are under the false impression that the Holy Spirit forces these demons to tell the truth when they are interrogated by an exorcist. That is NOT the truth. Some exorcists tell the demons not to lie to the Holy Spirit but in fact they are talking to and lying to the exorcist.

Have you ever seen a police detective interrogating a cheating, lying, murderous lunatic of a criminal? These people are bad and they will lie, cheat and murder whenever they can. They do not want to tell the truth and they will not if they do not want to. This is exactly how demons are. Like so many dangerous criminals they will sometimes tell you what you want to hear. It really depends a lot on what the detective is willing to accept and willing to believe.

Have you ever heard of the term, “doctrines of devils”?

1 Timothy 4:1

Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils

This verse tells us that devils or demons can create their own doctrines. They do it just as we create our doctrines but they also lie to support their doctrines. Doctrines of devils are based on pure lies but also on the word of God. They mix the truth with lies in order to make their doctrines authentic to believers. They preach these doctrines and they teach these doctrines to each other. Yes, they do preach to and they do teach other demons and as the above Scripture suggests, they also teach people who are willing to be deceived. Not only people who depart from the faith but also Christians can and are being deceived this way. They absolutely have to promote their doctrines because it opens a whole lot of doors for them. One of their strategies is to persist with these lies in order to achieve their goals, even when an exorcist is interrogating them.

If we have the Bible which is the only and true foundation of all Godly doctrines, why do we question demons in order to gain information about the way they operate and other doctrinal issues? Why do we want to know detail and information about them and their ways? Isn’t this what Jesus Christ warned us against?

Revelation 2:24

But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.

Revelation 2:18-29 was a letter from Jesus Christ addressed to Christians. It was the letter addressed to the church of Thyatira. As you can see these Christians were busy with things that Christians should not be involved with. They were busy with doctrines of devils. Where did they obtain this information or these doctrinal beliefs? In order to learn the depths of satan you need to learn it from satan. There is no other way. This information is not in the Bible. These Christians learned from demons and they taught other Christians what they learned from them. They were still Christians but they partly departed from God’s word and instead they asked demons to tell them how certain aspects in the spiritual realm function or operates. This is a big mistake because the moment you do this you are open to deception. This is when devils start teaching you their doctrines.

Among some other false doctrines in the church today, two of them have really serious consequences for believers. Although they are integrated with each other the second doctrine is actually a result of the first one. These doctrines are “generational curses” and “spiritual warfare”. Although both these doctrines have no Biblical foundation, many Chri